Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
123456
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Bělkovice / OLKatastr 1995Poprach K. Poznámky k biologii lysky černé (Fulica atra), hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) a strakapouda velkého (Dendrocopos major). Notes on biology of Coot (Fulica atra), Collared Dove (Streptopelia decaocto) and Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major). Zprávy ČSO 40 : 46 -47. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Bílá LhotaEVL 2001Vermouzek Z. & Hanák F. Hnízdní ornitocenózy Arboreta Bílá Lhota. Nesting ornithocenoses of arboretum Bílá Lhota. Zprávy MOS 59 : 169 -180. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
Bílá Lhota / OLKatastr 1985Šula B. & Hekele S. Arboretum v Bílé Lhotě. Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v Olomouci 233 : 7 -10. strana Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v OlomouciČasopisPopulárně naučná DPDF
Blatec / OLKatastr 2011Doupal L. & Šírek J. Výskyt bahňáků (Charadriiformes) v roce 2010 na střední Moravě. Vanellus 6 : 46 -50. strana VanellusČasopisOdborná práce DPDF
Bouzov / OLKatastr 2007Babička C., Diviš V. & Figura J. Jelen sika na Bouzovsku Myslivost 2007(10) : 29 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Bouzov / OLKatastr 1988Heroldová M. Potrava mufloní zvěře. Myslivost 1988( 9) : 199 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Bouzov / OLKatastr 1982Babička C. & Jurka L. Chov siků a muflonů na Bouzovsku (1). Myslivost 1982( 8) : 173 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Bouzov / OLKatastr 1991Heroldová M. Překrývání potravních nároků muflona a siky. Myslivost 1991( 1) : 14 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Bouzov / OLKatastr 1987Babička C. K chovu siků v oblasti Bouzovsko. Myslivost 1987( 9) : 199 -200. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Bouzov / OLKatastr 2012Zbořil J. Oblast chovu jelena siky japonského „Bouzovsko“ a přehlídka trofejí za rok 2011. Myslivost 2012( 4) : 62 -63. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Bouzov / OLKatastr 2010Figura J. Chov siky japonského na Bouzovsku. Myslivost 2010( 7) : 8 -10. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Červenka / OLKatastr 1988Hampl O. Slovitclnost bažantů v Mysliveckém sdružení Červenka. Myslivost 1988(11) : 254 -255. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Dolany u Olomouce / OLKatastr 2000Paclík M. Ptactvo kulturní krajiny v okolí Dolan a možnosti jeho ochrany. : 0   Bakalářská práce DPDF
Doloplazy u Olomouce / OLKatastr 1933Slaný J. Stará garda vymírá. Stráž myslivosti 11(22) : 295 . strana Stráž myslivostiČasopisOstatní texty DPDF
Doloplazy u Olomouce / OLKatastr 1999Cepák J. Přílet konipasa bílého v roce 1999. Ptačí svět 6(3) : 3 . strana Ptačí světČasopisPozorování, nálezy DPDF
Domašov nad Bystřicí / OLKatastr 1961Pg Příhoda z Domašova. Myslivost 1961(10) : 157 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
DoubravaPR 1994Řepka R. Doubrava - ohrožená perla jihomoravské přírody. Ochrana přírody 49( 2) : 49 -52. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
DoubravaPR 2004Poprach K. Ornitologický inventarizační průzkum přírodní rezervace Doubrava, chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. : 0   Výzkumná zpráva DPDF
DoubravaPR 2006Koleček J. Posudek na složení fauny vážek navrhované Přírodní rezervace Doubrava-Bečva. : 6 stran   Výzkumná zprávaBečva-MoravaDPDF
Dub nad Moravou / OLKatastr 2008Tichý Z. Evropská myslivecká pouť v Dubu nad Moravou. Svět myslivosti 9(12) : 50 . strana Svět myslivostiČasopisPopulárně naučná DPDF
Dub nad Moravou / OLKatastr 2006Libosvár F. Svatohubertská síň v Dubu na Moravě. Myslivost 2006(10) : 59 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Dub nad Moravou / OLKatastr 2012Drmota J. Klub autorů se sešel v Dubu nad Moravou. Myslivost 2012( 4) : 80 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Dub nad Moravou / OLKatastr 2010Kasina J. Členové Klubu autorů jednali na hanácké faře. Myslivost 2010( 4) : 72 -73. strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Dub nad Moravou / OLKatastr 2009Koudelka O. Před Bohem a přírodou jsou si všichni rovni. Myslivost 2009( 1) : 30 -31. strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Dub nad Moravou / OLKatastr 1996Hora J. Výsledky lednového sčítání labutí 1996. Ptačí svět 3(2) : 2 . strana Ptačí světČasopisOdborná práce DPDF
