Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
1234567
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Bečov u Mostu / MOKatastr 1988Sládek J. Současný stav slanobytné vegetace na Mostecku. Gegenwärtiger Zustand der halophytischen Vegetation in der Gegend von Most. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 10 : 43 -59. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Bělušice u Mostu / MOKatastr 1988Sládek J. Současný stav slanobytné vegetace na Mostecku. Gegenwärtiger Zustand der halophytischen Vegetation in der Gegend von Most. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 10 : 43 -59. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
BořeňNPR 1998Vysoký V. Mravenci na vrchu Bořeň. Fauna Bohemiae septentrionalis 23 : 91 -102. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
BořeňNPR 1980Janoušková J. & Votýpka J. Svědkové dávných dramat. - Bořeň. Knihovna Květů 1980 : 88 -91., 108-111. strana,3 foto Knihovna KvětůČasopis  DPDF
BořeňNPR 1996Sádlo J. Reliktní vegetace Bořené u Bíliny a možnosti její historické interpretace. Severočeskou přírodou 29 : 1 -16. strana Severočeskou přírodouČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BořeňNPR 1981Plecháč K. Bořen u Bíliny. Turista na cestu 20( 8) : 264 . strana,1 obr. Turista na cestuČasopisOdborná práce DPDF
BořeňNPR 1996Bejček V. a kol. Inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okr. Teplice. : 129 stran, tab., mapy v textu,   Inventarizační zpráva DPDF
BořeňNPR 1987Kottová M. Státní přírodní rezervace Bořeň. : 17 stran,3 mapy,16 foto   Inventarizační zpráva DPDF
BořeňNPR 1981Výskot M. a kol. Československé pralesy. : 272 stran   Populárně naučná DPDF
BořeňNPR 1985Kubát K. Hvězdovky Geastrum coronatum a G. fornicatum v severních Čechách. Severočeskou přírodou 18 : 39 -40. strana Severočeskou přírodouČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BořeňNPR 1986Petříček V. Geobotanické aspekty územní ochrany pískovcových skalních měst České křídové tabule. : 0 stran   Diplomová práce DPDF
BořeňNPR 1984Duroň F. Hora Bořen. Revue Teplice 16( 8) : 16 . strana,3 foto Revue TepliceČasopisInventarizační zpráva DPDF
BořeňNPR 1984Vítek J. Bořek na Lysém vrchu. Věda a život 29( 7) : 504 -505. strana,1 foto Věda a životČasopisInventarizační zpráva DPDF
BořeňNPR 1996Petrlík J. Mamut nebo lev? Nika 17(5-6) : 119 . strana, 1 foto NikaČasopisOdborná práce DPDF
BořeňNPR 1975Sekera M Příspěvek ke geobotanickému výzkumu Bořeně. Stipa 2 : 39 -51. strana,tab. StipaČasopisOdborná práce DPDF
BořeňNPR 2012Filipovská J. Vývoj krajinného managementu vybrané lokality v Českém středohoří. Případová studie - Bořeň. Landscape management development in České středohoří. Case study - Bořeň. : 0   Bakalářská práce DPDF
Braňany / MOKatastr 1997Heneberg P. První pozorování křížence vlaštovky (Hirundo rustica) a břehule (Riparia riparia) v severních Čechách. The first occurence of the hybrid Hirundo rustica and Riparia riparia in North Bohemia. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 20 : 99 -100. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Krátká odborná zpráva DPDF
Braňany / MOKatastr 2007Svoboda I. Stručně z kroužkovací zprávy za rok 2005. Kominíček 5 : 11 -13. strana KominíčekČasopisOdborná práce DPDF
Braňany / MOKatastr 2012Kaňáková J. Analýza změn ve vývoji krajiny v důsledku těžby hnědého uhlí v k.ú. obce Braňany. Analysis of changes in landscapes due to development of lignite mining in the cadastre Braňany. : 0   Diplomová práce DPDF
