Bibliografie přírodovědců pro zvolený kraj
Formulář obsahuje seznam vybraných přírodovědců pro vybraný kraj a jejich citace a publikace dosud zařazené do ČPB. Na konci každého řádku je tlačítko „Periodika, sbor.“, „Monografie“ a „Neveřejné“. Tlačítka umožňují odskok na seznam autorových článků v časopisech a sbornících z konferencí, na seznam neperiodických publikací, seznam deponovaných neveřejných prací. Naopak tlačítko „O autorovi“ umožňuje zobrazit seznam citací, které byly napsány o vybraném autorovi. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
Author*Rok†RokZaměřeníPeriodika, sbor.Monogr.NeveřejnéO_autoroviD
Adamec Lubomír 1958 ekofyziologický výzkumu vodních a bažinných rostlin Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hejný Slavomil 19242001hydrobotanika, ekologie mokřadů, ruderální a segetální vegetace, aplikovaná botanika převážně v již. Čechách. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Houfek Jindřich 19171996floristika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Chán Václav 19292009floristika, fytogeografie, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jankovská Vlasta 1941 palynologie, paleobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jeník Jan 1929 geobotanika, ekologie, ochrana přírody (na Mariánskolázeňsku dendrologie, fytocenologie) Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kučera Stanislav 19441992botanik, žák prof. J. Jeníka, fytocenologie, fytogeografie, floristika, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kurka Rudolf 19152000floristika jižních Čech, květena Třeboňské pánve, zakladatel přírodovědného oddělení muzea ve Veselí nad Lužnicí (1945). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pospíšil Valentin 19121999bryologie (především Morava), geobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rivola Milan 1933 bryologie, hepatikologie, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Skuhravý Václav 19282018ekologie hmyzu Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Weidmann Antonín 18501915vědecká a vlastivědná činnost Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348