Seznam citací uložených pro zvoleného autora
 RokCitaceTyp pub.Detail
  2011 -  Lupp G., Albrecht J., Darbi M. & Bastian O.: Ecosystem services in energy crop production - a concept for regulatory measures in spatial planning? – Journal of Landscape Ecology 4(3): 49 -66. Časopis recenz. D
  2003 -  Kirschnerová L. & Albrecht J.: Uchováme hořec jarní v české květeně? [Is Spring Gentian Going to Survive in the Czech Flora?] – Ochrana přírody 58( 6): 165 -167. Celé číslo Časopis D
  1995 -  Bürger P., Hora J., Pykal J. & Albrecht J.: Dosavadní výsledky výzkumu chřestala polního (Crex crex) na Šumavě (1993-1994). [Current results of research on thet,omcrake /Crex crex/ in the Šumava Mountains /l 993-1994/.] Významná ptačí území ČR 16 -20. strana. Různé D
  1993 -  Albrecht J. et al.: Cestovní zpráva ze služební cesty do SRN. 2 strany. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Neveřejná D
  1992 -  Albrecht J.: Rámcová charakteristika šumavské flóry a vegetace. – Šumava 1992(33/zvl. č.): 11 -15,6 foto. Časopis D
  1991 -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Červené bláto. nestránkováno. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Slepičí vršek. 21 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Jaronínská bučina. 23 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Hrby. 24 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Dívčí kámen. 31 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J. & Urban F.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Stará řeka. 89 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J. & Urban F.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Žofinka. 33 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Čertova stěna a Luč. 35 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrechtová A., Albrecht J. & Urban F.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Vyšenské kopce. 79 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Boubínský prales. 117 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Stará Blanice. 17 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Ševčík J., Hlásek J. & Albrecht J.: Navržená státní přírodní rezervace Horusická blata. 17 stran. – ms. Neveřejná D
  1990 -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum chráněná studijní plocha Pod vyhlídkou. 26 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Dědovické stráně. 30 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Žlíbky u Vraže. 36 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Vlásenický potok. 55 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Ševčík J., Hlásek J. & Albrecht J.: Chráněný přírodní výtvor Horusická blata. 17 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J. et al.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Ruda. 18 stran. – ms. Neveřejná D
  1989 -  Albrecht J.: Vegetační poměry státní přírodní rezervace Vyšenské kopce u Českého Krumlova. – Památky a příroda 14( 5): 297 -299,1 foto,1 mapa. Časopis D
  1988 -  Albrecht J.: Státní přírodní rezervace Ruda. – Třeboňsko 1988( 8): 3 ,1 foto. Časopis D
  1987 -  Albrecht J.: Vodní květena Třeboňska. – Třeboňsko 5: 6 -7,3 foto. Časopis D
  1986 -  Albrecht J.: Vodní květena Třeboňska IV. – Třeboňsko 4: 5 -6,3 obr.. Časopis D
   -  Albrecht J.: Rosnatka prostřední - Drosera intermedla Hayne et Dreves. – Památky a příroda 11( 9): 999 3 str. ob.,1 mapa,1 foto. Časopis D
   -  Albrecht J.: Ostřice dvoudomá - Carex dioica L. – Památky a příroda 11( 6): 999 3 str. ob.,1 mapa,1 foto. Časopis D
   -  Albrecht J.: Ostřice šlahounovitá - Carex chordorrhiza Ehr.. – Památky a příroda 11( 6): 999 3 str. ob.,1 mapa,1 foto. Časopis D
   -  Albrecht J.: Rosnatka anglická - Drosera anglica Huds.. – Památky a příroda 11( 9): 999 3 str. ob.,1 mapa,1 foto. Časopis D
  1985 -  Albrecht J.: Trhaviny v rezervaci. – Naší přírodou 5( 8): 18. Časopis D
   -  Albrecht J.: Vodní květena Třeboňska - květy nad hladinou a kolem ní. – Třeboňsko 7: 8 -11, 5 foto. Časopis D
   -  Albrecht J. & Urban F.: Státní přírodní rezervace Hojná Voda. 26 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, České Budějovice; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
   -  Albrecht J. & Urban F.: Státní přírodní rezervace Lipina. 25 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, České Budějovice; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Státní přírodní rezervace Ruda. 77 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, České Budějovice; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
  1984 -  Albrecht J.: Vodní květena Třeboňska. – Třeboňsko 1: 7 -11,6 obr.. Časopis D
   -  Albrecht J. & Urban F.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Černická obora. 29 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J. & Urban F.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Český Jílovec. 31 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J. & Urban F.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Rukávečská obora. 16 stran. – ms. Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum chráněného naleziště Rovná. 23 stran. – ms. Neveřejná D
  1983 -  Albrecht J.: Ohrožené druhy rašelinných biotopů. – Naší přírodou 3( 2): 24 -25. Časopis D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum navržené státní přírodní rezervace Koubovský rybník. 37 stran. – ms. Neveřejná D
  1982 -  Albrecht J.: Státní přírodní rezervace Obří zámek - inventarizační průzkum vegetačního krytu. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; KSSPPOP, České Budějovice. ] Neveřejná D
   -  Albrecht J. & Ševčík J.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace V rájích. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; KSSPPOP, České Budějovice. ] Neveřejná D
   -  Vánek M. & Albrecht J.: Lesnický a botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Jilmová skála. 51 stran. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; KSSPPOP, České Budějovice. ] Neveřejná D
   -  Vánek M. & Albrecht J.: Lesnický a botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Zétoňská hora. 74 stran. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; KSSPPOP, České Budějovice. ] Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Státní přírodní rezervace Borová Lada - inventarizační průzkum vegetace. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; KSSPPOP, České Budějovice. ] Neveřejná D
   -  Albrecht J. et al.: Navrhovaná maloplošná chráněné území v chráněné krajinné oblasti Šumava. 152 -156. strana. ČSAV ÚEK. D
  1981 -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Stožec. 33 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, České Budějovice; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Stožecká skála. 40 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, České Budějovice; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Medvědice (Stožecký prales) 40 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, České Budějovice; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
  1980 -  Albrecht J.: Inventarizace výskytu, možnosti praktické ochrany a umělé rozšiřování lesních mravenců v chráněné krajinné oblasti Šumava. – In: Sb. Ochrana přírodního genofondu Krkonošského národního parku a velkoplošných chráněných území, Sborník ref. D
   -  Albrecht J.: Ochrana druhu Iris si birioa na okrese Prachatice. – In: Sb. Ochrana přírodního genofondu Krkonošského národního parku a velkoplošných chráněných území, Sborník ref. D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Milešický prales. 31 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, České Budějovice; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Buková slať. 37 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, České Budějovice; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
   -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Lipka. 30 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, České Budějovice; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
  1979 -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Mrtvy luh. 56 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, České Budějovice; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
  1975 -  Albrecht J.: Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Jezerní slať. 29 stran. – ms. Neveřejná D
  1973 -  Albrecht J.: Státní přírodní rezervace jihočeské části chráněné krajinné oblasti Šumava. – Šumava 1: 10 -13. Časopis D
  1970 -  Albrecht J.: Floristicko-fytogeografický rozbor květeny Šumavy a Předšumaví mezi Vimperkem a Kašperskými Horami. 223 stran,2 sv. Sv. 1. 223 stran. Sv. 2. 52 map. Diplomová práce. UK FPří. VŠKP D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348