Seznam citací uložených pro zvoleného autora
 RokCitaceTyp pub.Detail
  2021 -  Adamec L.: Zaujalo nás: Rhizofágní cyklus: mohou rostliny získávat živiny z nesymbiotických mikroorganismů? (Microorganisms 2018, 6: e95) – Živa 69(1): XXIX. PDF Časopis D
  2020 -  Adamec L.: Zaujalo nás - Vlastnosti povodí určují fotosyntetickou charakteristiku ponořených vodních rostlin. (Science 2019, 366: 878-881) – Živa 68(3): LXXXII. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Zaujalo nás - Auxinový membránový přenašeč řídí vápníkovou signalizaci v kořenových vláscích. [Nature Communications 2018, 9: 1174]. – Živa 68(2): XLVI. PDF Časopis D
  2019 -  Adamec L.: Úloha požáru v regulaci klíčení semen vzácného masožravého rosnolistu lusitánského. (AoB PLANTS, 2017 (9), 5, plx036, https://doi.org/10.1093/aobpla/plx036) – Živa 67(4): CXIII. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Za hydrobotanickým rájem k Prespanskému jezeru v Makedonii. [To the Hydrobotanical Paradise in Lake Prespa in Macedonia.] – Živa 67(2): 70 -72. Abstrakt Časopis D
   -  Adamec L.: Mixotrofie všude na zemi i ve vodě – hypotéza smiřující protiklady autotrofie a heterotrofie. (Ecology Letters 2017, 20 (2): 246–263) – Živa 67(1): XXX. PDF Časopis D
  2018 -  Adamec L. & Kučerová A.: Blahopřání a poděkování Janu Květovi k jeho 85. narozeninám. – Zpr. ČBS 53(2): 191 -192. Celý článek Časopis recenz. D
   -  Adamec L.: Masožravá mucholapka podivná využívá k respiraci aminokyseliny z kořisti. [New Phytologist 2017, 214: 597–606] – Živa 66(4): CXI. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Za hranice všedních dnů: exkurze do pastí vodních bublinatek. – Botanika 2018(2): 19 -20. Celé číslo Časopis D
  2017 -  Adamec L.: Co je společné a zásadní pro masožravé rostliny? – Živa 65(3): LXXX.-LXXXI. PDF Časopis D
  2016 -  Adamec L.: Mucholapka láká hmyz uvolňováním těkavých organických látek. (Journal of Experimental Botany 2014, 65: 755–766) – Živa 64(4): CVI.-CVII. PDF Časopis D
   -  Münzbergová Z., Härtel H., Grulich V. & Adamec L.: Setkání botaniků k tématu ohrožených a vzácných druhů naší květeny. – Živa 64(3): LXVI. PDF Časopis D
  2015 -  Adamec L.: Kanál pro amonné ionty se podílí na příjmu NH4+ při trávení kořisti u mucholapky podivné. – Živa 63(3): LIV. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Kyselina jasmonová spouští u rosnatky kapské tvorbu „vnějšího žaludku“ vyvolanou kořistí. – Živa 63(3): LXIII. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Naše domácí druhy vodních masožravých bublinatek: ekologie, výskyt a ochrana. – Veronica 29(2): 28 -30. Abstrakt Časopis D
   -  Adamec L. & Sirová D.: Lovci, nebo zahradníci? Komplexní výzkum vodních masožravých bublinatek. [Hunters or gardeners? Comprehensive research into aquatic carnivorous bladderworts.] – Živa 63(6): 286 -288. abstrakt Časopis D
  2014 -  Prausová Romana, Adamec Lubomír, Kitner M., Pásek K. & Dvořák V.: Záchrana rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) v České republice. [The conservation of the Long-stalked Pondweed (Potamogeton praelongus) in the Czech Republic.] – Příroda, Praha 32: 19 -40. Celé číslo Časopis recenz. D
   -  Kučerová K., Adamec L. & Husák Š.: Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni aneb vodní a mokřadní rostliny suchou nohou. – Botanika 2(1): 9 -11. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Elektrická signalizace a cytokininy zprostředkovávají účinek světla a odříznutí kořene na příjem iontů u intaktních rostlin. (Plant Cell Environment 2009, 32: 194–207). – Živa 62(2): XLVI.-XLVII. PDF Časopis D
  2013 -  Adamec L. & Kučerová A.: Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994-2012. [Rescue introductions of endangered species of aquatic plants to the Třeboňsko Protected Landscape Area during 1994-2012.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 53: 59 -69. PDF Časopis recenz. D
