Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678910
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Albrechtičky / NJKatastr 2008Košťál J. Rybniční soustava u Albrechtiček. Poodří 11(1) : 9 . strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Albrechtičky / NJKatastr 1980Daněk A. Kulík říční - Gharadrius dubius Scop. 1786. Vlast. sb. okresu Nový Jičín 25 : 67 -69. strana, 1 obr.,lit Vlast. sb. okresu Nový JičínSborník vlastivědný  DPDF
Albrechtičky / NJKatastr 2009Čegan M. Oprava hrobky Vetterů v Albrechtičkách. Poodří 12(4) : 79 . strana PoodříČasopis  DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2008Petřvalský V. & Šuhaj J. Výskyt pelikána bílého (Pelecanus onocrotalus) v Bartošovicích v listopadu 2008. Poodří 11(3) : 18 -19. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2008Orel P. Záchranné stanici pro volněžijící živočichy v Bartošovicích na Moravě je 25 let. Poodří 11(3) : 23 -26. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2008Pavelka K. Racek chechtavý (Larus ridibundus) Pták roku 2008. Poodří 11(1) : 7 -9. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1989Trpák P. Tři roky výzkumu a realizace druhové ochrany zvířat v ČSR. Three years of research and practical work in animal species protection in the ČSR. Památky a příroda 14( 4) : 230 -236. strana Památky a přírodaČasopis  DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1988Literák I. Kroužkovací akce Acrocephalus na Bartošovických rybnících v letech 1986 a 1987. Acrocephalus (Ostrava) 10 : 38 -39. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisKrátká zpráva DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2008Pavelka K. Srovnání hnízdních populací vodního a bahenního ptactva na rybnících u Bartošovic (MS kraj, CHKO Poodří) v letech 1982-86, 1992-97 a 2002-2007. Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 151 . strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1987Otáhal I. Stanice pro záchranu dravců a sov v Bartošovicích na Moravě. Dravci 1985. Sb. z ornitologické konference : 69 -73. strana Dravci 1985. Sb. z ornitologické konferenceSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1990Literák I. a kol. Dynamika pohnízdního výskytu rákosníků na severní Moravě (Bartošovice, okr.Nový Jičín). The dynamics of postbreeding occurence of Acrocephalus warblers in northern Moravia. Pěvci 1988. Sborník z ornitologické konference : 87 -91. strana Pěvci 1988. Sborník z ornitologické konferenceSborník z konference-referátyOdborná práce DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1996Vlašín M. Sloupy smrti.. Veronica 10(3) : 27 . strana VeronicaČasopisOdborná práce DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1986Hudeček J. & Pavelka K. Dodatek k hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) v Moravské bráně. Vlast. sb. okresu Nový Jičín 37 : 72 . strana Vlast. sb. okresu Nový JičínSborník vlastivědný  DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1984P.T . Stanice pro ochranu dravců a sov v Bartošovicích. Památky a příroda 9(12) : 123 . strana Památky a přírodaČasopis  DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1996Moulis P. Repatriace rarohů velkých v Čechách potřebuje podporu. Nika 17(7-8) : 27 . strana, 1 foto NikaČasopisOdborná práce DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1996Moulis P. Záchranná stanice jako možnost získání vzácných dravců. Nika 17(9-10) : 225 . strana NikaČasopisOdborná práce DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2008Orel P. Záchranná stanice v Bartošovicích pětadvacetiletá. Krása našeho domova - nová série 8(50) podzim/zima : 4 -5. strana Krása našeho domova - nová sérieČasopisInformační článek DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1996Anonym Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě. Nika 17(1-2) : 13 . strana, 1 foto NikaČasopisInformační článek DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1991Orel P. Pro záchranu živé přírody. Veronica 5(2) : 6 -7. strana VeronicaČasopisPopulárně naučná DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1989Literák I. Kroužkovací akce Acrocephalus na Bartošovických rybnících v roce 1988. Acrocephalus (Ostrava) 11 : 39 -40. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisKrátká zpráva DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2006Pavelka K., Krestová M., Koleček J. & Jakubec M. Pohnízdní výskyt rákosinných ptáků na rybnících u Bartošovic v CHKO Poodří v letech 2003 až 2005. Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference : 67 . strana Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konferenceSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2006Pavelka K. Změny výskytu ptactva v mimohnízdním období (řijen-březen) v meandrech řeky Odry v CHKO Poodří v letech 1983-84 a 1984-85. Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference : 81 . strana Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konferenceSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1996Otáhal I. & Orel P. Pokyny pro první pomoc a předávání poškozených dravců, sov a dalších ptáků k péči specializovaných zařízení. Ptačí svět 3(1) : 5 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2006Pavelka K., Krestová M., Koleček J. & Jakubec M. Pohnízdní výskyt rákosinných ptáků na rybnících u Bartošovic v CHKO Poodří v letech 2003 až 2005. Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference : 67 . strana Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konferenceSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2014Pavelka K. Ptačí oblast a významné ptačí území - Poodří. Ptačí svět 21(3) : 6 -7. strana Ptačí světČasopisPopulárně naučná DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1995Literák I. Práce z akce Acrocephalus. Zprávy ČSO 41 : 52 -53. strana Zprávy ČSOČasopisRecenze DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2007Klvaňa P. Podzimní pospíchání. Ptačí svět 14(2) : 15 . strana Ptačí světČasopisPopulárně naučná DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2002Šafránková Z. Jak pomoci poraněným dravým ptákům? Sosna 2002(2) : 28 -29. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2013Pokorná Z. Monitoring živočichů vypouštěných ze záchranných stanic. Monitoring Wild Animals Released from Wild Animal Rescue Stations into the Wild after Treatment. Ochrana přírody 68(1) : 23 -25. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2013Stýblo P.N. & Orel P. Národní síť záchranných stanic historie, současnost, výsledky. National Network of Wild Animal Rescue Stations in the Czech Republic – History, the Present and Outputs. Ochrana přírody 68(1) : 9 -13. strana Ochrana přírodyČasopisPopulárně naučná DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1992  Přehled stanic a zařízení k záchraně poškozených živočichů. Sosna 1992 : 14 -17. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Bartošovice / NJKatastr 2007Macek S. & Golda J. Divadelní ochotníci v Bartošovicích a Hukovicích. Poodří 10(1) : 20 -24. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Bartošovice / NJKatastr 1995Otáhal I. Některé poznatky z výstavby a činnosti Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Morava. Some knowledge from building and activities of the Animal Rescue Station at Bartošovice na Moravě, North Moravia. Příroda, Praha 2 : 80 -84. strana Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Dvorský M. Pomáháme včelám samotářkám. Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 10 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Krupa M. Šafrán Heuffelův, karpatský nebo spišský? Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2010Krupa M. Ťuhýci šedí v údolí rožnovské Bečvy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Pavelka J. Dřeviny v intravilánech obcí i volné krajině a jejich význam pro ochranu hmyzu. Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 11 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2010Kutílková P. Ochrana přírody na letácích, naučných stezkách i v praxi. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(2) : 2 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2010Bartošová D. Ochrana obojživelníků v CHKO Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 2 -3. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Redakce Výukové listy Příroda Beskyd. Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Lehký J. Co se změnilo v zákoně aneb změny v kompetencích správy CHKO Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 6 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Lehký J. Kolik stojí péče o Beskydskou krajinu? Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 7 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Popelářová M. Historie a současnost. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 7 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Kutílková P. Nové výukové listy o přírodě Beskyd. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Redakce Zajímavé akce v Beskydech a okolí. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Jaskula F. Úvodník. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(2) : 1 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Redakce Podpora vzácných druhů živočichů a rostlin v údolí Vsetínské Bečvy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Mandák M. Slezská ornitologická společnost. Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 16 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Jaskula F. Úvodník. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 1 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Pnioková J. Rozprodávání zemědělské krajiny. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 10 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Redakce Zemědělská půda mizí, novela zákona to může změnit. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 10 -11. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Popelářová M. Co se v krajině povedlo... ...A co se nepovedlo. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 11 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Kutílková P. Informace nejen o Natuře 2000. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Redakce NATURA 2000 v Beskydech. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(2) : 2 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Konupka P. Není seznam jako seznam. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(2) : 3 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Redakce Pytlák v Beskydech zabil medvěda. Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Lehký J. Motorkáři nejsou v Beskydech vítáni! Policisté spolu s ochránci přírody a lesníky zakročili proti nelegálním vjezdům do CHKO Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Jaskula F. Plán péče o CHKO Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 4 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2010Redakce Turistické informace do mobilu. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Redakce Fotosoutěž Valašská krajina. Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisFotografie DPDF
BeskydyCHKO 2009Bajer V. Karpatské přírodní dědictví v Beskydech - zapojte se také! Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučná DPDF
BeskydyCHKO 2010Jaskula F. Víte, že… Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 3 -4. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučná DPDF
BeskydyCHKO 2010Lehký J. Květiny zvadnou, kámen přetrvá. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 12 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučná DPDF
