Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
123456789
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
2 kusy hrušně obecnéPS 2011Šoutalová J. Památné stromy severní a východní části území ORP Mladá Boleslav. Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen : 12 -13. strana Zpravodaj Magistrátu města Mladá BoleslavČasopisOdborná práce DPDF
2 kusy lípy srdčitéPS 2011Šoutalová J. Památné stromy severní a východní části území ORP Mladá Boleslav. Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen : 12 -13. strana Zpravodaj Magistrátu města Mladá BoleslavČasopisOdborná práce DPDF
2 lípy srdčitéPS 2011Šoutalová J. Památné stromy severní a východní části území ORP Mladá Boleslav. Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen : 12 -13. strana Zpravodaj Magistrátu města Mladá BoleslavČasopisOdborná práce DPDF
3 buky lesníPS 2011Šoutalová J. Památné stromy severní a východní části území ORP Mladá Boleslav. Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen : 12 -13. strana Zpravodaj Magistrátu města Mladá BoleslavČasopisOdborná práce DPDF
3 buky lesníPS 2010Šoutalová J. Památné stromy - jejich význam a postup při vyhlašování. Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2010(0) listopad : 11 -12. strana Zpravodaj Magistrátu města Mladá BoleslavČasopisOdborná práce DPDF
3 kusy dubu letního sloupovitéhoPS 2011Šoutalová J. Památné stromy v Mladé Boleslavi. Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor : 6 -7. strana Zpravodaj Magistrátu města Mladá BoleslavČasopisOdborná práce DPDF
6 kusů buku lesníhoPS 2011Šoutalová J. Památné stromy v Mladé Boleslavi. Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor : 6 -7. strana Zpravodaj Magistrátu města Mladá BoleslavČasopisOdborná práce DPDF
7 kusů dřezovce trojtrnnéhoPS 2011Šoutalová J. Památné stromy v Mladé Boleslavi. Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor : 6 -7. strana Zpravodaj Magistrátu města Mladá BoleslavČasopisOdborná práce DPDF
Bakov nad Jizerou / MBKatastr 2001Kasina J. Setkání spisovatelů na Klokpčce. Myslivost 2001( 6) : 33 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Bakov nad Jizerou / MBKatastr 1938Rozum O., Hořice A., Šnor L., Plachetka K., Musílek J., Baum Vzácné zástřely. Sylvia 3(1) : 11 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Bakov nad Jizerou / MBKatastr 2007Rydlo J. Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v potocích v okolí Bakova nad Jizerou. Muzeum a současnost, řada přírodov. 22 : 96 -98. strana Muzeum a současnost, řada přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
Bakov nad Jizerou / MBKatastr 1936Musílek J. & Černý W. Invase strakapúda velkého severoevropského (Dryobates major major /L./) na podzim a v zimě 1935 v ČSR. Invasion des nordischen Buntspechtes (Dryobates major major /L./ 1935 in der tschechoslowakischen Republik. Sylvia 1(1) : 5 -8. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Bakov nad Jizerou / MBKatastr 1937Hořice A. Vzácnější vodní ptáci na Mnichovohradišťsku v zimě 1936/37. Seltenere Wasservögel bei Mnich. Hradiště im Winter 1936/37. Sylvia 2(1-2) : 25 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Bakov nad Jizerou / MBKatastr 2010  Zveme vás… Na novou naučnou stezku v Bakově:. IZ LČR - celostátní vydání 2010-08-26 : 1 . strana IZ LČR - celostátní vydáníInternetový časopisInformační článek DPDF
Bakov nad Jizerou / MBKatastr 2013Anonym Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem. : 1 -2. strana   Populárně naučná DPDF
Bakov nad Jizerou / MBKatastr 1958Hyka R. Vzácný zjev. Myslivost 1958 : 29 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Bažantnice u LoukovaPR 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Bělá pod Bezdězem / MBKatastr 1941Wahl V. Pozorování ptactva v okolí Bělé pod Bezdězem za rok 1938 a 1939 (1). Observations of birds near Bělá pod Bezdězem in 1938 and 1939 (1). Sylvia 6(1) : 10 -12. strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Bělá pod Bezdězem / MBKatastr 2006Beran L. New records of Vertigo moulinsiana (Gastropoda: Vertiginidae) and notes on its distribution and habitats in the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca 5 : 14 -17. strana Malacologica BohemoslovacaInternetový časopisOdborná práce DPDF
Bělá pod Bezdězem / MBKatastr 2009Bylinský V., Žlebčík J. Vývoj a současný stav populace koniklece jarního (Pulsatilla vernalis var. vernalis) u Bělé pod Bezdězem. Dynamics and present state of the population of Pasqueflower (Pulsatilla vernalis var. vernalis) near Bělá pod Bezdězem (Bohemia, Czech Republic). Bohemia centralis 29 : 37 -46. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Bělá pod Bezdězem / MBKatastr 1937Wahl V. Králíček ohnivý evropský (Regulus i. ignicapillus Temm.). Sylvia 2(3) : 40 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Bělá pod Bezdězem / MBKatastr 1940Musílek J. O rozšíření a tahu lindušky úhorní velké (Anthus c. campestris /L./) u nás. Über Verbreitung und Zug des Brachpiepers (Anthus c. campestris /L./) in Böhmen und Mähren. Sylvia 5(2-3) : 26 -30. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
