Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
123456789
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Bačovské lesyVKP 2013Pejša J., Rus I. & Vonička P. Bačovské lesy. : 36 stran   Populárně naučná DPDF
Bečváry / KOKatastr 1932Jiruš O. Úlovky. Stráž myslivosti 10( 5) : 76 . strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Bečváry / KOKatastr 1988Dvořák F. Rybníky na Bečvárce. Infor. zprav. DP SOP okr. Kolín 1988(1) : 5 -8. strana Infor. zprav. DP SOP okr. KolínČasopisOdborná práce DPDF
Bečváry / KOKatastr 1980Jaroš V. Vegetační poměry hadcového obvodu bečvárského. In: Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech. Studie ČSAV 1 : 189 -202. strana Studie ČSAVČasopisOdborná práce DPDF
Bělušice / KOKatastr 1992Tichý H. Zimování tažných druhů ptactva. Wintering of birds of pasage. Moravský ornitolog 1992(3) : 2 -5. strana Moravský ornitologČasopisOdborná práce DPDF
BludyPR 1985Rubín J., Maršáková M. a kol. Nová chráněná území přírody v ČSSR. Lidé a země 1985( 3) : 104 -108. strana Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
BludyPR 2001Zámečník J. & Mikát M. Expanze žluťáska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000. Expansion of Cloudet Yellow Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) in East Elbian Basin (Bohemia, Czech Republic) in the year 2000. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28 : 207 -213. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BludyPR 1998Urbánek L. Žehuňský rybník. Zpravodaj IBA 5 : 3 . strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článek DPDF
Bořetice u Kolína / KOKatastr 2002Vrabec V. Populace křivatce českého (Gagea bohemica) v údolí mezi Bořeticemi a Ratboří u Kolína. Muzeum a současnost, řada přírodov. 16 : 19 -23. strana Muzeum a současnost, řada přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
Božec / KOKatastr 2013Funk A. Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná. Živa 61(5) : 9999 CXIV-CXV. strana ŽivaČasopisRecenze DPDF
Božec / KOKatastr 1987Rus I. Chráněná území okresu Kolín. Práce muzea v Kolíně 4 : 247 -263. strana Práce muzea v KolíněSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Břežany I / KOKatastr 1982Jiresová Z. Příspěvek k některým ekologickým aspektům širšího okolí horního a středního povodí Šembery. Práce muzea v Kolíně 2 : 173 -186. strana Práce muzea v KolíněSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Břežany II / KOKatastr 1979Tocháček F. Práce kontrolní a revizní komise. Myslivost 1979( 4) : 74 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Bříství / KOKatastr 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. Kroužkovatel 15 : 4 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Bříství / KOKatastr 1982Jiresová Z. Příspěvek k některým ekologickým aspektům širšího okolí horního a středního povodí Šembery. Práce muzea v Kolíně 2 : 173 -186. strana Práce muzea v KolíněSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Bříství / KOKatastr 2010Valeš Z. Projekt RAS ve svém druhém roce, Zpr. RAS 2 : 1 -3. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
Bříství / KOKatastr 2014Pithart K. Několik poznámek k projektu RAS - krutihlav obecný na Nymbursku. Zpr. RAS 6 : 9 -10. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
Bříství / KOKatastr 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. Zpr. RAS 4 : 1 -6. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
Buk u Opatovicke oboryPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Buk v ul. SladkovskéhoPS 2007Rus I. Moje město Kolín. Od lužního lesa po městský park. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Buk v ul. SladkovskéhoPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Buk za Obecním dvoremPS 2007Rus I. Moje město Kolín. Od lužního lesa po městský park. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Buk za Obecním dvoremPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Býchory / KOKatastr 1982Foltýn F. Stručné výsledky pozorování krkavce velkého na Býchorsku v jarním období roku 1982. Infor. zprav. DP SOP okr. Kolín 1982(4) : 6 -7. strana Infor. zprav. DP SOP okr. KolínČasopisOdborná práce DPDF
