Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678910
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Albrechtice v Jizerských horách / JNKatastr 2012Andělová L. & Braniš M. Monitoring of aerosol (PM10 and Black Smoke) in a small rural settlement – the effect of local heating on air quality. Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2 : 19 -26. strana Acta Univ. Carol. Environm.ČasopisOdborná práce DPDF
Bedřichov u Jablonce nad Nisou / JNKatastr 2011Teplá M. Hodnocení a možnosti ochrany krajinného rázu obce Bedřichov v Jizerských horách. Evaluation and protection possibilities of landscape character of the village Bedřichov in Jizerské Hory mountains. : 0   Diplomová práce DPDF
Bílá Desná - kanál protržené přehradyEVL 2013Jóža M. & Kareš M. Výsledky sčítání netopýrů na zimovišti Bílá Desná v Jizerských horách v letech 2002–2013. Results of bat census at the Bílá Desná hibernaculum in the Jizerské hory Mountains in 2002–2013. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31 : 173 -184. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bílá Desná - kanál protržené přehradyEVL 1972Nevrlý M. Dvanáct let výzkumu netopýrů na Bílé Děsné v Jizerských horách. Zweelf Jahre der Fledermausforschung im Isergebirge.. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 4 : 3 -40. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bílá Desná - kanál protržené přehradyEVL 1987Nevrlý M. Dvacet pět let výzkumu netopýrů na Bílé Desné v Jizerských horách. Fünfundzwanzig Jahre der Fledermausforschung im Isergebirge. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 16 : 231 -272. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bučiny u RakousPR 1996Vítek J. Svahové deformace v údolí Jizery u Rakous. Uhlí - Rudy - Geologický průzkum 2 : 62 -64. strana, 4 foto, 2 obr. Uhlí - Rudy - Geologický průzkumČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bučiny u RakousPR 1996Holubec M. Bučiny u Rakous. Jizerské a Lužické hory 1( 6) : 24 . strana, 3 foto Jizerské a Lužické horyČasopisOdborná práce DPDF
BukovecPR 1982Pešková A. Zoologický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bukovec. : 13 stran,2 mapky   Inventarizační zpráva DPDF
BukovecPR 1996Vonička P. Bukovec. Jizerské a Lužické hory 1( 9) : 24 . strana, 2 foto Jizerské a Lužické horyČasopisOdborná práce DPDF
BukovecPR 1986Odpm Mladí turisté z Jablonce a Janova .... Noviny Jablonecka 34(26) : 5 . strana,1 foto Noviny JabloneckaNoviny  DPDF
BukovecPR 1993Duda J. Bukovec. : 2 . strana   Inventarizační zpráva DPDF
BukovecPR 1989Housková E. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bukovec. : 21 stran   Inventarizační zpráva DPDF
BukovecPR 1999Pavlů L. & Burda J. Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. Contribution to the floristic knowledge of Bukovec in Jizerské hory Mts. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 21 : 95 -117. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BukovecPR 1999Vonička P. & Čtvrtečka R. Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) přírodní rezervace Bukovec v Jizerských horách. Inventory research of the beetles (Coleoptera) in the nature reserve Bukovec in Jizerské hory Mts. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 21 : 213 -222. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BukovecPR 1976Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum chráněného území Bukovec. : 41 stran,4 foto,4 obr.,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
BukovecPR 1974Čeřovský J. Naučné stezky. Bukovec-Jizerka-Rašeliniště Jizerky. Ochrana přírody do r. 1992 29( 8) : 236 -237. strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisPopulárně naučná DPDF
Černá horaPR 1982Studnička M. Vegetace státní přírodní rezervace Černá hora. : 15 stran,2 mapy   Inventarizační zpráva DPDF
Černá horaPR 1982Pešková A. Zoologický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Černá hora. : 12 stran,2 obr.   Inventarizační zpráva DPDF
