Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
>
Type workYearThesis OrganizationLeadingBibliothecasDPDF
Diplomová práce2005 Brůha T. : Studium systému AsV - FE - SO42- při dvoustupňovém srážení důlní vody z ČDV Kaňk. VŠCHT FCHT ÚCHPL Doušová B. Žp DPDF
Diplomová práce1999 Zemánková K. : Studium morfologie stomatálního vosku smrku ztepilého užitím elektronové řádkovací mikroskopie. VŠCHT FCHT ÚIPL   Žp DPDF
Diplomová práce1995 Mayerová I. : Studium kalcinace alunitu amonného. VŠCHT FCHT   Žp DPDF
Diplomová práce1995 Durdilová P. : Recyklace glykolu z použitých chladírenských směsí. VŠCHT FCHT   Žp DPDF
Diplomová práce1995 Malý M. : Katalytická oxidace fenolických vod. VŠCHT FCHT   Žp DPDF
Diplomová práce2000 Sadílková A. : Elektrochemická redukce dusičnanových iontů. VŠCHT FCHT ÚAT Bouzek K. Žp DPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348