Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678910
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Baška / FMKatastr 2005Skupién P. Geologické zajímavosti v údolí řeky Ostravice u obce Baška. Práce a studie Muzea Beskyd 15 : 168 -171. strana Práce a studie Muzea BeskydSborník vlastivědnýOdborná práceOstravice-OdraDPDF
Baška / FMKatastr 2003Holuša J. st. Neobvyklé zimní pozorování výskytu pisíka obecného (Actitis hypoleucos) (Aves: Charadriiformes) na řece Ostravici u Bašky (Podbeskydský bioregion, Česká republika). Práce a studie Muzea Beskyd 13 : 223 -224. strana Práce a studie Muzea BeskydSborník vlastivědnýPozorování, nálezyOstravice-OdraDPDF
BeskydyCHKO 2008Popelářová M., Křenek D. & Spitzer L. Zemědělsko - přírodovědný projekt „Karpatské louky“. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 2 -3. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2008Bartošová D. Ochrana vlaštovky obecné. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 12 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2009Koubek P. Velké šelmy v České republice. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 3 -4. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2008Popelářová M. Hořeček žlutavý – vymírající druh Moravských Karpat. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 10 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2008Křenek D. & Škrott M. Ptáci zemědělské krajiny. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 10 -11. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Zajímavé akce. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Lehký J. Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 14 -16. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Jaskula F. Úvodník. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 1 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Studenská S. Podpora chovatelů ovcí a koz v Beskydech a Bílých karpatech nekončí. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Den země a ukliďme svět. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Lehký J. Beskydy po vstupu do „Schengenu“. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 12 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Seminář k 35. výročí CHKO Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 12 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Vlčková P. Jak pokračuje projekt „Ekocentra MSK“. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 12 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Miklas Z. Co nejvíce trápí zemědělce. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 4 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Možnosti finančních podpor ve zvláště chráněných územích. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 5 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Műller J. Jak využíváme finanční podpory u nás. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 6 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Morcinková D. Pro-Bio - Svaz ekologických zemědělců. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 7 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Miyszani łowiec. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2009Jaskula F. Úvodník. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1) : 1 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Historické fotografie Rudolfa Jandy z let 1962–1965. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 11 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisFotografie DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Fotosoutěž Valašská krajina. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisFotografie DPDF
BeskydyCHKO 2008Barták R. Boj s křídlatkou v povodí Morávky. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článekMorávka-OstraviceDPDF
BeskydyCHKO 2008Jůzová B. & Vlčková P. Na Morávce započal druhý rok likvidace křídlatky. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článekMorávka-OstraviceDPDF
BeskydyCHKO 2008Popelářová M., Petřvalský J. & Jaskula F. CHKO v běhu času. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 10 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPřehled DPDF
BeskydyCHKO 2008Vlčková P. Chráněná krajinná oblast Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 8 -9. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2008Popelářová M. Lyžování na orchidejích. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 10 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2008Šulgan F., Petřvalský J., Popelář P., Popelářová M. & Bartošová D. Co možná nevíte... Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 3 -4. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Vybrané publikace související s CHKO Beskydy vydané v roce 2007. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 12 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisRecenze DPDF
BeskydyCHKO 2008Myslikovjan T. Setkání Beskydských lesníků. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Štursa J. & Stárka L. Europarc federation. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Krajinný ráz CHKO Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Petřvaldský J. Činnost správy kolem roku ustavení 1973. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 6 -7. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Vlčková P. Setkání se starosty v Ostravici. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Jaskula F. Příprava plánu péče o CHKO. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Redakce Rekonstrukce NS Radegast. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Několik aktuálních údajů o sjezdovkách... Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 4 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Vlčková P. Ochrana přírody pro rozvoj regionu. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Bartošová D. Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Lehký J. Oprava hřebenovky Pustevny-Radhošť. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Barták R. Likvidace křídlatky v povodí Morávky. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Jaskula F. Úvodník. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 1 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Jaskula F. Třicet pět let ochrany Beskyd. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 2 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Redakce Vybrali jsme pro vás zajímavé akce v Beskydech. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Jaskula F. Úvodník. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 1 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2008Redakce Fotosoutěž valašská krajina. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisFotografie DPDF
BeskydyCHKO 2008Blizňák J. Nahlédnutí do historie turistiky v Beskydech. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 6 -7. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučná DPDF
BeskydyCHKO 2008Lehký J. O zimních Beskydech. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 11 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučná DPDF
BeskydyCHKO 2007Sachrová R. Regionální značce v Beskydech se daří. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučná DPDF