Černá horaPR 1996HUS Co se bude dít na Černé hoře? Jizerské a Lužické hory 1(12) : 10 -11. strana, 1 foto Jizerské a Lužické horyČasopisInformační článek DPDF
Černá horaPR 1980Burda J. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Černá hora. : 15 stran, 2 mapy,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
Černá jezírkaPR 1981Houšková E. Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. : 138 stran,26 obr.,10 tab.,32 foto,lit.   Diplomová práce DPDF
Černá jezírkaPR 1986Lorber J. Příspěvek k rozšíření rašeliníků v státní přírodní rezervaci Černá jezírka (Jizerské hory). Beitrag zur Verbreitung der Torfmoose im NSG Černá jezírka (Isergebirge). Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 15 : 61 -67. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Černá jezírkaPR 1978Knížetová L. Státní přírodní rezervace Černá jezírka. Inventarizace vegetační­ho krytu. : 10 stran,1 mapa,1 tab.   Inventarizační zpráva DPDF
Desná I / JNKatastr 1984Pěnčíková M. Společenstva smrčin povodí Desné v Hrubém Jeseníku. : 0 nestránkováno   Diplomová práce DPDF
Dolní Maxov / JNKatastr 2013Spolek Patron Maxovská křížová cesta z Horního Maxova přes Slovanku k Seibtově studánce. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
Dub ve MšeněPS 1996Holubec M. Památný dub ve Mšeně. Jizerské a Lužické hory 1(12) : 26 . strana, 1 foto Jizerské a Lužické horyČasopisOdborná práce DPDF
Harrachov / JNKatastr 1963Rut. Ferd. Jelen z Krkonoš. Myslivost 1963(11) : 173 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Harrachov / JNKatastr 1982PI (Alžběta Pivoňková) Mladí ochránci přírody v Harrachově. Krkonoše 1982/10 : 4 . strana KrkonošeČasopisOdborná práce DPDF
Harrachov / JNKatastr 1987Schwarz O. Výsledky měření průměrných denních koncentrací sloučenin síry v Krkonoších. Results of average daily concentrations of sulfid compounds in the Krkonoše Mts. Opera Corcontica 24 : 39 -60. strana Opera CorconticaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Harrachov / JNKatastr 1968Bradna J. & Šita F. Nálezy nerostů v okolí Rýžoviště u Harrachova. Opera Corcontica 5 : 246 -247. strana Opera CorconticaČasopis recenzovaný, neimpakt.Krátká zpráva DPDF
Harrachov / JNKatastr 1973Slačík J. & Honsa I. Nález molybdenitu a některých dalších minerálů v okolí Harrachova. Opera Corcontica 10 : 259 -262. strana Opera CorconticaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Harrachov / JNKatastr 1968Reichmann F. Baryto-fluorito-galenitové ložisko Harrachov. Baryt-Fluorit-Galenit Lagerstätte Harrachov. Opera Corcontica 5 : 27 -40. strana Opera CorconticaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Harrachov / JNKatastr 1982Reichmann F. Výsledky výzkumu fluorito-baryto-galenitového ložiska Harrachov. Die Forschungsergebnisse der Fluorit-Baryt-Galenit Lagerstätte Harrachov. Opera Corcontica 19 : 25 -43. strana Opera CorconticaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Harrachov / JNKatastr 1994Sejkora J. & Řídkošil T. Bismutit z Harrachova - Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masisu. Bismutite from Harrachov - Rýžoviště and its comparison with other findings in Czech Massif. Opera Corcontica 31 : 149 -153. strana Opera CorconticaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Harrachov / JNKatastr 1997Sejkora J. & Řídkošil T. Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov – Rýžoviště. Bismite from uranium ore occurence Harrachov – Rýžoviště. Opera Corcontica 34 : 161 -166. strana Opera CorconticaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Harrachov / JNKatastr 1994Sejkora J., Veselovský F. & Šrein V. The supergene mineralization of uranium occurrence Rýžoviště near Harrachov (Krkonoše Mts., Czech Republic). Sb. Nár. muz., Řada B - přírodní vědy 50(1-4) : 0 Sb. Nár. muz., Řada B - přírodní vědyČasopisOdborná práce DPDF
