ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníCitaceObsaženo v (In:)DPDF
19.03.2019 Pivoňková L. & Pecháčková S. (2019): Dvě botanické dámy oslaví… Calluna 24(1): : 22 . strana CallunaDPDF
19.03.2019 Pecháčková S. (2019): Mladý šedesátník Petr Pyšek, *10. 2. 1958 v Karlových Varech. Calluna 24(1): : 21 -22. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Pecháčková S. (2019): Zajímavé botanické rukopisy. Calluna 24(1): : 21 . strana CallunaDPDF
19.03.2019 Sofron J. (2019): Několik poznámek k výstavě „Kořeny“ (aneb kterak krtek zří ve svých chodbách kořání). Calluna 24(1): : 21 . strana CallunaDPDF
19.03.2019 Přípravný výbor Floristického kurzu (2019): Celostátní floristický kurz Plasy 2019 – předběžné sdělení. Calluna 24(1): : 21 . strana CallunaDPDF
19.03.2019 Matějková I. (ed.) (2019): Zajímavé floristické nálezy 2018. Calluna 24(1): : 17 -20. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Matějková I. (2019): Další botanická pozorování v lesní školce na Plánicku. Calluna 24(1): : 16 -17. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Šandová M. (2019): Zajímavé floristické nálezy ze zahradnictví firmy Erica ve Svojkovicích v sezóně 2017–2018. Calluna 24(1): : 13 -16. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Nová J. (2019): Rozšíření bolševníku velkolepého a křídlatek na pobřeží plzeňských řek 3. část – Úslava. Calluna 24(1): : 10 -13. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Čížek K. & Sofron J. (2019): Co roste na židovském hřbitově v Kolinci. Calluna 24(1): : 10 . strana CallunaDPDF
19.03.2019 Žižková J. (2019): Třezalka pěkná (Hypericum pulchrum) opět v Brdech. Calluna 24(1): : 8 -9. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Matějková I. (2019): Exkurze „Za rostlinstvem dálnic aneb kdo bydlí pod mostem“. Calluna 24(1): : 6 -8. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Pivoňková L. (2019): Dvě exkurze do okolí Bezděkova u Klatov. Calluna 24(1): : 4 -6. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Matějková I. (2019): Exkurze „Za květenou vlhkých luk v okolí Čížkova“. Calluna 24(1): : 2 -4. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Sladký J. (2019): Orchidejové louky Staré Huti. Calluna 24(1): : 1 -2. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Sladký J. (2019): Za vstavačem obecným mezi Hradcem a Stodem. Calluna 24(1): : 1 . strana CallunaDPDF
19.03.2019 Sladký J. & Matějková I. (2019): Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2018. Calluna 24(1): : 1 . strana CallunaDPDF
19.03.2019 (2019): COLLUNA. Časopis západočeských botaniků. Ročník 24, číslo 1, únor 2019. Calluna 24(1): : 1 . až 4. strana obálky CallunaDPDF
18.03.2019 Krupová Barbora (2018): Halenkov - obec pojmenovaná po Heleně. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 16 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 (JL,BK) (2018): Vyhodíš je dveřmi a vrátí se oknem. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 (PMik) (2018): BioLog – pomocník do terénu. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 AOPK ČR, JL) (2018): Co prozradil monitoring návštěvnosti v Beskydech. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 15 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 (JL) (2018): Stezka v korunách stromů na Pustevnách (alias Stezka Valaška). Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 (MB) (2018): Šachta ve Frenštátě obydlena! Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 (VB) (2018): Cena pro Ludvíka Kunce. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 Bartošová D. (2018): Medvědi na Valašsku. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 Kalníková V. & Tomášek V. (2018): Monitoring a mapování aneb Co nového bylo k vidění v CHKO Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 12 -13. strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 Bartošová D. (2018): Projekt TRANSGREEN. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 11 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 Tomášek V. (2018): Komu zvoní hrana? Chřástalovi! (www. salamandr.info) Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 11 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 Lehký J. (2018): O smrku s velkým S. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 10 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 Běčáková M. & Popelář P. (2018): Dinotický poklad. Pařírodní rezervace Kutaný. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 8 -9. strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 Běčáková M. & Lehký J. (2018): Návrat tetřeva v roce 2018. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 7 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 Krupová B. (2018): Co s horskou loukou aneb Co nás naučil projekt LIFE Beskydy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 6 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 Krupová B. (2018): Co žije na smilce? Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 5 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 Kubín M. & Mikulenčáková P. (2018): Výzkum v Beskydech zjistil, jak ryby reagují na bagrování. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 2 -4. strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 Jaskula F. (2018): Úvodník. Beskydy - zpravodaj CHKO 2018(2): : 1 . strana Beskydy - zpravodaj CHKODPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1955): K otázce chovu našich netopýrů v zajetí. Živa 4(2): : 66 -67. strana ŽivaDPDF
