Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2001  Pernatá zvěř 2001. Sborník referátů z celostátní konference s mezinárodní účastí. Konopiště u Benešova 7.-8. září 2001. 1 -167. strana Celý časopis nebo sborníkDPDF
2001  Obálka a obsah. 3-4. strana obálky a obsah Obálka a obsahDPDF
2001Wolf R. Pernatá zvěř v zoologické soustavě. 5-8. strana Přednáška, referátDPDF
2001Rakušan C. K historii chovu bažantů. 9-13. strana Přednáška, referátDPDF
2001Řehák L. Vývoj některých vykazovaných údajů v souvislosti s chovem bažantí zvěře v České republice. 14-20. strana Přednáška, referátDPDF
2001Hell P., Lehocký M., Garaj P. & Gašparík J. Doterajší vývoj a perspektívy bažantiarstva na Slovensku. 21-28. strana Přednáška, referátDPDF
2001Forejtek P. Bažantnice jako významný krajinný prvek. 29-34. strana Přednáška, referátDPDF
2001Urban B. Jindřichohradecká bažantnice. 35-41. strana Přednáška, referátDPDF
2001Trubač L. Chov bažantů na lesním závodě Konopiště. 42-45. strana Přednáška, referátDPDF
2001Havránek F. & Pintíř J. Chov bažantů pro posílení přírodních populací. 46-47. strana Přednáška, referátDPDF
2001Jankovský M. Úspěšný poplatkový lov na drobnou zvěř. 48-53. strana Přednáška, referátDPDF
2001Forejtek P. Současná zdravotní problematika chovů bažantí zvěře. 54-61. strana Přednáška, referátDPDF
2001Bukovjan K., Karpenko A.r & Havránek F. Fibrinoidně granulomatozní arteriitida myokardu bažanta obecného (Phasianus colchicus). 62-63. strana Přednáška, referátDPDF
2001Kříž P. Koroptev polní v okrese Žďár nad Sázavou. 64-67. strana Přednáška, referátDPDF
2001Hell P., Slamečka J. & Lehocký M. Súčasná situácia a možnosti zachovania jarabice na Slovensku. 68-73. strana Přednáška, referátDPDF
2001Mühlhansl I. Podpora zachování koroptve polní a tvorba vhodných biotopů v k. ú. Milešín. 74-84. strana Přednáška, referátDPDF
2001Pintíř J., Marhoul P. & Šálek M. Disperze uměle odchovaných jedinců koroptve polní (Perdix perdix) v zemědělské krajině Liteňska. 85-91. strana Přednáška, referátDPDF
2001Havránek F. & Bukovjan K. Reintrodukční programy tetřevovitých podporované Ministerstvem zemědělství ČR. 92-93. strana Přednáška, referátDPDF
2001Červený J., Bufka L., Hlavatá A. & Koubek P. Předběžné výsledky umělého posilování tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na Šumavě (Preliminary results of releasing projects of capercaillie /T.u./ in the Šumava Mts.). [Preliminary results of releasing projects of capercaillie (Tetrao urogallus) in the Šumava Mts.] 94-98. strana Přednáška, referátDPDF
2001Hell P., Garaj P., Lehocký M. & Kropil R. Súčasná situácia a možnosti zachovania tetrovovitých vtákov (Tetraonidae) c slovenských Karpatoch. 99-110. strana Přednáška, referátDPDF
2001Koubek P., Novotný L. & Červený J. Rozšíření a odhad početnosti jeřábka lesního (Bonasa bonasia) v Jeseníkách a Rychlebských horách. [Distribution and estimation of abundance of hazel grouse (Bonasa bonasia) in the Jeseníky Mts. and Rychlebské hory Mts.] 111-117. strana Přednáška, referátDPDF
2001Zabloudil F. & Novák P. Chov orebic v České republice. 118-121. strana Přednáška, referátDPDF
2001Hromas J. Problematika dropa velkého (Otis tarda) v České republice. 122-125. strana Přednáška, referátDPDF
2001Zabloudil F. & Novák P. Introdukce krocana divokého v České republice. 126-132. strana Přednáška, referátDPDF
2001Feuereisel J. Problematika hus (Anser sp. div.) v České republice. 133-136. strana Přednáška, referátDPDF
2001Vyhlídka S. Poznatky z chovu a lovu polodivoké kachny březňačky MS Budislav. 137-140. strana Přednáška, referátDPDF
2001Hůda J., Hanzal V., Kunitzká E. & Plaňanská J. Chov kachny divoké v honitbách Rybářství Třeboň a.s. 141-142. strana Přednáška, referátDPDF
2001Svoboda V. Vztah a vliv dravců na populace drobné zvěře. 143-149. strana Přednáška, referátDPDF
2001Svoboda V. Krkavcovití a pernatá zvěř. 150-151. strana Přednáška, referátDPDF
2001Kortán D., Harvitch P., Hanzal V. & Janiszewski P. Výskyt kormorána velkého v Jihočeském kraji a jeho vliv na rybářské hospodaření. 152-158. strana Přednáška, referátDPDF
2001Hromas J. & Feureisel J. Změny ve výčtech druhů pernaté zvěře a dob jejich hájení či lovu na území České republiky. 159-167. strana Přednáška, referátDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348