Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
1234
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Albrechtice u Českého Těšína / KAKatastr 2006Kupka J. Povodí potoka Chotěbuzky -- malakozoologicky zajímavé území na Těšínsku (Slezsko, Česká republika) Chotěbuzka stream basin – a malacologically notable area in the Těšín region (Silesia, Czech Republic). Malacologica Bohemoslovaca 5 : 29 -32. strana Malacologica BohemoslovacaInternetový časopisOdborná práce DPDF
Bohumín - ůzemí obce s RPObec s RP 1999Rusek K. Z Vítání ptačího zpěvu 1999. Bohumín - Červín. Ptačí svět 6(3) : 5 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Český Těšín / KAKatastr 1946Možíšek V. Bažanti. (Z chystané knihy). In: Stráž myslivosti 24( 4) : 41 -43. strana Stráž myslivostiČasopisKapitola v knize DPDF
Český Těšín / KAKatastr 2000Švendová K. Floristický výzkum mokřadů v Muzeu Těšínska. Sb. Muz. Dr. B. Horáka Rokycany Suppl.9 Historie : 80 - 82. strana Sb. Muz. Dr. B. Horáka RokycanySborník vlastivědnýInformační článek DPDF
Český Těšín / KAKatastr 2012Křenek D. Ornitologické výpravy roku 2011. Vanellus 7 : 77 -82. strana VanellusČasopisPozorování, nálezyOlšeDPDF
Darkov / KAKatastr 2005Mandák M. & Haluzík M. Avifauna důlních propadlin a kališť v Darkově a Loukách nad Olší v období duben – červen 2005. Avifauna of mine depression lakes and catchpits in Darkov and Louky nad Olší in period April – June 2005. Acrocephalus (Ostrava) 21 : 13 -44. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Darkov / KAKatastr 2004Kondělka D. Avifauna depresí v poddolovaném území u Karviné-Darkova. Avifauna of depressions in undermined area near Karviná-Darkov (Ostravská pánev basin.) Čas. Slez. Muz. Opava (A) 53(3) : 247 -256. strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Darkov / KAKatastr 2006Haluzík M. & Haluzíková M. Pozorování bernešky bělolící (Branta leucopsis) na Darkovském moři. Sighting of Barnacle Goose (Branta leucopsis) on Darkovské moře lake. Acrocephalus (Ostrava) 22 : 75 -76. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Dětmarovice / KAKatastr 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. : 23 stran   Populárně naučná DPDF
Dětmarovice / KAKatastr 1986Petro R. & Kondělka D. Prvé pozorování čečetky bělavé (Carduelis hornemanni) ve Slezsku. Die erste Beobachtung des Polarbirkenzeisigs /Carduelis hornemanni/ in Schlesien. Čas. slez. Muz. (A) 35 : 38 . strana Čas. slez. Muz. (A)Časopis  DPDF
Dětmarovice / KAKatastr 2005Hlaváč I. Monitoring rekultivačních staveb s využitím konvenčních metod DPZ na příkladu rekultivace složiště popelovin elektrárny Dětmarovice v Orlové - Zimném dole. : 50 stran   Diplomová práce DPDF
Dolní Lutyně / KAKatastr 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. Kroužkovatel 11 : 2 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Dolní Lutyně / KAKatastr 2014Anděra M. Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! What’s New in Zoology. Beware of the Jackal! Živa 62(1) : 25 -26. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Dolní Lutyně / KAKatastr 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. Kroužkovatel 15 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Dolní Lutyně / KAKatastr 2007Šuhaj J. & Mandák M. Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) v pískovně Nerad v Dolní Lutyni v letech 2005 a 2006. Nesting of the Sand Martin (Riparia riparia) at Nerad sand pit in Dolní Lutyně in 2005 and 2006. Acrocephalus (Ostrava) 23 : 49 -50. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Dolní Lutyně / KAKatastr 2004Kondělka D. Druhý výskyt bernešky tmavé atlantské (Branta bernicla hrola) v České republice. The second occurence of the light-bellied Brand Goose (Branta bernicla hrola) in Czech Republic. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 53(2) : 142 . strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Dolní Lutyně / KAKatastr 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. Kroužkovatel 13 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Dolní Marklovice / KAKatastr 2011Nytra L. Obojživelníci a plazi Dolních Marklovic. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 163 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Havířov-město / KAKatastr 2008Konvičková V. Rotační model sukcese. Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci : 74 . strana Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v OlomouciSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Havířov-město / KAKatastr 2000Chytil J. Husy z nebe. Ptačí svět 7(2) : 9 . strana Ptačí světČasopisPozorování, nálezy DPDF
Havířov-město / KAKatastr 1996Svendová K., Vlček P. Zajímavá mokřadní společenstva na katastru města Havířova. Těšínsko 29(3) : 31 -32. strana, 1 foto TěšínskoČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Havířov-město / KAKatastr 1990Švendová K. Floristický výzkum pobřežních porostů řeky Lučiny na k.ú. města Havířova. Práce a studie Muzea Beskyd 7 : 41 -43. strana Práce a studie Muzea BeskydSborník vlastivědnýOdborná práceLučina-OstraviceDPDF