Dub nad Moravou / OLKatastr 2009Koudelka O. Dubský chrám po roce patřil evropským myslivcům. Myslivost 2009(12) : 70 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Dub nad Moravou / OLKatastr 2011Doupal L. & Šírek J. Výskyt bahňáků (Charadriiformes) v roce 2010 na střední Moravě. Vanellus 6 : 46 -50. strana VanellusČasopisOdborná práce DPDF
Dub nad Moravou / OLKatastr 2012Koudelka O. Jubilejní myslivecká pouť. Myslivost 2012(12) : 83 -84. strana MyslivostČasopisOstatní texty DPDF
Geologické varhanyPP 1988Duchoň J. Co jsou to geologické varhany? ABC ml. tech. přírodov. 33( 1) : 3 . strana,1 foto ABC ml. tech. přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
Geologické varhanyPP 1983Rubín J. a kol. Nová chráněná území přírody v ČSSR. Lidé a země 1983( 2) : 102 -111. strana,1 tab. Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Grygov / OLKatastr 2008Matysioková B. & Remeš V. Inkubační krmení u sýkory koňadry (Parus major). Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 126 . strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Grygov / OLKatastr 2007Šafránková Z. Rok 2008 - Rok jasanu. Sosna 2007(1) : 39 -40. stran SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Grygov / OLKatastr 1941Javůrek F. Divocí krocani v grygovském Království. Stráž myslivosti 19 : 429 -431. strana. strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Grygov / OLKatastr 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky. Preslia 86(1) : 67 -80. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Grygov / OLKatastr 1990Pospíšil V. 3. Bryologicko-lichenologické dny, Třebíč (1990) - souhrny referátů. K ochraně mechů na Moravě a ve Slezsku. Third Bryological and Lichenological Days (Trebíč 1990) - abstracts of contributions. Protection of mosses in Moravia and Silesia. Bryonora 5 : 4 . strana BryonoraČasopis recenzovaný, neimpakt.Abstrakt přednášky DPDF
Grygov / OLKatastr 2011Doupal L. & Šírek J. Výskyt bahňáků (Charadriiformes) v roce 2010 na střední Moravě. Vanellus 6 : 46 -50. strana VanellusČasopisOdborná práce DPDF
HejtmankaPR 2010Lovecká J. & Studený R. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Vrapač. Veronica 24(2) : 99 příloha 8 stran VeronicaČasopisPopulárně naučná DPDF
Holice u Olomouce / OLKatastr 2009Šprongl J. Jménem Huberta Myslivost 2009(12) : 114 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Holice u Olomouce / OLKatastr 2013Machová K., Losík J., Tkadlec E. Využití fotopastí ve výzkumu křečka polního. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 146 . strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktPřednáška, referát DPDF
Horka nad Moravou / OLKatastr 2007Vojar J. Výsypky – nová příležitost pro obojživelníky? Sb. Lesnická práce s.r.o., nakladatelství a vydavatelství, Kostelec nad Černými lesy. : 220 -224. strana Sb. Lesnická práce s.r.o., nakladatelství a vydavatelství, Kostelec nad Černými lesy. Odborná práce DPDF
Horka nad Moravou / OLKatastr 2007Buček A. 13. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů v Horce nad Moravou 2007. Myslivost 2007( 8) : 56 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Horka nad Moravou / OLKatastr 1951Pospíšil J. Z Horek nad Moravou. Stráž myslivosti 29(11) : 144 . strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Horka nad Moravou / OLKatastr 2012Forejtek P. & Zbořil J. Odborná konference: Zajíc a králík v současné krajině. Myslivost 2012( 6) : 22 -23. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Horka nad Moravou / OLKatastr 2014Poprach K. Litovelské Pomoraví. Ptačí svět 21(4) : 5 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Horní Loděnice / OLKatastr 2013Frýželková L., Borkovcová M. Roční sledování vlivu větrného parku Horní Loděnice na mortalitu ptáků. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 67 . strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Hornomoravský úval PLO2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref. : 16 -20. strana Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Hornomoravský úval PLO2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 12 -19. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Hornomoravský úval PLO2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 6 -11. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Hrubá Voda / OLKatastr 1947Hejl F. Příspěvek k biologii a rozšíření lejska malého západního (Muscipata parva parva Bechst) na Moravě. Čsl. ornitholog 14(1) : 1 -7. strana Čsl. ornithologČasopisOdborná práce DPDF
