Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678910
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Adršpašsko-teplické skályNPR 1974Anonym Teplicko-Adršpaské skály - soubor turistických map. : 0   Mapa DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1975Hadač E & Sýkora T Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-teplických skal. Studie ČSAV : 0 Studie ČSAVČasopisOdborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1981Maršálková M. Výběr chráněných území významných z mezinárodního hlediska v ČSR. Památky a příroda 6( 7) : 417 -418. strana Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1981Výskot M. a kol. Československé pralesy. : 272 stran   Populárně naučná DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1982Němec J. Do skalního města. Naší přírodou 2( 5) : 15 -18. strana Naší přírodouČasopisOdborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1982Dvořák L. & Petříčková K. Státní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály - kamenná učebnice přírody - plakát. : 0 stran   Odborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1981Válek B. Primární a sekundární minerály v půdách severovýchodních Čech a jejich vztah k vegetaci II. Primary and secondary minerals in the soils of the North-Eastern Bohemia and their relation to the vegetation II. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XVI : 5 -70. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1982Rybář P. Inventarizační průzkum zoologický státní přírodní rezervace Adršpešsko-teplické skély. : 28 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1982Vítek J. Kamenné panoptikum. ABC ml. tech. přírodov. 26( 9) : 14 -15. strana,5 foto ABC ml. tech. přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1986Petříček V. Geobotanické aspekty územní ochrany pískovcových skalních měst České křídové tabule. : 0 stran   Diplomová práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1984Vejlupek M. Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců polické pánve. Věst. ÚÚG, Praha, 59( 6) : 343 -350. strana,3 obr. Věst. ÚÚG, Praha,ČasopisInventarizační zpráva DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1984Sýkora T. & Hadač E. Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-teplických skal. Preslia 56(4) : 359 -376. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1983Vítek J. Půlstoletí některých geologických rezervací. Geologický průzkum 25(12) : 24 . strana,12 obr. na příl. Geologický průzkumČasopisOdborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1983Vítek J. Okna a brány v Adršpašsko-teplických skalách. Lidé a země 1983( 8) : 355 . strana,1 foto Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1983Kopecký J. Kořenové stalagmity. Lidé a země 1983( 1) : 32 -41. strana,1 foto Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1983Hrabec J., Zábranská D. & Kopeček F. Státní přírodní rezervace Vlčnovský háj. : 61 . strana nestr.,4 mapy,   Inventarizační zpráva DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1997Ducháč V. Dosavadní nálezy stírku (Pseudoscorpiones) v Adršpašsko - teplických skalách. Used occurrences of pseudoscorpiones in Adršpašsko-teplické skály (so-called "rockcity"). Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 5 : 117 -119. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 2004Šťovíčková Š. Botanicko-geologické aspekty Adršpašsko-teplických skal a okolí s atlasem vybraných rostlinných druhů.. : 121 stran   Diplomová práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1993Vrána J. Výskyt a hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Broumovské vrchovině. Occurence and breeding of the Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) in the Broumov Highlands. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 1 : 59 -64. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1980Vítek J. Kořenové stalagmity v pískovcových jeskyních. Živa 28(3) : 94 . strana, 1 foto ŽivaČasopis  DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1980Vítek J. Mikroformy zvětrávání a odnosu hornin ve východních Čechách. Práce a studie - přír. 12 : 9 -16. strana Práce a studie - přír.Časopis  DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik. : 71 stran   Populárně naučná DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1980Anonym Legendy skalních měst. Knihovna Květů 1980 : 32 -37, 88-92, 100-105. strana 11 foto. Knihovna KvětůČasopis  DPDF
Babí / TUKatastr 2000Žaludová J. Využití naučné stezky „Nové Dvory – Babí“ u Trutnova pro žáky 1. stupně ZŠ. : 0   Diplomová práce DPDF
Babí / TUKatastr 1980Moisl K. Naučná lesnická stezka v Trutnově. Krkonoše 1980/11 : 24 -25. strana KrkonošeČasopisInventarizační zpráva DPDF
Bílá TřemešnáEVL 1982Vítek J. "Skrýše" u Bílé Třemešné. Památky a příroda 7( 9) : 564 -565. strana,2 foto,2 obr. Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Bílá TřemešnáEVL 1997Prášil O. Za rybami na přehrady. Labe 36 údolní nádrže Bílá Třemešná. Rybářství 1997 : 164 . strana RybářstvíČasopisOdborná práce DPDF
