ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníCitaceObsaženo v (In:)DPDF
20.11.2018 Neuhäuslová Z., Jarošová H. & Brabec E. (2005): Bibliographia botanica Čechica 1999-2000. : 196 stran Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  DPDF
20.11.2018 Neuhäuslová-Novotná Z., Kovářová M., Podhajská Z. & Brabec E. (1999): Bibliographia botanica Čechica 1993-1994. : 252 stran Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  DPDF
20.11.2018 Neuhäuslová-Novotná Z., Husáková J., Kirschnerová L. & Brabec E. (1997): Bibliographia botanica Čechoslovaca 1991-1992. : 238 stran Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  DPDF
20.11.2018 Neuhäuslová-Novotná Z., Kirschnerová L. & Brabec E. (1994): Bibliographia botanica Čechoslovaca 1989-1990. : 236 stran Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  DPDF
20.11.2018 Neuhäuslová-Novotná Z., Dobešová I. & Guthová-Jarkovská D. (1992): Bibliographia botanica Čechoslovaca 1987-1988. Pars II : 185 stran ČSAV BÚ  DPDF
20.11.2018 Neuhäuslová-Novotná Z., Dobešová I. & Guthová-Jarkovská D. (1991): Bibliographia botanica Čechoslovaca 1987-1988. Pars I : 268 stran ČSAV BÚ  DPDF
20.11.2018 Neuhäuslová-Novotná Z & Guthová-Jankovská D. (1984): Bibliographia botanica Čechoslovaca 1979-1980. 2. část : 307 stran ČSAV BÚ  DPDF
20.11.2018 Neuhäuslová-Novotná Z & Guthová-Jankovská D. (1984): Bibliographia botanica Čechoslovaca 1979-1980. 1. část : 352 stran ČSAV BÚ  DPDF
20.11.2018 Lhotský O. (1980): Bibliographia botanica Čechoslovaca. Supplementum 1, Algologia 1970-1979. : 150 stran ČSAV BÚ  DPDF
18.11.2018 Mikule V. (2018): Kam na kachničky mandarínské. Avifauna E-zine 2018(1): : 50 -54. strana Avifauna E-zineDPDF
18.11.2018 Grünwald J. (2018): Ptáci Svaté země. Avifauna E-zine 2018(1): : 34 -49. strana Avifauna E-zineDPDF
18.11.2018 Kadava L. (2018): Morčák velký bude pravidelně hnízdícím druhem v Praze? Avifauna E-zine 2018(1): : 32 -33. strana Avifauna E-zineDPDF
18.11.2018 Vosáhlová S. (2018): Co víme o současném rozšíření puštíka vousatého na Ukrajině? Avifauna E-zine 2018(1): : 24 -31. strana Avifauna E-zineDPDF
18.11.2018 Kadava L. (2018): Na Kojetín za chřástaly. Avifauna E-zine 2018(1): : 24 -27. strana Avifauna E-zineDPDF
18.11.2018 Jasso L. (2018): Za ptáky do Gruzie. Avifauna E-zine 2018(1): : 16 -23. strana Avifauna E-zineDPDF
18.11.2018 Mrňous M. V. (2018): Tereza Švejcarová: Hledání ztraceného druhu. Avifauna E-zine 2018(1): : 7 -15. strana Avifauna E-zineDPDF
18.11.2018 Boháč O. (2018): Jak dopadl letošní monitoring strnadů zahradních na Opavsku? Avifauna E-zine 2018(1): : 4 -6. strana Avifauna E-zineDPDF
18.11.2018 Kadava L. (2018): Východní Čechy přišly o další hnízdiště racka chechtavého. Avifauna E-zine 2018(1): : 1 -3. strana Avifauna E-zineDPDF
18.11.2018 Mrňous M. V. (2018): Milí čtenáři magazínu Avifauna,... Avifauna E-zine 2018(1): : 2 . strana obálky Avifauna E-zineDPDF
18.11.2018 (2018): AVIFAUNA. Podzim 2018 / č. 1. Avifauna E-zine 2018(1): : 1 - 4. strana obálky Avifauna E-zineDPDF
14.11.2018 Wieser S. (2018): Zajímavá místa Karlovarského kraje - Doupovské Hradiště. Arnika 2018(1): : 58 -60. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Redakce (2018): Krátké zprávy - exkurze na Krásenské rašeliniště. Arnika 2018(1): : 57 . strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Redakce (2018): Krátké zprávy - návrat břehule říční do pískovny Erika. Arnika 2018(1): : 57 . strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Fiala T. & Jaška P. (2018): Udělali jsme pro přírodu - záchrana Jedliny nad Vodnou.. Arnika 2018(1): : 56 -57. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Jaška P. & Fiala T. (2018): K historickým nálezům čtyř vzácných druhů tesaříků a jejich vymizení z území Karlovarského kraje. Arnika 2018(1): : 52 -55. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Wieser S. (2018): Proměny v čase - Lesní kaple svatého Václava. Arnika 2018(1): : 51 . strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Bartoš J. & Milota J. (2018): Obecní pramen v Salajně znovu objeven. Arnika 2018(1): : 48 -50. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Redakce (2018): Krátké zprávy - vyschl potok Bystřina v Ašském výběžku - stěhování perlorodky říční. Arnika 2018(1): : 47 . strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Redakce (2018): Krátké zprávy - Starobylé sídlo Pomezná - archeologický záchranný výzkum. Arnika 2018(1): : 47 . strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Chochel M. (2018): Cvrček polní - nový druh okolí Karlových VArů a Ostrova. Arnika 2018(1): : 46 -47. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Vyčichlo J. (2018): Osmdesát let od živelné pohromy v Doupovských horách. Arnika 2018(1): : 43 -45. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Redakce (2018): Krátké zprávy - Rekonstrukce malých vodních nádrží přírodní rezervaci U Sedmi rybníků. Arnika 2018(1): : 42 . strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Redakce (2018): Krátké zprávy - Úspěšné dokončení oprav výpustí Seidlova rybníka. Arnika 2018(1): : 42 . strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Peksa O. (2018): Lišejníky Slavkovského lesa V. - skalní lišejníky. Arnika 2018(1): : 38 -42. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Trpáková D. (2018): Dokončení oprav kaple sv. Máři Magdaleny ve Vokově u Třebeně. Arnika 2018(1): : 36 -37. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Matějů K. (2018): Piják lužní v Karlovarském kraji. Arnika 2018(1): : 34 -35. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Horsáková V. & Horsák M. (2018): Vrkoč Geyerův a vrkoč útlý - první nálezy celoevropsky ohrožených plžů ve Slavkovském lese. Arnika 2018(1): : 30 -33. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Bušek O. (2018): Orel křiklavý ve Slavkovském lese - poznatky z desetiletého sledování. Arnika 2018(1): : 27 -29. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Dvořák L. (2018): Život v podzemí VIII. - Babočky. Arnika 2018(1): : 26 . strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Štěřík M. (2018): Překvapivé setkání aneb o novém druhu vážky pro západní Čechy. Arnika 2018(1): : 24 -25. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Lupínek V. (2018): Kostel sv. Bartoloměje v Přílezech. Je skutečně jedním z nejstarších kostelů na Karlovarsku? Arnika 2018(1): : 20 -23. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Redakce (2018): Krátké zprávy - Lesní požár ve Slavkovském lese. Arnika 2018(1): : 19 . strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Schröpfer L. (2018): Sup bělohlavý opět po dvanácti letech ve Slavkovském lese. Arnika 2018(1): : 18 -19. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Šturma J. A. (2018): Divočina za humny Chodov a jeho brownfield, postmoderní krajina a její evropské analogie. Arnika 2018(1): : 13 -17. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Vylita T. (2018): Vřídlovce a sintry karlovarských terem. Arnika 2018(1): : 8 -12. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Kožíšková H. (2018): Krásná lípa v Krásné lípě. Arnika 2018(1): : 7 . strana ArnikaDPDF
14.11.2018 Jaška P. (2018): Výskyt bekasiny otavní v CHKO Slavkovský les a příčiny jejího ohrožení. Arnika 2018(1): : 2 -6. strana ArnikaDPDF