BezděčínEVL 1987Beeb M. Mineralogické poměry na lokalitě Bezděčín v l. 1982-1985. Památky a příroda 12( 7) : 428 -431. strana,6 foto,1 obr. Památky a přírodaČasopis  DPDF
Bezdědice / MBKatastr 1998Pořízek L. Krátké zprávy. Sosna 1998(1) : 30 . strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Bezdědice / MBKatastr 2007Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - výroční zpráva za rok 2007. Sosna 2007(1) : 3 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Bezdědice / MBKatastr 2007Valda S. Zajímavé nálezy denních motýlů na Kokořínsku v roce 2007. Sosna 2007(1) : 9 -13. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Boseňská lípa malolistáPS 2010Kolektiv autorů Památné stromy. : 2 strany   Populárně naučná DPDF
Brodce nad Jizerou / MBKatastr 1947Pacák O. Kroužkovaná káně rousná. Stráž myslivosti 25(23) : 442 . strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Břečťan popínavýPS 2011Šoutalová J. Památné stromy severní a východní části území ORP Mladá Boleslav. Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen : 12 -13. strana Zpravodaj Magistrátu města Mladá BoleslavČasopisOdborná práce DPDF
Březina u Mnichova Hradiště / MBKatastr 2006Svoboda I. Výběr zimních pozorování. Kominíček 3 : 20 -23. strana KominíčekČasopisPozorování, nálezy DPDF
Březno u Mladé Boleslavi / MBKatastr 2008Radikovská Š. Čápi bílí na Mladoboleslavsku. : 24 stran   Odborná práce DPDF
Březno u Mladé Boleslavi / MBKatastr 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. Kominíček 20 : 9 - 14. strana KominíčekČasopisPozorování, nálezy DPDF
Březno u Mladé Boleslavi / MBKatastr 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. Kominíček 20 : 9 - 14. strana KominíčekČasopisPozorování, nálezy DPDF
Březovice pod Bezdězem / MBKatastr 1998Pořízek L. Krátké zprávy. Sosna 1998(1) : 30 . strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Buda / MBKatastr 2008Radikovská Š. Čápi bílí na Mladoboleslavsku. : 24 stran   Odborná práce DPDF
Buk lesníPS 2011Šoutalová J. Památné stromy severní a východní části území ORP Mladá Boleslav. Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen : 12 -13. strana Zpravodaj Magistrátu města Mladá BoleslavČasopisOdborná práce DPDF
Buk lesní - zelený, převislá formaPS 2011Šoutalová J. Památné stromy severní a východní části území ORP Mladá Boleslav. Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen : 12 -13. strana Zpravodaj Magistrátu města Mladá BoleslavČasopisOdborná práce DPDF
Buk lesní červenolistýPS 2011Šoutalová J. Památné stromy v Mladé Boleslavi. Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor : 6 -7. strana Zpravodaj Magistrátu města Mladá BoleslavČasopisOdborná práce DPDF
Černý orelPP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Černý orelPP 1981Putík A. Historický průzkum vegetace státní přírodní rezervace Černý orel. : 30 stran,5 map,3 příl.,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
Černý orelPP 1982Okáč F. Lesnická inventarizace státní přírodní rezervace Černý orel. : 8 stran,2 mapy,8 foto   Inventarizační zpráva DPDF
Černý orelPP 1978Pecina P. Sledování vertebratofauny v státní přírodní rezervaci Černý orel v průběhu 1 vegetační sezóny. : 4 stran,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
Černý orelPP 1977Pivníčková M. Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Černý orel. : 11 stran,3 mapy,lit..   Inventarizační zpráva DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. : 263 stran   Populárně naučná DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2011Šenk R. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz. Veronica 25(1) : 99 příloha 8 stran VeronicaČasopisPopulárně naučná DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2005Kolektiv autorů Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřany. : 8 stran   Populárně naučná DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2006Pudil M., Honců M., Benda P. Patronátní skupiny ptačích oblastí Natura 2000. Kominíček 3 : 11 -13. strana KominíčekČasopisOdborná práce DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2007Honců M. Sčítání jeřábů popelavých na Českolipsku v r. 2007. Kominíček 6 : 11 -12. strana KominíčekČasopisOdborná práce DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2007Lumpe P. Jarní schůze Skupiny pro výzkum a ochranu jeřába popelavého v ČR. Kominíček 6 : 9 -10. strana KominíčekČasopisInformační článek DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2007Honců M. Vycházka do ptačí oblasti Českolipsko. Kominíček 6 : 12 -13. strana KominíčekČasopisPozorování, nálezy DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2007Lorencová T. Management a propagace ptačích oblastí na příkladu Ptačí oblasti Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady. The SPA "Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady" as an Example of SPA Management and Promotion. :   Diplomová práce DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2011Honců M. Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady. Ptačí svět 18(2) : 6 -7. strana Ptačí světČasopisPopulárně naučná DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2003Honců M. SPA Českolipsko (Dokeské pískovce a mokřady). Zpravodaj IBA 10(2) : 3 -4. strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. Ptačí svět 13(1) : 6 -8. strana Ptačí světČasopisInformační článek DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2007Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - výroční zpráva za rok 2007. Sosna 2007(1) : 3 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2007Pořízek L. Změna územní působnosti Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Sosna 2007(1) : 14 -15. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2006Pořízek L. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - výroční zpráva za rok 2006. Sosna 2006 : 30 -34. strana SosnaČasopisInformační článek DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2008Pořízek L. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, výroční zpráva - rok 2008. Sosna 2008 : 6 -11. strana SosnaČasopisInformační článek DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2005Pořízek L. Činnost správy v roce 2005. Sosna 2005 : 2 -6. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. Sosna 2004 : 18 -22. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2005Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a její působnost mimo chráněnou krajinnou oblast. Sosna 2005 : 7 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřadyPO 2004Procházka J. Co nám přinesla novela zákona 114/92 Sb o ochraně přírody a krajiny. Sosna 2004 : 3 -7. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1976Pojkar M. Chráněná krajinná oblast Český ráj. Památky a příroda 1 : 167 , 177-182. strana Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2006Šoltysová L. CHKO Český ráj – vize na dalších 50 let. Český ráj Protected Landscape Area – Perspective of another 50 Years. Ochrana přírody 61( 1) : 3 -4. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2006Ložek V. Český ráj ve světle nových poznatků. Bohemian Paradise in the Light of Recent Evidences. Ochrana přírody 61( 1) : 5 -8. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2006Lepšová A. Za podzimními houbami do Českého ráje. Živa 54(5) : 233 -235. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2005Čeřovský J. K 50. jubileu CHKO Český ráj. The 50th Anniversary of the CHKO Český ráj – the „Bohemian Paradise“ Protected Landscape Area (PLA). Ochrana přírody 60( 6) : 161 -162. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2006Pásková M., Řídkošil T. Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU. Ochrana přírody 61( 1) : 11 -13. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2006Cogan M. Český ráj ve výtvarném umění. Ochrana přírody 61( 1) : 14 -20. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1974Samšiňák K. Zvířena Českého ráje. The Fauna of the Český ráj — Bohemia Paradise. Práce a studie - přír. 5 : 109 -128. strana Práce a studie - přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1989Pelc F. Ptačí společenstvo staré bučiny u obce Rakousy v Českém ráji. The bird community in the old beech forest near Rakousy in the Bohemian Paradise /northeast Bohemia/. Zprávy MOS 47 : 51 -60. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1963Slavík B. Rozšíření kapraďorostů (Pteridophyta) v Českém ráji. Die Verbreitung von Pteridophyta in dem Gebiet Český ráj (Nordböhmen). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A V : 61 -99. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český rájCHKO 2002Šandera M. Herpetofauna v areálu turistického centra Český ráj v Prachově. Herpetologické informace 1(1) : 21 -28. strana Herpetologické informaceČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2004Mirovský O. Vývoj kulturní krajiny chráněné krajinné oblasti Český ráj ve 20. století. : 102 stran   Diplomová práce DPDF
Český rájCHKO 2004Sýkorová J. Průzkum turistického využití chráněné krajinné oblasti Český ráj. : 0   Diplomová práce DPDF