BeskydyCHKO 2008Petřvaldský J. Zamyšlení nad současným vývojem rekreace, sportu a turistiky v CHKO Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 2 -3. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučná DPDF
BeskydyCHKO 2008Vlčková P. O turistech a ochráncích... Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(1) : 4 -6. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisRozhovor DPDF
BeskydyCHKO 2008Vlčková P. Ten, který pamatuje nejvíc... Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(2) : 5 -6. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisRozhovor DPDF
BeskydyCHKO 2007Spitzer L. & Valchářová J. Střevlík hrbolatý– zajímavý „Naturový“ brouk. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 6 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2007Bartošová D. Pomozte nám s ochranou kuňky žlutobřiché v CHKO Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 6 -7. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2007Vlčková P. Jak se daří orlům v Beskydech? Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 14 -15. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2007Bajer V. Památné stromy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 10 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2007Bartošová D. Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2007. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 7 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2007Popelářová M. (ed.) Mizející krása beskydských mokřadů. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 2 -3. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2007Bartošová D. Rorýsi a rekonstrukce panelových domů. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 12 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2007Anonym Krajinný ráz a stavby v CHKO Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 2 -3. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2007Svobodová J. Architektura. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 3 -4. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2007Šulgan M. Den země v Holešově. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Jůzová B. Diskusní fórum s pracovníky informačních center. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Vlčková P. Setkání se starosty v Dolní Lomné. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Popelářová M. Když se řekne „krajina“. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 7 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Jaskula F. Úvodník. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 1 -2. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Petrů Marie Projekt „karpatské louky“ je přínosem nejen pro chovatele. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 10 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Barták R. Zdroje financování péče o krajinu. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 10 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Redakce Vybrali jsme pro vás zajímavé akce v Beskydech. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Vlčková P. Editorial. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Jurečka J. ČSOP Valašské Meziříčí. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 16 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Lehký J. Také (ne)máte rádi motorkáře? Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Redakce Hledáme nové strážce. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Műller J. Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 10 -12. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Redakce Blíží se uzávěrka fotosoutěže valašská krajina. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisFotografie DPDF
BeskydyCHKO 2007Vlčková P. Mokřady jsou v naší krajině důležité. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 4 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisRozhovor DPDF
BeskydyCHKO 2007Vlčková P. Chalupy, polany a výhledy do krajiny. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 5 -6. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisRozhovor DPDF
BeskydyCHKO 2007Műller J. Tabulka vyhlášených památných stromů v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4) : 11 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPřehled DPDF
BeskydyCHKO 2007Bartošová D. O ochraně obojživelníků v Beskydech. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 10 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
BeskydyCHKO 2007Vlčková P. Setkání se starosty. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Vlčková P. Stránky valašské krajiny. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Redakce Evropský den parků 2007. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Lehký J. Soutěž. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Vlčková P. Hážovská pouť. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(1) : 12 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Bartošová D. Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(1) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Vlčková P. Valašská krajina se zazelenala. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(1) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Redakce Vybrali jsme pro vás zajímavé akce v Beskydech. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(1) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Šulgan M. ZO ČSOP Radhošť. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(1) : 16 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Kulhánková S. Projekt na záchranu karpatských luk v Beskydech pokračuje. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 11 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Jůzová B. Moravskoslezský kraj podpořil ochranářskou osvětu. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 12 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Šulgan F. Důl Frenštát. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 14 -15. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Redakce Vybrali jsme pro vás zajímavé akce v Beskydech. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Jaskula F. Úvodník. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 1 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Lehký J. Péče o beskydské louky a pastviny v roce 2007. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 2 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Vlčková P. Problémy v CHKO Beskydy napište nám Váš názor. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Šulgan F. Několik rad při ohrožení životního prostředí. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Lehký J. Budeme mít v Beskydech mladé strážce? Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Krupa M. Jeřábek lesní – výzva ke spolupráci. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(1) : 11 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BeskydyCHKO 2007Dyková I. „Vyrobeno v Beskydech®“ - značka pro pravé Beskydské výrobky Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(1) : 12 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348