Bílá Třemešná / TUKatastr 2006Michálek B. Zimoviště netopýrů ve Skrýších u Bílé Třemešné. Bat hibernaculum at Skrýše near Bílá Třemešná (E Bohemia). Vespertilio 9-10 : 229 -230. strana VespertilioČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
Bílá Třemešná / TUKatastr 1979Ponikelský V. Záchrana labutě. Myslivost 1979( 8) : 183 . strana MyslivostČasopis  DPDF
Boberská stráňPP 1981Anonym Státní přírodní rezervace Boberská stráň. Památky a příroda 6( 6) : 377 . strana,1 mapa. Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Boberská stráňPP 1980Anonym Výnos MK ČSR č. 18093/80 z 21.11.1980 o zřízení státní přírodní rezervace Boberská stráň. : 0   Směrnice, pokyn DPDF
Boberská stráňPP 1982Rubín J., Maršáková M. a kol. Nová chráněná území přírody v ČSSR. Lidé a země 1982( 3) : 112 -119. strana,2 foto,3 mapky,1 tab. Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Boberská stráňPP 1993Flousková Z. Boberská stráň. Krkonoše 1993/ 1 : 9 . strana KrkonošeČasopisInformační článek DPDF
BroumovskoCHKO 1994Podrázský V. & Vacek S. Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech chráněné krajinné oblasti Broumovsko. I. Stav lesních půd. Forest ecosystems stability potential on sandstone localities of the Protected Landscape Area of Broumovsko. I.Forest soil condition. Příroda, Praha 1 : 137 -143. strana Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1994Podrázský V. & Vacek S. Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech chráněné krajinné oblasti Broumovsko. II. Stav výživy borovice lesní a smrku ztepilého. Forest ecosystems stability potential on sandstone localities of the Protected Landscape Area of Broumovsko. II. Nulrítion status of Scots plne and Norway spruce. Příroda, Praha 1 : 145 -151. strana Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2003Halačka K., Lusk S., Lusková V. & Vetešník L. 1.09 Ichtyofauna říčních systémů na území chráněné krajinné oblasti Broumovsko.. Ichthyofauna of the river systems in the Broumovsko Protected Landscape Area. Příroda, Praha Supl. : 51 -55. strana Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1973Hadač E. et al. Komplexní výzkum Broumovska. Územní plánování a urbanismus 15( 4) : 13 -19. strana Územní plánování a urbanismusČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2001Podrázský V. & Vacek S. Změny půd reliktních borů v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Soil changes in relict pine forests in the Broumovsko Protected Landscape Area. Příroda, Praha 19 : 123 -130. strana Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1997Vacek S. & Podrázský V. Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech chráněné krajinné oblasti Broumovsko V. Vegetační změny v reliktních borech. Forest ecosystem stability in sandstone localities in the Protected Landscape Area of Broumovsko V. Vegetation changes ofthe relict pine forests. Příroda, Praha 11 : 171 -182. strana,4 obr.,1 tab. Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1997Vacek S. & Podrázský V. Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech chráněné krajinné oblasti Broumovsko. IV. Struktura a vývoj reliktních borů. Forest ecosystems stability potenciál on sandstone localities of the Protected Landscape Area of Broumovsko. IV. Structure and development of relict pine forest.. Příroda, Praha 10 : 125 -141. strana,5 obr.,7 tab. Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2000Vacek S. & Podrázský V. Influence of the environment on the health statě of relict pine forests in the Broumovsko Protected Landscape Area, NE Bohemia. Vliv prostředí na zdravotní stav reliktních borů v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Příroda, Praha 17 : 81 -100. strana Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2006Kuna P. & Spíšek J. Sokol stěhovavý na Broumovsku. Příroda, Praha 25 : 53 -56. strana Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2005Hamet A., Vancl Z. a spolupracovníci Katalog brouků (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area. : 126 stran   Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2010Jonáš J. Tři perličky z Broumovska Lesu zdar 2010( 3) : 11 -13. strana Lesu zdarČasopisPopulárně naučná DPDF
BroumovskoCHKO 2010Jarešová P. Vyhodnocení přeshraniční migrace jelení zvěře v příhraniční honitbě Javory v Broumovském výběžku. Evaluation of the red deer cross-border migration in hunting area Javory ... : 0   Bakalářská práce DPDF
BroumovskoCHKO 2010Velehradský D. Negativní dominanty v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Negative dominating features in the Protected Landscape Area Broumovsko. : 0   Diplomová práce DPDF
BroumovskoCHKO 2010Šramarová K. Vyhodnocení stavu ÚSES na území chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Evaluation of Territorial System of Ecological Stability of Protected Landscape Area Broumovsko. : 0   Diplomová práce DPDF
BroumovskoCHKO 1964Fábera V. K srnčí zvěři v Broumovských stěnách. Myslivost 1964( 1) : 8 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
