Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678910
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Alej ke Svaté Anně v PlanéPS 2006Michálek J., Lepš V. Uhlík P. Památné stromy Plzeňského kraje. Propagační materiály : 48 stran,kreby a foto v textu, Propagační materiályPropagační materiályPopulárně naučná DPDF
Alej u minerálního pramenePS 2006Michálek J., Lepš V. Uhlík P. Památné stromy Plzeňského kraje. Propagační materiály : 48 stran,kreby a foto v textu, Propagační materiályPropagační materiályPopulárně naučná DPDF
Bažantovská lípaPS 2006Michálek J., Lepš V. Uhlík P. Památné stromy Plzeňského kraje. Propagační materiály : 48 stran,kreby a foto v textu, Propagační materiályPropagační materiályPopulárně naučná DPDF
Bezdružice / TCKatastr 1989Řepa P. Hnízdění čápa černého na Tachovsku. Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 24 : 15 -17. strana Sb. Muz. Českého lesa, TachovSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Bezdružice / TCKatastr 1989Mudra P. Některá botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdružic. Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 24 : 97 -104. strana Sb. Muz. Českého lesa, TachovSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Bezdružice / TCKatastr 1977Řepa P., Šebor F. & Vild J. Výskyt vzácnějších druhů dravců (Falconiformes) na Tachovsku a Bezdružicku v letech 1966-1975. Beobachtungen einiger seltener Raubvogelarten (Falconiformes) in der Umgebung von Tachov und Bezdružice in den Jahren 1966-1975. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 20 : 66 -72. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Bezdružice / TCKatastr 1986Mudra P. Některé botanicky zajímavé lokality na Bezdružicku. Anthericum 1986(2) : 7 -12. strana AnthericumČasopis  DPDF
Bezdružice / TCKatastr 1989Hronek J. & Hronková J Bezdružice od minulosti k dnešku. Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 24 : 0 . strana Sb. Muz. Českého lesa, TachovSborník vlastivědný  DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 1985Řepa P. Složení hnízdních synuzií ptáků v malém městě Boru (jihozápadní Čechy). Zusammensetzung von Nistsynusien der Vögel in der Kleinstadt Bor (Südwestböhmen). Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 56 : 3 -9. strana Sb. Západočes. Muz. Plzeň, PřírodaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 2007Machač K. Výskyt volavky bílé na borské rybniční kaskádě. Columba 13(1) : 15 -16. strana ColumbaČasopisOdborná práce DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 2004Machač K. Výskyt žluvy hajní v okolí Boru. Columba 10(2) : 9 -10. strana ColumbaČasopisOdborná práce DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 2004Machač K. Problém ochrany volavky popelavé na Borské kaskádě na Tachovsku. Columba 10(2) : 8 -9. strana ColumbaČasopisOdborná práce DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 2008Machač K. Vítání ptačího zpěvu 2008 v Boru. Columba 14(2) : 25 -26. strana ColumbaČasopisOdborná práce DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 2009Machač K. Pozvánka - Vítání ptačího zpěvu a Festival ptactva v roce 2009 v Boru. Columba 15(1) : 24 . strana ColumbaČasopisInformační článek DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 2007Machač K. Vítání ptačího zpěvu 2007 v Boru. Columba 13(2) : 35 . strana ColumbaČasopisInformační článek DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 2007Machač K. Evropský festival ptactva 2007 Bor. Columba 13(2) : 38 . strana ColumbaČasopisInformační článek DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 2006Machač K. Světový festival ptactva 2006 v Boru. Columba 12(2) : 7 . strana ColumbaČasopisInformační článek DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 2006Machač K. Vítání ptačího zpěvu a Festival ptactva v roce 2006 – pozvánka. Columba 12(1) : 7 . strana ColumbaČasopisInformační článek DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 2006Machač K. Vítání ptačího zpěvu v Boru 2006. Columba 12(2) : 6 . strana ColumbaČasopisInformační článek DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 1986Řepa P. Složení hnízdních ptačích synuzií v příměstských parcích v Boru a Chodové Plané (západní Čechy). Zusammensetzung der Nistsynusien der Vögel in den vorörtlichen Parken. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 32-33 : 75 -86. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 2006Hlávka J. Zapomenuté kolowratské dolování. Český les - Příroda a historie 1 : 20 -24. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 2010Machač K. Vítání ptačího zpěvu v Boru 3. 5. 2009. Columba 16(1) : 6 . strana ColumbaČasopisOdborná práce DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 1994Úlovec J. & Procházka Z. Zámek a hrad v Boru. Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 25 : 0 . strana Sb. Muz. Českého lesa, TachovSborník vlastivědný  DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 1994Máca K. Cech sladovníků v Boru. Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 25 : 0 . strana Sb. Muz. Českého lesa, TachovSborník vlastivědný  DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 1985Máca K. Za historií města Boru. Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 20 : 0 . strana Sb. Muz. Českého lesa, TachovSborník vlastivědný  DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 1984Máca K. Bor - Merica - Haid. Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 19 : 0 . strana Sb. Muz. Českého lesa, TachovSborník vlastivědný  DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 1987Máca K. Privilegia města Boru. Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 22 : 0 . strana Sb. Muz. Českého lesa, TachovSborník vlastivědný  DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 1989Máca K. Loreta v Boru . Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 24 : 0 . strana Sb. Muz. Českého lesa, TachovSborník vlastivědný  DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 1989Máca K. Borské cechy. Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 24 : 0 . strana Sb. Muz. Českého lesa, TachovSborník vlastivědný  DPDF
Bor u Tachova / TCKatastr 2010Porazíková P. Výskyt bobra evropského na Tachovsku a Borsku. Occurrence of the Eurasian beaver in the Tachov and Bor Regions. : 0   Bakalářská práce DPDF
Borovany u Boru / TCKatastr 1980Škoda L. Příspěvek k rozšíření obojživelníků a plazů v západních Čechách. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 23 : 37 -42. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Broumov u Zadního Chodova / TCKatastr 2010Hlávka J. Procházka po naučné stezce v Broumově. Český les - Příroda a historie 7-8 : 59 -61. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Broumov u Zadního Chodova / TCKatastr 1983Mudra P. Floristický průzkum Hamerského potoka mezi Broumovem a Planou v okrese Tachov. Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 17 : 53 -60. strana,1 foto Sb. Muz. Českého lesa, TachovSborník vlastivědnýOdborná práceHamerský p.-MžeDPDF
Broumov u Zadního Chodova / TCKatastr 2009Hlávka J. Výroba modrých barviv v Broumově. Český les - Příroda a historie 6 : 10 -14. strana Český les - Příroda a historieČasopisOstatní texty DPDF
Broumov u Zadního Chodova / TCKatastr 2007Hlávka J. Tip na výlet: Zámečky Haimhausenů na Broumovsku. Český les - Příroda a historie 2 : 36 -37. strana Český les - Příroda a historieČasopisPopulárně naučná DPDF
Broumov u Zadního Chodova / TCKatastr 2007Trégler M. O nálezech některých vzácných hub v Českém lese. Český les - Příroda a historie 2 : 23 -24. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Broumov u Zadního Chodova / TCKatastr 2007Mudra P. Zajímavé rostliny Českého les. Lýkovec jedovátý. Český les - Příroda a historie 2 : 28 -29. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Broumovská bučinaPR 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik. : 71 stran   Populárně naučná DPDF
Broumovská bučinaPR 2007Hlávka J. Tip na výlet: Zámečky Haimhausenů na Broumovsku. Český les - Příroda a historie 2 : 36 -37. strana Český les - Příroda a historieČasopisPopulárně naučná DPDF
Broumovský jasanPS 2006Michálek J., Lepš V. Uhlík P. Památné stromy Plzeňského kraje. Propagační materiály : 48 stran,kreby a foto v textu, Propagační materiályPropagační materiályPopulárně naučná DPDF
Broumovský jasanPS 2008Kyzlík P. Jasany významné a památné v České republice a Evropě. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 30 -32. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Broumovský smrkPS 2007Kadera J. Tiše k nám hovoří..., aneb lesní velikáni Českého lesa - Smrky. Český les - Příroda a historie 3 : 28 -31. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Bučina u ŽďáruPR 1980Stolařík R. Vlivy na vývoj lesů v Českém lese a v Tachovské brázdě v minulosti. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 23 : 9 -26. strana, lit. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.Časopis  DPDF
Bučina u ŽďáruPR 1980Kol. prac. Zč. KSPPOP Státní přírodní rezervace Bučina u Žďáru v Českém lese. : 39 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Bučina u ŽďáruPR 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Černošín / TCKatastr 1987Martínek A. Výsledky vegetačního průzkumu v oblasti Viší hory u Černošína. Anthericum 1987(1) : 1 -4. strana AnthericumČasopis  DPDF
Černošín / TCKatastr 2010Lang P. Na Vlčí horu za odpočinkem i poznáním. IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-10-07 : 1 . strana IZ LČR - Plzeňský krajInternetový časopisPopulárně naučná DPDF