Havířov-město / KAKatastr 2004Ciesla M. Vážky a umělé tůně v zahradách. Dragonflies (Odonata) living in artifitial ponds in gardens. Vážky 2004. Sb. ref. : 89 -90. strana Vážky 2004. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Havířov-město / KAKatastr 1988Polášek Z. Zahnízdění lelka lesního (Caprimulgus europaeus) u Havířova. Acrocephalus (Ostrava) 10 : 36 . strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Havířov-město / KAKatastr 1989Hudeček J. Racek tříprstý (Rissa tridactyla) v letním období ve Slezsku. Die Dreizehenmöwe aus Sommerperiode in Schlesien. Čas. slez. Muz. (A) 38 : 286 . strana Čas. slez. Muz. (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. & Šuhaj J. (eds.) Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník - oáza přírody mezi Ostravou, Bohumínem a Rychvaldem. Tématické číslo Poodří 13(1) : 1 -74. strana PoodříČasopis  DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Zeměpisné názvy v evropsky významné lokalitě Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 9 -11. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. Historie rybníku v evropsky významné lokalitě Heřmanický rybník aneb co lze vyčíst z archiválií a starých map. Poodří 13(1) : 11 -16. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Vážky (Odonata) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 33 -35. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Motýli (Lepidoptera) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 35 -38. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Rovnokřídlí (Orthoptera) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 38 -40. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. & Šuhaj J. Ochranářské úsilí o zachování přírodních hodnot evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 19 -22. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. & Šuhaj J. Nejpalčivější problémy ochrany přírody v evropsky významné lokalitě Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 22 -26. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. Vodní měkkýši (Mollusca) evropsky významné lokality Heřmanický rybník - živocichové indikující kvalitu biotopu. Poodří 13(1) : 40 -42. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. & Šuhaj J. Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník - ornitologický ráj mezi Ostravou, Bohumínem a Rychvaldem. Poodří 13(1) : 4 -8. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. Vyšší houby (makromycety) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 26 -29. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. Pozoruhodné stromy na území evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 30 -31. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Varecha D. & Varechová M. Zooplankton Heřmanického rybníka. Poodří 13(1) : 32 -33. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2007Honců M. Sčítání jeřábů popelavých na Českolipsku v r. 2007. Kominíček 6 : 11 -12. strana KominíčekČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2009Kubačáková V., Valová M. Perloočky a lastrunatky Heřmanického rybníka aneb náhled do slaných vod ostravsko-karvinského regionu. Živa 57(3) : 122 -123. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1983Literák I. Akce Acrocephalus na Heřmanickém rybníku v roce 1982. Acrocephalus (Ostrava) 4 : 25 -27. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1989Stolarczyk J. Kroužkovací akce Acrocephalus na Heřmanickém rybníku v r. 1988. Acrocephalus (Ostrava) 11 : 40 -41. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisKrátká zpráva DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1990Šuhaj J. První nález skokana štíhlého (Rana dalmatina) v oblasti Ostravské pánve. Čas. slez. Muz. (A) 39 : 282 -283. strana Čas. slez. Muz. (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1994Hudeček J. & Foral M. Kameňáček pestrý a jeho tah v Ostravské pánvi. Těšínsko 1994/2 : 26 -27. strana, 2 grafy TěšínskoČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2004Mandák M. Heřmanický rybník – významná ornitologická lokalita. Heřmanický pond – important ornithological locality. Acrocephalus (Ostrava) 20 : 2 -53. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1988Schröpfer L. Zajímavější pozorování na Heřmanickém rybníku v srpnu 1985. Acrocephalus (Ostrava) 10 : 44 . strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisPozorování, nálezy DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1988Stolarczyk J. Akce Acrocephalus na Heřmanickém rybníku v letech 1986 a 1987. Acrocephalus (Ostrava) 10 : 42 -43. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisKrátká zpráva DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1985Literák I. Akce Acrocephalus na Heřmanickém rybníku u Ostravy (Výtah z referátu, předneseného na aktivu kroužkovatelů v Lednici na Moravě v září 1984). Acrocephalus (Ostrava) 7 : 21 -23. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisPřednáška, referát DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1996Vondráček J. (red.) Příspěvek k avifauně mokřadu Heřmanický rybník. Ein Beitrag zur Vogelfauna des Feuchtlandes Heřmanický rybník. Fauna Bohemiae septentrionalis 21 : 65 -76. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1983Literák I. Zpráva o průběhu odchytu drobných ptáků v rákosinách Heřmanického rybníka u Ostravy v roce 1983 (Akce Acrocephalus). Acrocephalus (Ostrava) 5 : 16 -17. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2004Kondělka D. Druhé pozorování vodouše malého (Xenus cinereus) ve Slezsku. The second observation of the Terek Sandpiper (Xenus cenereus) in Silesia. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 53(2) : 182 . strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2006Mandák M. Příspěvek k hnízdění racka chechtavého (Larus ridibundus) na Heřmanickém rybníku v roce 2002. Paper on nesting of Black-headed Gull (Larus ridibundus) on Heřmanický pond in 2002. Acrocephalus (Ostrava) 22 : 37 -40. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2006Stolarczyk J. & Marcišová M. První pozorování husicc egyptské (Alopochen aegyptiacus) ve Slezsku. The first observation of the Egyptian Goose (Alopochen aegiptiacus) in Silesia (Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 55(1) : 91 . strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2006Haluzík M. & Stolarczyk J. První zastižení rybáka severního (Sterna sandvicensis ) ve Slezsku. First observation of Sandwich Tern (Sterna sandvicensis) in Silesia (Czech republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 55(1) : 92 . strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2004Mandák M. Dvě pozoruhodné snůšky husy velké (Anser anser) na Heřmanickém rybníku. Two extraordinary clutches of Greylag Goose (Anser anser) on Heřmanický pond. Acrocephalus (Ostrava) 20 : 91 -93. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2004Mandák M. Dvojité hnízdo moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) na Heřmanickém rybníku. Double-built nest of Penduline Tit (Remiz pendulinus) on Heřmanický pond. Acrocephalus (Ostrava) 20 : 93 -94. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2004Mandák M. Mokřad u Heřmanického rybníka – zajímavá lokalita pro bahňáky v dubnu a květnu 2004. Wetland near Heřmanický pond – interesting locality for waders on April and May 2004. Acrocephalus (Ostrava) 20 : 54 -56. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 1989Kondělka D. & Stolarczyk J. Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) hnízdí ve Slezsku. White-spotted Bluethroat breeds in Silesia. Čas. slez. Muz. (A) 38 : 283 -284. strana Čas. slez. Muz. (A)Časopis  DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. & Šuhaj J. Ptactvo evropsky významné lokality Heřmanický rybník - vlajková skupina živocichu z hlediska zdejší ochrany prírody. Poodří 13(1) : 52 -60. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Mandák M. Ochranársky nejvýznamnejší ptáci evropsky významná lokalita Heřmanický rybník. Poodří 9(1) : 61 -63. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Haluzík M. & Stolarczyk J. Projekt CES na Heřmanickém rybníku. Poodří 13(1) : 64 -65. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Savci (Mammalia) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 65 -67. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Kupka J. Suchozemští plži (Gastropoda) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 42 -44. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Ryby (Actinopterygii) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 45 -46. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Obojživelníci (Amphibia) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 47 -49. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Čolek velký (Triturus cristatus) - předmět ochrany evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 49 -50. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. Plazi (Reptilia) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 50 -52. strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanický rybníkEVL 2010Šuhaj J. & Mandák M. (eds.) Seznam taxonů živocichů evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Poodří 13(1) : 68 -74. strana PoodříČasopisPřehled DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2006Stejskal V. Úspěchy národních partnerů Birdlife International při řízeních o ochraně ptáků a o ptačích oblastech před Evropským soudním dvorem. Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference : 45 -46. strana Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konferenceSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2006Brinke T. Program "Významná ptačí území" vstoupil do nové etapy. Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference : 33 -34. strana Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konferenceSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. Kroužkovatel 11 : 2 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2004Lacina D. Významným ptačím územím roku 2004 je Heřmanský stav-Odra_Poolzí. Zpravodaj IBA 11(1) : 2 . strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2004Rozsívalová E. Podruhé na Záblatském rybníce. In: Pod jednou oblohou. Zpravodaj IBA 11(1) : 9999 příloha 2. strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2003Lacina D. Druhý rok projektu Pod jednou oblohou. In: Pod jednou oblohou. Zpravodaj IBA 10(3) : 9999 příloha 1. strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2003Redakce Současná významná ptačí území (IBAs) a navrhované oblasti ochrany ptáků (SPAs). Zpravodaj IBA 10(1) : 2 . strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2004Polášek Z. & Lacina D. Heřmanský stav-Odra-Poolzí - významné ptačí území roku 2004. : 16 stran   Populárně naučná DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2003Lacina D. & Málková P. Zpráva o stavu významných ptačích území v roce 2002. Příloha zpravodaje IBA. Zpravodaj IBA 10(1) : 9999 příloha 1.