Detail: Biogeografická charakteristika polesí Ranšpurk.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Lucká D.
Název: Biogeografická charakteristika polesí Ranšpurk.
Rok vydání: 1977
Publikace: Neveřejná
Strana: 40 stran,lit.,1 mapa,6 foto,4 tab.,2 gr.
Jazyk citace: Cz
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny;
ID: 142354 D.zařaz.: 28.06.2010 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: AOPK:1977/0829
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348