Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
1234
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
BrazílieStát 1975Bílý S. Agrilus kormilevi sp. n. from Brazil (Coleoptera Buprestidae). Annot. Zool. Bot., Bratislava 109 : 1 -3.strana Annot. Zool. Bot., BratislavaČasopisOdborná práce DPDF
BrazílieStát 2011Májsky J., Slaboch R. Div světa na Río Iguazú. Živa 59(1) : 46 -48. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
BrazílieStát 2008Kolbek J. & Válka Alves R. J. Impacts of Cattle, Fire and Wind in Rocky Savannas, Southeastern Brazil. Acta Univ. Carol. Environm. 22(2008)/1-2 : 111 -130. strana Acta Univ. Carol. Environm.ČasopisOdborná práce DPDF
BrazílieStát 1992Čeřovský J. Nová strategie ochrany přírody. Ochrana přírody 47( 4) : 122 -124. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
BrazílieStát 2000Alves R. J. V., & Kolbek J. Primary succession on quartzite cliffs in Minas Gerais, Brazil. Biológia 55(1) : 69 . strana BiológiaČasopisOdborná práce DPDF
BrazílieStát 1994Redakce Ze světa. Krátké zprávy převzaty z World Birdwatch 16, 2 (1994), Ornis 1994/4 a Neophron 1/94. Ptačí svět 1(3) : 6 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
BaštaPP 1987Němec J. Chráněný přírodní výtvor Bašta. Věda techn. ml. 61(15) : 27 -28. strana,1 obr. Věda techn. ml.Časopis  DPDF
BaštaPP 1982Kolektiv pracovníků KSSPPOP Západočeského kraje Chráněný přírodní výtvor Bašta - inventarizační průzkum. : 31 stran   Inventarizační zpráva DPDF
BaštaPP 1974Pašek J. Chráněný přírodní výtvor Bašta. Lidé a země 1974( 8) : 362 . strana Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
BerounkaEVL 1987Herímcoyá N. Geografický pohled na ůzemí toku Berounky od mostu v Dolanech po Krašov před zaplavením nadrží vodního díla Křivoklát. : 0 stran   Diplomová práce DPDF
BerounkaEVL 1986Šapovaliv P. Přežije "zmije říční" rok 2000?. Naší přírodou 6( 9) : 194 -196. strana Naší přírodouČasopis  DPDF
BerounkaEVL 2010Janoška M. Vodopády v údolí Berounky. Naše příroda 2010( 4) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučná DPDF
BiskoupkyPP 1982Kovář J. Několik floristických údajů z Třeboňska. Einige floristische angaben aus der Umgebung von Třeboň (Südböhmen). Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 17(2) : 132 -134. strana Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAVČasopisOdborná práce DPDF
Borek u Rokycan / ROKatastr 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic). Bohemia centralis 33 : 205 -226. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Brdská vrchovina PLO2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 6 -11. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Brdská vrchovina PLO2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref. : 16 -20. strana Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd2014Juřík J. Masív Brd z jiného pohledu. Nika 35(Květen 2014) : 2 . strana NikaČasopisRecenze DPDF
BrdyVoj. újezd1997Bobek M., Pojer F., Peške L. & Šimek J. Kristýnina odysea. Ptačí svět 4(2) : 4 -5. strana Ptačí světČasopisPopulárně naučná DPDF
BrdyVoj. újezd2014Valenta V. Střední Brdy V. Brdy kovové. Nika 35(Květen 2014) : 6 -9. strana NikaČasopisPopulárně naučná DPDF
BrdyVoj. újezd2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. Nika 35(Květen 2014) : 10 -13. strana NikaČasopisPopulárně naučná DPDF
BrdyVoj. újezd2014Vacek O. Vojenské výcvikové prostory a ochrana přírody. Nika 35(Květen 2014) : 14 -15. strana NikaČasopisPopulárně naučná DPDF
BrdyVoj. újezd1995Zavadil V. Hnízdění vodouše kropenatého (Tringa ochropus) v bývalém VÚ Ralsko (severní Čechy). Breeding of the Green Sandpiper (Tringa ochropus) in former military area Ralsko (North Bohemia). Zprávy ČSO 41 : 9 -10. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezy DPDF
BrdyVoj. újezd1932V.K. Stav vysoké, její pěstování a odstřel v brdských lesech Vojenských lesních podniků.. Stráž myslivosti 10(18) : 265 -269. strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
BrdyVoj. újezd1932Domin K. Co je s Brdy? Stráž myslivosti 10(12) : 186 . strana Stráž myslivostiČasopisOstatní texty DPDF
BrdyVoj. újezd2001Hrdina J. Lesní hospodářství ve vojenský výcvikový prostor Brdy a Dědice. : 62 stran   Diplomová práce DPDF
