Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
BruntálOkres 2004Štěpánová M. Školní přírodovědecké exkurze na Bruntálsku. : 53 stran   Diplomová práce DPDF
BruntálOkres 1979Musial J. Chovatelská přehlídka trofeji. Myslivost 1979( 8) : 183 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
BruntálOkres 1999Kasina J. Radost z troubení, zpívání i psaní . Myslivost 1999( 8) : 28 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
BruntálOkres 2002Kunčar P. Mládež a myslivci v okrese Bruntál. Myslivost 2002(11) : 39 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
BruntálOkres 1998Orlík J. Myslivecké halali dětí . Myslivost 1998( 9) : 26 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
BruntálOkres 2000Orlík J. Soutěžíme rádi. Myslivost 2000( 9) : 26 -27. strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
BruntálOkres 1994Kondělka D. & Petro R. Der Aurgfalke (Falco cherrug) brutet in Schlesien. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 43(3) : 287 -288. strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
BruntálOkres 2008Beran V. & Adamík P. Neobvyklé hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) na suchém, vyvráceném smrku. The unsusual breeding of the Black Stork (Ciconia nigra) on a dry, uprooted spruce. Crex 28 : 113 -114. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
BruntálOkres 1993Mlčoušek J. Opět něco z Bruntálská - tentokrát vlk. Myslivost 1993( 5) : 13 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
BruntálOkres 2001Šild F. Chov zaječí zvěře v okrese Bruntál. Myslivost 2001( 1) : 8 -9. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BruntálOkres 1998Žatka M. Sokolnické slavnosti na Sovinci. Myslivost 1998(12) : 31 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
BruntálOkres 2004Orlík J. Král Jeseníku a jak jsem ho ulovil, rád povím. Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2004/3 : 2 -3. strana Myslivost - příloha Myslyvecké zábavyČasopisKrátká zpráva DPDF
BruntálOkres 1973Batěk J. Svišť na Bruntálsku. Myslivost 1973( 3) : 65 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BruntálOkres 2000Poprach K. Ochrana a podpora sovy pálené (Tyto alba guttata) na Moravě a ve Slezsku. Protection of the Barn Owl (Tyto alba guttata) gene pool in Moravia and Silesia. Ochrana přírody 55( 2) : 38 -44. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
BruntálOkres 2013Kaasová K. & Janík C. Navštívili jsme …. Myslivost 2013( 3) : 100 -103. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
BruntálOkres 1950Rychlík M. Množství kání. Stráž myslivosti 28( 8) : 109 . strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
BruntálOkres 1987Kondělka D. Čáp černý na Bruntálsku. Čas. slez. Muz. (A) 36 : 183 -188. strana Čas. slez. Muz. (A)Časopis  DPDF
BruntálOkres 1996Pojer F. Program barevného kroužkování čápů černých (Ciconia nigra). The colour ringing programme of the Black Stork (Ciconia nigra). Zprávy ČSO 43 : 13 -16. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
BruntálOkres 1995Brandl P. & Šimek J. Faunistická pozorování v České republice (1993-1994). Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic (1993-1994). Zprávy ČSO 41 : 21 -31. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
BruntálOkres 2004Vavřík M. Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2003. Rare birds in the Czech Republic in 2003. Zprávy ČSO 59 : 24 -32. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
BruntálOkres 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004. Zprávy ČSO 60 : 23 -44. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
BruntálOkres 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. Report on Czech Bird Ringing for 2013. Kroužkovatel 18 : 24 stran KroužkovatelČasopisPřehled DPDF
