Bibliografie přírodovědců pro zvolený kraj
Formulář obsahuje seznam vybraných přírodovědců pro vybraný kraj a jejich citace a publikace dosud zařazené do ČPB. Na konci každého řádku je tlačítko „Periodika, sbor.“, „Monografie“ a „Neveřejné“. Tlačítka umožňují odskok na seznam autorových článků v časopisech a sbornících z konferencí, na seznam neperiodických publikací, seznam deponovaných neveřejných prací. Naopak tlačítko „O autorovi“ umožňuje zobrazit seznam citací, které byly napsány o vybraném autorovi. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
Author*Rok†RokZaměřeníPeriodika, sbor.Monogr.NeveřejnéO_autoroviD
Amerling Karel Slavomil (Slavoj) 18071884  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Balátová Emilie (roz. Tuláčková) 19262005  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Basl Josef 18991965  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Baštářová Anna 19232005  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Baudyš Eduard 18861968fytopatologie, zoocecidie, floristika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bauer Ernst 18601942  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bauer Jaroslav 1920   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bayer Edvin (Bayer Edwin) 18621927lichenologie, paleobotanika, floristika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Belšán František 19101981myxomycety, propagace a popularizace ochrany přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bláha Václav 19242003  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Blattný Ctibor 18971978  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Blažková Denisa 1935 fytocenologie se specializací na společnstva luk v údolí Berounky, Doupovských a Krušných hor Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bobál Karel *?   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Brožík Václav 19091989floristika, Předšumaví a Šumava Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bufka Luděk 1964 Faunistika (SPR Chejlava, Šumava) Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bušek Oldřich 1956 Faunistika (Karlovarsko, Slavkovský les, Krušné hory) Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bytel Jiří 1964 Faunistika (Slavkovský les), popularizace ornitologie, ochrana přírody a ptactva Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Cejp Karel 19001979mykologie, algologie, floristika cévnatých rostlin na Rokycansku, entomologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Cibulková Marie 1955   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Cládek Čeněk 18841963  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Čadek Jiří 19232004  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Čejka Vladimír 19362007floristika, fytogeografie severovýchodního Klatovska, geobotanika, ochrana přírody, zemědělská botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Černohorský Zdeněk 19102001rostlinná morfologie, lichenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Černý Jaroslav 19211979  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Černý Vratislav 19181994  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Čížek Karel 1936 floristika, dendrologie, ochrana přírody (Branžovský hvozd, Plánický hřeben), dějiny botaniky Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Dědeček Josef 18431915první české bryologické práce (1880 až 1886) Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Deyl Miloš 19061985taxonomie, geobotanika, floristika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Domin Karel 18821953taxonomie, fyziognomický popis vegetace nejrůznějších území Čech i Slovenska Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Dostál Josef (botanik) 19031999Specializace na systematickou botaniku. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Duda Josef 19252012botanika, hlavní objekt zájmu játrovky, bryologie, taxonomie, floristika, fytogeografie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Dvořák František 19342000  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Eidelpes František 1946   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Ettl Hanuš 19311997algologie, taxonomie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Feldegg Christoph (Freiherr) Fellner 17791845  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Formánek Jiří (J.F.) 1930 Kroužkování, bionomie (čápi, vodní ptactvo). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Fott Bohuslav 19081976morfologie, taxonomie a ekologie řas, aplikovaná algologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Fryček Mirko 1925   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Gingroš Jaroslav 18951975  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Gust Erwin 19332006  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hadač Emil 19142003geobotanika, ekologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Haenke Tadeáš (Hánke Thaddaeus) 17611817  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hais Otakar   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hájek Václav 1965   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hájek Zdeněk 1927   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hána Bartoloměj 1945   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hansgirg Antonín 18541917floristika vyšších rostlin (převážně Královéhradecko, Praha, Jizerské hory aj., 1878-1900). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Havránek Jan   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hejný Slavomil 19242001hydrobotanika, ekologie mokřadů, ruderální a segetální vegetace, aplikovaná botanika převážně v již. Čechách. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Helebrant Vladimír 19322005  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hendrych Radovan 19262004taxonom, fytogeograf, historie botaniky Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hering Jan 1932   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Heyda Vladimír 18611898  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hilitzer Alfred 18991940lichenofloristika, mykologie, fytocenologie epifytických lichenocenos Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hofman Karel (Hfm.) 19081972Faunistika (Šumava, Plzeňsko). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Holub Josef 19301999taxonomie, jeden z nejlepších znalců české květeny včetně rodu Rubus Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Homan Karel 19031979floristika Blovicka Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Homolka Pavel 1947   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hora Paul (Pavel) 18541902Autor první souborné květeny bližšího okolí Plzně (včetně skupin bezcévných) „Versuch einer Flora von Pilsen" (1883). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hořice Alfred 18651945Faunistika (Čechy, Mnichovohradišťsko). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hostička Miloš 1936 floristika, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Houfek Jindřich 19171996floristika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hrádek Josef 18781948  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hubený Pavel 1963   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hůrka Luděk 19332015Faunistika (západní Čechy), zejména přehledy fauny obratlovců. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hurta Vojtěch 1943   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Husová Miroslava (provd. Moravcová) 1931 geobotanika, fytocenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Chaloupek Václav 1949   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Chán Václav 19292009floristika, fytogeografie, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Chvapil Stanislav 1937 Faunistika (stř. Čechy), vodní ptactvo, brodiví ptáci, zejména čáp bílý. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Irmann Karel 19001987  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jäger Dětmar 1936 Faunistika (Chebsko), ochrana. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jahn Jan 19111997  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jankovská Vlasta 1941 palynologie, paleobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jedlička Jaroslav 19311998  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jeník Jan 1929 geobotanika, ekologie, ochrana přírody (na Mariánskolázeňsku dendrologie, fytocenologie) Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jílek Václav 19001963  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jirák Ladislav 1946   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jirkovský Josef 19111982  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kafka Josef 18581929  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kahoun Karel 1935   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kaňák Karel 1920 dendrol., lesn. bot., ekol., genet. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kaše Josef 19041998  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kilinger Stanislav 1934   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Klabník Ladislav 1958   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Klaretb   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Klášterský Ivan 19011979dendrologie, rhodologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Klier Josef 1906?   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Klouda František 1928   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Knedlík Miroslav 1928   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kňourek Franitišek 1936   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Köferl Josef 18451919  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Koch Wnzel 18121888  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kolbek Jiří 1946 geobotanika, floristika, xerothermní společenstva a numerické metody klasifikace, ochrana přírody zvláště na Křivoklátsku Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Komárek Jiří 1931 algologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kopecký Karel 19331998fytocenologie, geobotanika, synantropní botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kořínek Jiří 1965   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kotlaba František 1927 mykologie, floristika, ochrana přírody, rozšíření makromycetů v ČR, ochrana hub Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kotva ml. Jiří 1957   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kotva st. Jiří 19251999  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kotz von Dobř Alexandr 1851?   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Král Jaroslav 1963   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Král Miloš 19322008taxonomie, floristika, ochrana přírody, floristické příspěvky z Klatovska Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Královcová Libuše   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kraus Vladimír 1940   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Krejsa Karel 1936   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kriesl Antonín 19252006rybniční společenstva Boleveckých rybníků v Plzni (1952), palynologie (Šumava), bryologie, indikace znečištění ovzduší pomocí epifytických lišejníků Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kubánek Božej 1932   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kučera Ladislav 19231992Faunistika (Šumava). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kučera Stanislav 19441992botanik, žák prof. J. Jeníka, fytocenologie, fytogeografie, floristika, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kumbera Jan 1943 Biologie, odchov a ochrana dravců. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kuncl Pavel 1941   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kuneš Karel 1964   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kural nejst. Václav 19241988  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kural prostř. Václav 1951   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lagarde František 19282011Faunistika (Vyškovsko). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lang Karel   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lang Václav   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lederer Filip 19682001algologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lindová Irena 1957   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lorber Josef 19172003mykologie, floristika, ochrana přírody, dendrologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Los Václav 18741942botanika, lichenologie, geografie, archeologie, historie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lukáš Václav 19211958  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lukeš Ivan 1945   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Machač Karel 1953   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Machulka Josef 18941966  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Maloch František 18621940  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Maloch František 18621940botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mareš Jan 19091982Faunistika (Plzeňsko). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mašek Václav 1957   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Matějka Jan 1949   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Matějka Josef 19131992  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Matějková Jaroslava 19141999  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Matějková Květa 1955   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Matouschek Franz 18711945bryologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Matoušek Václav 18911972vlastivěda, regionální botanické publikace včetně Brd Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mattas Michael 1950 Faunistika, bionomie, oologie, historie. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Matuška Josef 19191968  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Maur Josef 1894?   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mihálik Radek 19651994  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Miková Jaroslava 1960   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mikyška Rudolf 19011970fytocenologie lesů Plzeňska, ochrana přírody, dendrologie a geobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Míl Stanislav 1947   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mladý František 19211999floristika, fytogeografie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Moravec Bedřich 18591936  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Moravec Jaroslav 19292006fytocenologie, ekologie, pedologiie, geobotanika, nomenklatura Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Němec Bohumil 18731966rostlinná cytologie, fyziologie, hlavní dílo Život rostlin (1941) Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Němec František 1934   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Neuhäuslová Zdenka , roz. Novotná 1934 fytocenologické studie (zvláště lesů), dokumentace české botaniky, geobotanika, ekologie, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Nevečeřal Petr 19691996geotanika, mapování ochrožených a chráněných druhů v CHKO Slavkovský les, floristika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Novák Jaroslav 1940   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Opiz Filip Maxmilián 178718581819 založil a vedl v Praze (poprvé na světě) výměnný ústav herbářových rostlin, průkopník studia bezcévných a iniciátor jejich sběru Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Opravil Emanuel 19332005paleobotanika, fytogeograrie, kvartérní botanika (s údaji i ze západních Čech) Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pavíza Antonín 19131980  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pavíza Roman 19291999  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pěšina Emil 1938   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pilous Zdeněk 19122000botanika, bryologie, lichenologie, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Plachý Jiří 19011968  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Plachý Ladislav 1914   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Planeta Václav 1926   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Podpěra Josef 18781954botanika, taxonomie, geobotanika, bryologie, příležitostně i mykologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Poelt Josef 19241995lichenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pojer František 1955 Dravci, ochrana ptáků, migrace čápa černého. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pokorný Václav 18841965  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Polák Jan 18951955  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pospíšil Valentin 19121999bryologie (především Morava), geobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pouzar Zdeněk 1932 mykologie, taxonomie, nomenklatura, geografie vyšších hub a jejich ochrana, Brdy, Tachovsko, Český les, Šumava Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Prát Silvestr 18951990fyziologie bryofyt, materiál čerpal především v západních Čechách, zvláště v okolí Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pražák Jiří 1948   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Procházka František 19392004floristika, ochrana přírody, fytogeografie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Procházka Petr   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pyšek Antonín 19292002synantropní botanika, ruderální vegetace, indikační geobotanika téměř na celém území západních Čech Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rejman Vladimír   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rejmánek Marcel 1946 geobotanika, ekologie, floristika Brd a Podbrska Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rivola Milan 1933 bryologie, hepatikologie, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rosa Karel 19011976algologie Blatenska, Brd, Šumavy (Boubín, Černé a Čertovo jezero) Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rucký Ivan 19582001Faunistika (záp. Čechy), bionomie, organizace. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rudolph Karl 18811937paleobotanika, flóra a rostlinná společenstva rašelinišť Šumavy, Slavkovského lesa, Krušných hor Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Ružek Pavel 1964   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Růžička Ivan 1939 flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Řehák Jaroslav 1927   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Řepa Pavel (Řp) 1943 Ekologie, zejména hustoty osídlení různých typů prostředí, bionomie (hlavně vodní ptactvo), faunistika (Tachovsko). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Samek Věroslav 19251991dendrologie, fytocenologie, ekologie krajiny, dějiny lesů Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Schmidt Franz Wilibald 17641796  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Schröpfer Libor 1963   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Siegl Jiří 1934   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Skalická Anna , roz. Klásková 1932 taxonomie, floristika, dendrologie, zahradní botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Skalický Vladimír 19301993taxonomie, floristika, fytogeografie, ochrana přírodi, historie české botaniky, bibliografie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Slabý Otto 19131993  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sládek Petr 1962   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Slavík Bohumil 19352004taxonomie, fytogeografie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Slípka Bohuslav 1930   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Smejkal Miroslav 19271997taxonomie, fytogeografie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Smola Josef 1930 lichenologie, fyziologie rostlin, ekologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sofron Jaromír 1932 geobotanika, floristika, dějiny botaniky, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Staňková Terezie 1935   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Stopka Rafael 1839?   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Strolený Václav 1965   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Strýhal Bartoloměj 18811953  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Suchan Petr 19441998  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Suza Jindřich 18901951botanika, lichenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Svejkovský Karel 19182004  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Svoboda Zdeněk 1925   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Svrček Mirko 1925 mykologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Svýtek Richard 18731921  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sýkora Jiří 19242004  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sýkora Karel 1947   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sýkora Miroslav 1922   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sýkora Stanislav 19091994  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šandová Miroslava roz. Stochlová 1947 floristika,geobotanika, ochrana přírody, ekologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šebor František 1931   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šedivý Svatopluk 1946   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šedo Ilja 1951   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Ševčík František 18981979  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šiman Václav 19091985  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šimandl Zdeněk 19282002  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Škopek Jaroslav 1953 Kroužkování, bionomie. Spolupráce na Atlasu Prahy, Fauně ČR-Ptáci. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šmádl Jan 1948   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šotola Bohuslav 1960   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šperl František 19402005  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šrámek Václav 1936   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Štefl Josef 1897?   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Štusák Josef Maria 19321993  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Švejda Jiří 1963   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Tejrovský Vít 1960   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Teplý Vladimír 1953   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Tesař Jindřich 1928 Faunistika (Tachovsko). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Těťál Ivo   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Tichý František (F.T., Frt.T., Ft.Sumár.) 18811952Faunistika (Plzeňsko). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Tomšovic Pavel 19321998taxonomie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Tykač Jaroslav 18861959  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vacek Jaromír   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vacík Roman 1965   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vach Milan 19282000  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Valach František 1924   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Valachovič Jiří 1964   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Valtr Pavel 1936 dendrologie, ekologie a životní prostředí Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Váňa Jiří 19402018bryologie, taxonomie a chorologie játrovek Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vaněček Josef 19102001floristika, ochrana přírody, geobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vaník Rudolf 19181989  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Veber Jan 1966   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Větvička Václav 1938 dendrologie, zahradní botanika, historie botaniky, geobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vild Jaroslav 1941   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vileta Jan 1964   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vilhelm Jan 18761931botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vlček Jiří   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vodák Ladislav 19212001Faunistika (Šumava). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vondráček Miloslav 19222000botanika, bryologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Voráček Petr 1952   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Weberová Miloslava 1942   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Weidmann Antonín 18501915vědecká a vlastivědná činnost Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Wieser Stanislav 1940   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Zavadil Vít 1953   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Žán Miloslav 1946   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Žejdl Václav 1921   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Žíla Vojtěch 1942 florista, taxonom, specializace na rod Taraxacum a Rubus Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Žižka Miroslav 1966   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348