Býchory / KOKatastr 1986Foltýn F. Ptáci býchorských lesů. Infor. zprav. DP SOP okr. Kolín 1986(1-2) : 4 -5. strana Infor. zprav. DP SOP okr. KolínČasopisOdborná práce DPDF
Býchory / KOKatastr 1987Rus I. Chráněná území okresu Kolín. Práce muzea v Kolíně 4 : 247 -263. strana Práce muzea v KolíněSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Bylany u Českého Brodu / KOKatastr 1982Jiresová Z. Příspěvek k některým ekologickým aspektům širšího okolí horního a středního povodí Šembery. Práce muzea v Kolíně 2 : 173 -186. strana Práce muzea v KolíněSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Cedr v RatbořiPS 1982Dušek J. Cedr v Ratboři a cedr v Borku. Infor. zprav. DP SOP okr. Kolín 1982(3) : 6 -9. strana Infor. zprav. DP SOP okr. KolínČasopisOdborná práce DPDF
Cedr v RatbořiPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Cerhenice / KOKatastr 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz. Preslia 86(2) : 131 -154. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Cerhenice / KOKatastr 1939Musílek J. Invase motáka jižního (Circus macrourus /Gm./). Zur Ivasion Der Steppenweine (Circus macrourus /GM./). Sylvia 4(1) : 13 . strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Cerhenice / KOKatastr 2010Žďárek P. Počátky kroužkování bahňáků u nás. Vanellus 5 : 20 -21. strana VanellusČasopisOdborná práce DPDF
Cerhenická pískovnaVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Cukrový javor v KolíněPS 2007Rus I. Moje město Kolín. Od lužního lesa po městský park. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Cukrový javor v KolíněPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Červené Pečky / KOKatastr 1953Vavřina J. Jak jsme se letos připravili na zimu. Myslivost 1953 : 87 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Český Brod / KOKatastr 2004Kos V. Odhad početnosti populací obojživelníků (Amphibia) na lokalitě Nový Tuchoraz, Český Brod (Středočeský kraj). : 53 stran   Diplomová práce DPDF
Český Brod / KOKatastr 2007Čuhelová L. Asortativní párování u skokana hnědého (Rana temporaria) a ropuchy obecné (Bufo bufo). : 40 stran   Diplomová práce DPDF
Český Brod / KOKatastr 1888Bartuška K. Nové zprávy o stepokuru v Čechách. Vesmír XVII : 215 . strana VesmírČasopisPozorování, nálezy DPDF
Český Brod / KOKatastr 2005Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a její působnost mimo chráněnou krajinnou oblast. Sosna 2005 : 7 -8. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Český Brod / KOKatastr 2007Pořízek L. Změna územní působnosti Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Sosna 2007(1) : 14 -15. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Český Brod / KOKatastr 1960Červenka J. Severský host naší zimní přírody. Myslivost 1960(10) : 159 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Český Brod / KOKatastr 2010Civiš P., Vojar J. & Solský M. Chytridiomykóza v Čechách. Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů : 48 . strana Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Český Brod / KOKatastr 1984Jirešová Z. Zpráva o činnosti ZO ČSOP při SSM gymnázia v Českém Brodě za rok 1983. Infor. zprav. DP SOP okr. Kolín 1984(2) : 8 . strana Infor. zprav. DP SOP okr. KolínČasopisInformační článek DPDF
Český Brod / KOKatastr 1975Jaroš V. Herbář cévnatých rostlin Podlipanského muzea v Českém Brodě. Zpravodaj středočeké vlastivědy a kronikářství 7(3-4) : 25 -31. strana Zpravodaj středočeké vlastivědy a kronikářstvíČasopisOdborná práce DPDF
Český Brod / KOKatastr 1982Jiresová Z. Příspěvek k některým ekologickým aspektům širšího okolí horního a středního povodí Šembery. Práce muzea v Kolíně 2 : 173 -186. strana Práce muzea v KolíněSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Český Brod / KOKatastr 1994Šnejbergová H. Plevele polí a ruderální flóra vybraných stanovišť Úvalska a Českobrodska. : 137 stran   Diplomová práce DPDF