Brandov / MOKatastr 1988Bárta Z. Obojživelníci a plazi Brandovské pánve v Krušných horách. Lurche und Kriechtiere des Brandauer Talbeckens im Erzgebirge. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 10 : 19 -32. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Brandov / MOKatastr 2005Vokálová P. Vyhodnocení škod zvěří a nákladů na ochranu porostů v revíru Brandov. Evaluation of the game damages and costs for the protection of stands in the chase of Brandov. : 37 stran   Bakalářská práce DPDF
Bylany u Mostu / MOKatastr 2009Kusý J. Růst a vývoj dřevin na Čepirožské a Bylanské výsypce. Growth and development of woody species on Čepirohy and Bylany spoil banks. : 0   Bakalářská práce DPDF
Bylany u Mostu / MOKatastr 1981Táborský I. Aquatische und semiterrestrische Käferfauna der Salzstelle Bylany bei Most. Entomologische Nachrichten und Berichte 1981/2 : 65 676. strana Entomologische Nachrichten und Berichte ČasopisOdborná práce DPDF
Bylany u Mostu / MOKatastr 1988Sládek J. Současný stav slanobytné vegetace na Mostecku. Gegenwärtiger Zustand der halophytischen Vegetation in der Gegend von Most. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 10 : 43 -59. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Bylany u Mostu / MOKatastr 1975Tollinger V. Některé ekologické problémy v území dotčeném lomovou těžbou uhlí (na příkladu předpokládané otvírky velkolomu Bylany). Einige eekologische Probleme in einem durch Braunkohlentagebau betroffenen Gebiet am Beispiel des beabsichtigen Aufschlusses des Grosstagebaues Bylany. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 7 : 191 -215. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bylany u Mostu / MOKatastr 1975Janeček J. Deteriorizace zemědělské krajiny povrchovou těžbou uhlí (na příkladu otvírky velkolomu Bylany). Deteriorisation der Landwirtschaftlichen Landschaft durch die Braunkohlentagforderung am Beispiel des Aufschlusses von Grosstagebau Bylany. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 7 : 167 -190. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bylany u Mostu / MOKatastr 2012Karvánková Z. Vyhodnocení změn využití území (land-use) na území Mostecka. The land use changes in Mostecko region - landscsape vulnerability. : 0   Bakalářská práce DPDF
Čepirohy / MOKatastr 2009Kusý J. Růst a vývoj dřevin na Čepirožské a Bylanské výsypce. Growth and development of woody species on Čepirohy and Bylany spoil banks. : 0   Bakalářská práce DPDF
Čepirohy / MOKatastr 1988Sládek J. Současný stav slanobytné vegetace na Mostecku. Gegenwärtiger Zustand der halophytischen Vegetation in der Gegend von Most. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 10 : 43 -59. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Čepirohy / MOKatastr 2012Karvánková Z. Vyhodnocení změn využití území (land-use) na území Mostecka. The land use changes in Mostecko region - landscsape vulnerability. : 0   Bakalářská práce DPDF
Černý rybníkPR 1996Nevečeřal P. Příspěvek k rozšíření Hydrocotyle vulgaris v západních Čechách. Calluna 1(1) : 3 -4. strana CallunaČasopisOdborná práce DPDF
Černý rybníkPR 2009Melichar V. & Krása P. Krušné hory – smutné pohoří. The Krušné hory/ Ore Mts. – Sad Mountains. Ochrana přírody 64(6) : 2 -7. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český Jiřetín / MOKatastr 2009Lacina A. & Horsák M. Jak se vede vřetenci horskému – z červené knihy našich měkkýšů. Is the Land Snail Pseudofusulus varians Doing Well? From the Czech Republic’s Red Book of Molluscs. Živa 57(2) : 73 -74. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Český Jiřetín / MOKatastr 2012Kroupová B. Návrh naučné stezky Jiřetínska. The proposal of the nature trail of Jiřetínsko. : 0   Bakalářská práce DPDF
