Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Arboretum alpinium v PrusicíchVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Borek nad Labem / PHKatastr 2000Šimánková L. Krátké zprávy. Sosna 2000 : 35 -36. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Borek nad Labem / PHKatastr 1997Červená L. & Pořízek L. Krátké zprávy. Sosna 1997(2) : 34 . strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Borek nad Labem / PHKatastr 2007Šafránková Z. Zpráva z monitoringu hnízdní populace luňáka červeného (Milvus milvus) a luňáka hnědého (Milvus migrans) v obvodu MÚ Neratovice. Sosna 2007(1) : 28 -30. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Borek nad Labem / PHKatastr 2008Šafránková Z. Krátké zprávy ze správního obvodu Městkého úřadu Neratovice. Sosna 2008 : 35 -40. strana SosnaČasopisKrátká zpráva DPDF
Borek nad Labem / PHKatastr 1982Dušek J. Cedr v Ratboři a cedr v Borku. Infor. zprav. DP SOP okr. Kolín 1982(3) : 6 -9. strana Infor. zprav. DP SOP okr. KolínČasopisOdborná práce DPDF
Bořanovice / PHKatastr 2008Šafránková Z. Krátké zprávy ze správního obvodu Městkého úřadu Neratovice. Sosna 2008 : 35 -40. strana SosnaČasopisKrátká zpráva DPDF
Bořanovice / PHKatastr 2008Šafránková Z. Krátké zprávy ze správního obvodu Městkého úřadu Neratovice. Sosna 2008 : 35 -40. strana SosnaČasopisKrátká zpráva DPDF
Božkov u Mnichovic / PHKatastr 1982Příhoda A. Jezero v Božkově u Mnichovic a přehled brouků sbíraných v tomto místě J. Tichým. Der See in Božkov bei Mnichovice und eine Übersicht der dort von J. Tichý gesammelten Käfer. Bohemia centralis 11 : 123 -133. strana Bohemia centralisČasopisPozorování, nálezy DPDF
Božkov u Mnichovic / PHKatastr 1985Záruba P. Motýlí fauna jezera v Mnichovicích-Božkově. Bohemia centralis 14 : 283 -287. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
Božkovské jezírkoPP 1987Záruba P. Navrhovaný Chráněný přírodní výtvor Božkovské jezírko. Památky a příroda 12( 4) : 249 . strana,1 manka Památky a přírodaČasopis  DPDF
Božkovské jezírkoPP 1988Záruba P. Fauna a flóra Jezera v Mnichovicích-Božkově. Fauna und Flora des Sees in Mnichovice - Božkov. Bohemia centralis 17 : 29 -38. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
Božkovské jezírkoPP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 2005Borovička R. Sledování vývoje struktury krajiny vybraného území u Brandýsa nad Labem. : 0   Diplomová práce DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 2004Poláková K. Hodnocení a rekonstrukce lesoparku v Brandýse nad Labem. : 94 stran   Diplomová práce DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 1955Jirásek V. Doplněk k floristickému výzkumu území okresu Brandýs n. Labem Čas. Nár. muzea, Řada přír. 124(1-2) : 50 -54. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 1977Žalman J. Z historie brandýské myslivosti. Studie a zprávy Okresního muzea Praha–východ 1977-1978 : 66 -70. strana Studie a zprávy Okresního muzea Praha–východČasopisOdborná práce DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 2001Kothera L. Poslední hon Adama Františka Schwarzenberga. Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2001/3 : 1 . strana Myslivost - příloha Myslyvecké zábavyČasopisKrátká zpráva DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 2007Stach T. Rekonstrukce krovu na zámku v Brandýse nad Labem. : 0   Diplomová práce DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 1957Petrbok J. Bobří lebka z holocénních vrstev řeky Labe u Brandýsa nad Labem. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 126(2) : 194 . strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práceLabeDPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 1948Rachman L. Zlidovělá myslivost v brandýském okrese. Stráž myslivosti 26( 7) : 101 . strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 1948Lid J. Platit či neplatit funkcionáře OMS? Stráž myslivosti 26(13) : 206 -207. strana Stráž myslivostiČasopisOstatní texty DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 2005Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a její působnost mimo chráněnou krajinnou oblast. Sosna 2005 : 7 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 2002Šafránková Z. Správní obvody obcí s rozšířenou působností v členění obec III. stupně. Sosna 2002(2) : 6 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 2007Pořízek L. Změna územní působnosti Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Sosna 2007(1) : 14 -15. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 2008Šafránková Z. Krátké zprávy ze správního obvodu Městkého úřadu Neratovice. Sosna 2008 : 35 -40. strana SosnaČasopisKrátká zprávaLabeDPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 1997Bergmann P. & Šimek J. Sčítání vodních ptáků ve středních Čechách na Vltavě a Labi v zimě 1995/96. Winter waterfowl census in Central Bohemia Vltava and Labe rivers in 1995/96. Zprávy ČSO 44 : 9 -14. strana Zprávy ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 2013Slavík O. V České republice nejsou volné migrace ryb doposud možné. Živa 61(6) : 9999 CXXIV.-CXXV. strana ŽivaČasopisInformační článek DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz. Preslia 86(2) : 131 -154. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 2010Bureš J. Lesní revír Pojizeří se představuje. IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-21 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisInformační článek DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 2010Redakce IZ Vydejte se brandýskými lesy po stopách Rudolfa II. IZ LČR - Středočeský kraj 2010-02-16 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisPopulárně naučná DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 1980Loydová V. Příspévek k ochraně xerotermní vegetace v Brandýském Polabí. Sb. abatraktů samostatných prací středoškolských studentů národního kola soutěže NSV v rámci SOČ. : 0 Sb. abatraktů samostatných prací středoškolských studentů národního kola soutěže NSV v rámci SOČ.Sborník z konference-abstraktStředoškolská práce DPDF
Brandýs nad Labem / PHKatastr 1936Hořice A. O stehlíku bělohrdlém (Carduelis albigularis /Madarász/). Der weisskehlige Stieglitz (Carduelis albigularis /Madarász/). Sylvia 1(4) : 57 -59. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Brázdim / PHKatastr 2002Šafránková Z. Správní obvody obcí s rozšířenou působností v členění obec III. stupně. Sosna 2002(2) : 6 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Čelákovice / PHKatastr 2009Birklen P., Dobrovský P., Slavíková A., Horecký J., Musil J. & Marek P. Řešení migrační prostupnosti říční sítě v ČR. Seeking for Water System Permeability for Fish in the Czech Republic Ochrana přírody 64(5) : 10 -12. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceLabeDPDF
Čelákovice / PHKatastr 1958Kořínek V. Kvantitativní studie planktonu polabské tůně u Čelákovic. : 0   Diplomová práce DPDF
Čelákovice / PHKatastr 1986Ložek V. Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie Polabí. Holozäne Weichtierfauna von Čelákovice und ihre Bedeutung für die Landschaftsgeschichte des mittelböhmisches Elbegebietes. Bohemia centralis 15 : 103 -112. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
Čelákovice / PHKatastr 2004Tichá V. Putovní pohár MVDr. Jiřího Michálka. Myslivost 2004(10) : 29 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Čelákovice / PHKatastr 1961Honců M. Coleoptera nížinné louky (svaz Árrhenatherion elatioris) u Čelákovic. : 0   Diplomová práce DPDF