Černošínský borPP 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Český lesCHKO 1979Řepa P. Ptactvo samoty Rozcestí u Rozvadova v Českém lese. Birds of solitude Rozcestí near Rozvadov in the Český les Mountains. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 22 : 93 -103. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1980Řepa P. Ptačí synuzie v alejích u silnic v Kateřinské kotlině Českého lesa. The birds synusia of alleys by the road in kettle valley Kateřinská kotlina in Český les Mountains. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 23 : 45 -54. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1984Řepa P. The breeding synusia of birds in a forest peatbog in the Český les Mts. (southwestern Bohemia). Věst. Čsl. spol. zool. 48 : 205 -214. strana Věst. Čsl. spol. zool.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2001Dvořák L. & Horsák M. Vitrea transsylvanica - the new speciesof a Carpathian snail in the Bohemian Forest. Silva Gabreta 6 : 165 -170. strana Silva GabretaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český lesCHKO 2008Waldhauser M., Honců M. & Roztočil O. Faunistické nálezy vážek (Odonata) z exkurzí XI. celostátního setkání odonatologů v Českém lese 2008 s uvedením dalších nálezů oblasti. Faunistic records of dragonflies (Odonata) from the excursions of the XIth odonatological meeting (2008) in the Český les Protected Landscape Area with other finds of this region. Vážky 2008. Sb. ref. : 124 -137. strana Vážky 2008. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Český lesCHKO 1980Řepa P. The bird synusia of two villages in the Český les Mountains (South-western Bohemia). Folia Zoologica 29(2) : 171 -184. strana Folia ZoologicaČasopis impaktovanýPůvodní vědecká práce DPDF
Český lesCHKO 2003Vorel A. Dispersion of European beaver (Castor fiber L. 1758) through a ten years period in the Cesky les Region (SW Bohemia) and its impact on ecosystems. VVZ, Arnhem. Third international beaver symposium, The Netherlands 2003 : 67 . strana Third international beaver symposium, The Netherlands 2003Sborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Český lesCHKO 2007Hlávka J. et al. Chráněná krajinná oblast Český les. The Český les Mts. Ochrana přírody 62( 6) : 2 -5. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2008Fuksová K. “Habitat selection“ bobra evropského v Českém lese : 59 stran   Diplomová práce DPDF
Český lesCHKO 1983Řepa P. Drobní savci čtyř lesních přírodních rezervací v Českém lese. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 26-27 : 81 -87. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1978Veselý J. Zpráva o nálezu blatnice česnekové v Českém lese. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 21 : 89 -90. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1973Skuhravá M. Bejlomorky (Cecidomyiidae, Diptera) Českého lesa a jeho předhůří. Die Gallmücken (Cecidomyiidae, Diptera) des Gebirges und des Gebirgsvorlandes Český les. Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 13 : 9 -23. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český lesCHKO 2006Řepa P. O vymizení posledních tetřívků v Českém lese. Český les - Příroda a historie 1 : 31 -35. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1969Řepa P. Zpráva o nálezu skokana ostronosého a skokana štíhlého v Českém lese. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 8-9 : 53 -54. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1999Řepa P. Výzva k sčítání tetřívka. Columba 5(1) : 5 . strana ColumbaČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1993Anděra M. Výskyt rejska horského v pohoří Český les. Živa 41(1) : 44 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2011Redakce Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy. Veronica 25(3) : 99 příloha 8 stran VeronicaČasopis  DPDF
Český lesCHKO 2011Marešová E. Modelování úpravy toku pro zatraktivnění stanoviště pro bobra evropského. Modelling of river habitat for the attraction of the European beaver. : 0   Bakalářská práce DPDF
Český lesCHKO 1959Tesař J Hromadné hnízdění lejska černohlavého v Českém lese. Ochrana přírody do r. 1992 14 : 84 . strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1960Plachý J. Něco o jeřábkovi v Českém lese. Ochrana přírody do r. 1992 15 : 176 -177. strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2008Růžička P. Sledování vývoje struktury krajiny ve vybraných k.ú. Chráněné krajinné oblasti Český les (k.ú. Železná u Smolova a Pleš). Landscape pattern changes in selected territories of CHKO Český les study area. : 73 stran   Diplomová práce DPDF
Český lesCHKO 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? : 2 strany   Informační článek DPDF
Český lesCHKO 2014Vlček J. & Peške L. Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs. : 24 stran   Populárně naučná DPDF
Český lesCHKO 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik. : 71 stran   Populárně naučná DPDF
Český lesCHKO 2014Vlček J. & Peške L. Satelitní telemetrie chřástala polního. : 24 stran   Populárně naučná DPDF