Dolní Jiřetín / MOKatastr 1999Horák V. Ptáci mokřadu Dolní Jiřetín, okr. Most, v letech 1990-98. Fauna Bohemiae septentrionalis 24 : 97 -126. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Dolní Jiřetín / MOKatastr 2000Tichý H. Poznámky k příspěvku: Horák, V., 1999: Ptáci mokřadu Dolní Jiřetín, okr. Most, v letech 1990-98. Fauna Bohem. Septentr., Tomus 24, Ústí N.L., Fauna Bohemiae septentrionalis 25 : 81 -85., 97-126. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Dolní Jiřetín / MOKatastr 1974Bejček V. Tah a zimování vodního ptactva na průmyslové nádrži v Dolním Jiřetíně /okres Most, Mostecká kotlina/. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 1 : 21 -36. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Dolní Jiřetín / MOKatastr 2007Svoboda I. Stručně z kroužkovací zprávy za rok 2005. Kominíček 5 : 11 -13. strana KominíčekČasopisOdborná práce DPDF
Dolní Litvínov / MOKatastr 2014Rovenský J. Žít, nebo těžit? Základní informace o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a důsledcích jejich případného prolomení. : 8 stran   Informační článek DPDF
Dolní Litvínov / MOKatastr 1996Bárta Z. Zbytková populace ropuchy zelené, Bufo viridis Laur. 1768, v Litvínově. Eine Restpopulation der Wechselkröte, Bufo viridis Laur. 1768, in der Stadt Litvínov. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 18 : 61 -62. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Fláje / MOKatastr 2009Kouba M., Tomášek V. Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných a Jizerských horách. Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů : 108 -109. strana Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Fláje / MOKatastr 1989Badalík V. Obora Fláje. Myslivost 1989( 1) : 10 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Fláje / MOKatastr 1974Bárta Z. Avifauna Flájské údolní přehrady a blízkého okolí. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 1 : 37 -64. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Fláje / MOKatastr 1995Horák V., Tirpak C. Hnízdění modráčka tundrového, Luscinia svecica svecica (L) na Flájských rašeliništích na Mostecku. Nesting of bluethroat Luscinia svecica svecica (L) on the Flaje´s peat bogs in region Most. Fauna Bohemiae septentrionalis 20 : 97 -100. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Fláje / MOKatastr 2009Adam M. Vyhodnocení chovu jelení zvěře v oboře Fláje. The evaluation of the deer breeding in the game preserve Fláje. : 0   Bakalářská práce DPDF
Fláje / MOKatastr 2008Hýlová A., Hanel J. & Slámová P. Hnízdní biologie a příbuzenská struktura populace sýce rousného v Krušných horách. Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci : 69 . strana Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v OlomouciSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Fláje / MOKatastr 2010Pivokonská L., Pivokonský M., Benešová L. & Baümeltová J. The Removability of the NOM Fractions Using Hydrolysing Destabilisation Reagents. Acta Univ. Carol. Environm. 23(2009)/1-2 : 7 -16. strana Acta Univ. Carol. Environm.ČasopisOdborná práce DPDF
Fláje / MOKatastr 2009Bauer D. Flájská obora v Krušných horách - historie a význam. Flájská game-preserve in Krušné hory Mts. - history and importance. : 0   Bakalářská práce DPDF
Havraň / MOKatastr 1988Sládek J. Současný stav slanobytné vegetace na Mostecku. Gegenwärtiger Zustand der halophytischen Vegetation in der Gegend von Most. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 10 : 43 -59. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Havraň / MOKatastr 2012Karvánková Z. Vyhodnocení změn využití území (land-use) na území Mostecka. The land use changes in Mostecko region - landscsape vulnerability. : 0   Bakalářská práce DPDF
Hora Svaté Kateřiny / MOKatastr 2008Maidlová R. Plán společných zařízení v území s dochovanou středověkou krajinnou strukturou v k. ú. Hora svaté Kateřiny. Plan of collective equipment in area with relicts of medieval field structure (Hora sv. Kateřiny cadaster). : 67 stran   Diplomová práce DPDF
