Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
>
Type workYearThesis OrganizationLeadingBibliothecasDPDF
Diplomová práce1978 Kalčeva R. : Optimalizace ekologických modelů se zaměřením na přirozené kontrolní mechanismy a řízení vodních ekosystémů. ČVUT FEL Straškraba M. D.n. DPDF
Diplomová práce1978 Andonov A. : Aplikace teorie orientovaných grafů elektronických obvodů pro modelování populační dynamiky vodních organismů. ČVUT FEL Straškraba M. D.n. DPDF
Diplomová práce2002 Tušil J. : Multikanálové lokální aktivní snižování hluku. ČVUT FEL KRAD Jiříček O. Žp DPDF
Diplomová práce2002 Kovář D. : Měření přenosu hluku a vibrací do interiéru vozidel. ČVUT FEL KRAD Jiříček O. Žp DPDF
Diplomová práce2002 Rieger A. : Vizualizace znečišťujících zdrojů. ČVUT FEL KPOČ Slavík P. Žp DPDF
Diplomová práce2002 Ota M. : CAD/CAE Systém pro řešení tepelných ztrát budov. ČVUT FEL KPOČ Jelínek I. Žp DPDF
Diplomová práce2005 Novák P. : Procedurální model krajiny. ČVUT FEL KPOČ Beneš B. Žp DPDF
Diplomová práce2002 Čadík M. : Vizualizace světelného znečištění. ČVUT FEL KPOČ Slavík P. Žp DPDF
Diplomová práce2003 Bouchner P. : Modelování a zobrazování přírodního prostředí. ČVUT FEL KPOČ Žára J. Žp DPDF
Diplomová práce2002 Beran J. : Vizualizace imisí v městské zástavbě. ČVUT FEL KPOČ Slavík P. Žp DPDF
Diplomová práce2002 Drexlerová D. : Návrh a realizace automatu pro měření stupně znečištění uhlíkového filtru v chemickém průmyslu. ČVUT FEL KMIR Burian Z. Žp DPDF
Diplomová práce2003 Pitelka J. : Komunikační protokol autonomního uzlu systému pro monitoring životního prostředí. ČVUT FEL KMEŘ Pfeifer P. Žp DPDF
Diplomová práce2003 Hájek V. : Programové vybavení systému pro monitoring parametrů životního prostředí. ČVUT FEL KMEŘ Novák J. Žp DPDF
Diplomová práce2004 Zdobinský P. : Biopotenciály rostlin. ČVUT FEL KK Roubík K. Žp DPDF
Diplomová práce2003 Navrátil J. : Analýza otoakustických emisí. ČVUT FEL KK Popelář J. Žp DPDF
Diplomová práce2001 Plachý M. : Ekonomická efektivnost fotovoltaického systému. ČVUT FEL KEMHV Jager M. Žp DPDF
Diplomová práce2001 Pírková K. : Ekonomické aspekty harmonizace s Evropskou unií v oblasti životního prostředí. ČVUT FEL KEMHV Knápek J. Žp DPDF
Diplomová práce2000 Pavlíček J. : Ekonomická efektivnost využití spalování biomasy. ČVUT FEL KEMHV Vašíček J. Žp DPDF
Diplomová práce2001 Nový P. : Analýza vstupu ČR do EU v oblasti životního prostředí - ekonomické souvislosti. ČVUT FEL KEMHV . Žp DPDF
Diplomová práce2001 Kašák M. : Efektivnost využití větrné energie. ČVUT FEL KEMHV Vašíček J. Žp DPDF
Diplomová práce2001 Honzík M. : Ekonomická efektivnost tepelných čerpadel v podmínkách ČR. ČVUT FEL KEMHV Zelený K. Žp DPDF
Diplomová práce2000 Forche T. : Efektivnost využití solární energie. ČVUT FEL KEMHV Jager M. Žp DPDF
Diplomová práce2000 Beran M. : Posouzení ekonomické efektivnosti využití tepelného čerpadla k zásobování teplem. ČVUT FEL KEMHV Jager M. Žp DPDF
Diplomová práce1995 Nedomell J. : Zásobování oblasti teplem. ČVUT FEL   Žp DPDF
Diplomová práce1995 Klimčík J. : Využití energie větru. ČVUT FEL   Žp DPDF
Diplomová práce1995 Fryš M. : Výpočet ukazatelů kvality osvětlení. ČVUT FEL   Žp DPDF
Diplomová práce1995 Koudelka T. : Spektroskopické metody monitorování ŽP. ČVUT FEL   Žp DPDF
Diplomová práce1995 Vopršalová H. : Rentgenové a gama záření v ŽP. ČVUT FEL   Žp DPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348