Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
1234567
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
BažantnicePR 2005Holec M. Výsledky odchytu pavouků do zemních pastí na lokalitě Bažantnice Ústí n. L. Results of the catching ofspiders with earth traps in habitat Bažantnice in Ústí n. L Fauna Bohemiae septentrionalis 30 : 23 -32. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
BažantnicePR 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
BerounkaEVL 1986Šapovaliv P. Přežije "zmije říční" rok 2000?. Naší přírodou 6( 9) : 194 -196. strana Naší přírodouČasopis  DPDF
BerounkaEVL 1987Herímcoyá N. Geografický pohled na ůzemí toku Berounky od mostu v Dolanech po Krašov před zaplavením nadrží vodního díla Křivoklát. : 0 stran   Diplomová práce DPDF
BerounkaEVL 2010Janoška M. Vodopády v údolí Berounky. Naše příroda 2010( 4) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučná DPDF
Čertova hrázPP 1984Kolektiv pracovníků KSSPPOP Západočeského kraje Chráněný přírodní výtvor Čertova hráz. : 32 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Dolní Hradiště / PSKatastr 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region. Bohemia centralis 33 : 91 -114. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
DubenskoPR 1980Anděra M. Závěrečná zpráva o výsledcích průzkumu fauny obratlovců státní přírodní rezervace Dubensko, katastrální území Zvíkovec, okres Rokycany. : 20 stran   Výzkumná zpráva DPDF
DubenskoPR 1980Kolektiv pracovníků Západočeského KSSPPOP Státní přírodní rezervace Dubensko. : 75 stran,17 map,16 foto,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
DubenskoPR 1983Neuschlová Š. Státní přírodní rezervace Dubcové. : 24 stran,11 foto,5 map   Inventarizační zpráva DPDF
DubenskoPR 2011Správa CHKO Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
DubenskoPR 2006Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
DubenskoPR 2008Fedlička J. & Embertová R. Foto: Hůlka P., Prokůpek B., Vápeník L. Průvodce po naučných stezkách Chráněné krajinné oblasti Křivokládska. : 31 stran   Populárně naučná DPDF
HájPR 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
HájPR 2010Zůbek P. Cesta Hájem Lesu zdar 2010( 5) : 24 -25. strana Lesu zdarČasopisPopulárně naučná DPDF
HájPR 1975Kolektiv KSSPPOP Zč. kraje Státní přírodní rezervace Háj. : 63 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Hlince / PSKatastr 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region. Bohemia centralis 33 : 91 -114. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Holovousy / PSKatastr 1998Anonym Ovocnářský ústav v Holovousích. Zahrádkář 30( 1) : 4 -5. strana,5 foto ZahrádkářČasopisInformační článek DPDF
Horní Bělá / PSKatastr 2005Hlaváč J. Memoriál Františka Hebedy. Myslivost - příloha Lovecký pes 2005/1 : 11 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisKrátká zpráva DPDF
Horní Bělá / PSKatastr 2003Hlaváč J. Memoriál Františka Hebedy. Myslivost - příloha Lovecký pes 2003/1 : 3 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisKrátká zpráva DPDF
Horní Bělá / PSKatastr 2010Karlovec K. Memoriál Františka Hebedy. Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1 : 14 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Horní Bělá / PSKatastr 2009Karlovec K. 25.ročník Memoriálu Františka Hebedy. Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/1 : 6 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Horní BerounkaPřP 2004Sklenička P. Posouzení přírodních parků Plzeňského kraje z hlediska krajinářského hodnocení STUDIE. : 1 -32. strana   Výzkumná zpráva DPDF
Horní BerounkaPřP 2005Kočandrlová E., Pivoňková L. & Vlček J. Přírodní parky Plzeňského kraje. Nature Parks in Pilsen Region. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Horní BerounkaPřP 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Horní Bříza / PSKatastr 1994Lang V. Adaptabilita jiřičky obecné při krmení mláďat. Živa 42(3) : 128 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Horní StřelaPřP 2004Sklenička P. Posouzení přírodních parků Plzeňského kraje z hlediska krajinářského hodnocení STUDIE. : 1 -32. strana   Výzkumná zpráva DPDF