   -  Adamec L.: Pozitivní zpětná vazba podporuje invazi vodní bezkořenné rostliny bublinatky nadmuté.(Oecologia 2013, 172: 515–523). – Živa 61(6): CXXXIV. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Turiony rdestu v podmínkách bez kyslíku. (New Phytologist 2011, 190: 421–430). – Živa 61(1): X. PDF Časopis D
  2012 -  Květ J., Husák Š. & Adamec L: Vzpomínka na RNDr. Dagmar Dykyjovou, CSc. – Zpr. ČBS 47(2): 399 -404. PDF Časopis recenz. D
   -  Adamec L.: Jak vodní rostlina zákruticha přispívá k toku kyslíku do sedimentu. (Aquatic Botany 2011, 94: 134–142). – Živa 60(3): LII. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Masožravá rostlina láčkovka Nepenthes ampullaria využívá listový opad. – Živa 60(3): LXII.-LXIII. PDF Časopis D
   -  Vrba J., Sirová D., Adamec L., Borovec J., Rejmánková E., Šantrůček J. & Šantrůčková H.: Lovci nebo zahradnice - proč mají vodní masožravé bublinatky pasti plné mikrobů? [Hunters or gardeners - why are traps of aquatic carnivorous bladderworts full of microbes?] – In: Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, XVI. konf. SLS a ČLS - Zb. príspevkov, Jasná 2012, : 170 . strana. Celý sborník Sborník ref. D
  2011 -  Adamec L.: Mravenec pomáhá své hostitelské masožravé rostlině chytat kořist. – Živa 59(4): LXIV. PDF Časopis D
  2010 -  Adamec L., Sirová D., Vrba J. & Rejmánková E.: Enzyme production in the traps of aquatic Utricularia species. – Biológia 65(2): 273 -278. Časopis D
   -  Hájek T. & Adamec L.: Photosynthesis and dark respiration of leaves of terrestrial carnivorous plants. – Biológia 65(1): 69 -74. Časopis D
  2008 -  Adamec Lubomír: Respiration of turions and winter apices in aquatic carnivorous. – Biológia 63(4): 515 -520. Časopis D
   -  Adamec L.: Soil fertilization enhances growth of the carnivorous plant. – Biológia 63(2): 201 -203. Časopis D
   -  Adamec L.: Zaujalo nás: Hemicelulózy buněčných stěn jako zásoby využitelného uhlíku u rostlin. – Živa 56(1): XII. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Naše druhy masožravých rostlin bublinatek. – Živa 56(4): 156 -159. PDF Časopis D
  2007 -  Adamec L.: Investment in carnivory in Utricularia stygia and U. intermedia with dimorphic shoots. [Investice do masožravosti u Utricularia stygia a U. intermedia s dvojtvarými prýty.] – Preslia 79(2): 127 -139. Free PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Studnička M.: Masožravé rostliny - objekt badatelů, dobrodruhů a snílků. – Živa 55(2): XXVIII. Časopis D
   -  Adamec L.: Micronutrient content does not reflect the status of health. – Biológia 62(6): 711 -714. Časopis D
  2006 -  Adamec L.: Zvláštnosti výživy masožravých rostlin. 1. Suchozemské druhy. – Živa 54(2): 57. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Zaujalo nás: Řezan pilolistý omezuje rozvoj fytoplanktonu. Polární dráhy difuze přes rostlinné kutikuly: nový důkaz pro starou hypotézu – Živa 54(5): LXXVIII. Časopis D
   -  Adamec L.: Zvláštnosti výživy masožravých rostlin. 2. Vodní druhy. – Živa 54(3): 105 -107. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Zaujalo nás: Mořský fytoplankton a globální koloběh živin. – Živa 54(4): LXII. Časopis D
  2005 -  Adamec L.: Zaujalo nás. Hromadění zinku v rostlinách jako mechanismus obrany. – Živa 53(5): LX. Časopis D
   -  Adamec L.: Zaujalo nás. Živinové limitace u rašeliníků v závislosti na atmosférické depozici dusíku. – Živa 53(3): XLIII. Časopis D
   -  Adamec L.: Zaujalo nás. Odpovědi kořenů a listů na nedostatek vody. – Živa 53(1): XV. Časopis D
   -  Průša D., Eliáš P. Jun., Dítě D., Čačko L., Krása P., Podešva Z., Kovář L., Průšová M., Hoskovec L. & Adamec L.: Chráněné rostliny České a Slovenské republiky. 328 stran. Computer Press. ISBN 80-251-0262-9 Monografie D