Horní Jiřetín / MOKatastr 2006Vojar J., Doležalová J. & Solský M. Početnost a preference biotopů skokana štíhlého (Rana dalmatina) na Hornojiřetínské výsypce. COYOUS, konfer. mladých věd. prac. : 60 . strana COYOUS, konfer. mladých věd. prac.Sborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Horní Jiřetín / MOKatastr 2007Doležalová J., Vojar J. & Solský M. Faktory ovlivňující početnost skokana štíhlého (Rana dalmatina) na Hornojiřetínské výsypce. Zoologické dny Brno 2007, Sb. abstraktů : 111 . strana Zoologické dny Brno 2007, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Horní Jiřetín / MOKatastr 2006Vojar J., Doležalová J., Solský M. & Čuhelová L. Preference prostředí, početnost a prostorová distribuce skokana štíhlého (Rana dalmatina) na Hornojiřetínské výsypce, Severočeský kraj. Sb. ČZU, Praha : 23 . strana Sb. ČZU, PrahaSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Horní Jiřetín / MOKatastr 2002Doležalová J. & Mach V. Výskyt obojživelníků na vybraných vodních lokalitách Hornojiřetínské a Kopistské výsypky. Das Vorkommen der Lurche an den ausgewählten Wasserlokalitäten der Kippen Horní Jiřetín und Kopisty. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 24 : 75 -79. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Horní Jiřetín / MOKatastr 2002Doležalová J. Výskyt obojživelníků na vybraných vodních lokalitách Hornojiřetínské a Kopistské výsypky. 5. makový občasník 24 : 75 -79. strana 5. makový občasníkČasopisOdborná práce DPDF
Horní Jiřetín / MOKatastr 2007Solský M., Vojar J. & Doležalová J. Prostorové rozšíření skokana štíhlého (Rana dalmatina) na Hornojiřetínské výsypce v závislosti na faktorech prostředí. Sb. ČZU, Praha : 25 . strana Sb. ČZU, PrahaSborník z konference-abstraktOdborná práce DPDF
Horní Jiřetín / MOKatastr 2014Rovenský J. Žít, nebo těžit? Základní informace o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a důsledcích jejich případného prolomení. : 8 stran   Informační článek DPDF
Horní Jiřetín / MOKatastr 2008Solský M. Populační dynamika a biotopové preference skokana štíhlého (Rana dalmatina) na Hornojiřetínské výsypce. Population dynamics and habitat preferences in the agile frog, Rana dalmatina in Hornojiřetínská spoil heap.. : 50 stran   Diplomová práce DPDF
Horní Litvínov / MOKatastr 2014Rovenský J. Žít, nebo těžit? Základní informace o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a důsledcích jejich případného prolomení. : 8 stran   Informační článek DPDF
Horní Litvínov / MOKatastr 2011Stýblová S. Posouzení stavu povodí Bílého potoka v Litvínově za účelem úpravy jeho koryta a revitalizace. Assessment of the condition of the basin of „Bílý potok“ in Litvínov for the purpose of the treatment and revitalisation of its riverbed. : 0   Diplomová práce DPDF
Horní Litvínov / MOKatastr 2011Janda P. Možnosti revitalizace Divokého potoka u Litvínova. Possibilities of river restoration of the Divoky brook at Litvinov. : 0   Diplomová práceDivoký p.-Bílý p.DPDF
Horní Litvínov / MOKatastr 2012Štípková P. Litvinov: urbanistická studie. Litvinov: urbanistic study. : 0   Diplomová práce DPDF
Horní Litvínov / MOKatastr 2006Hrdlička O. Provozní zkušenosti se zachováním genofondu vzácně se vyskytujících lesních dřevin. Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře : 21 -24. strana Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze seminářeSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Horní Litvínov / MOKatastr 1994Bauer P. Vodní díla na Labi. (k problematice vodních staveb Dolní Žleb a malé Březno). Sosna 1994(1) : 16 -18. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Horní Litvínov / MOKatastr 2010Zemanová I. Památné stromy na Litvínovsku. Memorable trees in Litvínov region. : 0   Bakalářská práce DPDF
