Detail: Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace "Grybla".
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Martina Molíková
Název: Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace "Grybla".
Rok vydání: 1978
Publikace: Neveřejná
Strana: 13 stran,2 mp,10 foto
Jazyk citace: Cz
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny;
Hesla: Inventar. průzkum botanický;
ID: 142417 D.zařaz.: 28.06.2010 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: AOPK:1978/0925
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348