Seznam okresů pro vybraný kraj a jejich bibliotéky
Formulář obsahuje seznam okresů pro zvolený kraj. Tlačítkem Obce RP se zobrazí seznam obcí s rozšířenou působností spadajících do vybraného okresu nebo v případě Hlavního města Prahy seznam správních obvodů. Tlačítko C slouží pro zobrazení seznamu citací, které jsou přiřazeny k veškerým územně správním lokalitám a k vybraným biogeografickým lokalitám zvoleného okresu (NP, CHKO, PřP, MZCHU, PO, EVL,VKP a Památné stromy). Překrývající biogeografické lokality a Památné stromy se zobrazí tlačítkem NP,CHKO,PřP, MZCHU,PO,EVL,VKP a Stromy. Tlačítkem Index autorů se zobrazí index autorů pro zahrnuté citace a tlačítkem I/T index přiřazených taxonů k zahrnutým citacím. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348