ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníCitaceObsaženo v (In:)DPDF
22.10.2018 Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Vegetační poměry pobřežních porostů u Hořehled. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 41: : 73 -76. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.DPDF
22.10.2018 Havlicová H. & Vondráček M. (1991): Příspěvek k bryoflóre Halštrovské vrchoviny. [Beitrag zur Moosflora des Elstergebirges (Westböhmen)]. ] Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 41: : 7 -25. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.DPDF
22.10.2018 Hlaváček R. (1990): Luční a mokřadní rostlinná společenstva při obci Kramolín (okres Plzeň-jih). Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 40: : 43 -72. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.DPDF
22.10.2018 Sofron J. (1989): Pozoruhodné rašeliniště u obce Polínka (okres Plzeň-sever). Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 38-39: : 33 -42. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.DPDF
22.10.2018 Vondráček M. (1989): Příspěvek k bryoflóře Slavkovského lesa. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 38-39: : 17 -38. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.DPDF
22.10.2018 Havlicová H. (1989): Změny v bryoflóře Studeného dolu u Bukcvce v závislosti na ekologických podmínkách. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 38-39: : 5 -15. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.DPDF
22.10.2018 Vondráček M. (1988): Bryologické poměry SPE Soos u Františkových Lázní po dvaceti letech. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 36-37: : 3 -15. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.DPDF
22.10.2018 Vondráček M. (1987): Doplněk k poznáni rozšíření mechu Plagiothecium undulatum (Hedw.) B. S. G. v západních Čechách. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 34-35: : 9 -12. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.DPDF
22.10.2018 Neavadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1987): Vegetace údolí Lužního potoka v Chebské pánvi. Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 34-35: : 13 -18. strana Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír.DPDF
22.10.2018 Kaáparová M. & Pokluda L. (1987): Mechoroaty v oblasti projektované přehrady Bečva. Zpravodaj Západočeské pobočky ČBS 1987: : 14 -20. strana Zpravodaj Západočeské pobočky ČBSDPDF
22.10.2018 Stalmachová B. (1994): Sukcese rostlin na odvalech Ostravsko-Karvinského revíru. Zpr. ČBS 29/Mater. 11: : 71 -76. strana Zpr. ČBSDPDF
22.10.2018 Sobotková V. (1994): Rostliny termicky aktivní haldy dolu Odra v Ostravě. Zpr. ČBS 29/Mater. 11: : 63 -70. strana Zpr. ČBSDPDF
22.10.2018 Uhlířová J. & Bernátová D. (2003): Príspevok k flóre a vegetácii skalných stanovíšť Muránskej planiny. Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, 49: : 55 -67. strana Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, DPDF
22.10.2018 Malovcová-Staníková M. (2003): Communities of the suballiance Caricenion rostratae in the Borská nížina lowland. Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, 49: : 40 -54. strana Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, DPDF
22.10.2018 Uhlířová J. & Bernátová D. (2002): K flóre a vegetácii kopcovitých vyvýšenín Turčianskej kotliny. Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, 48: : 44 -48. strana Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, DPDF
22.10.2018 Uhlířová J. (1993): Reliktně kalcifilné bořiny a smrekovcové bořiny Veíkej Fatry II . Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, 39: : 23 -36. strana Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, DPDF
22.10.2018 Uhlířová J. (1992): Reliktně kalcifilné bořiny a smrekovcové bořiny Veíkej Fatry I . Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, 38: : 11 -42. strana Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, DPDF
22.10.2018 Vozárová M. (1990): Asociácia lnulo oculus-christi - Festucetum pseudodalmatiacae Májovský et Jurko, 1956 v širšom okolí Mochoviec. Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, 36: : 15 -32. strana Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, DPDF
22.10.2018 Důbravcová Z. (1991): Společenstva sněhových políčok v Západných Tatrách . Zborník prác o Tatranskom národnom parku 31: : 53 -61. strana Zborník prác o Tatranskom národnom parkuDPDF
22.10.2018 Banásová V., Michalko J. & Ščepka A. (1991): Charakteristika pieninských populácií Scopolia carniolica Jaeq . Zborník prác o Tatranskom národnom parku 31: : 45 -52. strana Zborník prác o Tatranskom národnom parkuDPDF
22.10.2018 Soltés R. (1991): Bryotheca Tatrensis - Sphagnopsida. Zborník prác o Tatranskom národnom parku 31: : 9 -19. strana Zborník prác o Tatranskom národnom parkuDPDF