  2004 -  Adamec L. & Plesník J.: Zaujalo nás. – Živa 52(1): XIV.-XV. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Zaujalo nás - Prodloužení růstové sezóny u olše a ztráta dusíku z opadaných listů. (Oecologia 2003, 137: 338–343) – Živa 52(2): XXVII. PDF Časopis D
   -  Adamec L. & Plesník J.: Zaujalo nás. – Živa 52(6): LXXVIII. PDF Časopis D
  2003 -  Adamec L.: 1.16 Změny vodní vegetace národní přírodní rezervaci Břehyně - Pecopala v závislosti na rybářském hospodaření vletech 1997-2002.. [Chances in aquatic vegetation in National Nature Reserve Břehyně - Pecopala as dependent on fishpond management during 1997-2003.] – Příroda, Praha 2003 Supl.: 103 -108. Časopis recenz. D
   -  Adamec L.: Zaujalo nás. Přísun dusíku mění masožravost u špirlice nachové. – Živa 51(1): VI. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Fotosyntéza u ponořených vodních rostlin II. Photosynthesis in Submerged Plants II. Biochemical and Anatomical Adaptations and Gas Exchange. [Photosynthesis in Submerged Plants II. Biochemical and Anatomical Adaptations and Gas Exchange] – Živa 51(2): 59. Časopis D
   -  Adamec L.: Fotosyntéza u ponořených vodních rostlin I. Fyziologické adaptace příjmu uhlíku. [Photosynthesis and Gas Exchange in Submerged Plants: I. Physiological Adaptation to Carbon Income]] – Živa 51(1): 12. Časopis D
  2002 -  Raspopov I. M., Adamec L. & Husák Š.: Influence of aquatic macrophytes on the littoral zone habitats of the Lake Ladoga, NW Russia. [Vliv vodních makrofyt na stanovištní faktory v pobřežní zóně Ladožského jezera.] – Preslia 74(4): 315 -321. Free PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Schnell D. E.: Carnivorous plants of the United states and Canada. Druhé vydání. Timber Press, Portland, Oregon, USA, 2002, 468 str. – Živa 50(5): LXXII. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Darnowski D. W.: Triggerplants. Rosenberg Publishing Ltd., Dural, NSW, Austálie 2002, 92 str. – Živa 50(6): XCI.-XCII. PDF Časopis D
   -  Adamec L. & Plesník J.: Zaujalo nás. – Živa 50(2): XXX.-XXXI. PDF Časopis D
  2001 -  Oťahelová H. & Adamec L.: Hejný S. a kol.: Rostliny vod a pobřeží. East Wst Publishing Company, Praha 2000, 118 str. – Živa 49(2): XXII. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Ekofyziologické adaptace ponořených vodních rostlin. [Eco-physiological Adaptations of Submerged Plants]] – Živa 49(4): 156. Časopis D
   -  Adamec L. & Plesník J.: Zaujalo nás. – Živa 49(3): XLVI. PDF Časopis D
   -  Adamec L. & Husák Š.: Omezení porostů stolístku klasnatého v Břehyňském rybníce. [Restriction of Myriophyllum spicatum in the Břehyně Pond]] – Živa 49(2): 57. Časopis D
  2000 -  Adamec L. (ed.): Výsledky hydrobotanické exkurse Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při CBS na Mladoboleslavsku ve dnech 11.-12. 6.1999. [Results of hydrobotanic exkursion of the Wetland macrophyte working group to the Mladá Boleslav Region (Central Bohemia) on 11 - 12 June 1999.] – Zpr. ČBS 35(1): 57 -59. Abstrakt Časopis recenz. D
   -  Adamec L. & Plesník J.: Zaujalo nás. – Živa 48(1): XI. PDF Časopis D
   -  Adamec L.: Mají vědečtí pracovníci psát popularizační články? – Živa 48(2): XVII. PDF Časopis D
   -  Plesník J., Adamec L., Skala J. & Kůs E.: Zaujalo nás. – Živa 48(2): XXI.-XXII. PDF Časopis D
   -  Husák Š. & Adamec L.: Osobnosti a instituce v zahraničí. Doc. Viera Feráková, Slovensko. – Živa 48(3): XXXVII.-XXXVIII. PDF Časopis D
  1999 -  Adamec L. & Květ J.: Štěpán Husák překvapivě šedesátníkem. – Živa 47(6): LXXXIV.-LXXXV. PDF Časopis D
   -  Husák Š. & Adamec L.: Kultivace vodních a mokřadních rostlin v BÚ AV ČR v Třeboni. [Cultivation of Water and Wetlands Plants in the Botanical Institute.] – Živa 47(3): 117. Časopis D