Čelákovice / PHKatastr 2012Kučerová Š. Urbanistická studie revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích. Revitalization of 5th May Square in Čelákovice. : 0   Diplomová práce DPDF
Čelákovice / PHKatastr 1938Hořice A., Kincl F., Plachetka K., Musílek J., Šplíchal J. & Černý W. Vzácné zástřely. Sylvia 3(4) : 72 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Čelákovice / PHKatastr 1950Bayer B. Podzimní polní zkoušky anglických ohařů. Stráž myslivosti 28(20) : 999 příl. 36. strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Čelákovice / PHKatastr 2008Adámek L. Inventarizace a posouzení stavu uliční zeleně v části katastrálního území obce Čelákovice. : 0   Diplomová práce DPDF
Čelákovice / PHKatastr 1961Kroutil O. Zajímavá přizpůsobivost lysky. Myslivost 1961(11) : 174 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Čelákovice / PHKatastr 2008Šafránková Z. Krátké zprávy ze správního obvodu Městkého úřadu Neratovice. Sosna 2008 : 35 -40. strana SosnaČasopisKrátká zpráva DPDF
Čelákovice / PHKatastr 1999Hanel L. Aktuální stav znalostí o vážkách (Odonata) území České republiky. Topical knowledge on dragoflies (Odonata) in the Czech Republic territory. Vážky 1999. Sb. ref. : 7 -16. strana Vážky 1999. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Čelákovice / PHKatastr 2011Zámyslický A. I.Jarní derby ohařů na OMS Praha – východ. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5 : 11 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
Čelákovice / PHKatastr 2010Kučerová Š. Posouzení urbanistické kvality veřejných prostranství v historické perspektivě města Čelákovice. Assessment of quality of public space in a historic perspective, case study Celakovice. : 0   Bakalářská práce DPDF
Čelákovice / PHKatastr 1979Hanuš L. Houby v Lipovce u Čelákovic. Vlast. zpravodaj Polabí 19(5-6) : 121 -132. strana Vlast. zpravodaj PolabíSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Čelákovice / PHKatastr 1978Figner F. & Havlíček V. Middle Devonian brachiopods from Čelákovice, f"oravia. Sb. geologických věd - paleontologie 21 : 49 -106. strana,2 obr. v textu,16 foto,tab.,lit. Sb. geologických věd - paleontologieČasopisOdborná práce DPDF
Čelákovice / PHKatastr 1979Škantová I. Současný stav flory a vegetace v okolí Čelákovic. : 173 stran,2 mapy.,17 tab.,5 grafů,lit.   Odborná práce DPDF
Čelákovice / PHKatastr 1976Jakl J. Geologické poměry území mezi Čelákovicemi, Lysou n.L. a Přerovem n.L. se zaměřením na ochranu a tvorbu krajiny. : 0   Výzkumná zpráva DPDF
Čelákovice / PHKatastr 2000Hanel L. Poznámka k fauně vážek (Odonata) polabských tůní u Čelákovic. Note on dragonflies (Odonata) of the pools along-side Labe river near Čelákovice (Central Bohemia). Vážky 2000. Sb. ref. : 102 -113. strana Vážky 2000. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Černé Voděrady / PHKatastr 1983Novák J. Žulové kameny u Černých Voděrad. Lidé a země 1983( 4) : 180 -181. strana Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Čestlice / PHKatastr 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic? Živa 62(2) : 83 -85. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Dobřejovice / PHKatastr 2009Stiborek J. Studie vegetačních úprav v obci Dobřejovice. : 0   Diplomová práce DPDF
Dolní PovltavíPřP 1996Pořízek L. Jedna za druhou. Sosna 1996(1) : 15 -16. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Dolní PovltavíPřP 1995Pořízek L. Evropský rok ochrany přírody. Sosna 1995(1) : 1 -2. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Dolní PovltavíPřP 1996Kumbera J. & Moulis P. Repatriace rarohů velkých. Sosna 1996(1) : 5 -6. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Dolní PovltavíPřP 1994Pořízek L. Činnost ochrany přírody a krajiny Okresního úřadu Mělník v roce 1993. Sosna 1994(1) : 9 -11. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Dolní PovltavíPřP 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria. Zpr. ČBS 51(2) : 189 -209. strana Zpr. ČBSČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Dolní PovltavíPřP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Dolní PovltavíPřP 2010Richtrmoc M. Revír Kralupy je výjimečný nejen svou rozlohou. IZ LČR - Středočeský kraj 2010-09-23 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisInformační článek DPDF