18.03.2019 Mařan J. (1958): Zoogeografické členění Československa. Sb. Československé zeměpisné spol. 63: : 89 -110. strana Sb. Československé zeměpisné spol.DPDF
18.03.2019 Jirsík J. (1924): Přehled slovenských ssavců. Sb. Československé zeměpisné spol. 30: : 118 -136. strana Sb. Československé zeměpisné spol.DPDF
18.03.2019 Sklenář J. (1981): Nález kolonie netopýra velkouchého (Myotis bechsteini) v Nízkých Tatrách. Biologia 36: : 1057 -1059. strana BiologiaDPDF
18.03.2019 Šmaha J. (1976): Die Fledermauswanze, Cimex dissimilis (Horváth) (Heteroptera, Cimicidae), als Lästling in Panelltafelhäusern. Anz. Schadlingskde, Pflanzenschutz, Umweltschutz 49: : 138 -141. strana Anz. Schadlingskde, Pflanzenschutz, UmweltschutzDPDF
18.03.2019 Anděra M. & Červený J. (1992): Übersicht der Säugetierarten des Böhmerwaldes und seines Vorgebirges. Artenschutzreport 2: : 51 -55. strana ArtenschutzreportDPDF
18.03.2019 Šuhaj J., Řehák Z. & Šuhaj J. (2006): Savci (Mammalia). PP Hraniční meandry Odry. Poodří 9(1): : 39 -43. strana PoodříDPDF
18.03.2019 Hůrka K. (1963): Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 der Deutschen Entomologischen Institutes. 8. Beitrag Diptera: Nycteribidae und Streblidae. Beiträge zur Entomologie, Berlin 13: : 59 -64. strana Beiträge zur Entomologie, BerlinDPDF
18.03.2019 Řehák Z. & Zukal J. (2005): The 70th Birthday of Professor Jiří Gaisler, D. Sc. Bat Research News 46(1): : 35 -36. strana Bat Research NewsDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (2000): News from Moravia, Czech Republic. Bat Research News 41(4): : 151 . strana Bat Research NewsDPDF
18.03.2019 Bartonička T. & Gaisler J. (2007): Seasonal dynamics in the number of parasitic bugs (Heteroptera, Cimicidae): a possible cause of roost switching in bats (Chiroptera, Vespertilionidae). Parasitology Research 100(6): : 1323 -1330. strana Parasitology ResearchDPDF
18.03.2019 Bryja J., Kaňuch P., Fornůsková A., Bartonička T. & Řehák Z. (2009): Low population genetic structuring of two cryptic bat species suggests their migratory behaviour in continental Europe. Biological Journal of the Linnean Society 96(1): : 103 -114. strana Biological Journal of the Linnean SocietyDPDF
18.03.2019 Koudelka M. (1995): Sčítání netopýrů v Javoříčských jeskyních. Stalagmit, Praha, 20: : 30 -33. strana Stalagmit, Praha,DPDF
18.03.2019 Bauerová Z. (1981): Netopýři na Býčí skále. Stalagmit, Praha, 1981(2-3): : 1 . strana Stalagmit, Praha,DPDF
18.03.2019 Ložek V. & Horáček I. (1980): Jeskynní výplně. Stalagmit, Praha, 1980(příloha 3): : 1 -12. strana Stalagmit, Praha,DPDF
18.03.2019 Kirchner K. & Řehák Z. (1995): K zimování netopýrů v podzemních prostorech v okolí Vsetína. Speleo, Praha, 19: : 33 -35. strana Speleo, Praha,DPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1995): Field experience with bats in Europe: past, present (and future)? Myotis 32-33: : 243 -249. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Řehák Z. & Foral M. (1992): The first winter record of Pipistrellus nathusii (Chiroptera: Vespertilionidae) in Czechoslovakia. Myotis 30: : 119 -122. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1991): The status of Rhinolophus hipposideros in S-Moravia (CS). Myotis 29: : 105 -108. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Gaisler J. & Bauerová Z. (1986): The life of bats in a city. Myotis 23-24: : 209 -215. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1984): Bats of northern Algeria and their winter activity. Myotis 21-22: : 89 -95. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Burda H. & Úlehlová L. (1981): The organ of Corti of the inner ear of the noctule Nyctalus noctula. Myotis 18-19: : 83 -89. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Hanák V. (1976): Höchstalter einer Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus). Myotis 14: : 53 -54. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Bárta Z. (1975): Wiederfund eines Eptesicus nilssoni (Keyseling et Blasius 1839) nach 10 Jahren. Myotis 12: : 49 . strana MyotisDPDF
18.03.2019 Bárta Z., Bejček V. & Tyrner T. (1973): Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius 1839) im nordböhmischen Braunkohle-Abbaugebiet. Myotis 11: : 34 -36. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Roer H. & Hanák V. (1970): Glossarium vespertilionum Europeae. Myotis 8: : 9 -27. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1976): Sčítání netopýrů v jeskyních. Krasový sborník Praha, 5: : 31 -37. strana Krasový sborník Praha,DPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1976): Sčítání netopýrů v jeskyních. Krasový sborník Praha, 5: : 31 -37. strana Krasový sborník Praha,DPDF
18.03.2019 Horáček I. (1976): Některé výsledky a několik poznámek o metodice výzkumu netopýrů (Mammalia: Chiroptera) v jeskyních ČSSR. Krasový sborník Praha, 5: : 5 -30. strana Krasový sborník Praha,DPDF
18.03.2019 Gaisler J. & Hanák V. (1962): Netopýři Drienovecké jeskyně a jejich výzkum. Krasový sborník [Praha], 3 Krasový sborník Praha, 3: : 15 -24. strana Krasový sborník Praha,DPDF