-6. strana Zpravodaj IBAČasopisZpráva o činnosti DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2003Lacina D. & Málková P. Zpráva o stavu významných ptačích území v roce 2002. Příloha zpravodaje IBA. Zpravodaj IBA 10(3) : 9999 příloha 1.-4. strana Zpravodaj IBAČasopisZpráva o činnosti DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2013Mandák M., Molitor P. & Haluzík M. Hnízdní populace racka chechtavého (Larus ridibundus) v PO Heřmanský stav – Odra – Poolší v roce 2013. Breeding population of the Black-headed Gull (Larus ridibundus) in Heřmanský stav – Odra – Poolší SPA in 2013. Acrocephalus (Ostrava) 28 : 29 -32. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2005Cepák J. & Škopek J. Projekt CES v České republice 2004. CES project in the Czech Republic in 2004. Zprávy ČSO 60 : 62 -65. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2007Polášek Z. Ptačí oblast Heřmanský stav-Odra-Poolší. Můžeme se spokojit se současným stavem? Ptačí svět 14(2) : 8 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. Ptačí svět 13(1) : 6 -8. strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 1996Hora J. Jak jsme pokročili v revizi národního seznamu IBA. Zpravodaj IBA 3(2) : 1 -2. strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2001Polášek Z. IBA Heřmanský stav - Stružka. Zpravodaj IBA 8 : 3 -4. strana Zpravodaj IBAČasopisPozorování, nálezy DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2002Lacina D. & Málková P. Zpráva o stavu významných ptačích území v roce 2001. Příloha zpravodaje IBA. Zpravodaj IBA 9 : 9999 příloha 1.-4. strana Zpravodaj IBAČasopisZpráva o činnosti DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. Sosna 2004 : 18 -22. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. Kroužkovatel 15 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 1996Kondělka D. The first proved breeding of the Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) in Silesia. Prvé prokázané hnízdění racka černohlavého (Larus melanocephalus) ve Slezsku. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 45(1) : 86 -87. strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 1996Vondráček J. Příspěvek k avifauně mokřadu Heřmanický rybník. Fauna Bohemiae septentrionalis 21 : 65 -76. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2008Mandák M. Racek chechtavý a jeho příbuzní v nivě řeky Odry pod chráněnou krajinnou oblastí. Poodří 11(1) : 10 . strana PoodříČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2011Mandák M., Haluzík M. & Šuhaj J. Avifauna stojatých vod VPÚ Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině října 2008–2010. Avifauna of standing waters of Heřmanský stav – Odra – Poolzí IBA in mid-October 2008–2010. Acrocephalus (Ostrava) 26 : 47 -56. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2011Mandák M., Haluzík M. & Šuhaj J. Avifauna stojatých vod VPÚ Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině dubna 2008–2010. Avifauna of standing waters of Heřmanský stav – Odra – Poolzí IBA in mid-April 2008–2010. Acrocephalus (Ostrava) 26 : 36 -46. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanský stav - Odra - PoolšíPO 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. Kroužkovatel 13 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Hraniční meandry OdryPP 2009Šuhaj J. Pozorování kachničky hřívnaté (Chenonetta jubata) v PP Hraniční meandry Odry. Observations of the Maned Duck (Chenonetta jubata) in Hraniční meandry Odry Nature Monument. Acrocephalus (Ostrava) 25 : 97 -98. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisPozorování, nálezy DPDF
Hraniční meandry OdryPP 2005Stolarczyk J. & Šuhaj J. Odchyty ptáků v přírodní památce Hraniční meandry Odry v roce 2005. Bird trappings in the natural monument Hraniční meandry Odry in year 2005. Acrocephalus (Ostrava) 21 : 48 -50. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Hraniční meandry OdryPP 2006Šuhaj J. & Heneberg P. Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) v přírodní památce Hraniční meandry Odry v letech 2005 a 2006. Nesting of Sand Martin (Riparia riparia) in Hraniční meandry Odry Nature Monument in 2005 and 2006. Acrocephalus (Ostrava) 22 : 44 -48. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Hraniční meandry OdryPP 2011Šuhaj J. Popis neúspěšných útoků sokola stěhovavého (Falco peregrinus) v přírodní památce Hraniční meandry Odry. Description of unsuccessful attacks of the Peregrine Falcon (Falco peregrinus) in Hraniční meandry Odry Natural Monument. Acrocephalus (Ostrava) 26 : 109 -110. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
KarvináOkres 2002Stalmachová B. Vegetace recentních stanovišť Karvinska. Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society : 82 . strana Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical SocietySborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
KarvináOkres 2010Jirošová K. Změny krajinného rázu v Ostravsko-Karvinském Revíru. Changes in Landscape Character of Ostrava-Karvina Mining Terrain. : 0   Diplomová práce DPDF
KarvináOkres 1997Cepák J. Z letošního Světového festivalu ptacta. Ptačí svět 4(4) : 2 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348