BruntálOkres 2005Cepák J. & Škopek J. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2003. Report on Czech Bird Ringing for 2003. Zprávy ČSO 60 : 99 Příloha 1. - 24. strana Zprávy ČSOČasopisPřehled DPDF
BruntálOkres 1989Zmrhalová M. Zprávy ze sekce: V průběhu letošního floristického kurzu, konaného 8.-15.7.1989 v Bruntálu, se uskutečnily dvě bryplogickě exkurze. Bryonora 3 : 9 . strana BryonoraČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
BruntálOkres 1982Czudek T. Sopky u Bruntálu. Věda a život 27( 9) : 645 -646. strana,1 mapka,1 foto Věda a životČasopisOdborná práce DPDF
BruntálOkres 1992Doupal L. Pozorování brkoslava severního. Request for co-operation in maping. of Waxwing (Bombycilla garrulus) occurence in Central Moravia.. Moravský ornitolog 1992(3) : 18 . strana Moravský ornitologČasopisInformační článek DPDF
BruntálOkres 2012Miklín J. Vulkanity Nízkého Jeseníku. Naše příroda 2012( 3) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučná DPDF
BruntálOkres 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. Vanellus 6 : 22 -34. strana VanellusČasopisPozorování, nálezy DPDF
BruntálOkres 1992Anonym Ornitologická pozorování. Moravský ornitolog 1992(1) : 24 -31. strana Moravský ornitologČasopisPozorování, nálezy DPDF
BruntálOkres 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. Kroužkovatel 13 : 4 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Bruntál-město / BRKatastr 2001Hanák F. Hnízdní ornitocenózy zámeckých parků v Bruntále, Úsově a Veveří. Ptáci kolem nás 2001(3-4) : 6 -10. strana Ptáci kolem násČasopisOdborná práce DPDF
Bruntál-město / BRKatastr 2001Hanák F., Hudeček J. & Hornišer I. Ptáci a další obratlovci v Muzeu v Bruntále. Birds and other vertebrates in museum at Bruntál. Zprávy MOS 59 : 139 -162. strana Zprávy MOSČasopisInformační článek DPDF
Bruntál-město / BRKatastr 1984Glossová J. Rozšíření čápa bílého v sevvých.části Severomoravského kraje a čápa černého v okrese Bruntál v r. 1982 a 1983. : 0   Diplomová práce DPDF
BřidličnáPR 2000Záruba P. Hubenka skrytá - ohrožená vodní ploštice. Aphelocheirus aestivalis – an endangered Water Bug. Ochrana přírody 55( 2) : 48 -49. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceMorávka-OstraviceDPDF
BřidličnáPR 2013Čejka M., Holuša J. Spektrum a abundance foretických roztočů (Mesostigmata) u lýkožrouta smrkového (Ips typographus). Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 46 . strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
BřidličnáPR 2013Grucmanová Š., Holuša J. Hlístice lýkožrouta severského (Ips duplicatus (Sahlberg, 1836)). Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 70 . strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
BřidličnáPR 2009Chlapek J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Praděd. Veronica 23(3) : 99 příloha 8 stran VeronicaČasopisPopulárně naučná DPDF
Břidličná / BRKatastr 2008Vavřík M. Ornitologický průzkum navrhované PR Břidličná. Ornithological inventory of proposed Nature Reserve Břidličná (Jeseníky Mts.). Zprávy MOS 65-66 : 62 -74. strana Zprávy MOSČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Břidličná / BRKatastr 2014Rulfová A. Rorýsí školy aneb Rorýs je náš kamarád, rorýse má každý rád. Ptačí svět 21(2) : 20 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Býkov / BRKatastr 2000Kočvara R. Odchyt ptáků ve smíšeném lese v Býkově u Krnova v letech 1995 a 1996. Mist-netting of birds in mixed forest in Býkov near Krnov in 1995 and 1996. Acrocephalus (Ostrava) 18 : 13 -16. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práce DPDF
Dětřichov nad Bystřicí / BRKatastr 1951Pospíšil J. Výskyt supa bělohlavého na severní Moravě. Stráž myslivosti 29(18) : 227 . strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Dívčí Hrad / BRKatastr 1996Bureš L. & Burešová Z. Návrh přírodní rezervace Dívčí hrad. : 9 stran, 6 foto, 1 mapa,   Inventarizační zpráva DPDF
