Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2010  Křivoklátské lesnictví ve třetím tisíciletí. Sborník referátů z konference konané 13.-14. května 2010 Roztoky u Křivoklátu, hotel Roztoky. (obálka a obsah) 1 -79. strana Celý časopis nebo sborníkDPDF
2010  Obálka a obsah 1-4. strana obálky a obsah Obálka a obsahDPDF
2010Pecha M. st. Pozvání prezidenta republiky na Vyhlášení Lesnického parku Křivoklátsko. 4. strana Informační článekDPDF
2010Klaus V. Odpověď prezidenta republiky na dopis o Lesnickém parku Křivoklátsko. 5. strana Informační článekDPDF
2010Vladimír Š. Lesnická charakteristika návrhu na vytvoření Národného parku Křivoklátsko. 6-9. strana Přednáška, referátDPDF
2010Pecha M. st. Lesnický park Křivoklátsko - území pro přírodu i pro lidi. 10-14. strana Přednáška, referátDPDF
2010Myslivec J. Základní principy hospodaření na Lesní a rybniční správě J. Colloredo Mannsfelda, Zbiroh. 15-16. strana Přednáška, referátDPDF
2010Pecha M. jr. Praktická realizace trvale udržitelného hospodaření na revíru Kouřimec. 17-21. strana Přednáška, referátDPDF
2010Stonawski J. Realizace Programu 2000 LČR. 22. strana Přednáška, referátDPDF
2010Stonawski J. Lesnický park Křivoklátsko - území pro přírodu i pro lidi. 23-27. strana Přednáška, referátDPDF
2010Pour J. Využití území lesnického parku v oblasti enviromentální. 28-31. strana Přednáška, referátDPDF
2010Pulkrab K., Sloup R., Remeš J. & Sloup M. Komparace přímých nákladů holosečného a podrostního hospodářského způsobu v modelové studii. 32-39. strana Přednáška, referátDPDF
2010Morávek F. Zhodnocení desetiletého trvání Programu 2000 u LČR. 40-42. strana Přednáška, referátDPDF
2010Vančura K. st. Možnost začlenění lesnických parků do Mezinárodní síť modelových lesů. 43-50. strana Přednáška, referátDPDF
2010Lesiňski J. Porovnání dvou konceptů: Modelové lesy (MF) a Propagační lesní celky (LKP) - podobnosti a rozdíly; proveditelnost přijetí konceptu modelových lesů v Polsku (z anglického textu přeložil Ing. Karel Vančura, CSc.). 51-58. strana Přednáška, referátDPDF
2010Maděra P. & Horáček P. Školní lesní podnik Masarykův les. Křtiny Mendelovy univerzity v Brně a trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství. 59-61. strana Přednáška, referátDPDF
2010Čupa P. & Vybíral J. Mezinárodní síť modelových lesů a její přínos pro management krajiny. 62-64. strana Přednáška, referátDPDF
2010  Exkurzní průvodce. 65-79. strana Přednáška, referátDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348