Hrubovodské sutěPR 2005Adamík P. Hnízdní avifauna přírodní rezervace Hrubovodské sutě. The breeding bird community of the Hrubovodské sutě Nature Reserve. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 283 : 80 -83. strana Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Hrubovodské sutěPR 1981Hošek E. Průzkum dlouhodobého vývoje lesních porostů v oblasti státní přírodní rezervace Hrubovodské sutě. : 17 stran,mapy.   Inventarizační zpráva DPDF
Hrubovodské sutěPR 1987Kcsňovskř M. Státní přírodní rezervace Hrubovodské sutě. : 14 stran,4 mapy,12 f ,to   Inventarizační zpráva DPDF
Hrušeň u LusthózuPS 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře : 40 -44. strana Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze seminářeSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
HvězdaPP 2000Kosinová J. Zhodnocení flóry a vegetace obory Hvězda /P6/ a návrh managementu území. : 80 stran   Diplomová práce DPDF
HvězdaPP 1986Medonosová E. Inventarizační botanický průzkum navrženého chráněného území Hvězda.. : 36 stran   Výzkumná zpráva DPDF
HvězdaPP 1987Příhoda A. Zpráva o zdravotním stavu chráněného území Hvězda. : 7 stran   Výzkumná zpráva DPDF
HvězdaPP 1982Hanzal V. Savci pražské obory Hvězda. Živa 30(5) : 197 -198. strana ŽivaČasopisPopulárně naučná DPDF
HvězdaPP 2004Poprach K. Ornitologický inventarizační průzkum přírodni památky Hvězda, chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. : 0   Výzkumná zpráva DPDF
HvězdaPP 1986Medonosová E. Botanický inventarizační průzkum navrženého území Hvězda. : 35 stran,1 mapa   Inventarizační zpráva DPDF
Chomoutov / OLKatastr 1989Bureš S. Příspěvek k teorii potravní ekologické niky na příkladu hnízdění vzácných druhů ptáků v antropicky negativně ovlivněném prostředí. The contribution to the theory of the ecological trophic niche based on the nesting of the rare birds in the environment which is anthropic negative influenced. Sb. z ornitolog. konf. 1989 : 37 -39. strana Sb. z ornitolog. konf. 1989Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Chomoutov / OLKatastr 1995Chytil J. 5. zpráva České faunistické komise ČSO. The 5th report from the Czech Rarities Committee. Zprávy ČSO 41 : 17 -20. strana Zprávy ČSOČasopisPřehled DPDF
Chomoutovské jezeroPR 2003Beran L. Vodní měkkýši PR Chomoutovské jezero (Střední Morava): Aquatic molluscs of the Chomoutovské jezero Nature Reserve (Central Moravia, Czech Republic). Lampetra 5 : 16 -21. strana LampetraČasopisOdborná práce DPDF
Chomoutovské jezeroPR 2004Horák V., Lusk S., Halačka K., Lusková V. & Mendel J. Ichtyofauna umělého mokřadu v PR Chomoutovské jezero, CHKO Litovelské Pomoraví. Biodiverzita ichtyofauny České republiky 5 : 55 -64. strana Biodiverzita ichtyofauny České republikyČasopisOdborná práce DPDF
Chomoutovské jezeroPR 2003Poprach K. Zpracování kapitol do plánu péče o Přírodní rezervaci Chomoutovské jezero. : 0   Výzkumná zpráva DPDF
Chomoutovské jezeroPR 2002Poprach K. Inventarizace avifauny a herpetofauny v přírodni rezervace Chomoutovské jezero, inventarizace herpetofauny v přírodni památky Rybníčky. : 0   Výzkumná zpráva DPDF
Chomoutovské jezeroPR 1993Poprach K. Chomoutovské jezero. Veronica 7(4) : 30 -31. strana VeronicaČasopisPopulárně naučná DPDF
Chomoutovské jezeroPR 2000Krejčí M. Program revitalizací říčních systémů – CHKO Litovelské Pomoraví. Ochrana přírody 55( 3) : 93 -94. strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
Chomoutovské jezeroPR 2010Poprach K. Katastrofální úhyn racků chechtavých na Chomoutovském jezeře. Ptačí svět 17(2) : 21 . strana Ptačí světČasopisPopulárně naučná DPDF
Chomoutovské jezeroPR 2010Poprach K. & Machar I. Chomoutovské jezero a racci. Ptačí svět 17(2) : 8 . strana Ptačí světČasopisPopulárně naučná DPDF
Chomoutovské jezeroPR 1995Brandl P. & Šimek J. Faunistická pozorování v České republice (1993-1994). Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic (1993-1994). Zprávy ČSO 41 : 21 -31. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Chomoutovské jezeroPR 1995Poprach K. Poznámky k biologii lysky černé (Fulica atra), hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) a strakapouda velkého (Dendrocopos major). Notes on biology of Coot (Fulica atra), Collared Dove (Streptopelia decaocto) and Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major). Zprávy ČSO 40 : 46 -47. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Chomoutovské jezeroPR 2014Poprach K. Litovelské Pomoraví. Ptačí svět 21(4) : 5 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Chořelice / OLKatastr 1963Dostál P. Bažantí slepice. Myslivost 1963( 9) : 141 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Javoříčko / OLKatastr 1983Mapování jeskyní ve správě Krajského vlastnivědného muzea v Olomouci. Mapování jeskyní ve správě KVMO. Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v Olomouci 221 : 15 -22. strana Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v OlomouciČasopisOdborná práce DPDF