Harrachov / JNKatastr 1972Šita F. & Bradna J. Ryzí bismut a jeho nerosty z Rýžoviště u Harrachova. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XIII : 41 -42. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Harrachov / JNKatastr 1956Čech F. Výskyt wulfenitu v Harrachově v Krkonoších. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 125(1-2) : 65 -67. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Harrachov / JNKatastr 1969Miles P. Nález orla skalního /Aquila chrysaetos/ u Harrachova. Krkonoše 1969/ 2 : 5 . strana KrkonošeČasopisPopulárně naučná DPDF
Harrachov / JNKatastr 1973Pošmourní K.et all. Stáří hornin a hydrotermální přeměny na baryt-fluorit-galenitovém ložisku Harrachov /Krkonoše/. Věst. ÚÚG, Praha, 48(5) : 297 -301. strana,1 obr.,lit. Věst. ÚÚG, Praha,ČasopisOdborná práce DPDF
Horská Kamenice / JNKatastr 1999Pětník O. Kam na ryby? Horská Kamenice. Rybářství 1999( 3) : 9 . strana RybářstvíČasopisOdborná práce DPDF
Hraničná nad Nisou / JNKatastr 1996Broukal V. Otevřený dopis ministru vnitra . Myslivost 1996( 8) : 10 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Jablonec nad NisouOkres 2010Zadrobilová L., Feřtová J. & Slámová P. Sovy Liberecka aneb poznáváme naše druhy. : 11 stran   Populárně naučná DPDF
Jablonec nad NisouOkres 2002Anonym Malé Arboretum Černá Studnice. : 1 -2. strana   Populárně naučná DPDF
Jablonec nad NisouOkres 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004. Zprávy ČSO 60 : 23 -44. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Jablonec nad NisouOkres 1997Holáň V. Zpráva o činnosti Skupiny pro výzkum ťuhýkovitých v letech 1995 a 1996. Report on the activity of the Shrike Working Group in the period 1995-1996. Zprávy ČSO 44 : 22 -25. strana Zprávy ČSOČasopisZpráva o činnosti DPDF
Jablonec nad NisouOkres 1992  Desatero rad občanům při ohrožení životního prostředí. Sosna 1992 : 19 -20. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Jablonec nad NisouOkres 1966Anonym Soutěž v norování. Myslivost 1966( 8) : 188 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Jablonec nad NisouOkres 1982  Okres Jablonec nad Nisou. : 0 nestránkováno   Odborná práce DPDF
Jablonec nad NisouOkres 2007Svoboda I. Výběr pozorování z období tahu a zimy. Kominíček 5 : 21 -25. strana KominíčekČasopisPozorování, nálezy DPDF
Jablonec nad NisouOkres 1967Jehlík V. Příspěvek k poznání synantropní květeny Jablonecka. Ein Beitrag zum Erkennen der synanthropen Flora von Jablonec nad Nisou (Gablonz a. d. N.) und seiner weiteren Umgebung. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 3 : 77 -117. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Jablonec nad NisouOkres 1992Kuncová J. a kol. Přírodovědný záchranný průzkum trasy plynovodu DN 500 PN 40. Stavba 704 Dubnice - Jablonec n. N. : 91 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Jablonec nad NisouOkres 1999Daníčková M. Analýza a ekonomické zhodnocení regionu Jablonec nad Nisou. : 82 stran   Diplomová práce DPDF
Jablonec nad NisouOkres 1984Šlechta B. Úspěšná činnost OV ČMS Jablonec nad Nisou. Myslivost 1984(11) : 251 . strana MyslivostČasopisOstatní texty DPDF
Jablonec nad NisouOkres 2010Lukavská P. Hodnocení studie na obnovou Kittelova areálu. Evaluation of a study for rehabilitation Kittel´s areal. : 0   Bakalářská práce DPDF
Jablonec nad NisouOkres 2011Husák P. Katastr nemovitostí, historie a současnost obce Kořenov a okolí. Cadastre of real estates, history and present of Village Kořenov and surroundings. : 0   Bakalářská práce DPDF
Jablonec nad NisouOkres 2008Šolcová P. Posouzení hydraulické účinnosti systematické trubkové drenáže pod přehradou Mšeno (Jablonec nad Nisou). An Estimation of Hydraulic Efficiency of Subsurface Drainage System under the Mseno Dam (Jablonec nad Nisou). : 66 stran   Diplomová práce DPDF
Jablonec nad NisouOkres 2008Křovina T. Odvodnění lokality vybrané pro rekreační účely (Tyršova ulice, Jablonec nad Nisou). Drainage of recreation area. :   Diplomová práce DPDF