Dřísy / PHKatastr 1996Šafránková Z. Dřezovec trojtrnný. Sosna 1996(2) : 8 -9. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Dřísy / PHKatastr 1997Červená L. & Pořízek L. Krátké zprávy. Sosna 1997(2) : 34 . strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Dřísy / PHKatastr 2006Svoboda I. Výběr zimních pozorování. Kominíček 3 : 20 -23. strana KominíčekČasopisPozorování, nálezy DPDF
Dřísy / PHKatastr 2002Šafránková Z. Správní obvody obcí s rozšířenou působností v členění obec III. stupně. Sosna 2002(2) : 6 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Dřísy / PHKatastr 2001Kopecký L. Nový zájmový kroužek myslivost „Hubert“. Sosna 2001(2) : 40 . strana SosnaČasopisInformační článek DPDF
Dřísy / PHKatastr 2008Šafránková Z. Krátké zprávy ze správního obvodu Městkého úřadu Neratovice. Sosna 2008 : 35 -40. strana SosnaČasopisKrátká zpráva DPDF
Herink / PHKatastr 2010Kulířová P. Vývoj oceňování pozemků v České republice. Případová studie v katastrálním území Herink. The Development of Land Valuation in the Czech Republic. The Case Study in the Cadastral District Herink. : 0   Diplomová práce DPDF
Hlavenec / PHKatastr 2002Šafránková Z. Správní obvody obcí s rozšířenou působností v členění obec III. stupně. Sosna 2002(2) : 6 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Hlavenec / PHKatastr 2011Frnčová L. Hlavenec po roce patřil bíglům. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1 : 5 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisKrátká zpráva DPDF
Hlavenec / PHKatastr 2010Redakce IZ Pomník svatého Huberta. IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-19 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisPopulárně naučná DPDF
Hlavenec / PHKatastr 2010Redakce IZ Vydejte se brandýskými lesy po stopách Rudolfa II. IZ LČR - Středočeský kraj 2010-02-16 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisPopulárně naučná DPDF
Hlavenec / PHKatastr 2010Frnčo L. 2 x CACT Hlavenec 2009. Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/2 : 6 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práce DPDF
HluchovPP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Hovorčovice / PHKatastr 2008Nováková P. Návrh rekonstrukce liniových koridorů v okolí obce Hovorčovice. Revitalization project of line corridors in the vicinity of Hovorčovice (N Prague). : 88 stran   Diplomová práce DPDF
Hovorčovice / PHKatastr 2002Šafránková Z. Správní obvody obcí s rozšířenou působností v členění obec III. stupně. Sosna 2002(2) : 6 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Hradové Střimelice / PHKatastr 2011Děd B. Aktualita: Lesy ČR opravují historický majetek. IZ LČR - Středočeský kraj 2011-07-19 : 1 . strana IZ LČR - Středočeský krajInternetový časopisPopulárně naučná DPDF
Hrbáčkovy tůněPR 1996JN Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně. Nika 17(1-2) : 46 . strana, 1 foto, pří1. NikaČasopisOdborná práce DPDF
Hrbáčkovy tůněPR 1998Žalman J. Hrbáčkovy tůně – refugium původní avifauny Polabí. Muzeum a současnost, řada přírodov. 12 : 3 -6. strana Muzeum a současnost, řada přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