Dívčí Hrad / BRKatastr 1996Biokonsulting Rozstání Národní přírodni památka Rybník v Dívčím Hradu. : 12 stran, mapy, tab., obr. v textu   Výzkumná zpráva DPDF
Dvorce u Bruntálu / BRKatastr 2006Stolarczyk J. & Tomicky R. Drop velký (Otis tarda) - vzácný zatoulanec na severní Moravě. Great Bustard (Otis tarda) - a rate visior in the North Moravia (Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 55(1) : 89 . strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
Heřmanovice / BRKatastr 2015Moravec J. & Šmíd J. České zmije stojí za pozornost. Czech Common Adders Claim Our Attention. Živa 63(2) : 85 -86. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Holčovice / BRKatastr 2009Šprongl J. Velká násobilka Myslivost 2009(10) : 108 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Holčovice / BRKatastr 1986Bauerová Z. & Červený J. Towards an understanding of the trophic ecology of Myotis nattereri. Folia Zoologica 35(1) : 55 -61. strana Folia ZoologicaČasopis impaktovanýPůvodní vědecká práce DPDF
Horní Benešov / BRKatastr 1955Sláma K. Příspěvek k poznaní čeledi Sphingidae (Lep.) v okolí Horního Benešova. Přírodovědný sborník Ostrava. 16 : 142 -145. strana Přírodovědný sborník Ostrava.Časopis  DPDF
Hrubý Jeseník PLO2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref. : 16 -20. strana Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Hrubý Jeseník PLO2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 6 -11. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Hrubý Jeseník PLO2006Šindelář J. & Frýdl J. Význam modřínu opadavého (Larix decidua Mill ) pro lesní hospodářství ČR. Modřin opadavý, původní dřevina Jeseníků. Sb. ze semináře : 4 -14. strana Modřin opadavý, původní dřevina Jeseníků. Sb. ze seminářeSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Javorový vrchEVL 2009Duhonský D. První národní přírodní památka v CHKO Jeseníky. Ochrana přírody 64(3) : 34 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Javorový vrchEVL 2012Havelková J. Environmentální analýza cestovního ruchu lokality Javorový vrch v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Environmental analysis of tourism in the Javorový vrch CHKO Beskydy. : 0   Diplomová práce DPDF
Jelení bučinaPR 1982Hošek E. Státní přírodní rezervace Jelení bučina - inventarizační průzkum lesnicko historický. : 14 stran,mapky v textu   Inventarizační zpráva DPDF
Jelení bučinaPR 1982Kavalec K. Státní přírodní rezervace Jelení bučina - lesnický inventarizační průzkum. : 9 stran,příl.,4 mapky,7 foto   Inventarizační zpráva DPDF
JeseníkyCHKO 2004Kovář A. Vliv výstavby silnice I/44 Šumperk-Mikulovice v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. : 67 stran   Bakalářská práce DPDF
JeseníkyCHKO 1970Souček J. Netopýři (Microchiroptera) Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKO). Campanula 1 : 29 -47. strana CampanulaČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1979Hošek E. Neuskutečněné pokusy vysadit novou zvěř v Jeseníkách. Památky a příroda 4( 4) : 251 -252. strana Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 2005Schmidtová B. Obnovitelné zdroje energie na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky. : 62 stran   Diplomová práce DPDF
JeseníkyCHKO 2004Theimerová L. Ochrana přírody a krajiny v oblasti Jeseníků ve vztahu k povodním. : 68 stran   Diplomová práce DPDF
JeseníkyCHKO 2004Kovalčíková J. Krajinný ráz v oblasti Zlatohorska v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. : 94 stran   Diplomová práce DPDF
JeseníkyCHKO 1998Harazim M. Geomorfologie Velké kotliny u Hrubého Jeseníku. : 66 stran   Diplomová práce DPDF