Javoříčko / OLKatastr 1981Jirková Z. Zpráva o zabezpečovacích pracích v Javoříčských jeskyních. Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v Olomouci 211 : 6 -10. strana Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v OlomouciČasopisInformační článek DPDF
Jilm v JívovéPS 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře : 40 -44. strana Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze seminářeSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Jívová / OLKatastr 2005Šimek P. Náhorní část přírodního parku kolem Jívové. Veronica 19(1) : 17 . strana VeronicaČasopisPopulárně naučná DPDF
Kačení loukaPR 2000Krejčí M. Program revitalizací říčních systémů – CHKO Litovelské Pomoraví. Ochrana přírody 55( 3) : 93 -94. strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
Kačení loukaPR 1996Fošumová P., Hakr P. & Husák Š. (eds.) Mokřady České republiky. : 167 stran   Odborná práce DPDF
Kačení loukaPR 1985Holušová Z. Státní přírodní rezervace Kačení louka (návrh). : 18 stran, 2 mapy, 10 foto   Inventarizační zpráva DPDF
Kačení loukaPR 1996Rybka V. Revitalizace PR Kačení louka. Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence : 16 -17. strana Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvenceSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Kamenné proudy u DomašovaPP 1987Balhar R. Chráněný přírodní výtvor Kamenné proudy u Domašova. : 19 stran,3 mapy,6 foto   Inventarizační zpráva DPDF
Kamenné proudy u DomašovaPP 1985Kusyn V. Kamenné proudy u Domašova. : 11 stran, 2 mapky, 8 foto   Inventarizační zpráva DPDF
KrálovstvíPR 2009Koleček J. Početnost ptáků v lužních lesích střední Moravy. Bird abundance in lowland riverine forests of the middle Moravia. : 43 stran,9 příloh.   Diplomová práce DPDF
KrálovstvíPR 2009Tyller Z. Společné nocování sýkory koňadry (Parus major) a brhlíka lesního (Sitta europaea). Roosting ofthe Great TU (Parus major) togett with the Eurasian Nuthatch (Sitta europaea). Sylvia 45 : 238 -241. strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
KrálovstvíPR 2008Koleček J. & Paclík M. Aplikace standartní sčítací metody při výzkumu zimní ekologie sýkory koňadry (Parus major) v lužním lese. Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 95 -96. strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
KrálovstvíPR 1981Výskot M. a kol. Československé pralesy. : 272 stran   Populárně naučná DPDF
Krnov / OLKatastr 2005Hudeček J. & Hanák F. Josef Adámek a jeho soupis ptáků a dalších obratlovců Krnovska. Zprávy MOS 63 : 129 -132. strana Zprávy MOSČasopisPřehled DPDF
Krnov / OLKatastr 1992Sommer J. Srnec "albín" . Myslivost 1992( 7,8) : 4 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Krnov / OLKatastr 1963Orlík J. Antinomikóza u srnce. Myslivost 1963(11) : 174 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Krnov / OLKatastr 1966Orlík J. Mateřský pud. Myslivost 1966( 3) : 67 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Krnov / OLKatastr 1956Mikulenka K. O černé na Krnovsku. Myslivost 1956 : 12 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Krnov / OLKatastr 2012Koudelka O. Boni Pueri zpívali mecenášům myslivosti. Myslivost 2012( 7) : 101 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Křelov / OLKatastr 2013Nastoupil J. Praktické zkušenosti se zajícem polním v honitbě Křelov. Myslivost 2013( 5) : 18 -19. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Kurfürstovo ramenoPP 1996Machar I. Revitalizace říčních systémů v Litovelském Pomoraví. Ochrana přírody 51( 6) : 167 -169. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
LibaváEVL 2007Krečová J. Libavsko v letech 1945?1960 s přihlédnutím k osudu církevního majetku - téma čísla. Poodří 10(3) : 3 -54. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
LibaváPO 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. Sosna 2004 : 18 -22. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
LibaváPO 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. Ptačí svět 13(1) : 6 -8. strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Litovel / OLKatastr 1983Kučera O. Výsledky kontrolních honů a stavy zaječí zvěře. Myslivost 1983( 5) : 101 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Litovel / OLKatastr 1984Kučera O. Sociálně společenské vztahy zaječí zvěře. Myslivost 1984(10) : 222 -223. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348