Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
123456
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Antošovice / OSKatastr 1991Stolarczyk J. & Kubenka A. Pravděpodobné druhé hnízdění hýla rudého (Carpodacus erythrinus) v Antošovicích. Acrocephalus (Ostrava) 13 : 24 -25. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Antošovice / OSKatastr 1992Hudeček J., Stolarczyk J. & Šírek J. Přílet a odlet dudka chocholatého (Upupa epops) na severní Moravě a ve Slezsku. Coming to and flying away of Hoopoe in Northern Moravia and Silesia. Moravský ornitolog 1992(3) : 13 . strana Moravský ornitologČasopisPozorování, nálezy DPDF
Heřmanice / OSKatastr 2007Mandák M., Haluzík M. & Šuhaj J. Avifauna stojatých vod IBA Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině dubna 2005–2007. Avifauna of standing waters of Heřmanský stav – Odra – Poolzí IBA in mid-April 2005–2007. Acrocephalus (Ostrava) 23 : 13 -23. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práceOdraDPDF
Heřmanice / OSKatastr 2007Mandák M., Haluzík M. & Šuhaj J. Avifauna stojatých vod IBA Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině října 2005–2007. Avifauna of standing waters of Heřmanský stav – Odra – Poolzí IBA in mid-October 2005–2007. Acrocephalus (Ostrava) 23 : 24 -33. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práceOdraDPDF
Heřmanice / OSKatastr 2004Mandák M., Polášek Z. & Haluzík M. Mezinárodní sčítání vodních ptáků na jaře 2004 na stojatých vodách IBA Heřmanský stav-Odra-Poolzí. International waterbird census in spring on stationary waters of IBA Heřmanský stav-Odra-Poolzí. Acrocephalus (Ostrava) 20 : 63 -71. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanice / OSKatastr 2004Mandák M., Haluzík M. & Šuhaj J. Mezinárodní sčítání vodních ptáků na podzim 2004 na stojatých vodách IBA Heřmanský stav-Odra-Poolzí. International waterbird census in autumn on stationary waters of IBA Heřmanský stav-Odra-Poolzí. Acrocephalus (Ostrava) 20 : 72 -77. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanice / OSKatastr 2003Stolarczyk J. & Slamják P. Odchytové akce na Heřmanském stavu u Ostravy v letech 1998-2001. Trapping net action on Heřmanský stav near Ostrava in 1998-2001. Acrocephalus (Ostrava) 19 : 13 -15. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisKrátká zpráva DPDF
Heřmanice / OSKatastr 1991Stolarczyk J. Acrocephalus 1990 - Heřmanský stav u Ostravy. Acrocephalus (Ostrava) 13 : 15 -17. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisKrátká zpráva DPDF
Heřmanice / OSKatastr 2007Šuhaj J. Výskyty chřástala malého (Porzana parva) v hnízdní době v EVL Heřmanický rybník. Occurrences of the Little Crake (Porzana parva) during the nesting period in Heřmanický rybník SCI. Acrocephalus (Ostrava) 23 : 71 -72. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisPozorování, nálezy DPDF
Heřmanice / OSKatastr 1940Šplíchal J. & Sajdl V. Z Litomyšlska. Aus Der Umgebung von Leitomischl. Sylvia 5(2-3) : 39 -40. strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2007Honců M. Sčítání jeřábů popelavých na Českolipsku v r. 2007. Kominíček 6 : 11 -12. strana KominíčekČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1989Stolarczyk J. Kroužkovací akce Acrocephalus na Heřmanickém rybníku v r. 1988. Acrocephalus (Ostrava) 11 : 40 -41. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisKrátká zpráva DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2009Kubačáková V., Valová M. Perloočky a lastrunatky Heřmanického rybníka aneb náhled do slaných vod ostravsko-karvinského regionu. Živa 57(3) : 122 -123. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2004Mandák M. Heřmanický rybník – významná ornitologická lokalita. Heřmanický pond – important ornithological locality. Acrocephalus (Ostrava) 20 : 2 -53. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1983Literák I. Akce Acrocephalus na Heřmanickém rybníku v roce 1982. Acrocephalus (Ostrava) 4 : 25 -27. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1988Schröpfer L. Zajímavější pozorování na Heřmanickém rybníku v srpnu 1985. Acrocephalus (Ostrava) 10 : 44 . strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisPozorování, nálezy DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1988Stolarczyk J. Akce Acrocephalus na Heřmanickém rybníku v letech 1986 a 1987. Acrocephalus (Ostrava) 10 : 42 -43. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisKrátká zpráva DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1996Vondráček J. (red.) Příspěvek k avifauně mokřadu Heřmanický rybník. Ein Beitrag zur Vogelfauna des Feuchtlandes Heřmanický rybník. Fauna Bohemiae septentrionalis 21 : 65 -76. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1990Šuhaj J. První nález skokana štíhlého (Rana dalmatina) v oblasti Ostravské pánve. Čas. slez. Muz. (A) 39 : 282 -283. strana Čas. slez. Muz. (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1994Hudeček J. & Foral M. Kameňáček pestrý a jeho tah v Ostravské pánvi. Těšínsko 1994/2 : 26 -27. strana, 2 grafy TěšínskoČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1985Literák I. Akce Acrocephalus na Heřmanickém rybníku u Ostravy (Výtah z referátu, předneseného na aktivu kroužkovatelů v Lednici na Moravě v září 1984). Acrocephalus (Ostrava) 7 : 21 -23. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisPřednáška, referát DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1983Literák I. Zpráva o průběhu odchytu drobných ptáků v rákosinách Heřmanického rybníka u Ostravy v roce 1983 (Akce Acrocephalus). Acrocephalus (Ostrava) 5 : 16 -17. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2004Kondělka D. Druhé pozorování vodouše malého (Xenus cinereus) ve Slezsku. The second observation of the Terek Sandpiper (Xenus cenereus) in Silesia. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 53(2) : 182 . strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2006Mandák M. Příspěvek k hnízdění racka chechtavého (Larus ridibundus) na Heřmanickém rybníku v roce 2002. Paper on nesting of Black-headed Gull (Larus ridibundus) on Heřmanický pond in 2002. Acrocephalus (Ostrava) 22 : 37 -40. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2006Stolarczyk J. & Marcišová M. První pozorování husicc egyptské (Alopochen aegyptiacus) ve Slezsku. The first observation of the Egyptian Goose (Alopochen aegiptiacus) in Silesia (Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 55(1) : 91 . strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2006Haluzík M. & Stolarczyk J. První zastižení rybáka severního (Sterna sandvicensis ) ve Slezsku. First observation of Sandwich Tern (Sterna sandvicensis) in Silesia (Czech republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 55(1) : 92 . strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2004Mandák M. Dvě pozoruhodné snůšky husy velké (Anser anser) na Heřmanickém rybníku. Two extraordinary clutches of Greylag Goose (Anser anser) on Heřmanický pond. Acrocephalus (Ostrava) 20 : 91 -93. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2004Mandák M. Dvojité hnízdo moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) na Heřmanickém rybníku. Double-built nest of Penduline Tit (Remiz pendulinus) on Heřmanický pond. Acrocephalus (Ostrava) 20 : 93 -94. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2004Mandák M. Mokřad u Heřmanického rybníka – zajímavá lokalita pro bahňáky v dubnu a květnu 2004. Wetland near Heřmanický pond – interesting locality for waders on April and May 2004. Acrocephalus (Ostrava) 20 : 54 -56. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1989Kondělka D. & Stolarczyk J. Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) hnízdí ve Slezsku. White-spotted Bluethroat breeds in Silesia. Čas. slez. Muz. (A) 38 : 283 -284. strana Čas. slez. Muz. (A)Časopis  DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. & Šuhaj J. (eds.) Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník - oáza přírody mezi Ostravou, Bohumínem a Rychvaldem. Tématické číslo Poodří 13(1) : 1 -74. strana PoodříČasopis  DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Zeměpisné názvy v evropsky významné lokalitě Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 9 -11. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. Historie rybníku v evropsky významné lokalitě Heřmanický rybník aneb co lze vyčíst z archiválií a starých map. Poodří 13(1) : 11 -16. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Vážky (Odonata) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 33 -35. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Motýli (Lepidoptera) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 35 -38. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Rovnokřídlí (Orthoptera) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 38 -40. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. & Šuhaj J. Ptactvo evropsky významné lokality Heřmanický rybník - vlajková skupina živocichu z hlediska zdejší ochrany prírody. Poodří 13(1) : 52 -60. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. Ochranársky nejvýznamnejší ptáci evropsky významná lokalita Heřmanický rybník. Poodří 9(1) : 61 -63. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Haluzík M. & Stolarczyk J. Projekt CES na Heřmanickém rybníku. Poodří 13(1) : 64 -65. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Savci (Mammalia) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 65 -67. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. & Šuhaj J. Ochranářské úsilí o zachování přírodních hodnot evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 19 -22. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. & Šuhaj J. Nejpalčivější problémy ochrany přírody v evropsky významné lokalitě Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 22 -26. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. Vodní měkkýši (Mollusca) evropsky významné lokality Heřmanický rybník - živocichové indikující kvalitu biotopu. Poodří 13(1) : 40 -42. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Kupka J. Suchozemští plži (Gastropoda) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 42 -44. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Ryby (Actinopterygii) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 45 -46. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Obojživelníci (Amphibia) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 47 -49. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. & Šuhaj J. Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník - ornitologický ráj mezi Ostravou, Bohumínem a Rychvaldem. Poodří 13(1) : 4 -8. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. Vyšší houby (makromycety) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 26 -29. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. Pozoruhodné stromy na území evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 30 -31. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Varecha D. & Varechová M. Zooplankton Heřmanického rybníka. Poodří 13(1) : 32 -33. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Čolek velký (Triturus cristatus) - předmět ochrany evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 49 -50. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Plazi (Reptilia) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 50 -52. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. (eds.) Seznam taxonů živocichů evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 68 -74. strana PoodříČasopisPřehled DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 1996Kondělka D. The first proved breeding of the Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) in Silesia. Prvé prokázané hnízdění racka černohlavého (Larus melanocephalus) ve Slezsku. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 45(1) : 86 -87. strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 1996Vondráček J. Příspěvek k avifauně mokřadu Heřmanický rybník. Fauna Bohemiae septentrionalis 21 : 65 -76. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2008Mandák M. Racek chechtavý a jeho příbuzní v nivě řeky Odry pod chráněnou krajinnou oblastí. Poodří 11(1) : 10 . strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2011Mandák M., Haluzík M. & Šuhaj J. Avifauna stojatých vod VPÚ Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině října 2008–2010. Avifauna of standing waters of Heřmanský stav – Odra – Poolzí IBA in mid-October 2008–2010. Acrocephalus (Ostrava) 26 : 47 -56. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2011Mandák M., Haluzík M. & Šuhaj J. Avifauna stojatých vod VPÚ Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině dubna 2008–2010. Avifauna of standing waters of Heřmanský stav – Odra – Poolzí IBA in mid-April 2008–2010. Acrocephalus (Ostrava) 26 : 36 -46. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2006Stejskal V. Úspěchy národních partnerů Birdlife International při řízeních o ochraně ptáků a o ptačích oblastech před Evropským soudním dvorem. Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference : 45 -46. strana Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konferenceSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2006Brinke T. Program "Významná ptačí území" vstoupil do nové etapy. Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference : 33 -34. strana Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konferenceSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. Kroužkovatel 11 : 2 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2004Polášek Z. & Lacina D. Heřmanský stav-Odra-Poolzí - významné ptačí území roku 2004. : 16 stran   Populárně naučná DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2005Cepák J. & Škopek J. Projekt CES v České republice 2004. CES project in the Czech Republic in 2004. Zprávy ČSO 60 : 62 -65. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2004Lacina D. Významným ptačím územím roku 2004 je Heřmanský stav-Odra_Poolzí. Zpravodaj IBA 11(1) : 2 . strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2004Rozsívalová E. Podruhé na Záblatském rybníce. In: Pod jednou oblohou. Zpravodaj IBA 11(1) : 9999 příloha 2. strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2003Lacina D. Druhý rok projektu Pod jednou oblohou. In: Pod jednou oblohou. Zpravodaj IBA 10(3) : 9999 příloha 1. strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2003Redakce Současná významná ptačí území (IBAs) a navrhované oblasti ochrany ptáků (SPAs). Zpravodaj IBA 10(1) : 2 . strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2001Polášek Z. IBA Heřmanský stav - Stružka. Zpravodaj IBA 8 : 3 -4. strana Zpravodaj IBAČasopisPozorování, nálezy DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2002Lacina D. & Málková P. Zpráva o stavu významných ptačích území v roce 2001. Příloha zpravodaje IBA. Zpravodaj IBA 9 : 9999 příloha 1.-4. strana Zpravodaj IBAČasopisZpráva o činnosti DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2003Lacina D. & Málková P. Zpráva o stavu významných ptačích území v roce 2002. Příloha zpravodaje IBA. Zpravodaj IBA 10(1) : 9999 příloha 1.-6. strana Zpravodaj IBAČasopisZpráva o činnosti DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2003Lacina D. & Málková P. Zpráva o stavu významných ptačích území v roce 2002. Příloha zpravodaje IBA. Zpravodaj IBA 10(3) : 9999 příloha 1.