Horní Litvínov / MOKatastr 2012Kasalová E. Analýza rozvoje cyklostezek v okolí Litvínova a východní části Krušných hor a jejich vliv na ochranu přírody a krajiny. Analysis of cycle paths development in the vicinity of the Litvínov city and in the eastern part of Krušné hory and their impact on nature and landscape protection. : 0   Bakalářská práce DPDF
Horní Litvínov / MOKatastr 2010Zetková J. Současné poznatky o výsledku sanací starých ekologických zátěží v areálu Chemopetrolu Litvínov. Present knowledge on sanitations of old environmental loads in the Chemopetrol Litvínov grounds. : 0   Bakalářská práce DPDF
Horní Litvínov / MOKatastr 2011Roudová D. Vyhodnocení vlivu programových dokumentů k rozvoji města Litvínov na životní prostředí metodou SEA.. Using SEA method to evaluate the impact of development programming documents of Litvínov on the environment. : 0   Bakalářská práce DPDF
Horní Litvínov / MOKatastr 2010Tůmová L. Stav a návrh obnovy stromových alejí na k.ú.Litvínov. Status and regeneration plan of tree-lined avenue in cadastre of litvínov town. : 0   Bakalářská práce DPDF
Horní Litvínov / MOKatastr 2012Mušková J. Vyhodnocení provozu a účinnosti čistírny odpadních vod Litvínov-Meziboří. Evaluation of performance and operation of wastewater treatment plant Litvínov-Meziboří. : 0   Diplomová práce DPDF
Hořany / MOKatastr 2011Nedbálková T. Studie protierozních opatření v katastrálním území Hořany. Analysis of soil protection measures in the Hořany area. : 0   Diplomová práce DPDF
Hořany / MOKatastr 1988Sládek J. Současný stav slanobytné vegetace na Mostecku. Gegenwärtiger Zustand der halophytischen Vegetation in der Gegend von Most. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 10 : 43 -59. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
ChloumekPP 1976Schön K. & Tyrner P. Výsledky inventarizačního průzkumu entomologického v státní přírodní rezervaci Chloumek. : 7 stran   Inventarizační zpráva DPDF
ChloumekPP 1975Podhajská Z. Inventarizační botanická zpráva o státní přírodní rezervaci Chloumek u Bečova. : 8 stran,2 mapy,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
Chrámce / MOKatastr 2012Kouřík L. Návrh čištění odpadních vod v kořenové čistírně pro obec Chrámce. Design of a constructed wetland for wastewater treatment at Chrámce. : 0   Diplomová práce DPDF
Janov u Litvínova / MOKatastr 2010Zoubková V. Územní studie revitalizace sídliště Janov, Litvínov. Scenario of revitalization of Janov quarter, Litvínov. : 0   Diplomová práce DPDF
Jánský vrchNPP 1979Sedláčková D. Botanický inventarizační průzkum v chráněném nalezišti Jánský vrch. : 18 stran,5 obr.,2 diagr.,3 mapy,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
JezerkaEVL 2006Roušar A. Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří. Harvestmen of the Krušné and Doupovské Mountains and the Podkrušnohoří foot - hills. Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 28 : 3 -11. strana Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
JezerkaNPR 1979Bárta Z. Suchozemští obratlovci státní přírodní rezervace Jezerka. Závěrečná zpráva resortního úkolu MK ČSR.. Medz. 21\73 : 21 . strana   Závěrečná výzk.zpr. DPDF
JezerkaNPR 1981Bárta Z. Suchozemští obratlovci Státní přírodní reservace Jezerka (okres Most, Krušné hory, Klínovecká pahorkatina). Landwirbeltiere des Naturschutzgebietes Jezerka (Kreis Most, Erzgebirge, Keilberger Bergland). Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 3 : 133 -148. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