JeseníkyCHKO 2000Brázdilová M. Vlivy výstavby a provozu vodního díla Dlouhé stráně na životní prostředí. : 42 stran   Diplomová práce DPDF
JeseníkyCHKO 1997Krejčí M. Specifika řešení pozemkových úprav v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. : 44 stran   Diplomová práce DPDF
JeseníkyCHKO 2006Vítek J. Volyň na Moravě. Ochrana přírody 61( 7) : 213 . strana Ochrana přírodyČasopisKrátká zpráva DPDF
JeseníkyCHKO 1999Homolka M. & Matouš J. Density and distribution of red deer and chamois in subalpine meadow habitats in the Jeseníky Mountains (Czech Republic). Folia Zoologica 48(1) : 1 -10. strana Folia ZoologicaČasopis impaktovanýPůvodní vědecká práce DPDF
JeseníkyCHKO 1958Tenora F. K helmintofauně drobných zemních savců Jeseníků Přírodovědný sborník Ostravského kraje. 19 (3) : 343 -359. strana Přírodovědný sborník Ostravského kraje.Časopis  DPDF
JeseníkyCHKO 1957Zapletal M. Příspěvek k poznání roztočů drobných ssvců „Velkého Kotle“ a jeho blízkého okolí v Jesenících. Přírodovědný sborník Ostravského kraje. 18 : 422 -426. strana Přírodovědný sborník Ostravského kraje.Časopis  DPDF
JeseníkyCHKO 1958Jurík M. Ektoparazity (Anoplura a Aphaniptera) drobných cicaveov Jeseníkov. Přírodovědný sborník Ostrava. 18 : 112 -125. strana Přírodovědný sborník Ostrava.Časopis  DPDF
JeseníkyCHKO 1994Baláž P. & Hajný L. Program IBA v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Vesmír 73 : 17 -18. strana VesmírČasopis  DPDF
JeseníkyCHKO 1949Kratochvíl J., Grulich I. Příspěvek k poznání ssavčí zvířeny Jeseníků I. Přírodovědný sborník Ostravského kraje. 10 : 177 -195. strana Přírodovědný sborník Ostravského kraje.Časopis  DPDF
JeseníkyCHKO 1950Kratochvíl J., Grulich I. Příspěvek k poznání ssavčí zvířeny Jeseníků II. Přírodovědný sborník Ostravského kraje. 1 : 202 -243. strana Přírodovědný sborník Ostravského kraje.Časopis  DPDF
JeseníkyCHKO 1967Bauer Z. Ptáci jako složka některých geobiocenóz v podhůří Hrubého Jeseníku. : 0   Kandidátská práce (CSc.) DPDF
JeseníkyCHKO 2000Homolka M. & Heroldová M. Velcí býložravci v lesích Jeseníků. Large Herbivores in Forests of the Jeseníky Mts. Živa 48(6) : 278 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1947Rosický B. Příspěvek k poznání blech (Aphaniptera) Jeseníků. Entomologické listy 10 : 30 -32. strana Entomologické listyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1947Rosický B., Hanzák J. Příspěvek k poznání drobných savců Jeseníků. Entomologické listy 10 : 81 -85. strana Entomologické listyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1947Rosický B. Příspěvek k poznání blech (Aphaniptera) Jeseníků. Entomologické listy 10 : 30 -32. strana Entomologické listyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1979Weber H. Akce Balt v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Akce Balt - studie č. 3, sekce ČSSR. Zprávy MOS 37 : 99 -113. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1947Rosický B., Hanzák J. Příspěvek k poznání drobných savců Jeseníků. Entomologické listy 10 : 81 -85. strana Entomologické listyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 2005Kuras T., Tuf I.H. Vliv borovice kleče na bezobratlé Hrubého Jeseníku. Influence of Mugo Pine on Invertebrates in the Hrubý Jeseník Mts.. Živa 53(6) : 268 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1955Zavřel H. Minující hmyz přírodních reservací v Jesenících. Ochrana přírody do r. 1992 10 : 301 -303. strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1998Honza M. & Čapek M. Avifauna v oblasti budované přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, Jeseníky. Bird communities in the area of the Dlouhé Stráně Hydroelec Power Station complex Jeseniky Mts. Czech Republic.. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 47(3) : 205 -212. strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 2003Kočvara R. Zajímavá pozorování ptáků z oblasti Jeseníků v letech 1999-2001. Interesting observation of birds from Jeseníky Mountains in 1999-2001. Acrocephalus (Ostrava) 19 : 22 -25. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisPozorování, nálezy DPDF