BrdyVoj. újezd1993Cílek V. & Ložek V. Hodnotná maloplošná území středních Brd. Ochrana přírody 48( 7) : 207 -211. strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
BrdyVoj. újezd1993Petříček V. Budeme chránit Brdy? Nika 14( 1) : 26 -28. strana NikaČasopisInformační článek DPDF
BrdyVoj. újezd2003Dušek M., Švátora M. & Fischer D. Záchranný odlov mihule potoční (Lampetra planeri) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus) na Ohrazenickém potoce ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy. Savé transfer of the brook lamprey (Lampetra planeri) and minnow (Phoxinus phoxinus) within the brook Ohrazenický potok in Brdy (Central Bohemia). Lampetra 5 : 81 -84. strana LampetraČasopisOdborná práce DPDF
BrdyVoj. újezd1994Němec J. (ed) Příroda Brd a perspektivy její ochrany. Sborník příspěvkú z II. semináře, Příbram 25.2. 1994.. Sb. Příroda Brd II. : 1 -77. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyCelý časopis nebo sborník DPDF
BrdyVoj. újezd1994Šelf J. Diskuse. Sb. Příroda Brd II. : 72 -73. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyInformační článek DPDF
BrdyVoj. újezd1994Hromas Závěr. Sb. Příroda Brd II. : 74 -76. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyInformační článek DPDF
BrdyVoj. újezd1993  Výběr z diskuse. Sb. Příroda Brd I. : 84 -87. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyInformační článek DPDF
BrdyVoj. újezd1994  Diskuse. Sb. Příroda Brd II. : 33 -34. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyInformační článek DPDF
BrdyVoj. újezd1994Cílek V. Skalní ledovce a periglaciální jevy centrálních Brd. Sb. Příroda Brd II. : 14 -19. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Pivnička K., Benešová L., Pivničková M., Přibil R., Tonika J. & Růžičková J. Studium malých vodních toků v Brdech s poznámkami o významu oblasti v rámci chráněných krajinných celků. Sb. Příroda Brd I. : 68 -73. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Ložek V. Význam Brd v systému ekologické stability. Sb. Příroda Brd I. : 74 -75. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Petříček V. Poznámky k ochraně brdského regionu. Sb. Příroda Brd I. : 76 -78. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Moucha P. Šance Brd stát se chráněnou krajinnou oblastí. Sb. Příroda Brd I. : 82 -83. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1994Komárová J. Úkoly vojenské správy při ochraně přírody. Sb. Příroda Brd II. : 8 -9. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1994Komár A. Návrh ekologizace výcviku vojsk. Sb. Příroda Brd II. : 10 -12. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Pojer F. Hnízdní rozšíření čápa černého (Ciconia nigra L.) v navržené chráněné krajinné oblasti Brdy. Sb. Příroda Brd I. : 49 -53. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1994Kohn K. Vodohospodářské využití povrchových vodních zdrojů z oblasti Brd pro příbramskou oblast, jejich kvalitativní charakteristika, problémy a případné řešení. Sb. Příroda Brd II. : 60 -64. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1994Beneš J. Problematika revitalizace říčních systémů. Sb. Příroda Brd II. : 65 -66. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1994Vašátko J. Změny klimatu jako faktor se kterým je nutno počítat. Sb. Příroda Brd II. : 67 -69. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Černý M., Gricová M. & Skupina ekologického monitoringu, PYRUS s. r. o. Monitoring stavu lesů v Brdech (na území Vojenskývh lesů a statků Hořovice). Sb. Příroda Brd I. : 61 -67. strana, 2 mapky Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1994Domin K. Geobotanický význam Brd. Sb. Příroda Brd II. : 1 -7. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Škoda A. Lesní hospodaření ve vojenském výcvikovém prostoru Jince. Sb. Příroda Brd I. : 54 -56. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Štěpán J. Poznámky k vegetaci Brd. Sb. Příroda Brd I. : 34 -38. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1994Kapolka M. Vojenský výcvikový prostor Jince. Sb. Příroda Brd II. : 13 . strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1994Chlupáč I. & Kraft P. Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny. Sb. Příroda Brd II. : 26 -27. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1994Mikuláš R. Zkamenělé stopy v brdském kambriu. Sb. Příroda Brd II. : 28 -32. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1994Ložek V. K problematice drolin v Brdech. Sb. Příroda Brd II. : 20 -25. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Štipl P. Nástin stavu lesa v centrálních Brdech s přihlédnutím k dosavadním vlivům. Sb. Příroda Brd I. : 57 -60. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Mejstřík V. Lichenologický průzkum centrálních Brd. Sb. Příroda Brd I. : 45 -46. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1994Štípl P. Stav lesního produkčního prostředí a reálné možnosti v jeho ovlivnění. Sb. Příroda Brd II. : 35 -38. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1994Němec L., Sadlmayer J. & Vašátko J. Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Brdy. Sb. Příroda Brd II. : 39 -56. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1994Vrbata L. Ochrana a využití podzemních vod v oblasti Brd. Sb. Příroda Brd II. : 57 -59. strana Sb. Příroda Brd II. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Ložek V. Brdy z hlediska malakozoologie. Sb. Příroda Brd I. : 47 -48. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Lažanský M. Zájmová území resortu ochrany přírody a krajiny. Sb. Příroda Brd I. : 79 -81. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Sofron J. Poznámky k charakteristice vegetace lesů, rašelinišť, pramenišť a některých antropogenních bezlesí Brd. Sb. Příroda Brd I. : 39 -44. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd2012Rohánková K. Genius Loci ve vojenském újezdu Brdy. Genius Loci in Brdy military training area. : 0   Diplomová práce DPDF
BrdyVoj. újezd1993Cílek V. Geomorfologická charakteristika a skalní tvary středních Brd. Sb. Příroda Brd I. : 19 -21. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Čáka J. K historii centrálních Brd. Sb. Příroda Brd I. : 10 -18. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Šaroch V. Ochrana přírody vojenského Újezdu a výcvikového prostoru Jince v podmínkách trvale udržitelného rozvoje. Sb. Příroda Brd I. : 8 -9. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Štefan J. Projev předsedy Okresního úřadu v Příbrami. Sb. Příroda Brd I. : 3 . strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Musil J. Projev předsedy Josefa Musila z Ministerstva životního prostředí. Sb. Příroda Brd I. : 4 . strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Komár A. Sedmdesát let trvání vojenského Újezdu Brdy. Sb. Příroda Brd I. : 5 -6. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Kapolka M. Vojenský výcvikový prostor Jince. Sb. Příroda Brd I. : 7 . strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Fatka O. Mezinárodní význam Brd z hlediska paleontologie. Sb. Příroda Brd I. : 27 -30. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Ziegler V. Několik poznámek k mineralogii Brd. Sb. Příroda Brd I. : 31 -33. strana Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd1993Chlupáč I. Mezinárodní význam Brd z hlediska geologických věd. Sb. Příroda Brd I. : 22 -26. strana, 1 obr. Sb. Příroda Brd I. Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
BrdyVoj. újezd2006Sedláček O., Fuchs R., Riegert J., Mikeš V., Strnad M., Karlík P., Šklíba J., Poláková S. & Vik L. Ptačí společenstva střelnic ve Vojenském výcvikovém prostoru Jince, střední Brdy. Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference : 23 . strana Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konferenceSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
BrdyVoj. újezd2012Špatenková P. Vývoj krajiny Vojenského újezdu Brdy. Landscape development of the Brdy military area. : 0   Bakalářská práce DPDF
BrdyVoj. újezd2012Formánek Z. Prostupnost krajiny mezi Brdy a Křivoklátskem pro různé typy organizmů. Landscape permeability in between Brdy and Krivoklatsko uplands for different types of organisms. : 0   Bakalářská práce DPDF
BrdyVoj. újezd2012Mottl P. Vyhodnocení sekundární sukcese dřevin na dopadových plochách VVP Brdy. Evaluation of secondary succession on shooting ranges of military area Brdy Mts. (Czech Republic). : 0   Bakalářská práce DPDF