JezerkaNPR 1987Strejček J. Výsledky průzkumu brouků (Coleoptera) ve státní přírodní rezervaci Jezerka v Krušných horách v r. 1983. Ergebnisse der I. J. 1983 durchgeführten Erforschung von Käfern (Coleoptera) im Staatlichen Naturschutzgebiet „Jezerka" im Erzgebirge. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 8-9 : 17 -22. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
JezerkaNPR 1985Tyrner P. Výsledky faunistického průzkumu akuleátních Hymenopter v SPR Jezerka v Krušných horách. Ergebnisse der Faunistischen Durchforschung akuleater Hymenopteren im NSG Jezerka im Erzgebirge. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 7 : 7 -15. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
JezerkaNPR 1980Bárta Z. Suchozemští obratlovci státní přírodní rezervace Jezerka (okres Most, Krušné hory, Klínovecká hornatina). Dílčí úkol rezort. výzk. úkolů č. R 21/73. : 21 stran   Výzkumná zpráva DPDF
JezerkaNPR 1979Knížetová L. Státní přírodní rezervace Jezerka - inventarizační průzkum vegetačního krytu. : 16 stran,3 mapy,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
JezerkaNPR 2014Pudil M. Odchyty na Jizerce v roce 2013. Kominíček 20 : 15 - 16. strana KominíčekČasopisPozorování, nálezy DPDF
JezerkaNPR 2006Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
JezerkaNPR 1959Borek V. O druzích Monotarsobius VERH (Chilopoda) z východních Čech. De speciebus generis Monotarsobius VARH. (Chilopoda) e Bohemia orientali. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 2 : 209 -214. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
JezerkaNPR 1985Bárta Z. et al. Průvodce naučnou stezkou Státní přírodní rezervace Jezerka. : 14 stran   Odborná práce DPDF
JezerkaNPR 1984ČSOP ZO 01/33 Praha 6 Základní přírodovědecký průzkum státní přírodní rezervace Jezerka. : 214 stran,100 foto   Inventarizační zpráva DPDF
JezerkaNPR 1985Anonym Základní přírodovědecký průzkun státní přírodní rezervace Jezerka. : 214 strana, tab., mapy, obr.   Inventarizační zpráva DPDF
JezerkaNPR 2009Melichar V. & Krása P. Krušné hory – smutné pohoří. The Krušné hory/ Ore Mts. – Sad Mountains. Ochrana přírody 64(6) : 2 -7. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
JezerkaNPR 1983Konečný L.J. Státní přírodní rezervace Jezerka. Přírodní ekologická laboratoř v Krušných horách. Revue Teplice 15( 8) : 91 . strana,3 foto Revue TepliceČasopisOdborná práce DPDF
JezerkaNPR 1973Maršáková M. Státní přírodní rezervace Jezerka. Lidé a země 1973( 1) : 43 -44. strana,1 foto Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
JezerkaNPR 1976Bárta Z. Zpráva o inventarizačním průzkumu suchozemských obratlovců státní přírodní rezervace Jezerka. : 20 stran,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
JezerkaNPR 1978Křivský A. Inventarizařní průzkum lesnický státní přírodní rezervace Jezerka. : 34 stran,2 tab.,2 mapy,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
Jezeří / MOKatastr 2011Řebcová D. Analýza a hodnocení historického vývoje krajiny v katastrálním území Jezeří. Analysis and assessment of historical landscape developmnet in the cadastral unit of Jezeří (Northern Bohemia). : 0   Diplomová práce DPDF
Jezeří / MOKatastr 1984Tlustý T. Seismieký průzkum při vyšetřování stabilitních problémů jv. svahů Krušných hor - lokalita Jezeří. : 70 stran,5 příl.   Diplomová práce DPDF
Kamenná Voda / MOKatastr 1988Sládek J. Současný stav slanobytné vegetace na Mostecku. Gegenwärtiger Zustand der halophytischen Vegetation in der Gegend von Most. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 10 : 43 -59. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Kamenná Voda / MOKatastr 2012Karvánková Z. Vyhodnocení změn využití území (land-use) na území Mostecka. The land use changes in Mostecko region - landscsape vulnerability. : 0   Bakalářská práce DPDF
1234567
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348