Jablonec nad NisouOkres 1976Růžičková H. Rozvoj rekreace a cestovního ruchu v Jizerských horách - potřebná vybavenost území v okrese Jablonec n.N. ^. Sb. Životní prostředí - lesní a vodní hospodář, v Jizerských horách : 16 -22. strana Sb. Životní prostředí - lesní a vodní hospodář, v Jizerských horách Sborník z konference-abstraktOdborná práce DPDF
Jablonec nad Nisou / JNKatastr 2012Andělová L. & Braniš M. Monitoring of aerosol (PM10 and Black Smoke) in a small rural settlement – the effect of local heating on air quality. Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2 : 19 -26. strana Acta Univ. Carol. Environm.ČasopisOdborná práce DPDF
Jablonec nad Nisou / JNKatastr 1985Šimůnková J., Svobodová R. & Šilhánová Z. Mapování rozptýlení zeleně. : 35 stran, mapa, 6 tab.   Středoškolská práce DPDF
Jablonec nad Nisou / JNKatastr 1983Studnička M. Vegetační poměry a pobřežní květena Jablonecké přehrady. Die Vegetationsverhältnisse und die Uferflora der Gablonzer Talsperre. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 13 : 63 -82. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Jablonec nad Nisou / JNKatastr 2003Bradáčová L. Hodnocení zdravotního stavu dřevin v parcích sídla Jablonec nad Nisou. : 87 stran   Diplomová práce DPDF
Jablonec nad Nisou / JNKatastr 2011Štricková H. Generel veřejných prostorů města Jablonec nad Nisou. Generel of public spaces of Jablonec nad Nisou. : 0   Diplomová práce DPDF
Jablonec nad Nisou / JNKatastr 1889Mai A. Rosenstare. Waidmannsheil 9 : 379 . strana WaidmannsheilČasopisPozorování, nálezy DPDF
Jablonec nad Nisou / JNKatastr 1943Geling R. Beobachtungen an unseren Vögeln. Natur und Heimat 13 : 29 -30. strana Natur und HeimatČasopisPozorování, nálezy DPDF
Jablonec nad Nisou / JNKatastr 1943Geling R. Vogelkundliches aus dem Gablonzer Kreis. Natur und Heimat 13 : 72 . strana Natur und HeimatČasopisPozorování, nálezy DPDF
Jablonec nad Nisou / JNKatastr 1966(Safír M.) První hosté... Noviny Jablonecka 14(20) : 0 Noviny JabloneckaNovinyKrátká zpráva DPDF
Jablonec nad Nisou / JNKatastr 1976Anonym Životní prostředí - Lesní a vodní hospodářství v Jizerských horách Jablonec n.N. Sb. Životní prostředí - lesní a vodní hospodář, v Jizerských horách : 92 stran Sb. Životní prostředí - lesní a vodní hospodář, v Jizerských horách Sborník z konference-abstraktOdborná práce DPDF
Jablonec nad Nisou / JNKatastr 2009Karlová N. Studie migrační prostupnosti Lužické Nisy v úseku Liberec - Jablonec n/N. a návrh opatření na zprůchodnění tohoto úseku. Study of migration permeability on the river Lužická Nisa in section Liberec - Jablonec n/N. and measures draft to remedy the situation. : 0   Diplomová práce DPDF
Jablonec nad Nisou / JNKatastr 2009Koudelková A. Nový P., Havlíčková D.: Zázračné prameny. Lázeňské a upomínkové sklo, Jablonec nad Nisou 2009. Sb. Muz. Karlovarského kraje 17 : 368 . strana Sb. Muz. Karlovarského krajeČasopis recenzovaný, neimpakt.Anotace DPDF
Jilm u HarrachovkyPS 1996Klevcov P. Vyhlašování přírodních památek a památných stromů. Roč. KRNAP 1996 : 105 . strana Roč. KRNAPČasopisOdborná práce DPDF
Jindřichov nad Nisou / JNKatastr 2010Týl O. Pojďte s námi na Bramberk Lesu zdar 2010( 9) : 19 . strana Lesu zdarČasopisPopulárně naučná DPDF
Jizerka / JNKatastr 1986Specinger, O. Včerejšek a dnešek. Chatař 1986( 2) : 41 . strana ChatařČasopis  DPDF
Jizerka / JNKatastr 2008Svoboda I. Zkoušeli jste chytat lindušky luční s pomocí reprodukce hlasu? Kroužkovatel 5 : 14 -15. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Jizerské horyCHKO 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisPopulárně naučná DPDF
Jizerské horyCHKO 2014Rožnovský J. Klimatická změna: dopady na krajinu. Climatr change: landscape impact. Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR : 16 -20. strana Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČRSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Jizerské horyCHKO 2013Buchar J. Slíďáci a česká arachnologie I. Wolf Spiders and Czech Arachnology I. Živa 61(4) : 184 -187. strana ŽivaČasopisOdborná práceJizeraDPDF