Hrbáčkovy tůněPR 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Husinec u Řeže / PHKatastr 1996Kumbera J. & Moulis P. Repatriace rarohů velkých. Sosna 1996(1) : 5 -6. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Husinec u Řeže / PHKatastr 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy. Bohemia centralis 33 : 9 -89. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Jenštejn / PHKatastr 2002Šafránková Z. Správní obvody obcí s rozšířenou působností v členění obec III. stupně. Sosna 2002(2) : 6 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Jevany / PHKatastr 2008Novák J. Abundance a biomasa zooplanktonu rybníka Jevanský. Abundance and biomass of zooplankton in fishpond Jevanský. :   Bakalářská práce DPDF
Jevany / PHKatastr 1976Jaroš V. Výsledky studia stavu výskytu Dactylorhiza latifolia (L.) Soó ssp. latifolia na Jevanské plošině. Bohemia centralis 5 : 53 -60. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
Jevany / PHKatastr 2002Slezák M. Pasportizace a návrh ochranářského managementu rybníků Jevanské soustavy. : 130 stran   Diplomová práce DPDF
Jevany / PHKatastr 1996Pružina I., Kurfurst J., Kálal L & Jirásek L. Druhové složení rybích populací povodí Jevanského potoka. The Species Structure of Fish Populations in the Area of Jevanský Brook. Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 2 : 95 -104. strana, 5 obr., 3 tab. Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Jevany / PHKatastr 2002Chládková E. Vážky (Odonata) okolí jevanských rybníků a využití tohoto tématu ve školní praxi. : 72 stran   Diplomová práce DPDF
Jevany / PHKatastr 1996Vrabec V. Vodní měkkýši Jevanského potoka Jevanské rybniční soustavy. The Water Molluscs of Jevanský Brook and Jevany Pond System. Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 2 : 35 -56. strana, 5 obr., 1 tab. Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práceJevanský p.-SázavaDPDF
Jevany / PHKatastr 1957Kopecký K. Fytocenologická studie bukových lesů Jevanské vyvýšeniny. Lesnictví 3(12) : 1065 -1096. strana LesnictvíČasopisOdborná práce DPDF
Jevany / PHKatastr 1942Ambrož V. Periglaciální jevy u Jevan. Zprávy úřadu pro výzkum půdy v Čechách a na Moravě 18 : 219 -230. strana Zprávy úřadu pro výzkum půdy v Čechách a na MoravěČasopisOdborná práce DPDF
Jevany / PHKatastr 1956Brunclík O. Ještě k periglaciálním zjevům na Jevansku. Ochrana přírody do r. 1992 11 : 179 -181. strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
Jevany / PHKatastr 1954Ksandr J. K výskytu a ochraně periglaciálních jevů u Jevan. Ochrana přírody do r. 1992 9 : 195 -198. strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
Jevany / PHKatastr 1966Jaroš V. Zajímavé rostlinné druhy z okolí Jevan. Beachtenswerte Pflanzenarten in der Umgebung von Jevany, SO von Praha. Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 1(2) : 94 -99. strana Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAVČasopisOdborná práce DPDF
Jevany / PHKatastr 1971Jaroš V. Ochrana bledule jarní (Leucojum vernum L.) na Jevanské plošině. Ochrana přírody do r. 1992 26( 4) : 15 -16. strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
Jevany / PHKatastr 1994Pružina I., Kurfürst J., Kálal L., Jirásek L. Ichtyofauna Jevanského potoka. Sborník referátů z ichtyologické konference, Vodňany 4.-5. května, Sb. ref. ichtyologické konf. : 98 -108. strana Sb. ref. ichtyologické konf.Sborník z konference-referátyOdborná práce DPDF
Jevany / PHKatastr 1973Jaroš V. Průzkum květeny Jevanské plošiny s přihlédnutím k rozšíření Trollius europaeus L. ssp. globosus (LAM.) DOM. Studie a zprávy Okresního muzea Praha–východ 1973 : 104 -117. strana Studie a zprávy Okresního muzea Praha–východČasopisOdborná práce DPDF
Jevany / PHKatastr 1973Jaroš V. Průzkum květeny Jevanské plošiny s přihlédnutím k rozšíření Trollius europaeus L. ssp. globosus (LAM.) DOM. Studie a zprávy Okresního muzea Praha–východ 1973 : 104 -117. strana Studie a zprávy Okresního muzea Praha–východČasopisOdborná práce DPDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348