BroumovskoCHKO 2002Redakce Krátké zprávy. Sosna 2002(2) : 36 -37. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1989Veselý J. Návrat krkavčího rodu. Sosna 1989(3) : 12 -13. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1998Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko v roce 1997. Sosna 1998(1) : 7 -9. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. : 221 stran   Populárně naučná DPDF
BroumovskoCHKO 1981Vítek J. Skalní hřiby v pískovcích Broumovské vrchoviny. Sb. Čsl. geografické společnosti 86(3) : 8 -18. strana,6 obr.,lit. Sb. Čsl. geografické společnostiČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1981Hochmut R. et al. Rozšíření obaleče modřínového v ČSR v r. 1980. Les. práce 60( 4) : 166 -169. strana Les. práceČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2010Fišer B., Kostečka P. & Klápště J. Národní programy Ministerstva životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny v roce 2009. National Subvention Programmes/Subsidiary Schemes of the Ministry of the Environment of the Czech Republic in Nature Conservation and Landscape Protection in 2009. Ochrana přírody 65(2) : 8 -11. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2006Hlávka J. Zapomenuté kolowratské dolování. Český les - Příroda a historie 1 : 20 -24. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1987Vítek J. Pískovcové sloupky u České Metuje. Památky a příroda 12 : 252 . strana Památky a přírodaČasopis  DPDF
BroumovskoCHKO 1996Flousek J. Zimní sčítání netopýrů v severovýchodních Čechách. Roč. KRNAP 1996 : 35 -36. strana, 1 tab. Roč. KRNAPČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1996Vacek S. & Podrázský V. Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech chráněné krajinné oblast Broumovsko III. Dynamika poškození reliktních borů. Forest ecosystems stability in sandstone localities in the Protected Landscape Area of Broumovsko, NE Bohemia. III. Decline dynamics of relict pine forests. Příroda, Praha 5 : 111 -124. strana,5 tab.,2 obr. Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1986Tran Minh Duc Hydrogeologické poměry v Broumovské kotlině a její východní a západní části. : 59 stran,16 pří1.   Diplomová práce DPDF
BroumovskoCHKO 1986Petříček V. Geobotanické aspekty územní ochrany pískovcových skalních měst České křídové tabule. : 0 stran   Diplomová práce DPDF
BroumovskoCHKO 1985Vítek J. Vycházky do skalních oblastí Brounovské vrchoviny. Přírodní vědy ve škole 36( 9) : 355 -358. strana, 4 foto Přírodní vědy ve školeČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1986Nghiem Phuc Hai Hydrogeologické poměry jižní části Broumovské kotliny. : 55 stran,11 pří1.   Diplomová práce DPDF
BroumovskoCHKO 1985Kopecký J., Vítek J. Pseudokras. Stalagmit, Praha, 4 příl. : 17 -24. strana, 9 obr. Stalagmit, Praha,ČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1985Rubín J. Skalní hřiby a pokličky. Turista 39(24) : 27 . strana, 1 obr. TuristaČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1984Miš- . Bude Broumovsko chráněno? Chatař 1984( 7) : 162 . strana,4 obr. ChatařČasopisInventarizační zpráva DPDF
BroumovskoCHKO 1996Hanzal V. Vrápenec malý. Ochrana přírody 51( 7) : 208 -211. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1996Štursa J. Chráněná krajinná oblast Broumovsko. Krkonoše 1996/ 5 : 24 . strana KrkonošeČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2001- kk - Chráněná krajinná oblast Broumovsko. Podyjské listí 2001(4) : 7 . strana Podyjské listíČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2007Pohlodková K. Sledování vývoje struktury krajiny v nivě Stěnavy v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. : 0   Diplomová práceStěnavaDPDF
BroumovskoCHKO 2004Zelinková J. Lišejníky pískovcových oblastí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Literární excerpce. The Lichens of Sandsone areas of the protected area Broumovsko in the Czech Republic - literary excerption. Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.) 11(2) : 81 -99. strana Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.)ČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2004Filippov P. Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. Muzeum a současnost, řada přírodov. 19 : 101 -116. strana Muzeum a současnost, řada přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1998Řepka R., Kučera J. & Bílek J. Příspěvek ke květeně Řeřišného v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. The contribution to the study of flora of the Řeřišné in the Landscape Protected Area of Broumovsko (East Bohemia). Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 6 : 153 -154. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2006Vítek J. Ďáblova palice. Ochrana přírody 61(10) : 300 . strana Ochrana přírodyČasopisPopulárně naučná DPDF
