The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
 14.01.2021 Just T., Kujanová K., Černý K. & Kubín M. (2020): Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků : revitalizace, dílčí vodohospodářská opatření, podpora renaturačních procesů. 466 stran. AOPK ČR. Edice: Metodika AOPK ČR ISBN 978-80-7620-069-2 D PDF
 13.01.2021 Klvaňa P. & Cepák J. (2020): Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2019. [ Report on Czech Bird Ringing for 2019.] – Kroužkovatel 30: 24 stran. D Celé číslo
 12.01.2021 Dušek J. (2020): A co hodnotitelé – mají si s čím hrát? Redakce časopisu FOP oslovila v rámci ankety čtyři aktivní zpracovatele hodnocení (biologických a Naturových), kteří při své práci potřebují pracovat s daty, aby přiblížili své zkušenosti, postoje a nápady. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 46 -49. D Celé číslo
 12.01.2021 Kolář V. & Boukal D. (2020): Dobré a další zprávy o ochraně ohroženého vodního hmyzu: potápník dvojčárý v ČR. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 41 -45. D Celé číslo
 12.01.2021 Soukup T. (2020): Dálkový průzkum země: trendy, nabídka programu Copernicus a využití v resortu ŽP. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 36 -40. D Celé číslo
 12.01.2021 Machač O. (2020): Kde najdeme aktuální data o rozšíření našich pavouků? – Fórum ochrany přírody 2020(4): 34 -35. D Celé číslo
 12.01.2021 Waldhauser M. (2020): Sběr, dostupnost a využití nálezových dat vážek. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 32 -33. D Celé číslo
 12.01.2021 Vermouzek Z. (2020): Zdroje informací o ptácích Česka. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 27 -31. D Celé číslo
 12.01.2021 Pergl J., Görner T., Jurajda P., Stejskal R. & Svobodová J. (2020): Podkladová data pro monitoring invazních druhů. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 24 -26. D Celé číslo
 12.01.2021 Chytrý M. (2020): Botanická data českých akademických institucí: zdroj informací pro ochranu přírody. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 20 -23. D Celé číslo
 12.01.2021 -simpolak- (2020): Prehistorická Šumava. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 19. D Celé číslo
 12.01.2021 Lustyk P. (2020): Mapování biotopů v České republice. Mapování biotopů v České republice je projekt na získávání unikátních dat o stavu přírody, který organizuje a garantuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 17 -19. D Celé číslo
 12.01.2021 Zicha O. (2020): BioLib jako nástroj pro sběr dat a monitorování lokalit. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 15 -16. D Celé číslo
 12.01.2021 -simpolak- (2020): Druhová bohatost orchidejí v Cerové vrchovině. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 14. D Celé číslo
 12.01.2021 Chobot K. (2020): Biolog, mobilní aplikace AOPK ČR a sběr nálezových dat. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 11 -14. D Celé číslo
 12.01.2021 Zárybnický J., Pešout P. & Chobot K. (2020): Datová podpora veřejné správy v ochraně přírody a krajiny zajišťovaná AOPK ČR. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 6 -10. D Celé číslo
 12.01.2021 Hošek M. (2020): Data… Kdo z vás to má? – Fórum ochrany přírody 2020(4): 4 -5. D Celé číslo
 12.01.2021 Hošek M. (2020): Setkání v CHKO Třeboňsko. Patnácté „setkání Fóra ochrany přírody“. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 3. D Celé číslo
 12.01.2021 Pešout P. (2020): Vážené čtenářky a čtenáři, data o stavu přírody, jejich úplnost, kvalita, interpretace a dostupnost jsou pro účinnou ochranu přírody a krajiny nezbytností. Je proto přirozené, že se tomuto tématu z různých pohledů věnuje aktuální číslo FOP. ... – Fórum ochrany přírody 2020(4): 2. D Celé číslo