14.11.2018 (2018): Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 1/2018. Arnika 2018(1): : 1 - 4. strana obálky ArnikaDPDF
12.11.2018 Diviš T. (2017): Ptáci Náchodska - dravci. : 108 stran ČSO, Východočeská pobočka ISBN 978-80-270-1692-1  DPDF
11.11.2018 Odvodyová M. (1998): Biosystematická studie vybraných druhů skupiny Hieracium nigrescens agg. : 47 stran JU FPří  DPDF
11.11.2018 Koláčková L. (1986): Pozorování a pokusy ve vyučování přírodopisu (botanice) 5. ročníku ZŠ. : MU FPř ÚBZ  DPDF
11.11.2018 Jandová J. (2011): Bionomie druhu Dicranum viride. [Bionomy of species Dicranum viride.] : 54 stran JU FPř KB  DPDF
11.11.2018 Holá E. (2008): Ekologická studie epixylických druhů Lophozia ascendens a Anastrophyllum hellerianum (Lophoziaceae). [Ecological study of epixylic species Lophozia ascendens and Anastrophyllum hellerianum (Lophoziaceae).] : 39 stran JU FPří  DPDF
11.11.2018 Galda J. (2013): Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny. [Wetland vegetation of the Drahanská vrchovina highlands.] : 47 stran MU FPř ÚBZ  DPDF
11.11.2018 Bastl M. (2008): Central European pine bogs changing along altitudinal gradient. [Změny středoevropských rašelinišť s borovicí blatkou a jejími kříženci podél gradientu nadmořské výšky.] : 17 stran JU FB KB  DPDF
07.11.2018 Vrtalová K. (2017): Druhová bohatost mechorostů ve vybraných lesních společenstvech Litovelského Pomoraví. : 0 stran UP  DPDF
07.11.2018 Vrtalová K. (2014): Diverzita mechorostů v luzích Litovelského Pomoraví. : 0 stran MU  DPDF
07.11.2018 Vršovská L. (2005): Mechorosty vybraných lokalit v Jizerských horách. : 80 stran UJEP  DPDF
07.11.2018 Vild O. (2007): Vegetace kyselých doubrav a borů v údolích Svitavy a Svratky nad Brnem. : 0 stran MU  DPDF
07.11.2018 Vicherová E. (2012): Desiccation tolerance of Sphagnum: A puzzle solved. : 0 stran JU  DPDF
07.11.2018 Velehradská T. (2013): Vliv managementu na vybrané druhy mechů rašelinných luk (Breidleria pratensis, Sphagnum warnstorfii, Tomentypnum nitens) [Effect of management on three moss species of fen meadows. : 0 stran JU  DPDF
07.11.2018 Vejmelková J. (2017): Epifytické mechorosty olomouckých parků. : 0 stran UP  DPDF
07.11.2018 Vejmelková J. (2014): Mechorosty na dřevinách v olomouckých parcích. : 0 stran UP  DPDF
07.11.2018 Tkáčiková J. (2015): Výzkum flóry cévnatých rostlin a mechorostů severovýchodní Moravy. : 0 stran UP  DPDF
07.11.2018 Štechová T. (2012): Ecological study of the moss Hamatocaulis vernicosus. : 0 stran JU  DPDF
07.11.2018 Procházková Z. (2005): Mechorosty Pekelského údoli u Zahrádek. : 105 stran UJEP  DPDF
07.11.2018 Petrnelková R. (2011): Biologicky aktivní látky v mechorostech a jejich úcinky. : 0 stran OU FPří KBE  DPDF
07.11.2018 Pavlásková K. (2003): Mechorosty Babiččina údoli. : 79 stran UJEP  DPDF
07.11.2018 Pasečná M. (2009): Bryoekologická studie epifytických mechorostů v povodi Černé Ostravice. : 71 stran Ostravská univerzita  DPDF
07.11.2018 Navrátilová J. (2006): Ekologie vegetace rašelinných okrajů rybníků Třeboňské pánve. – Ms. [Ph.D. thesis, Masaryk University, Brno] : 0 stran MU  DPDF
07.11.2018 Musil Z. (2005): Mechorosty nivy spojeného toku Orlice na území přírodního parku Orlice. : 0 stran UP  DPDF
07.11.2018 Motyka O. (2006): Ekologická studie vybraných druhů epifytních mechorostů v pobřežní vegetaci meandrů řeky Lučiny. : 51 stran Ostravská univerzita  DPDF
07.11.2018 Mojžíšková J. (2017): Epifytické mechorosty z čeledi Orthotrichaceae provincie Xinjiang (Čína). : 0 stran Ostravská univerzita  DPDF