Horní StřelaPřP 2005Kočandrlová E., Pivoňková L. & Vlček J. Přírodní parky Plzeňského kraje. Nature Parks in Pilsen Region. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Horní StřelaPřP 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Horní StřelaPřP 1981Kubinová H. Oblasti klidu - Západočeský kraj II.část. Nika 2(10) : 8 -9. strana,3 foto,2 mapky. NikaČasopisOdborná práce DPDF
Horní StřelaPřP 2010Redakce Tip na výlet: Rabštejn nad Střelou. IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-06-17 : 1 . strana IZ LČR - Plzeňský krajInternetový časopisPopulárně naučná DPDF
Hradecko / PSKatastr 1998Dobešová M. Hlíva závojová (čepičkatá) na Hradecku. Pleurotus calyptratus in Hradec Králové surroundings. Mykologický sborník 75(3-4) : 93 . strana Mykologický sborníkČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Hromnické jezírkoPP 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Hromnické jezírkoPP 1983Němec J. Minerály, které kvetou. Turista 62(22) : 55 -56. strana,1 foto TuristaČasopisOdborná práce DPDF
Hromnické jezírkoPP 1986Breiter K. & Pašava J. Druhotné sulfáty z Hromnic u Plzně. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 32-33 : 3 -8. strana,1 tab. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.Časopis  DPDF
Hromnické jezírkoPP 1982Němec J. Hromnické jezírko. Věda techn. ml. 36(16) : 502 . strana,1 obr. Věda techn. ml.ČasopisOdborná práce DPDF
Hromnické jezírkoPP 1983Weiss S. Barevná jezírka na Plzeňsku. Naší přírodou 3( 6) : 11 . strana Naší přírodouČasopisOdborná práce DPDF
Hromnické jezírkoPP 1982Kolektiv pracovníků KSSPPOP Západočeského kraje Chráněný přírodní výtvor Hromnické jezírko. : 29 stran,10 foto,5 map   Inventarizační zpráva DPDF
HřešihlavskáPřP 2004Sklenička P. Posouzení přírodních parků Plzeňského kraje z hlediska krajinářského hodnocení STUDIE. : 1 -32. strana   Výzkumná zpráva DPDF
HřešihlavskáPřP 2005Kočandrlová E., Pivoňková L. & Vlček J. Přírodní parky Plzeňského kraje. Nature Parks in Pilsen Region. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
HůrkyPR 1980Kol. prac. Zč. KSPPOP Státní přírodní rezervace Hůrky. : 61 stran   Inventarizační zpráva DPDF
HůrkyPR 1985Balhar R. Státní přírodní rezervace Hůrky (o.Opava) : 12 stran, 2 mapy, 9 foto   Inventarizační zpráva DPDF
HůrkyPR 1996Formánek J. & Škopek J. Pozoruhodné nejnovější výsledky kroužkování ptáků. Remarkable actual recoveries of the Praha Bird Ringing Centre. Zprávy ČSO 42 : 57 -59. strana Zprávy ČSOČasopisPřehled DPDF
HůrkyPR 1978Vaca O. Státní přírodní rezervace Hůrky - výsledný elaborát - inventarizační průzkum na lesním fondu /v úpravě pro obnovy LHP/. : 12 stran,4 mapy   Inventarizační zpráva DPDF
Chlumská stráňNPR 1981Anděra M. Závěrečná zpráva o výsledcích průzkumu fauny obratlovců státní přírodní rezervace Chlumská stráň, katastrální území Hřešihlavy a Zvíkovec, okres Rokycany. : 26 stran   Výzkumná zpráva DPDF
Chlumská stráňNPR 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Chlumská stráňNPR 1981Kolektiv pracovníků KSSPPOP Západočeského kraje státní přírodní rezervace Hádky. : 59 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Chlumská stráňNPR 1980Kolektiv pracovníků KSSPPOP Západočeského kraje Státní přírodní rezervace Chlumská stráň. : 115 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Chlumská stráňNPR 2012Pudlovský J. Návrh naučné stezky v okolí Mlečic. The proposal of the nature trail in Mlečice area. : 0   Bakalářská práce DPDF
Chlumská stráňNPR 2010Anonym Znáte naše stromy? Tis červený. IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-10-26 : 1 . strana IZ LČR - Plzeňský krajInternetový časopisKrátká odborná zpráva DPDF
Chotíkov / PSKatastr 2012Frank M. Vyhodnocení provozu kořenové čistírny v Chotíkově. Evaluation of treatment performance of constructed wetland Chotíkov. : 0   Bakalářská práce DPDF
JesenickoPřP 2012Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Kam na výlet - Rakovník a okolí. : 3 strany   Populárně naučná DPDF
JesenickoPřP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
JesenickoPřP 1984Němec J. Oblasti klidu Středočeského kraje. Památky a příroda 9( 5) : 316 . strana Památky a přírodaČasopisInventarizační zpráva DPDF