Český Brod / KOKatastr 1989Soldán Z. Určování evropských druhů komplexu Bryum erythrocarpum. Bryonora 2 : 2 -4. strana BryonoraČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Český Brod / KOKatastr 2012Ohnoutková P. Optimalizace systému doprovodné zeleně v zemědělské krajině. System optimalization of accompanying greenth throughout the farming landscape. : 0   Diplomová práce DPDF
Dolany u Červených Peček / KOKatastr 1979Kunta R. Zkušenosti s chovem zajíců v honitbě MS Dolany. Myslivost 1979(12) : 269 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Dolany u Červených Peček / KOKatastr 1982Jiresová Z. Příspěvek k některým ekologickým aspektům širšího okolí horního a středního povodí Šembery. Práce muzea v Kolíně 2 : 173 -186. strana Práce muzea v KolíněSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dománovice / KOKatastr 2000Souček Z. Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus L.) u Dománovic. The Lady s Slipper (Cypripedium calceolus L.) at Dománovice. Vlast. zpravodaj Polabí 34 : 195 -197. strana Vlast. zpravodaj PolabíSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dománovický břekPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Dománovický lesPR 1996Ložek V. Měkkýši přírodní rezervace Dománovický les. Molluscs of the Nature Reserve Dománovický les. Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 2 : 21 -26. strana, 1 tab Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Dománovický lesPR 2007Rus I. Moje město Kolín. Od lužního lesa po městský park. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Dománovický lesPR 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Dománovický lesPR 1988Šífová I. Vyhláška vyhlášení chráněného přírodního výtvoru Dománovický les. Infor. zprav. DP SOP okr. Kolín 1988(4) : 1 -2. strana Infor. zprav. DP SOP okr. KolínČasopisSměrnice, pokyn DPDF
Dománovický lesPR 1991Hokr Z. Dománovický les. : 9 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Dománovický lesPR 1978Pivníčková M. Botanický inventarizační průzkum navržené státní přírodní rezervace Dománovický les. : 15 stran,2 mapy,6 foto   Inventarizační zpráva DPDF
Dománovický lesPR 2010Vrabec V. Nález živých jedinců páskovky žíhané Cepaea vindobonensis (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) v Přírodní rezervaci Dománovický les. The finding of living specimens of the species Cepaea vindobonensis (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) in natural reserve Dománovický les. Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9 : 92 . strana Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
Dománovický lesPR 1987Rus I. Chráněná území okresu Kolín. Práce muzea v Kolíně 4 : 247 -263. strana Práce muzea v KolíněSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dománovický lesPR 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic). Bohemia centralis 33 : 205 -226. strana Bohemia centralisČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Dominanta návsi v Hradišťku IIVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Doubravčice / KOKatastr 1982Jiresová Z. Příspěvek k některým ekologickým aspektům širšího okolí horního a středního povodí Šembery. Práce muzea v Kolíně 2 : 173 -186. strana Práce muzea v KolíněSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Dub u Žehuňského rybníkaPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Dub ve Veltrubském luhuPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Duby na SouškáchPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Duby u včelínaPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
HánínVKP 2007Rus I. Moje město Kolín. Od lužního lesa po městský park. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
HánínVKP 2007Neřoldová L. & Rus I. Hánín. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
HánínVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
HánínVKP 1987Rus I. Chráněná území okresu Kolín. Práce muzea v Kolíně 4 : 247 -263. strana Práce muzea v KolíněSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Hatě / KOKatastr 1984Anonym Návrhy ZO ČSOP Příbram na chráněná území. Ochránce přírody 2(2) : 6 -7. strana Ochránce přírodyČasopisInventarizační zpráva DPDF
Hatě / KOKatastr 1984Bubeníček J. Než přijdou ke slovu paragrafy. Ochránce přírody 2(1) : 7 -8. strana a číslo 2,6. strana Ochránce přírodyČasopisInventarizační zpráva DPDF