Břasy / ROKatastr 2009Moulis P. Foxteriéři soutěžili o titul. Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/5 : 11 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Březina u Rokycan / ROKatastr 2010Kalaš P. Lovečtí psi opět po roce soutěžili na Březině. Myslivost 2010( 2) : 97 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Březina u Rokycan / ROKatastr 2011Kalaš P. Jezevčíci opět cvičili na Březině. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4 : 13 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisKrátká zpráva DPDF
Březina u Rokycan / ROKatastr 2010Kalaš P. Jezevčíci cvičili na Břazině. Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/4 : 4 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Buk na ČíhadlePS 2006Michálek J., Lepš V. Uhlík P. Památné stromy Plzeňského kraje. Propagační materiály : 48 stran,kreby a foto v textu, Propagační materiályPropagační materiályPopulárně naučná DPDF
Bušovice / ROKatastr 2010Záhlava L. Využití rekreačních možností a jejich rozvoj v obcích Bušovice a Dýšina. The use of the recreational opportunities and development of the villages Bušovice and Dýšina. : 0   Diplomová práce DPDF
Čilá / ROKatastr 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy. Bohemia centralis 33 : 9 -89. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Dobřív / ROKatastr 2008Dynybilová P. Interpretace místního dědictví v obci Dobřív. Interpretation of the local heritage of the village Dobřív. : 69 stran   Diplomová práce DPDF
Ejpovice / ROKatastr 2012Moulis P. Zkoušky psů v Ejpovicích. Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/6 : 15 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Ejpovice / ROKatastr 2011Moulis P. Podzimním zkouškám přálo počasí. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6 : 25 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Hlohovice / ROKatastr 2005Moulis P. Hlohovice patřily táborníkům. Myslivost 2005(11) : 63 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Holoubkov / ROKatastr 1936Hála J., Musílek J. & Tichý F. Moták obecný (Circus pygargus/L./) Sylvia 1(2) : 16 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Horní BerounkaPřP 2005Kočandrlová E., Pivoňková L. & Vlček J. Přírodní parky Plzeňského kraje. Nature Parks in Pilsen Region. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Horní BerounkaPřP 2004Sklenička P. Posouzení přírodních parků Plzeňského kraje z hlediska krajinářského hodnocení STUDIE. : 1 -32. strana   Výzkumná zpráva DPDF
Horní BerounkaPřP 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Hrádecká bahnaPP 1996Kolektiv AOPK Západních Čech Přírodni památka Hradecká bahna. : 35 stran, 13 map, 11 foto   Inventarizační zpráva DPDF
Hrádek u Rokycan / ROKatastr 2008Moulis P. Vzácná kachnička mandarinská (Aix galericulata) pozorována v Hrádku na Rokycansku. Columba 14(2) : 38 . strana ColumbaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Hřešihlavy / ROKatastr 1981Kubinová H. Oblasti klidu - Západočeský kraj II.část. Nika 2(10) : 8 -9. strana,3 foto,2 mapky. NikaČasopisOdborná práce DPDF
Chlumská stráňNPR 1981Kolektiv pracovníků KSSPPOP Západočeského kraje státní přírodní rezervace Hádky. : 59 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Chlumská stráňNPR 1980Kolektiv pracovníků KSSPPOP Západočeského kraje Státní přírodní rezervace Chlumská stráň. : 115 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Chlumská stráňNPR 1981Anděra M. Závěrečná zpráva o výsledcích průzkumu fauny obratlovců státní přírodní rezervace Chlumská stráň, katastrální území Hřešihlavy a Zvíkovec, okres Rokycany. : 26 stran   Výzkumná zpráva DPDF
Chlumská stráňNPR 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Chlumská stráňNPR 2012Pudlovský J. Návrh naučné stezky v okolí Mlečic. The proposal of the nature trail in Mlečice area. : 0   Bakalářská práce DPDF
Chlumská stráňNPR 2010Anonym Znáte naše stromy? Tis červený. IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-10-26 : 1 . strana IZ LČR - Plzeňský krajInternetový časopisKrátká odborná zpráva DPDF
JezírkaPR 2000Horová A. Exkurze do Českého krasu a na Křivoklátsko. Ptačí svět 7(3) : 4 . strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348