   -  Adamec L.: Lambers H., Chapin F. S., Pons T. L.: Plant Physiological Ecology. – Živa 47(2): XXIX. PDF Časopis D
   -  Adamec L. & Plesník J.: Zaujalo nás. – Živa 47(4): LXII. PDF Časopis D
   -  Adamec L. & Květ J.: Osobnosti a instituce v zahraničí. Prof. Patrick Denny, Nizozemí. – Živa 47(5): LXVII.-LXVIII. PDF Časopis D
  1998 -  Husák Š. & Adamec L.: Záchranné kultivace ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni. [Conservation cultivations ofendangered aquatic and wetland plant species in the Institute of Botany in Třeboň.] – Příroda, Praha 12: 7 -26. Celé číslo Časopis recenz. D
   -  Adamec L.: J. M. Cafrey, P. R. F. Barrett, K. J. Murphy & P. M. Wade (eds.), Management and ecology of freshwater plants. Reprinted from Hydrobiologia, vol. 340 (1996) as Developments in Hydrobiology, vol. 120. – Folia Geobotanica 33(2): 221 -222. Abstrakt Časopis D
   -  Adamec L.: Žal de zeltzame vleesetende waterplant Aldrovanda vesiculosa overleven in Evropa? – Werkgroep Aquatische Planten, S Gravenhage, 104: 12 -14. Časopis D
   -  Adamec L.: Biologická dílna: několik rad k pěstování vodních rostlin. – Živa 46(5): LXIX. PDF Časopis D
  1997 -  Adamec L.: Will the rare aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa survive in Europe? – Aquaphyte, Florida 17(1): 4 -5. Časopis D
   -  Adamec L.: Photosynthetic characteristics of the aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa. – Aquat. Bot., Amsterdam 59(3-4): 297 -306. Časopis D
   -  Adamec L.: Relation between K+ uptake and photosynthetic uptake of inorganic carbon plants. – Biol. Pl., Praha 39(4): 599 -606. Časopis D
   -  Adamec L.: Pinguicula crystalliana in SE Turkey. – Internát. Pinguicula Study Group, Birmingham, 8/(2): 9 -10. Časopis D
   -  Adamec L.: Jednoduchý klíč k určování turionu vodních masožravých rostlin České republiky. – Trifid, Praha, 3(3-4): 27 -28. Časopis D
   -  Adamec L.: Přezimování vodních masožravých rostlin v turionech. – Trifid, Praha, 3(3-4): 28 -36. Časopis D
   -  Adamec L.: Minerál nutrition of carnivorous plants: A review. – Bot. Rev., New York 63: 273 -299. Časopis D
   -  Adamec L.: How to grow Aldrovanda vesiculosa outdoors. – Carnivorous Plant Newsletter, Fullerton, 26: 85 -88. Časopis D
   -  Adamec L.: Photosynthetic characteristics of the aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa. – Carnivorous Plant Newsletter, Fullerton, 26: 104 -105. Časopis D
   -  Adamec L.: Cook C. D. K., Aquatic Plant Book, SPB Academie Publishing 1996, 228 s. – Internat. Rev. Ges. Hydrobiol., Berlin, 82(4): 486. Časopis D
   -  Adamec L.: P. R. Sauter, Kryokonservierung von Lemnaceae. – Folia Geobot. Phytotax. 32(1): 109 -110. Abstrakt Časopis D
  1996 -  Adamec L.: Vrátí se masožravá aldrovandka měchýřkatá do ČR?. – Živa 44(4): 158. Časopis D
  1995 -  Adamec L.: Faktor vlivu a osud českých časopisů. – Živa 43(1): VI. Časopis D
  1994 -  Adamec L.: Slavomil Hejný sedmdesátiletý. – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 34: 54. Časopis recenz. D
   -  Adamec L.: Exkurze Pracovní skupiny pro výzkum makrofyt při Geobotanické sekci ČBS do Orlických hor a Podorličí ve dnech 7-9.6. 1991. – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 27: 49. Časopis D
   -  Adamec L.: Kurs určování vodních rostlin. Ve dnech 5.-7. dubna 1991 proběhl na terénní stanici úseku ekologie rostlin Botanického ústavu AV ČR v Třeboni v obci Lužnice víkendový určovací kurs vodních rostlin v rámci pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při geobotanické sekci ČBS. – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 27: 50. Časopis D
  1953 -  Husák Š. & Adamec L.: Tahy Hilsa ilisha na indickém pobřeží. – Živa 1(3): 115. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348