22.10.2018 Soltés R, (1990): Bryotheca Tatrensis - Marchantiopsida. Zborník prác o Tatranskom národnom parku 30: : 277 -309. strana Zborník prác o Tatranskom národnom parkuDPDF
22.10.2018 Novotný I. & Kubešová S. (2003): Mechy Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra a Paludella squarrosa na nové lokalitě u rybníka Konvent. [New locality of the mosses Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra and Paludella squarrosa at the Konvent pond. ] Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 16: : 95 -102. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.DPDF
22.10.2018 Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 15: : 135 -182. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.DPDF
22.10.2018 Suková R. (1998): Vegetace mechorostů v údolí Brtnice na Jihlavsku. [Die Moosvegetation im Tál vom Fluss Brtnice in der Umgebung voň Jihlava.] Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 13: : 57 -81. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.DPDF
22.10.2018 Novotný I. (1998): 9. bryologicko-lichenologické dny v obci Pávov u Jihlavy. [The ninth bryological-lichenological days in Pávov village near Jihlava town. ] Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 13: : 353 -355. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.DPDF
22.10.2018 Valachovič M. (1995): The role of cryptogams in differentiation of plant communities on the shady rocks in Western Carpathians. Thaiszia - journal of botany 5: : 131 -152. strana Thaiszia - journal of botanyDPDF
22.10.2018 Školek J. (2003): Geo rivali-Caricetum paniculatae ass. nova from the West Carpathians. Thaiszia - journal of botany 13: : 31 -66. strana Thaiszia - journal of botanyDPDF
22.10.2018 Hrivnák R. (2002): Aquatic plant communities in the catchment of the Ipeľ river in Slovakia and Hungary. Thaiszia - journal of botany 12: : 25 -50. strana Thaiszia - journal of botanyDPDF
22.10.2018 Hájek M. & Hájková P. (2002): Vegetation composition, main gradient and subatlantic elements in spring fens of the northwetern Carpathian border. Thaiszia - journal of botany 12: : 1 -24. strana Thaiszia - journal of botanyDPDF
22.10.2018 Blanár D. & Šoltés R. (2000): The glacial relic moss species Helodium blandowii in the Veporské vrchy Hills (Slovakia). Thaiszia - journal of botany 10: : 47 -51. strana Thaiszia - journal of botanyDPDF
22.10.2018 Valachovič M. & Janovicová K. (1999): Altitudinal differentiation of oligotrophic water-spring vegetation in Slovakia. Thaiszia - journal of botany 9: : 49 -62. strana Thaiszia - journal of botanyDPDF
22.10.2018 Šoltés R. & Novák A. (1999): Calliergon trifarium (Bryophyta) in the Belianske luky National Nátuře Reservě (Poprad Basin, Slovakia) confirmed. Thaiszia - journal of botany 9: : 11 -14. strana Thaiszia - journal of botanyDPDF
22.10.2018 Soltés R., Nižňanská M. & Chytrý M. (1998): Finds of rare glacial relic moss species in the Volovecké vrchy Hills (Slovakia). Thaiszia - journal of botany 8: : 115 -120. strana Thaiszia - journal of botanyDPDF
22.10.2018 Soldán Z. (1989): Flóra machorostů CHPV Veltrubský luh. Studie a zprávy Okresního muzea Praha–východ 1987: : 5 -14. strana Studie a zprávy Okresního muzea Praha–východDPDF
22.10.2018 Sobotková V. (1995): Synantropní flóra a vegetace na území města Ostravy. Spisy prací přírodovědecké fakulty ostravské univerzity 87: : 1 -74. strana Spisy prací přírodovědecké fakulty ostravské univerzityDPDF
22.10.2018 Neuhäuslová Z. (ed.) (2001): The map of potential natural vegetation of the Šumava National Park, in English. [Karte der potentiellen natürlichen Vegetation des Šumava Nationalparks.] Silva Gabreta Suppl. 1: : 131 -189. strana Silva GabretaDPDF
22.10.2018 Neuhäuslová Z. (ed.) (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Silva Gabreta Suppl. 1: : 13 -74. strana Silva GabretaDPDF
22.10.2018 Novotný I., Pospíšilová L. & Pospíšil V. (1986): Bryofloriatický příspěvek k širšímu okolí Děčína. Severočeskou přírodou 19: : 77 -85. strana Severočeskou přírodouDPDF
22.10.2018 Zmrhalová M. (1993): Jak zanikl výskyt vzácného mechu Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst. v Šumperku. [How a locality of the rare moss species Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst. was destroyed near the town Šumperk.] Severní Morava 66: : 61 -62. strana Severní MoravaDPDF
22.10.2018 Zmrhalová M. (1994): Akademik Josef Podpěra a jeho přínos pro botanický výzkum jesenické oblasti. [Josef Podpéra and his contribution to the botanical research of the Jeseníky Mts.] Severní Morava 67: : 67 -68. strana Severní MoravaDPDF