Český rájCHKO 2008Honců M., Waldhauser M. & Roztočil O. Faunistické nálezy vážek (Odonata) z exkurzí X. celostátního setkání odonatologů v Českém ráji 2007. Faunistically interesting records of dragonflies (Odonata) from the excursions of the Xth odonatological meeting in Český ráj (Czech Paradise) in 2007. Vážky 2008. Sb. ref. : 113 -123. strana Vážky 2008. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Český rájCHKO 2005bo Konference 50 let chráněné krajinné oblasti Český ráj. Ochrana přírody 60(10) : 317 . strana Ochrana přírodyČasopisPřednáška, referát DPDF
Český rájCHKO 1977Ložek V. Malakologické poměry chráněné krajinné oblasti Český ráj. Bohemia centralis 6 : 125 -142. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 1977Skuhravá M. Bejlomorky Českého ráje (Cecidomyiidae, Diptera). Die Gallmücken des Gebietes Český ráj (Böhmisches Paradies) (Cecidomyiidae,Diptera). Bohemia centralis 6 : 143 -158. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2006Mrkáček Z. Jeřáb popelavý - nový druh Českého ráje. Krkonoše - Jizerské hory 2006/ 4 : 39 . strana Krkonoše - Jizerské horyČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2007Mrkáček Z. Luňák červený hnízdí v Českém ráji. Krkonoše - Jizerské hory 2007/ 1 : 38 -39. strana Krkonoše - Jizerské horyČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2004Jasso L. Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchus) opět v Českém ráji. The Pink-footed Goose (Anser brachyrhynchus) in the Czech Paradise again. Panurus 14 : 117 -118. strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2001Mrkáček Z., Horáček D. & Jóža M. Zimoviště netopýrů v Českém ráji. Vespertilio 5 : 175 -180. strana VespertilioČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
Český rájCHKO 1999Broulík K. & Predler J. Krkavci objektivem Jiřího Bredlera. Myslivost 1999( 8) : 24 -25. strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Český rájCHKO 1974Pojkar M. Výskyt losa v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Práce a studie - přír. 5 : 262 . strana Práce a studie - přír.ČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Český rájCHKO 1996Beran L. Vodní měkkýši Žehrovky. Freshwater molluscs of the Žehrovka Brook. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 4 : 77 -80. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práceŽehrovka-JizeraDPDF
Český rájCHKO 2012Magna T. & Rapprich V. Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. The lithium isotope composition of volcanic sequences of the Český ráj region and Doupovské hory Mts. Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116 : 10 -11. strana Sb. Západočes. Muz. Plzeň, PřírodaČasopis recenzovaný, neimpakt.Abstrakt přednášky DPDF
Český rájCHKO 2014Šebelíková L. Přírodě blízká obnova – stále ještě netradiční přístup k obnově těžebních prostor. Botanika 2(2) : 13 . strana BotanikaČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2003Klápště J. & Klápšťová J. Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) chycen v Českém ráji - druhý odchyt v ČR. The Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) caught in the Český Ráj - the second catch in the Czech Republic. Panurus 13 : 141 -146. strana PanurusČasopisOdborná práce DPDF
Český rájCHKO 2011Hlaváč J. Současné možnosti návrhu zón ochrany přírody v CHKO Český ráj. Currrent possibilities of designinig zones of nature protection in the Protected Landcsape Area „Český ráj“. : 0   Diplomová práce DPDF
Český rájCHKO 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? : 2 strany   Informační článek DPDF
Český rájCHKO 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik. : 71 stran   Populárně naučná DPDF
Český rájCHKO 1980Kučera B. & Petříček V. Tvorba reprezentativní sítě chráněných území v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Památky a příroda 5( 9) : 545 -551. strana,1 mapa,6 foto,lit. Památky a přírodaČasopis  DPDF
Český rájCHKO 1979Pojkar M. Významnější ornitologická zjištění v Českém ráji v r. 1977. Práce a studie - přír. 11 : 186 -188. strana Práce a studie - přír.Časopis  DPDF
Český rájCHKO 1980Vítek J. Mikroformy zvětrávání a odnosu hornin ve východních Čechách. Práce a studie - přír. 12 : 9 -16. strana Práce a studie - přír.Časopis  DPDF
Český rájCHKO 1980Marek M. Sledování stability skalního útvaru Taktovka. Památky a příroda 5( 4) : 240 -241. strana,3 tab.,5 obr. Památky a přírodaČasopis  DPDF
Český rájCHKO 1980Maršáková M. Z historie snah o ochranu Českého ráje. Památky a příroda 5( 9) : 552 -553. strana Památky a přírodaČasopis  DPDF
Český rájCHKO 1980Balatka B. Povrchové tvary Příhrazské pločliy v CHKO Český ráj. Památky a příroda 5( 9) : 554 -559. strana,mapka,6 foto,lit. Památky a přírodaČasopis  DPDF
Český rájCHKO 1980Zabranský S. Nově návrhová chráněná území ve Východočeském kraji. Památky a příroda 5( 2) : 102 -103. strana,1 foto. Památky a přírodaČasopis  DPDF
123456789
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348