BeskydyCHKO 2010Kutílková P. Vyhánění ovcí v Košařiskách. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučná DPDF
BeskydyCHKO 2010Kalousová Š. Louky a křoviny Horního Vsacka. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučná DPDF
BeskydyCHKO 2010Kutílková P. Mluvit s lidmi lze přes média i přes plot. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1) : 5 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisRozhovor DPDF
BeskydyCHKO 2008Bartošová D. Ochrana vlaštovky obecné. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 12 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Koubek P. Velké šelmy v České republice. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 3 -4. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Šulgan M. Šelmy a ČSOP Radhošť. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 5 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Bartošová D. Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 17 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Orel P. Projekt „Návrat orla skalního do moravskoslezských Beskyd“ pokračuje. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 18 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Vlčková P. Ohrožený hmyz luk, pastvin a remízů. Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 2 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Redakce Pastviny, motýli a sarančata. Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 3 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Jurečka J. Šelmy a ČSOP Valašské Meziříčí. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 5 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Redakce Vřetenuška mokřadní - relikt beskydských mokřadních luk. Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 4 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Spitzer L.,Pavelka J. & Popelářová M. Tesaříci v beskydských lesích. Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 4 -5. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2008Popelářová M. Hořeček žlutavý – vymírající druh Moravských Karpat. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 10 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2008Křenek D. & Škrott M. Ptáci zemědělské krajiny. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 10 -11. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Kalousová Š. Nový projekt: Louky a křoviny horního Vsacka. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 13 -14. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Jaskula F. Příroda v síti. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 19 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Studenská S. Podpora chovatelů ovcí a koz v Beskydech a Bílých karpatech nekončí. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Den země a ukliďme svět. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Redakce Čistá řeka Bečva. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Jaskula F. Úvodník. Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 1 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Morcinková D. Pro-Bio - Svaz ekologických zemědělců. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 7 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Miyszani łowiec. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Šíma J. Migrační koridory. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 8 -9. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Redakce Pomáháme lesům ke kráse a pestrosti. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 16 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Drahný R. Lesníci si v Beskydech posvítili na bezohledné motorkáře. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 16 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Jaskula F. Úvodník. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 1 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Konupka P. „Zákaz vjezdu - stop ilegálnímu motorismu v přírodě“. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Redakce Fotosoutěž Valašská krajina - 7. ročník. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 17 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisFotografie DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Fotosoutěž Valašská krajina. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisFotografie DPDF
BeskydyCHKO 2009Vlčková P. Statistika není nuda. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 19 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučná DPDF
BeskydyCHKO 2009Šulgan F. Úspěšná výstava se vrátila do Rožnova pod Radhoštěm. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 18 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučná DPDF
BeskydyCHKO 2009Kutal M. Hnutí duha bude dál chránit velké šelmy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 12 -13. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučná DPDF
BeskydyCHKO 2009Vlčková P. To, co mě naučil rys, bych nezískal ani za dalších 60 let chození po Karpatech. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 5 -7. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisRozhovor DPDF
BeskydyCHKO 2008Jůzová B. & Vlčková P. Na Morávce započal druhý rok likvidace křídlatky. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článekMorávka-OstraviceDPDF
BeskydyCHKO 2008Vlčková P. Chráněná krajinná oblast Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 8 -9. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2008Popelářová M., Křenek D. & Spitzer L. Zemědělsko - přírodovědný projekt „Karpatské louky“. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 2 -3. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348