Jizerské horyCHKO 2004Thelenová J. Potravní ekologie syce rousného (Aegolius funereus) v Jizerských horách. Dravci a sovy 2004. Sb. abstraktů : 26 -27. strana Dravci a sovy 2004. Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Jizerské horyCHKO 2014Kučera O., Mrázová Š. & Patková J. Kamenná tvář hor. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
Jizerské horyCHKO 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
Jizerské horyCHKO 1996Pykal J. Chřástal polní v roce 1996. Ptačí svět 3(4) : 7 . strana Ptačí světČasopisPozorování, nálezy DPDF
Jizerské horyCHKO 2006Hynek V. & Šíma J. Management vzácných a ohrožených lesních dřevin ve velkoplošných chráněných územích. Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře : 10 -15. strana Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze seminářeSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Jizerské horyCHKO 2013Farský K. & Menclová P. Voda v krajině Jizerských hor a Frýdlantska. : 32 stran   Odborná práce DPDF
Jizerské horyCHKO 2013Pudil M. & Jůna M. Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) – nový druh v Jizerských horách. The Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) – a new species in the Jizerské hory Mountains. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31 : 169 -171. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Jizerské horyCHKO 2003Mejzrová J. Lidová architektura v Jizerských horách. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
Jizerské horyCHKO 2011Menclová P. Obojživelníci Liberecka aneb poznáváme naše druhy. : 16 stran   Populárně naučná DPDF
Jizerské horyCHKO 2004Vonička P. Podpora dutinového ptactva v Jizerských horách. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
Jizerské horyCHKO 2007Dolak J., Farský K., Hušek J., Mejzrová J. & Thelenová J. Chráněná krajinná oblast Jizerské hory. 111 otázek a odpovědí aneb jak se chovat v CHKO a nepoškodit přírodu a krajinu. : 19 stran   Populárně naučná DPDF
Jizerské horyCHKO 2010Zadrobilová L., Feřtová J. & Slámová P. Sovy Liberecka aneb poznáváme naše druhy. : 11 stran   Populárně naučná DPDF
Jizerské horyCHKO 2008Zahradník P. Ochrana lesa a biodiverzita brouků v lesích. Brouci vázání na dřevo. Sb. ref. : 52 -58. strana Brouci vázání na dřevo. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Jizerské horyCHKO 2011Křivánek J. Pytláctví v Jizerských horách. Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/4 : 8 -13. strana Myslivost - příloha Myslyvecké zábavyČasopisOdborná práce DPDF
Jizerské horyCHKO 2013Goliáš V. Zdraví z bažin. Geologové pátrají po radioaktivních pramenech. Přirodovědci.cz 2013(3) : 8 . strana Přirodovědci.czČasopisPopulárně naučná DPDF
Jizerské horyCHKO 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. : 221 stran   Populárně naučná DPDF
Jizerské horyCHKO 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů : 11 -15. strana Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Jizerské horyCHKO 1981Šindelář J. První výsledky ověřování porostu smrku ztepilého uznaných ke sklizni osiva - testy potomstev. Les. práce 60( 3) : 102 -108. strana Les. práceČasopisOdborná práce DPDF
Jizerské horyCHKO 1981Skuhravý V. Obaleč modřínový a jeho současná problematika. Památky a příroda 6( 1) : 36 -40. strana Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Jizerské horyCHKO 1981Vetešník P. O chalupách v Jizerských horách a nejen o nich. Zprav. SOP CHKO Jizerské hory 1981(1) : 9 -11. strana Zprav. SOP CHKO Jizerské horyČasopisOdborná práce DPDF
Jizerské horyCHKO 1981Vítek J. Morfogenetická typizace pseudokrasu v Československu. Sb. Čsl. geografické společnosti 86(3) : 153 -165 . strana,lit. Sb. Čsl. geografické společnostiČasopisOdborná práce DPDF
Jizerské horyCHKO 1981Tobiáš J. Z konference o Jizerských horách. Les. práce 60( 9) : 422 -423. strana Les. práceČasopisOdborná práce DPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348