Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2017  Myslivecká konference 2017. Sborník referátů ze seminaře pořádaného Moravskoslezským krajem ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. a redakcí časopisu Myslivost, konaného 21. listopadu 2017 v zasedací místnost zastupitelstva kraje. 1 -14. stran Celý časopis nebo sborníkDPDF
2017Redakce Vážené dámy, vážení pánové, letošní dvanáctý ročník Myslivecké konference je uspořádán Moravskoslezským krajem ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o. p. s. a redakcí časopisu Myslivost. ... 2. strana Úvodník, předmluvaDPDF
2017Helebrant M. Vývoj lovecké palné zbraně, její ráže a zaměřování od roku 1945 do současnosti. 4. strana Přednáška, referátDPDF
2017Smetánka J. „Zbraně a legislativa: Včera, dnes a zítra?“ Aneb Stručný souhrn o situaci kolem legislativy civilního držení zbraní v ČR, evropské směrnici, změny ústavního zákona a plánu branných spolků. 5-8. strana Přednáška, referátDPDF
2017Cukor J. Faktory mortality, využívání stanovišť a podpora populací zajíce polního. 9-11. strana Přednáška, referátDPDF
2017Rohla J. Prostorová aktivita prasete divokého v souvislosti s africkým morem prasat. 12-13. strana Přednáška, referátDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348