Detail: Analýza faktoru ovlivnujících skladbu a druhovou bohatost prirozených spolecenstev svazu Phragmition communis Koch 1926 v povodí Odry.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Anna Pfeiferová
Název: Analýza faktoru ovlivnujících skladbu a druhovou bohatost prirozených spolecenstev svazu Phragmition communis Koch 1926 v povodí Odry.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2011
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0 stran
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Knihovna: Ostravská univerzita v Ostravě - PřF - Knihovna katedry biologie a ekologie
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Botanika;
ID: 273067 D.zařaz.: 07.11.2018 D.aktual.: 08.11.2018 Zdroj: Botanické VŠKP
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348