Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2000Hanel L. (ed.) Vážky 2000. Sborník referátů III. celostátního semináře odonatologů, který se konal v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko 15.-18.6.2000. 1-192. strana Celý časopis nebo sborníkDPDF
2000Dolný A. Vážky (Odonata) jako biologické indikátory. [Dragonflies (Odonata) as biological indicators.] 8-23. strana Přednáška, referátDPDF
2000Cempírek J. Příspěvek k metodice značkování vážek (Odonata). [The contribution about dragonflies marking (Odonata).] 24-29. strana Přednáška, referátDPDF
2000Hanel L. Vliv zatmění slunce na aktivitu vážek. [The influence of the solar eclipse on dragonfly activities.] 30-33. strana Přednáška, referátDPDF
2000Rejl J. Odchyt vážek do ornitologických sítí. [Finding of dragonflies in bird s nets.] 34-35. strana Přednáška, referátDPDF
2000Tomáš P. Vážky jako kořist křižáka čtyřskvrnného. [Dragonflies as the prey of the spider Araneus quadratus.] 36. strana Přednáška, referátDPDF
2000Bezděčka P. Vyhodnocení fauny vážek středního úseku toku řeky Moravy poškozeného povodní v roce 1997. [Effect of extreme floods in July 1997 on the dragonfly diversity (Odonata) in the middle section of the river Morava (Moravia, Czech Republic).] 37-51. strana Přednáška, referátDPDF
2000Hájek J. & Mocek B. Výskyt šídlatky kroužkované - Sympecma annulata (Sélys, 1887), (Odonata: Lestidae) v České republice. [The occurence of the dragonfly Sympecma annulata (Sélys, 1887), (Odonata: Lestidae) in the Czech Republic.] 52-59. strana Přednáška, referátDPDF
2000Flíček J. Současný stav inventarizačního průzkumu vážek rašelinišť povodí Lužnice. [A current state of the knowledge of the dragonflies (Odonata) of peat bogs around the river Lužnice (South Bohemia).] 60-65. strana Přednáška, referátDPDF
2000Hanel L., Hlásek J. (eds.), Cempírek J., Ciesla M., Dolný A., Fikáček M., Flíček J., Honců M., Mocek B., Rejl J., Rus I., Šálek P. & Zelený J. Soupis vážek (Odonata) zjištěných v rámci III. odonatologických dnů v červnu 2000 v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. [List of dragonflies (Odonata) found during the 3rd Odonatologic Days in June 2000 in the Protected Landscape Area Třeboňsko (Southern Bohemia).] 66-77. strana Přednáška, referátDPDF
2000Honců M. & Waldhauser J. Vážky Hraničního rybníka a Jedlovských rybníků v Lužických horách. [The dragonflies (Odonata) of the ponds Hraniční rybník and Jedlovské rybníky in the Lusatian Mountains (Northern Bohemia, Czech Republic).] 78-85. strana Přednáška, referátDPDF
2000Hanel L. Předběžný seznam vážek chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. [Preliminary list of dragonflies (Odonata) in the Protected Landscape Area Křivoklátsko (Central Bohemia).] 86-94. strana Přednáška, referátDPDF
2000Rus I. Současný stav průzkumu vážek (Odonata) kolínského Polabí. [The current state of knowledge about dragonflies (Odonata) research in the vicinity of the town Kolín near Labe river (Central Bohemia).] 95-101. strana Přednáška, referátDPDF
2000Hanel L. Poznámka k fauně vážek (Odonata) polabských tůní u Čelákovic. [Note on dragonflies (Odonata) of the pools along-side Labe river near Čelákovice (Central Bohemia).] 102-113. strana Přednáška, referátDPDF
2000Cempírek J. Příspěvek k poznání vážek (Odonata) rybníka Svárov u Poříčí nad Sázavou. [A contribution to the knowledge of dragonflies (Odonata) of the pond Svárov near Poříčí nad Sázavou (Central Bohemia).] 114-117. strana Přednáška, referátDPDF
2000Halačka K. & Hanel L. Vážky (Odonata) aluviálního území dolního toku Dyje. [Dragonflies (Odonata) of the aluvial area of the lower stream of the river Dyje (Southern Moravia, Czech Republic).] 118-129. strana Přednáška, referátDPDF
2000Cempírek J. Vážky (Odonata) tří šumavských slatí. [Dragonflies (Odonata) of three peat bogs in the Šumava Mountains.] 130-143. strana Přednáška, referátDPDF
2000Zelený J. & Hanel L. Poznámky k vážkám (Odonata) Šumavy. [Comments on dragonflies (Odonata) of the Šumava Mountains (Southern Bohemia).] 144-153. strana Přednáška, referátDPDF
2000Bezděčka P. Vážky Chřibů. [Dragonflies (Odonata) of the Chřiby Highlands (Moravia, Czech Republic).] 154-161. strana Přednáška, referátDPDF
2000Hanel L. Červený seznam vážek světa - verze 1996. [The World Red List of Odonata - version 1996.] 162-170. strana Přednáška, referátDPDF
2000Dolný A., Volná K. & Veselý M. K výskytu vážek (Odonata) ve dvou přírodních parcích jihovýchodní Asie (Thajsko, Malajsie). [On the occurence of dragonflies (Odonata) in two nature reserves of South-East Asia (Thailand, Malaysia).] 171-174. strana Přednáška, referátDPDF
2000David S. Bibliografie vážek (Insecta: Odonata) Slovenska - III (1993 - 2000). [Bibliography of dragonflies (Insecta: Odonata) of Slovakia - III (1993 - 2000).] 175-183. strana PřehledDPDF
2000Krejčíř M. Počítačový program FAUNA 2000. [A computer programme FAUNA 2000.] 184-188. strana Přednáška, referátDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348