 12.01.2021 (2020): Fórum ochrany přírody 4/2020. Data v ochraně přírody. – Fórum ochrany přírody 2020(4): 1 -50. D Celé číslo
 11.01.2021 Redakce (2020): Krátké zprávy - Od letošního roku překlenuje řeku Ohři u Svatošských skal nový most. – Arnika 2020(2): 60. D Celé číslo
 11.01.2021 Redakce (2020): Nebesa – nová národní přírodní rezervace v Karlovarském kraji. – Arnika 2020(2): 56 -60. D Celé číslo
 11.01.2021 Krása P. (2020): Divočina za humny – pískovny a plavuňka. – Arnika 2020(2): 52 -55. D Celé číslo
 11.01.2021 Tájek P. & Tájková P. (2020): Plavuňka zaplavovaná – nový silně ohrožený druh ve Slavkovském lese. – Arnika 2020(2): 49 -51. D Celé číslo
 11.01.2021 Wieser S. (2020): Zajímavá místa Karlovarského kraje – Vlčinec. – Arnika 2020(2): 45 -48. D Celé číslo
 11.01.2021 Redakce (2020): Udělali jsme pro přírodu – Obnova písčin na žandovské střelnici. – Arnika 2020(2): 42 -44. D Celé číslo
 11.01.2021 Tájek P. (2020): Ohniváček černočárný – nový druh motýla pro Karlovarský kraj. – Arnika 2020(2): 40 -41. D Celé číslo
 11.01.2021 Reiser P. (2020): Skály v lázeňských lesích u Karlových Varů. – Arnika 2020(2): 38 -39. D Celé číslo
 11.01.2021 Redakce (2020): Krátké zprávy - V letošním roce oslavil Ing. Stanislav Wieser, bývalý pracovník Správy CHKO Slavkovský les a dlouholetý spolupracovník Muzea Karlovy Vary, životní jubileum. – Arnika 2020(2): 37. D Celé číslo
 11.01.2021 Wieser S. (2020): Proměny v čase – Volba okamžiku snímku. – Arnika 2020(2): 37. D Celé číslo
 11.01.2021 Redakce (2020): Krátké zprávy - Vlhký počátek letošní vegetační sezóny se pravděpodobně příznivě odrazil na velikosti populací jedné z nejvzácnějších rostlin našeho kraje – hořečku drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana). – Arnika 2020(2): 36. D Celé číslo
 11.01.2021 Dvořák L. (2020): Život v podzemí XIII. – Nejvzácnější nálezy a zajímavosti. – Arnika 2020(2): 32 -36. D Celé číslo
 11.01.2021 Hejl L. (2020): Velmi vzácná houba masenka lišejníkovitá nalezena v PP Čertkus. – Arnika 2020(2): 30 -31. D Celé číslo
 11.01.2021 Svoboda L. (2020): Nález židovských náhrobků v Přílezech. – Arnika 2020(2): 28 -29. D Celé číslo
 11.01.2021 Chvátal V. F. (2020): Židovské hřbitovy ve Slavkovském lese – Kynžvart. – Arnika 2020(2): 24 -27. D Celé číslo
 11.01.2021 Redakce (2020): Krátké zprávy - V nově vyhlášené národní přírodní rezervaci Nebesa byly letos vytipovány, odborně zhodnoceny a pokáceny nebezpečné stromy podél značených turistických stezek. – Arnika 2020(2): 23. D Celé číslo
 11.01.2021 Chochel M. (2020): Nové poznatky v oblasti bezobratlých živočichů Karlovarského kraje. – Arnika 2020(2): 19 -23. D Celé číslo
 11.01.2021 Jaška P. (2020): Co se děje na krmítku v Mariánských Lázních aneb výsledky čtyř let lokálního kroužkovacího projektu. – Arnika 2020(2): 12 -18. D Celé číslo
 11.01.2021 Tajer J. (2020): První římské mince v karlovarském muzeu. – Arnika 2020(2): 7 -11. D Celé číslo
 11.01.2021 Redakce (2020): Krátké zprávy - revitalizace rybniční soustavy v přírodní rezervaci U Sedmi rybníků... – Arnika 2020(2): 6. D Celé číslo
 11.01.2021 Redakce (2020): Krátké zprávy - Díky článku o jeřábkovi lesním v předchozím čísle Arniky se k nám dostala zpráva o dalším pozorování tohoto zajímavého druhu ve Slavkovském lese... – Arnika 2020(2): 6. D Celé číslo
 11.01.2021 Redakce (2020): Krátké zprávy - sekání části luk v městských parcích v Mariánských Lázních... – Arnika 2020(2): 6. D Celé číslo