BroumovskoCHKO 2004Halačka K., Vetešník I. & Lusková V. Fauna ryb vodních toků na území CHKO Broumovsko. Biodiverzita ichtyofauny České republiky 5 : 83 -88. strana Biodiverzita ichtyofauny České republikyČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2002Halačka K., Lusk S., Lusková V., Vetešník L. Ichtyofauna hydrologického systému území CHKO Broumovsko Biodiverzita ichtyofauny České republiky 4 : 65 -72. strana Biodiverzita ichtyofauny České republikyČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2008Rejl J. Nález páskovce kroužkovaného (Cordulegaster boltonii Donovan, 1807) na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Finding of the species Golden-ringed Dragonfly (Cordulegaster boltonii Donovan, 1807) in the Protected Landscape Area Broumovsko. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15 : 309 -310. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2004Vrána J. Čáp černý (Ciconia nigra L.) v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. The Black Stork (Ciconia nigra /L./) in nature preserve Broumovsko. Panurus 14 : 3 -26. strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2003Hamet A. & Vancl Z. Výsledky faunistického průzkumu brouků tribů Cicindelini, Carabini a Cychrini v CHKO Broumovsko. Faunistic research results of beetles tribes Cicindelini, Carabini, Cychrini in the Protected Landscape Area Broumovsko. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 29 : 83 -87. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2003Hamet A., Mertlik J. & Vancl Z. Kovaříkovití (Coleoptera, Elateridae) CHKO Broumovsko. Elateridae in the Protected Landscape Area Broumovsko. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 29 : 89 -94. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1982Anděra M. & Vohralík V. Savci Broumovska. The mammals of Broumov region (Northeastern Bohemia). Lynx n. s. 21 : 15 -39. strana Lynx n. s.Časopis recenzovaný, neimpakt.Původní vědecká práce DPDF
BroumovskoCHKO 1983Rambousek R. Myslivecké hospodaření s divokými kachnami na Broumovsku. : 0   Diplomová práce DPDF
BroumovskoCHKO 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? : 2 strany   Informační článek DPDF
BroumovskoCHKO 1980Vítek J. Závora. Lidé a země 1980( 9) : 408 -409. strana,1 foto Lidé a zeměČasopis  DPDF
BroumovskoCHKO 1980Zabranský S. Nově návrhová chráněná území ve Východočeském kraji. Památky a příroda 5( 2) : 102 -103. strana,1 foto. Památky a přírodaČasopis  DPDF
BroumovskoCHKO 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik. : 71 stran   Populárně naučná DPDF
BroumovskoCHKO 1980Čech S., Klein V. & Valečka J. Revision of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous basin. Věst. ÚÚG, Praha, 55 : 227 -296. strana,11 obr., lit. Věst. ÚÚG, Praha,ČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2010Janoška M. Zimními Broumovskými stěnami. Naše příroda 2010( 6) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučná DPDF
BroumovskoCHKO 2009Růžička V. & Zacharda M. Kamenité sutě a skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu. Screes and Rock Walls – Habitats Important for Biodiversity. Živa 57(2) : 75 -77. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2012Ohr Beskydská orlice Tonička v Broumovsku. Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3) : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
BroumovskoPO 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. Ptačí svět 21(4) : 21 -24. strana Ptačí světČasopisPopulárně naučná DPDF
BroumovskoPO 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. Ptačí svět 13(1) : 6 -8. strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
BroumovskoPO 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. Sosna 2004 : 18 -22. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoPO 2010Köppl P. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Broumovské stěny. Veronica 24(3) : 99 příloha 8 stran VeronicaČasopisPopulárně naučná DPDF
Čermná v Krkonoších / TUKatastr 2007Neumann M. Návrh odvodňovacího systému skládky TKO v Čermné u Vrchlabí. : 0   Diplomová práce DPDF
Čermná v Krkonoších / TUKatastr 2005Zahradníček F. 5.ročník Všestranných zkoušek anglických ohařů 9. - 10.10.2004 Myslivost - příloha Lovecký pes 2005/1 : 8 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisKrátká zpráva DPDF
Čertovy hradyPP 1977Vaca O. Státní přírodní rezervace Čertovy hrady - inventarizační průzkum na lesním fondu. : 9 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Čertovy hradyPP 1973Pilous Z. Státní přírodní rezervace Čertovy hrady - botanický inventarizační průzkum. : 0   Inventarizační zpráva DPDF
Čertovy hradyPP 1986Petříček V. Geobotanické aspekty územní ochrany pískovcových skalních měst České křídové tabule. : 0 stran   Diplomová práce DPDF
Čistá v Krkonoších / TUKatastr 1991Táborský I. Výsledky inventarizačního průzkumu brouků čeledi Dytiscidae v Krkonošském národním parku (Coleoptera). Ergebnisse der Inventarisierungsdurchforschung von Käfern aus der Familie Dytiscidae im Riesengebirge-Nationalpark (Coleoptera). Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 13-14 : 27 -42. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práceČistá-LabeDPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348