Horní Kruty / KOKatastr 1989Kasina J. Kde to s bažanty umějí. Myslivost 1989( 2) : 30 -31. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Hradešín / KOKatastr 1982Jiresová Z. Příspěvek k některým ekologickým aspektům širšího okolí horního a středního povodí Šembery. Práce muzea v Kolíně 2 : 173 -186. strana Práce muzea v KolíněSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Hradišťko I / KOKatastr 2010Herčík T. & Dvořák J. Zvyšování hnízdních možností kachny divoké prostřednictvím hnízdních budek. Myslivost 2010( 7) : 20 -22. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Hradišťko II / KOKatastr 2017Kůrka A., Rus I., Moravec P., Vonička P. & Linhart M. Zoologický inventarizační průzkum nivy Mlýnské Cidliny, k. ú. Hradišťko II, Žiželice. : 33 stran   Inventarizační zpráva DPDF
HraničářPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Hřiby / KOKatastr 1982Jiresová Z. Příspěvek k některým ekologickým aspektům širšího okolí horního a středního povodí Šembery. Práce muzea v Kolíně 2 : 173 -186. strana Práce muzea v KolíněSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Chotouň / KOKatastr 2016Štědra M. Památné stromy svatoprokopské. Pod Blaníkem 20(42) č.1 : 9 -10. strana Pod BlaníkemČasopisPopulárně naučná DPDF
Choťovice / KOKatastr 1959Čejchan A. Příspěvek k rozšíření některých vzácných druhů orthopteroidního hmyzu v Čechách a na Slovensku. A Contribution to the Distribution of Some Rare Species of Orthopteroid Insects in Bohemia and Slovakia. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 2 : 173 -182. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
Chrášťany u Českého Brodu / KOKatastr 1982Jiresová Z. Příspěvek k některým ekologickým aspektům širšího okolí horního a středního povodí Šembery. Práce muzea v Kolíně 2 : 173 -186. strana Práce muzea v KolíněSborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Chroustovské údolíVKP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Jasany u Lošanského hřbitovaPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Javory u gymnáziaPS 2007Rus I. Moje město Kolín. Od lužního lesa po městský park. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Javory u gymnáziaPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Jinan v KolíněPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Jinan v ul. SladkovskéhoPS 2007Rus I. Moje město Kolín. Od lužního lesa po městský park. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Jinan v ul. SladkovskéhoPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Jírovec ve Zborovské uliciPS 2007Rus I. Moje město Kolín. Od lužního lesa po městský park. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Jírovec ve Zborovské uliciPS 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. : 48 stran   Populárně naučná DPDF
Kbel u Ratboře / KOKatastr 1937Musílek J. Letošní zálet špačka růžového (Pastor roseus [L.]). Invasion des Rosenstares (Pastor roseus /L./). Sylvia 2(4) : 49 -50. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Klášterní Skalice / KOKatastr 2012Pejša J., Rus I. & Vonička P. Pískovny. : 36 stran   Populárně naučná DPDF
Klepec I. II.PP 1980Němec J. Chráněný přírodní výtvor Klepec I., II. : 14 stran, 4 mapy, 13 foto, lit.   Inventarizační zpráva DPDF
Klepec I. II.PP 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. : 253 stran   Odborná práce DPDF
Klepec I. II.PP 1982Rubín J., Maršáková M. a kol. Nová chráněná území přírody v ČSSR. Lidé a země 1982( 3) : 112 -119. strana,2 foto,3 mapky,1 tab. Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Klepec I. II.PP 1984Němec J. Chráněný přírodní výtvor Klepec. Památky a příroda 9( 3) : 181 -184. strana,5 foto,1 mapa Památky a přírodaČasopisInventarizační zpráva DPDF
Klepec I. II.PP 1993Němec J. Přírodní památka Klepec. Nika 14( 3) : 30 . strana NikaČasopisOdborná práce DPDF
Klepec I. II.PP 1984Němec J. Geologie chráněného přírodního výtvoru Klepec. Bohemia centralis 13 : 7 -20. strana Bohemia centralisČasopisOdborná práce DPDF
123456789
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348