 11.01.2021 Bartoš J. (2020): Kynžvartský kámen – památka nejen přírodní. – Arnika 2020(2): 4 -6. D Celé číslo
 11.01.2021 Hrčka D. (2020): Stepník černonohý na Manětínsku. – Arnika 2020(2): 2 -3. D Celé číslo
 11.01.2021 (2020): Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 2/2020. – Arnika 2020(2): 1 - 4 obálky. D Celé číslo
 10.01.2021 Michálek B. (2020): Nová Guinea – hledání okřídlených legend. – Ptačí svět 27(4): 26 -28. D Celé číslo
 10.01.2021 Dobruská G. & Slabeyová K. (2020): Ohlédnutí za 2. žákovskou ornitologickou konferencí. – Ptačí svět 27(4): 25. D Celé číslo
 10.01.2021 Šálek M. & Bažant M. (2020): Projekt Athene byl pro severočeské sýčky jednoznačným přínosem. – Ptačí svět 27(4): 24 -25. D Celé číslo
 10.01.2021 Šindel M. (2020): Zákaz vstupu aneb ochrana přírody v Česku. – Ptačí svět 27(4): 23. D Celé číslo
 10.01.2021 Klvaňová A. (2020): Alarmující zprávy o stavu biodiverzity. – Ptačí svět 27(4): 22. D Celé číslo
 10.01.2021 Hrubý J. (2020): Karbofuran zabíjí ptáky i v Kambodži… (podle Albertsová, E. C. 2020: news.mongabay.com a Keo, O. 2008: BirdingASIA 9: 100–106) – Ptačí svět 27(4): 21. D Celé číslo
 10.01.2021 Tošenovský E. (2020): Provázky na ptáky? – Ptačí svět 27(4): 21. D Celé číslo
 10.01.2021 ceskatelevize.cz/porady (2020): Neviditelné ticho: Česká televize uvede film o mizejícím ptactvu. – Ptačí svět 27(4): 20. D Celé číslo
 10.01.2021 Kancelář ČSO (2020): Nechodí vám Spolkové zprávy a informační e-maily od ČSO? – Ptačí svět 27(4): 20. D Celé číslo
 10.01.2021 bird-sense.com (2020): Jaké to je být ptákem? – Ptačí svět 27(4): 20. D Celé číslo
 10.01.2021 Literák I. (2020): Stehlík a Kristus Pán. – Ptačí svět 27(4): 19. D Celé číslo
 10.01.2021 Razím D. (2020): Krocan a imprese Clauda Moneta. – Ptačí svět 27(4): 19. D Celé číslo
 10.01.2021 Grim T. (2020): Vždy ve střehu: náš „běžný“ druh může být jinde rarita! – Ptačí svět 27(4): 18. D Celé číslo
 10.01.2021 Sládečková V. & Dobruská G. (2020): Krutihlavovy hlavolamy aneb nad čím krutihlav kroutil hlavou. – Ptačí svět 27(4): 17. D Celé číslo
 10.01.2021 Šírek J. (2020): Poznáte zimující bahňáky? – Ptačí svět 27(4): 13 -15. D Celé číslo
 10.01.2021 Dobruská G. (2020): Řežabinec je má srdeční záležitost. Rozhovor s Karlem Peclem. – Ptačí svět 27(4): 10 -12. D Celé číslo
 10.01.2021 Klvaňová A., Voříšek P., Keller V. & Herrando S. (2020): Druhý hnízdní atlas ptáků Evropy. – Ptačí svět 27(4): 8 -9. D Celé číslo
 10.01.2021 Liščák J. (2020): Objektivem Jiřího Liščáka. – Ptačí svět 27(4): 6 -7. D Celé číslo
 10.01.2021 Grünwald J. & Studecký J. (2020): Zajímavá pozorování od července do října. – Ptačí svět 27(4): 4 -5. D Celé číslo
 10.01.2021 Kaminiecká B. (2020): Břehouš rudý novým držitelem rekordu. (Podle The Guardian) – Ptačí svět 27(4): 3. D Celé číslo
 10.01.2021 Kaminiecká B. (2020): Pěstitelé oliv už nezabíjejí ptáky. (Podle birdlife.org) – Ptačí svět 27(4): 3. D Celé číslo
 10.01.2021 Kaminiecká B. (2020): Olovo opět na scéně. (Podle birdlife.org) – Ptačí svět 27(4): 3. D Celé číslo
 10.01.2021 Trachtulcová H. & Vodnárek D. (2020): V Krkonoších žije třicetkrát víc lidí, než je hnízd jiřiček. – Ptačí svět 27(4): 2. D Celé číslo
 10.01.2021 Sychrová V. (2020): Jiřička, pták roku 2020, se loučí. – Ptačí svět 27(4): 2. D Celé číslo
 10.01.2021 Klvaňová A. (2020): Úvodník. – Ptačí svět 27(4): 1. D Celé číslo
 10.01.2021 (2020): Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXVII, číslo 4/2020. – Ptačí svět 27(4): 1 a 2 obálky. D Celé číslo
 10.01.2021 Grim T. (2020): Ptáčkaření na vlnách. – Ptačí svět 27(3): 26 -28. D Celé číslo