JesenickoPřP 2008Šantrůčková M. Konfliktní spojenectví – ochrana přírody a krajinářské parky na několika příkladech. Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci : 42 . strana Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v OlomouciSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
JesenickoPřP 2010Šika J. Revír Hubert se představuje. IZ LČR - Středočeský kraj 2010-09-29 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisInformační článek DPDF
JesenickoPřP 1998Škoudlínová A. Přírodní park Jesenicko. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
JesenickoPřP 1997Škoudlínová A. & Štěpánek P. Příroda Rakovnicka. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
JesenickoPřP 2010Latner J. Jeseničtí trubači vítali Karla Schwarzenberga Lesu zdar 2010( 4) : 14 . strana Lesu zdarČasopisPopulárně naučná DPDF
Kamenohorský bukPS 2006Michálek J., Lepš V. Uhlík P. Památné stromy Plzeňského kraje. Propagační materiály : 48 stran,kreby a foto v textu, Propagační materiályPropagační materiályPopulárně naučná DPDF
KozelkaPR 1981Kolektiv pracovníků KSSPPOP Západočeského kraje Chráněný přírodní výtvor Kozelka. : 53 stran,13 map,13 foto,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
KozelkaPR 1973Balatka B. & Sládek J. Kozelka. Ochrana přírody do r. 1992 28( 8) : 100 -101. strana,2 foto Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
KozelkaPR 2010Anonym Tip na výlet: Přírodní úkaz Kozelka. IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-06-08 : 1 . strana IZ LČR - Plzeňský krajInternetový časopisPopulárně naučná DPDF
Kralovice - ůzemí obce s RPObec s RP 2009Horáček V., Polák S., Bůžek M., Ziková P., Klik I., Bubrle F., Šampalík F., Kasl J., Heclerová V. & Horáčková J. Lesnické stavby Plzeňského kraje. Forest Constructions of the Pilsen region. / Waldbauten der Region Pilsen. : 104 stran   Populárně naučná DPDF
Kralovice - ůzemí obce s RPObec s RP 2010Peterka J. Oborní chovy v Plzeňském kraji. Game Preserves of the Pilsen Region. / Wildgehege der Region Pilsen. : 80 stran   Populárně naučná DPDF
Kralovice - ůzemí obce s RPObec s RP 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
KrašovPR 1983Anděra M. Závěrečná zpráva o výsledcích průzkumu fauny obratlovců SPR Krašov (okr. Plzeň-sever, k. ú. Boky). KSSPPOP Plzeň : 24 stran KSSPPOP PlzeňČasopisVýzkumná zpráva DPDF
KrašovPR 1983Kolektiv KSSPPOP Zč. kraje Státní přírodní rezervace Krašov. : 108 stran   Inventarizační zpráva DPDF
KrašovPR 1987Herímcoyá N. Geografický pohled na ůzemí toku Berounky od mostu v Dolanech po Krašov před zaplavením nadrží vodního díla Křivoklát. : 0 stran   Diplomová práce DPDF
Libenovský dubPS 2006Michálek J., Lepš V. Uhlík P. Památné stromy Plzeňského kraje. Propagační materiály : 48 stran,kreby a foto v textu, Propagační materiályPropagační materiályPopulárně naučná DPDF
Líně / PSKatastr 2005Schröpfer L. Exkurze Západočeské pobočky ČSO na lokalitu U křížku. Columba 11(2) : 11 . strana ColumbaČasopisInformační článek DPDF
Líně / PSKatastr 2007Makoň K. Mokřad u Líní - ornitologický ráj. Columba 13(1) : 20 -21. strana ColumbaČasopisOdborná práce DPDF
Líně / PSKatastr 2011Bureš J. Zkřemenělé kordaity a konifery v sedimentech líňského souvrství plzeňské karbonové pánve. Silicified cordaite and conifers wood in the sediments of the Líně formation of the Pilsen Carboniferous Basin. Erica 18 : 179 -198. strana EricaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Líně / PSKatastr 2007Schröpfer L. Hnízdní rozšíření a početnost racka chechtavého (Larus ridibundus) v západních Čechách v letech 2004 a 2005. Brutverbreitung und Häufigkeit der Lachmöwe (Larus ridibundus) in Westböhmen in den Jahren 2004 und 2005. Erica 14 : 79 -85. strana EricaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Líně / PSKatastr 1960Šilhavý M. Zkušenosti Myslivecké společností Líň u Plzně. Myslivost 1960( 2) : 22 -23. strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Lomanský dub I.PS 2006Michálek J., Lepš V. Uhlík P. Památné stromy Plzeňského kraje. Propagační materiály : 48 stran,kreby a foto v textu, Propagační materiályPropagační materiályPopulárně naučná DPDF
