Detail: Analýza změn fotosyntetické aktivity v průběhu buněčného cyklu řasy Scenedesmus quadricauda.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Mészáros T.
Název: Analýza změn fotosyntetické aktivity v průběhu buněčného cyklu řasy Scenedesmus quadricauda.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 1998
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 48 stran
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Vedoucí práce: Šetlík I.
Knihovna: Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Signatura: Mp00055
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Botanika;
ID: 63340 D.zařaz.: 16.09.2007 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: knihovna Biol. centrum AV ČB
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348