-4. strana Zpravodaj IBAČasopisZpráva o činnosti DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2013Mandák M., Molitor P. & Haluzík M. Hnízdní populace racka chechtavého (Larus ridibundus) v PO Heřmanský stav – Odra – Poolší v roce 2013. Breeding population of the Black-headed Gull (Larus ridibundus) in Heřmanský stav – Odra – Poolší SPA in 2013. Acrocephalus (Ostrava) 28 : 29 -32. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2007Polášek Z. Ptačí oblast Heřmanský stav-Odra-Poolší. Můžeme se spokojit se současným stavem? Ptačí svět 14(2) : 8 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. Ptačí svět 13(1) : 6 -8. strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 1996Hora J. Jak jsme pokročili v revizi národního seznamu IBA. Zpravodaj IBA 3(2) : 1 -2. strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. Sosna 2004 : 18 -22. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. Kroužkovatel 15 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. Kroužkovatel 13 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Jasan v Třebovickém parkuPS 2008Kyzlík P. Jasany významné a památné v České republice a Evropě. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 30 -32. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Klimkovice / OSKatastr 2008Balová M. Inventarizace dřevin centrální části města Klimkovice. Inventory of trees and shrubs of the centre of Klimkovice town. :   Diplomová práce DPDF
Koblov / OSKatastr 2006Stolarczyk J., Kubenka A. & Kubenka J. Hnízdní populace rybáka obecného (Sterna hirundo) v Ostravě - Koblově v letech 1998-2003. Breeding population of Common Tern (Sterna hirundo) in Ostrava - Koblov in 1998-2003. Acrocephalus (Ostrava) 22 : 41 -43. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Koblov / OSKatastr 2006Stolarczyk J. & Kubenka J. Hnízdění racka bouřního (Larus canus L.) na území města Ostravy (Moravskoslezský kraj). Breeding of The Common Gull (Larus canus) in the territory of the Ostrava city (Moravian-silesian region, Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 55(1) : 87 -88. strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Koblov / OSKatastr 1993Stolarczyk J. & Kubenka A. Opětovné dvojí hnízdění potápky roháče (Podiceps cristatus L.) v Koblově. Moravský ornitolog 1993(2) : 11 -13. strana Moravský ornitologČasopisOdborná práce DPDF
Košatka nad Odrou / OSKatastr 2009Zatloukalová J. Podzimní zkoušky. Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/2 : 9 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
LandekNPP 1983Balhar R. Návrh chráněného území Landeky. : 16 stran,3 mapy,9 foto,příl.   Inventarizační zpráva DPDF
LandekNPP 1983Kusyn V. Chráněný přírodní výtvor Landek. : 20 stran,3 mapy,11 foto   Inventarizační zpráva DPDF
LandekNPP 1983Vansa M. Státní přírodní rezervace Landek (rozšíření). : 15 stran,2 mapy,15 foto   Inventarizační zpráva DPDF
LandekNPP 1994Balhar R. Národní přírodni památka Landek. : 8 stran,nestr. přílohy, 3 mapy,13 foto   Výzkumná zpráva DPDF
LandekNPP 1996Holuša J. Národní přírodni památka Landek. : 9 stran, mapy, tab.v textu,   Inventarizační zpráva DPDF
Mariánské Hory / OSKatastr 1936Musílek J. Plameňák růžový, Brehmův (Phoenicopterus ruber antiquorum /Brehm/). Sylvia 1(1) : 14 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Nízký Jeseník PLO2006Šindelář J. & Frýdl J. Význam modřínu opadavého (Larix decidua Mill ) pro lesní hospodářství ČR. Modřin opadavý, původní dřevina Jeseníků. Sb. ze semináře : 4 -14. strana Modřin opadavý, původní dřevina Jeseníků. Sb. ze seminářeSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Nízký Jeseník PLO2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref. : 16 -20. strana Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Nízký Jeseník PLO2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 6 -11. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
OstravaOkres 1984Balhah R. Zkušenosti z aktivu dobrovolných pracovníků ochrany přírody v Ostravě. Informační a metod. zpravodaj KSSPPOP, Ostrava 1984(1) : 1 -32. strana Informační a metod. zpravodaj KSSPPOP, OstravaČasopisInventarizační zpráva DPDF
OstravaOkres 1984Groszová S. Ekofilm 84. Naší přírodou 4( 5) : 23 . strana Naší přírodouČasopisInventarizační zpráva DPDF
OstravaOkres 1983Petřík F. Breeding biology of the Marsh Warbler (Acrocephalus palustris) in the pond areas of the Ostrava basin. Folia Zoologica 32(2) : 137 -143. strana Folia ZoologicaČasopis impaktovanýPůvodní vědecká práce DPDF
OstravaOkres 2008Ševčík J., Fasterová J., Tabášková K. Orchideje na odvalech v centru Ostravy. Živa 56(3) : 113 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
OstravaOkres 1990Šuhaj J., Stolarczyk J. & Boucný D. Invazní výskyt brkoslavů severních (Bombycilla garrulus) na Ostravsku v zimě 1989/1990. Acrocephalus (Ostrava) 12 : 46 -48. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
OstravaOkres 1972Dinh Thi Canh . Střevní parazitózy u vybraných dětských kolektivů v Ostravě. : 0   Diplomová práce DPDF
OstravaOkres 1994Frank M. Nová lokalita Epipactis albensis. Nováková et Rydlo v Ostravské pánvi. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 43(1) : 73 -76. strana, 1 obr. Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práceOndřejnice-OdraDPDF
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348