Český lesCHKO 2010Pittnerová E. Analýza aktuálního stavu Kateřinského potoka v Chráněné krajinné oblasti Český les. Assessment of the current condition of Kateřinský brook in the Český les Protected Landscape Area. : 0   Bakalářská práceKateřinský p.-SvídniceDPDF
Český lesCHKO 2011Kušta T., Ježek J. & Keken Z. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 125 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Český lesCHKO 2011Korbelová J., Vorel A., Kadlecová H., Hamšíková L., Válková L. & Maloň J. Kdy chodí bobři do práce? ... aneb změny v jejich aktivitě v průběhu roku. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 109 -110. strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Český lesCHKO 2010Kadera J. Zaniklá velká dřeva jedlová v Českém lese. Český les - Příroda a historie 7-8 : 54 -56. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Redakce Chcete vidět bobry? Máte šanci na nové naučné stezce v Českém lese! Český les - Příroda a historie 7-8 : 63 -64. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Řepa P. Kukačka obecná - pták roku 2010 v okrese Tachov. Český les - Příroda a historie 7-8 : 45 -49. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Redakce Vysazení památné lípy. Český les - Příroda a historie 7-8 : 49 . strana Český les - Příroda a historieČasopisInformační článek DPDF
Český lesCHKO 2010Kůs E. Krajina jako memento dějin. Český les - Příroda a historie 7-8 : 4 -7. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Hlávka J. Mlýn na modré barvy v Železné. Český les - Příroda a historie 7-8 : 23 -28. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. Český les - Příroda a historie 7-8 : 40 -42. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Bezděčka P. & Bezděčková K. Mravenec podhorní (Formica lugubris) v Českém lese. Český les - Příroda a historie 7-8 : 43 -44. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Sladký J. Za vemeníky. Český les - Příroda a historie 7-8 : 34 . strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2010Redakce Za poznáním Českého lesa. Český les - Příroda a historie 7-8 : 33 . strana Český les - Příroda a historieČasopisInformační článek DPDF
Český lesCHKO 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Český lesCHKO 2007Cehláriková P. & Šraitová R. Jak je na tom chřástal polní v chráněné krajinné oblasti Český les. Český les - Příroda a historie 2 : 19 -20. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1997Burger P., Pykal J. & Hora J. Zpráva o činnosti skupiny pro výzkum chřestala polního za rok 1996. Report on activities of the Corncrake Research Group in 1996. Zprávy ČSO 44 : 19 -21. strana Zprávy ČSOČasopisZpráva o činnosti DPDF
Český lesCHKO 2009Buček A. & Vlčková V. Scénář změn vegetační stupňovitosti na území České republiky: deset let poté. Ochrana přírody 64(7) : Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2001Pižl V. & Starý J. The effects of mountain meadows management on soil fauna communities (on example of earthworms and oribatid mites). Silva Gabreta 7 : 87 -96. strana Silva GabretaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český lesCHKO 2007Pittnerová B. Plužiny, středověké krajnné struktury na území chráněné krajinné oblasti Český les - Korytany. Český les - Příroda a historie 3 : 8 -10. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1990Sofron J. Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. : 134 strana   Odborná práce DPDF
Český lesCHKO 2001Šimek M.,Šantrůčková H., Uhlířová E., Záhora J., Picek T., Brychtová L. & Šetlík J. The effect of management practice of montane meadows in the Bohemian Forest on selected soil biological and chemical properties. Silva Gabreta 7 : 69 -78. strana Silva GabretaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český lesCHKO 2005Andreska J. Myslivost, dějiny. In: Český les. : 0     DPDF
Český lesCHKO 2002Benešová L., Smazalová M. & Tonika J. Water Quality of Small Rivers in Bohemian Forest (Český les). Acta Univ. Carol. Environm. 16(2002)/1-2 : 29 -36. strana Acta Univ. Carol. Environm.ČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 2005Kočandrlová E. Nová chráněná krajinná oblast – Český les! New Protected Landscape Area – Český les! Ochrana přírody 60( 3) : 72 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1996Kučera T., Guth J. „Opustíš-li mne, nezahynu" Stabilizace přírodního potenciálu 40 let opuštěné krajiny v pohraničí Českého lesa. Ochrana přírody 51( 4) : 98 -103. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český lesCHKO 1994Kučera T. Návrh sítě MCHÚ v jižní části Českého lesa. Ochrana přírody 49( 6) : 163 -169. strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
Český lesCHKO 2007Hlávka J. Nové sídlo správy CHKO Český les. Ochrana přírody 62( 5) : 35 -36. strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348