Malochova skalkaPP 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Malochova skalkaPP 1976Kolektiv KSSPPOP Zč. kraje Chráněné naleziště Malochova skalka. : 46 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Manětín / PSKatastr 1991Novák J. Manětínské siky. Myslivost 1991( 4) : 78 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Manětín / PSKatastr 1976Hofman K. Avifauna širšího Plzeňska. Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 19 : 1 -154. strana Sb. Západočes. Muz. Plzeň, PřírodaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Manětín / PSKatastr 2010Borkovcová M., Dvořák J. & Martin T. Jelen sika japonský v západních Čechách a jeho parazitocenózy. Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů : 42 -43. strana Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Manětín / PSKatastr 1981Kubinová H. Oblasti klidu - Západočeský kraj II.část. Nika 2(10) : 8 -9. strana,3 foto,2 mapky. NikaČasopisOdborná práce DPDF
Manětín / PSKatastr 1961Antoš J. K článku »Z Manětínska«. Myslivost 1961( 2) : 28 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Manětín / PSKatastr 1959Dyk V. Málo běžné parožení u jelínka siky. Myslivost 1959 : 60 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Manětín / PSKatastr 1960Doležal V. Z Manětínska. Myslivost 1960(11) : 174 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Manětín / PSKatastr 1961Kraus F. Ještě k manětínské sice. Myslivost 1961( 7) : 109 . strana MyslivostČasopisOstatní texty DPDF
Manětín / PSKatastr 1989Zajíc J. Recent results of the study of Permo-Carboniferous vertebrates from boreholes in Bohemian limnic basins. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XXII : 45 -51. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Přednáška, referát DPDF
Manětín / PSKatastr 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region. Bohemia centralis 33 : 91 -114. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
ManětinskáPřP 2004Sklenička P. Posouzení přírodních parků Plzeňského kraje z hlediska krajinářského hodnocení STUDIE. : 1 -32. strana   Výzkumná zpráva DPDF
Mladotice / PSKatastr 1974Pašek J. Sesuvem hrazené jezero u Mladotic. Ochrana přírody do r. 1992 29 : 311 -314. strana,4 foto Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
Mladotice / PSKatastr 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region. Bohemia centralis 33 : 91 -114. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Mydlovary / PSKatastr 2006Fialová E. Využívání odpadů k sanaci odkališť bývalé chemické úpravny uranových rud v Mydlovarech. : 100 stran   Diplomová práce DPDF
Mydlovary / PSKatastr 2013Zavadil V., Volf O. Ptáci nepřírodních biotopů. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 254 . strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktPřednáška, referát DPDF
Naučná stezka Cesta slovanských bohů (Bílov)NS 2007Anonym Cesta slovanských bohů Bílov. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
Nučická lípaPS 2006Michálek J., Lepš V. Uhlík P. Památné stromy Plzeňského kraje. Propagační materiály : 48 stran,kreby a foto v textu, Propagační materiályPropagační materiályPopulárně naučná DPDF
Nýřany - ůzemí obce s RPObec s RP 2009Horáček V., Polák S., Bůžek M., Ziková P., Klik I., Bubrle F., Šampalík F., Kasl J., Heclerová V. & Horáčková J. Lesnické stavby Plzeňského kraje. Forest Constructions of the Pilsen region. / Waldbauten der Region Pilsen. : 104 stran   Populárně naučná DPDF
Nýřany - ůzemí obce s RPObec s RP 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. : 47 stran   Populárně naučná DPDF
Nýřany / PSKatastr 2004Schröpfer L. & Bureš J. Biotopové preference dravců (Falconiformes) v zimním období. Dravci a sovy 2004. Sb. abstraktů : 20 -21. strana Dravci a sovy 2004. Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Nýřany / PSKatastr 2012Valentová K. Analýza fragmentace krajiny v souvislosti s vysídlením původních obyvatel v části Plzeňského kraje. Analysis of landscape fragmentation related to expulsion of former inhabitants . : 0   Diplomová práce DPDF
Odlezelské jezeroNPP 1980Janský B. Unikátní přírodní výtvor Mladotické jezero. Knihovna Květů 1980 : 57 -60. strana,2 foto. Knihovna KvětůČasopis  DPDF
1234567
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348