 10.01.2021 Dobruská G. (2020): Vycházky naruby. – Ptačí svět 27(3): 25. D Celé číslo
 10.01.2021 Hošková L. & Hlubocká K. (2020): Irbis – nová posila psí jednotky ČSO. – Ptačí svět 27(3): 25. D Celé číslo
 10.01.2021 Voříšek P. (2020): Pomozme kolegům na Ukrajině vydat jejich první hnízdní atlas! – Ptačí svět 27(3): 24. D Celé číslo
 10.01.2021 Hošková L., Michálek B. & Heralt P. (2020): Úspěšné léto v ptačích rezervacích. – Ptačí svět 27(3): 24. D Celé číslo
 10.01.2021 Molitor P. & Kneblová I. (2020): (Ne)milovaný rybník Kotvice. – Ptačí svět 27(3): 23. D Celé číslo
 10.01.2021 Rozsypalová L., Literák I., Peške L., Raab R., Spakovszky P., Tomešek M. & Tomešek K. (2020): Soňa, samice raroha ze záchranné stanice Buchlovice. – Ptačí svět 27(3): 22. D Celé číslo
 10.01.2021 Gibiš A. (2020): Chování husic rezavých během jejich prvního hnízdění v Česku. – Ptačí svět 27(3): 21. D Celé číslo
 10.01.2021 Čamlík G. (2020): Pozor, hnízdo na pravoboku! – Ptačí svět 27(3): 18 -20. D Celé číslo
 10.01.2021 Sládečková V. & Dobruská G. (2020): Krutihlavovy hlavolamy aneb nad čím krutihlav kroutil hlavou. – Ptačí svět 27(3): 17. D Celé číslo
 10.01.2021 Praus L. (2020): Poznáte skřivany? – Ptačí svět 27(3): 13 -16. D Celé číslo
 10.01.2021 Razím D. (2020): Albatros a Píseň o starém námořníkovi. – Ptačí svět 27(3): 12. D Celé číslo
 10.01.2021 Klvaňová A. (ed.) (2020): Komunitní pítka pro ptáky v Sedlčanech. – Ptačí svět 27(3): 11 -12. D Celé číslo
 10.01.2021 Klvaňová A. (2020): Nás hned tak něco neodradí. Rozhovor s Růženou a Karlem Machačovými. – Ptačí svět 27(3): 8 -10. D Celé číslo
 10.01.2021 Šálek R. (2020): Objektivem Radomíra Šálka. – Ptačí svět 27(3): 6 -7. D Celé číslo
 10.01.2021 Boháč O., Grünwald J., Macháň J. & Studecký J. (2020): Zajímavá pozorování od dubna do července. – Ptačí svět 27(3): 4 -5. D Celé číslo
 10.01.2021 Kaminiecká B. (2020): Život v oblacích. (Volně podle osel.cz a A. Hedenström a kol. 2016: Current Biology; doi: 10.1016/j.cub.2016.09.014) – Ptačí svět 27(3): 3. D Celé číslo
 10.01.2021 Kaminiecká B. (2020): Kakapo soví unikl jen o vlásek. (Více se dočtete v časopise Živa 1/2014: 40-42 nebo na stránkách vládní agentury ochrany přírody Nového Zélandu www.doc.govt.nz/our-work/kakapo-recovery) – Ptačí svět 27(3): 3. D Celé číslo
 10.01.2021 Kaminiecká B. (2020): Nevítaných návštěvníků přibývá. (Podle ekolist.cz a P. Pyšek a kol. 2020: Biological Reviews; doi.org/10.1111/brv.12627) – Ptačí svět 27(3): 3. D Celé číslo
 10.01.2021 Sláma M. (2020): Vlaštovky a jiřičky. – Ptačí svět 27(3): 2. D Celé číslo
 10.01.2021 Potopalský R. (2020): Souboj motáků. – Ptačí svět 27(3): 2. D Celé číslo
 10.01.2021 Sychrová V. (2020): Z terénu i z kanceláře. – Ptačí svět 27(3): 1. D Celé číslo
 10.01.2021 Vermouzek Z. (2020): Úvodník. – Ptačí svět 27(3): 1. D Celé číslo
 10.01.2021 (2020): Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXVII, číslo 3/2020. – Ptačí svět 27(3): 1 a 2 obálky. D Celé číslo
 10.01.2021 Grim T. (2020): Návyková „nuda“ severu. – Ptačí svět 27(2): 26 -28. D Celé číslo
 10.01.2021 Molitor P. (2020): Stalo se „kouzelné slůvko“ v ornitologii ohroženým druhem? – Ptačí svět 27(2): 25. D Celé číslo
 10.01.2021 Brejšková L. & Brejška M. (2020): Jiří Formánek devadesátiletý. – Ptačí svět 27(2): 25. D Celé číslo
 10.01.2021 Hošková L., Michálek B., Heralt P. & Vermouzek Z. (2020): Nové rezervace ČSO. – Ptačí svět 27(2): 24. D Celé číslo
 10.01.2021 Belfín O. (2020): Zatím nejhorší sezona požárů v Austrálii. – Ptačí svět 27(2): 22 -23. D Celé číslo
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348