07.11.2018 Man Matěj (2015): Mechorosty agrocenóz ČR [Field bryophytes of the Czech Republic]. [Field bryophytes of the Czech Republic.] : 0 stran Univerzita Karlova  DPDF
07.11.2018 Man Matěj (2013): Mechorosty agrocenóz [Bryophytes of agrocenosis]. : 0 stran Univerzita Karlova  DPDF
07.11.2018 Lienertová J. (2009): Mechorosty vybraných lokalit v Českém středohoři (1. část – Radobýl) . : 62 stran UJEP  DPDF
07.11.2018 Kubešová S. (2004): Materiály k bryoflóře Moravy. : 57 stran MU  DPDF
07.11.2018 Kratochvílová L. (2007): Mokřadní vegetace Jabkenické plošiny. : 0 stran MU  DPDF
07.11.2018 Košnar J. (2014): Taxonomic study of the Eurasian taxa of Tortula muralis (Pottiaceae, Musci) complex. : 0 stran JU  DPDF
07.11.2018 Kopčanová M. (2010): Morfologická variabilita druhu Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex Müll. Hal.) Warnst. : 0 stran Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica  DPDF
07.11.2018 Kolářová M. (2010): Mechorosty vrchu Růžák v NP České Švýcarsko. : 76 stran UJEP  DPDF
07.11.2018 Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. : 0 stran MU  DPDF
07.11.2018 Jašík M. (2006): Vliv přítomnosti mechového patra na složení taxocenóz epigeických brouků. : 65 stran Ostravská univerzita  DPDF
07.11.2018 Chlápková K. (2015): Druhová bohatost mechorostů lužního lesa Žebračka u Přerova. : 0 stran UP  DPDF
07.11.2018 Hovorková H. (2008): Mechorosty vybraných lokalit v jižni části Českého středohoři. : 80 stran UJEP  DPDF
07.11.2018 Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: srovnání historických a současných dat. : 47 stran MU  DPDF
07.11.2018 Holá E. (2015): (A)sexual Life of Liverworts. : 0 stran JU  DPDF
07.11.2018 Hergerová K. (2009): Přispěvek k poznáni bryoflóry okoli obce Horni Vysoké na Úštěcku. : 73 stran UJEP  DPDF
07.11.2018 Hejzlarová K. (2017): Biomonitoring znečištění atmosféry těžkými kovy pomocí chemické analýzy mechů. : 0 stran UP  DPDF
07.11.2018 Hejzlarová K. (2012): Biomonitoring znečištění atmosféry těžkými kovy na území severovýchodních Čech pomocí chemické analýzy mechů. : 0 stran UP  DPDF
07.11.2018 Halfar J. (2014): Epifytické mechorosty z čeledi Orthotrichaceae na území Zlatohorské vrchoviny. : 0 stran Ostravská univerzita  DPDF
07.11.2018 Hájková P. (2004): Ekologie a vývoj prameništních slatinišť v západní části Karpat. [Geographical and ecological variability of clitellate (Clitellata) assemblages in spring fens of the Western Carpathians. ] : 60 MU FPř ÚBZ  DPDF
07.11.2018 Gráttová E. (2009): Sledováni epifytických mechorostů v CHKO Český ráj. : 196 stran UJEP  DPDF
07.11.2018 Gonda M. (2009): Variabilita rastlinných spoločenstiev s druhom Sesleria uliginosa na lokálnej a širokej geografickej mierke [Variation in plant communities with Sesleria uliginosa at local and regional scale]. : 88 stran MU  DPDF
07.11.2018 Firlová K. (2015): Kalorická hodnota mechorostů. : 0 stran Ostravská univerzita  DPDF
07.11.2018 Filipová K. (2013): Srovnání historického a recentního výskytu expanzivních a invazních druhů mechorostů na území S. Moravy a Slezska. : 0 stran Ostravská univerzita  DPDF
07.11.2018 Filipová K. (2011): Invazní a expanzívní druhy mechorostů v ČR. : 0 stran Ostravská univerzita  DPDF
07.11.2018 Fibigrová J. (2006): Aktuálni stav rozšiřeni xerotermnich játrovek v sz. Čechách. : 104 stran UJEP  DPDF
07.11.2018 Fialová L. (2014): Interakce vířníků a mechů v polárních regionech. : 0 stran Ostravská univerzita  DPDF
07.11.2018 Dolejší C. (2009): Variabilita vegetace zdi jižně od Karlových Varů [Variability of wall vegetation south of Karlovy Vary]. : 63 stran MU  DPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018