JeseníkyCHKO 2000Bureš S., Baláž P. & Hajný L. Aktuální problémy ochrany ptáků a jejich prostředí. Jeseníky. Sb. z konf. Limnology and Waterfowl 2000 36(1) : 31 -34. strana Sb. z konf. Limnology and Waterfowl 2000Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
JeseníkyCHKO 2008Černá K. & Kuras T. Co se děje s naší tundrou z pohledu entomologa? Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci : 29 . strana Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v OlomouciSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
JeseníkyCHKO 2008Černá K. & Kuras T. Diverzita motýlů alpínských bezlesí Vysokých Sudet: vliv plochy a míry izolovanosti. Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 36 -37. strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
JeseníkyCHKO 2008Chlapek J. Nová přírodní rezervace v Jeseníkách. Ochrana přírody 63( 5) : 35 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1976Stalmach J. Potápka rudokrká v Jeseníkách. Zprávy MOS 34 : 129 -130. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1952Stehlík J. L. Fauna Heteropter Hrubého Jeseníku. The fauna of Heteroptera of the mountain High Jeseník. Acta Musei moraviae. Scientiae naturales (Brno) 37 : 132 -248. strana Acta Musei moraviae. Scientiae naturales (Brno)ČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1994Matuš J. Přirozená obnova lesa versus jeleni. Veronica 8(4) : 99 příloha: 18-19. strana VeronicaČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 2008Hajný L. Sokoli v Jeseníkách. Ochrana přírody 63( 6) : 36 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1957Havlín J., Lelek A. Příspěvek k poznání příčin kvalitativního i kvantitativního rozšíření ptactva v Jeseníkách. Přírodovědná edice SSÚ Opava 4 : 1 -54. strana Přírodovědná edice SSÚ OpavaČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1993Mlčoušek J. Kamzíci v Jeseníkách. Kamzíci v Jeseníkách. : 160 stran Kamzíci v Jeseníkách.ČasopisOdborná práce DPDF
JeseníkyCHKO 1994Baláž P. & Hajný L. Program IBA v CHKO Jeseníky. Veronica 8(4) : 99 příloha: 17-18. strana VeronicaČasopisInformační článek DPDF
JeseníkyCHKO 1993Redakce Zpravodaj dobrovolného aktivu CHKO Jeseníky Kamzíci v Jeseníkách. 1 : 11 stran, 1 tab., 1 mapka Kamzíci v Jeseníkách.ČasopisInformační článek DPDF
JeseníkyCHKO 2007Poledník L.. Poledníkavá K. & Hlaváč V. Program péče o vydru říční. Ochrana přírody 62( 3) : 6 -8. strana Ochrana přírodyČasopisPopulárně naučná DPDF
JeseníkyCHKO 1993Kůs E. Kamzíci nad propastí. Věda, technika, my 1993/3 : 47 . strana Věda, technika, myČasopisPopulárně naučná DPDF
JeseníkyCHKO 2007Bartonička T. & Buřič Z. Nález albinotických vrápenců malých (Rhinolophus hipposideros) v Hrubém Jeseníku. Records of the albino Lesser horseshoe bats (Rhinolophus hipposideros) in the Jeseníky Mts (Czech Republic). Vespertilio 11 : 167 -169. strana VespertilioČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
JeseníkyCHKO 1996Ježek J. Nové faunistické nálezy koutulovitých (Diptera) z ČR. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 165(1-4) : 113 -120. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisPozorování, nálezy DPDF
JeseníkyCHKO 1984Weber H. & Gollová M. Akce Balt v Jeseníkách. Das Vorhaben Balt in Jeseníky. Zprávy MOS 42 : 77 -80. strana Zprávy MOSČasopisPřednáška, referát DPDF
12345678
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348