18.03.2019 Hanák V. (1967): Ergebnisse der Fledermausberingung in der Sowietunion. Myotis 4: : 12 -19. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Řehák Z. (1998): 8. evropské sympozium o výzkumu netopýrů. 4. evropský workshop o detektorování netopýrů. Bull. ČESON 9: : 17 -20. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Nevrlý M. (1999): Dovětek průkopníkův. Bull. ČESON 9: : 16 -17. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Horáček D. & Nevrlý M. (1999): Ohlédnutí za šestým setkáním českých a moravských chiropterologů na Ještědském hřbetu. Bull. ČESON 9: : 14 -17. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Vlašín M. (1999): Třetí evropská noc pro netopýry v České republice. Bull. ČESON 9: : 12 -13. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1999): Druhá evropská noc pro netopýry v České republice. Bull. ČESON 9: : 10 -11. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1999): Druhová jména netopýrů "rozšířené Evropy". Bull. ČESON 9: : 5 -8. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Šafář J. (1997): Příspěvek k poznání parciálního albinismu u netopýra černého (Barbastella barbastellus). Bull. ČESON 8: : 13 -14. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1997): Nové kategorie ohrožení netopýrů. Bull. ČESON 8: : 12 -13. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Šafář J. (1997): Nález netopýra pestrého (Vespertilio murinus) na Červenohorském sedle. Bull. ČESON 8: : 12 . strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Horáček D. (1997): Výzkum netopýrů na lokalitě Ještědský hřeben a Podještědí. Bull. ČESON 8: : 10 -11. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1997): Nyctalus noctula na sídlištích (s výzvou ke spolupráci). Bull. ČESON 8: : 8 -10. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Zukal J. (1997): Druhé detektorovací setkání. Bull. ČESON 8: : 7 . strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Zukal J., Gaisler J. & Pokorný M. (1997): Výsledky sčítání netopýrů na zimovištích v roce 1997. Bull. ČESON 8: : 7 -8. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Řehák Z. (1997): VII. Evropské sympozium o výzkumu netopýrů. X. Celopolská chiropterologická konference. 1. Mezinárodní konference netopýři Karpat Bull. ČESON 8: : 5 -6. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Kovařík M. (1997): Význam a ochrana netopýrů v chráněných územích. Bull. ČESON 8: : 3 -5. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Benda P. (1996): Zimování netopýrů rezavých, Nyctalus noctula (Schreber, 1774) ve skalní štěrbině v CHKO Labské pískovce. Bull. ČESON 7: : 8 -10. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Zukal J. (1996): První detektorovací setkání. Bull. ČESON 7: : 5 . strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Šafář J. (1995): Letouni a bochemit QB. Bull. ČESON 6: : 13 -14. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Koudelka M. (1995): Nález netopýra severního Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839) v Javoříčském krasu. Bull. ČESON 6: : 11 -12. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Zukal J. & Uhrin M. (1995): Konference "Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku", Zvolen, 1995. Bull. ČESON 6: : 7 -8. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1995): Kurs o ochraně netopýrů v USA. Bull. ČESON 6: : 6 -7. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Zukal J. & Gaisler J. (1995): 10. mezinárodní konference o výzkumu netopýrů a 25. národní symposium o výzkumu netopýrů v Severní Americe, Boston, USA. Bull. ČESON 6: : 5 -6. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1995): Konference o situaci vrápenců. Bull. ČESON 6: : 4 . strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Hanzal V. (1994): Vzteklina netopýrů I. Bull. ČESON 4: : 12 -14. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Blahák P. (1994): Netopýr na mušce. Bull. ČESON 4: : 11 -12. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1994): Odhad stáří a kategorie dospívání našich netopýrů. Bull. ČESON 4: : 9 -11. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Uhrin M., Kovařík M., Řehák Z. & Zukal J. (1994): Sympózium o súčasných problémoch ochrany netopierov v Strednej a Východnej Európe. Bull. ČESON 4: : 8 -9. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Řehák Z. (1994): K šedesátinám Prof. RNDr. Jiřího Gaislera, DrSc. Bull. ČESON 4: : 3 -4. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1993): Seznam časopisů a zpravodajů o netopýrech, které docházejí do ČR. Bull. ČESON 3: : 11 . strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Zukal J. (1993): Přehled chiropterologické literatury vyšlé v roce 1992. Bull. ČESON 3: : 7 -10. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Hanák V. (1993): K historii objevování a popisování evropských netopýrů. Bull. ČESON 3: : 5 -6. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Řehák Z. (1993): II. pracovní setkání členů České společnosti na ochranu netopýrů. Bull. ČESON 3: : 3 -5. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Červený J. (1993): VI. Evropské symposium o výzkumu netopýrů. Bull. ČESON 3: : 3 . strana Bull. ČESONDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018