Seznam citací uložených pro zvoleného autora
 RokCitaceTyp pub.Detail
  2004 -  Bosák J. & Albrecht P. (†): Nález čolka velkého, Triturus cristatus (Laurentus, 1768), na Olomoucku. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 281: 90 -91. Časopis recenz. D
   -  Albrecht P.: Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. [Survey of the Vhliska Nature Reserve near Horní Štěpánov (District Prostějov, Czech Republic).] – Příroda, Praha 21: 5 -14. Celé číslo Časopis recenz. D
  1998 -  Albrecht P.: Krajiny Prostějovská. - Zajímavé druhy teplomilných plevelů na Plumlovsku. – Přírodovědné studie Muzea Prostějovska 1: 47 -66 et 141. Časopis recenz. D
   -  Albrecht P., Rybka V. et al.: Mokřady střední Moravy. – Přírodovědné studie Muzea Prostějovska Časopis recenz. D
  1997 -  Albrecht P. & Vlašín M.: Ochrana přírody v Nové Anglii (USA), část 2.. – Ochrana přírody 52( 1): 22 -26. Časopis D
  1996 -  Albrecht P.: Ochrana přírody a krajiny v Nové Anglii. – Ptáci kolem nás 1996(3): 19 -22. PDF Časopis D
   -  Albrecht P. & Vlašín M.: Ochrana přírody v Nové Anglii (USA), část l. – Ochrana přírody 51(10): 343 -345. Časopis D
   -  Albrecht P.: Říčka Hloučela a její okolí mezi Mostkovicemi a Prostějovem. – Zprav. Muz. Prostějovska, Prostějov, 2: 1 -13. Časopis D
  1985 -  Albrecht P.: Geologické zhodnocení Jablunkovské brázdy z hlediska ropy a zemního plynu. 76 stran,13 příl.. Diplomová práce. UK FPří. VŠKP D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348