22.10.2018 Zmrhalová M. (1994): Historie výzkumu mechové flóry Hrubého Jeseníku. [History of the bryological research of the Hrubý Jeseník Mts.] Severní Morava 67: : 39 -48. strana Severní MoravaDPDF
22.10.2018 Soldán Z. (1996): Nálezy mechorostů v okolí Nezvéstic a Nových Mitrovic. [Bryofloristic findings from surroundings of the villages Nezvěstice and Nové Mitrovice AVest Bohemia/.] - In: Nesvadbová J. et Sofron J., Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5.7.-12.7.1986), Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 94: : 46 -47. strana Sb. Západočes. Muz. Plzeň, PřírodaDPDF
22.10.2018 Vondráček M. (1993): Revize a rozšíření druhů rodu prthotrichum Hedw. v České a Slovenské republice (Musei). [Revision and distribution of the moss genus Orthotrichum Hedw. for Czech and Slovák republic.] Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 85: : 1 -76. strana Sb. Západočes. Muz. Plzeň, PřírodaDPDF
22.10.2018 Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. [The floristic materiál to the flora of the surroundings of the town Hluk.] Sb. Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 1: : 18 -27. strana Sb. Přírodovědného klubu v Uherském HradištiDPDF
22.10.2018 Hradilek Z. & Novotný I (1997): Mechorosty širšího okolí údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokvtné na jihozápadní Moravě. [Bryophytes of the Oslava, Jihlava and Rokytná river vallcys and their surroundings (South-west Moravia).] Přírodověd. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 30: : 1 -76. strana Přírodověd. Sborn. Západomorav. Muz. TřebíčDPDF
22.10.2018 Chytrý M. & Vicherek J. (1996): Přirozená a polopnrozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. Přírodověd. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 22: : 1 -125. strana Přírodověd. Sborn. Západomorav. Muz. TřebíčDPDF
22.10.2018 Balátová-Tuláčková E. & Ondráčková S. (1993): Vlhké loukv Třebíčská. Přírodověd. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 19: : 59 -86. strana Přírodověd. Sborn. Západomorav. Muz. TřebíčDPDF
22.10.2018 Balátová-Tuláčková E. (1993): Prodromus travinných a vysokpbylinných porostů CHKO Žďárské vrchy se zvláštním zřetelem k jejich ekologii . Přírodověd. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 19: : 33 -58. strana Přírodověd. Sborn. Západomorav. Muz. TřebíčDPDF
22.10.2018 Hradflck Z., Lizoň P. & Tlusták V. (1992): Soupis botanických sbírek v Československu. [A list of botanical collections in Czechoslovakia. Index herbariorum čechoslovacorum. ] Práce oboru přírodních věd Vlastivědného ústavu v Olomouci 37: : 1 -74. strana Práce oboru přírodních věd Vlastivědného ústavu v OlomouciDPDF
22.10.2018 Gutzerová N. (1995): Bryoflóra Libického luhu. [Bryophytes of floodplain forest Libický luh, Central Bohemia,] Polabská příroda 6: : 1 -9. strana Polabská přírodaDPDF
22.10.2018 Šoltés R. (1996): Insect outbreak in relation to heavy metal deposition in the moss species. Oecologia Montana 5: : 93 -96. strana Oecologia MontanaDPDF
22.10.2018 Pilous Z. (1995): Barbula johansenii Williams, the new Europaean moss species in the Belianske Tatry Mountams, Slovakia. Oecologia Montana 4: : 49 -52. strana Oecologia MontanaDPDF
22.10.2018 Soltés R. (1992): Heavy metal concentrations in the mosses of the Tatra Mountains (Czecho-Slovakia): multivariate analysis . Oecologia Montana 1: : 31 -36. strana Oecologia MontanaDPDF
22.10.2018 Vána J. (1988): Cephalozia (Dum.) Dum. in Aírica, with notes on the genus (Notes on some African hepatic genera 10). Nova Hedwigia, Berlin et Stuttgart, 30: : 179 -198. strana Nova Hedwigia, Berlin et Stuttgart, DPDF
22.10.2018 Mišíková K. & Šubová D. (2003): Príspevok k rozšíreniu machorastov v Národných parkoch Vysoké Tatry, Nízké Tatry a Slovenský raj. Naturae Tutela 7: : 7 -10. strana Naturae TutelaDPDF
22.10.2018 Školek J. & Šoltés R. (2001): Flóra a vegetácie prírodnej rezervácie Machy. Naturae Tutela 6: : 15 -28. strana Naturae TutelaDPDF
22.10.2018 Blockeel T. L., Bednarek-Ochyra H., Czernyadjeva I. V., Draper I., Fudali E., Kučera J., Long D. G., Ros R. M., Ochyra R., Schumacker R., Smith V. R., Sollman P., Sotiaux A., Thingsgaard K. & Zmrhalová M. (2003): New national and regional bryophyte records, 8. J. Bryol. 25: : 217 -221. strana J. Bryol. DPDF
22.10.2018 Blockeel T. L., Abay G., Çetin B., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Lewis Smith R. I., Matteri C. M., Farias R. M., Novotný I., Rao P., Enroth J., van Rooy J., Schiavona M. M. & Váňa J. (2003): New national and regional bryophyte records, 7. J. Bryol. 25: : 141 -144. strana J. Bryol. DPDF
22.10.2018 Bednarek-Ochyra H., Ochyra R. & Soldán Z. (2002): New national and regional bryophyte records 5. - 9. Racomitrium lamprocarpum (Mull. Hal.) A.Jaeger. J. Bryol. 24: : 90 . strana J. Bryol. DPDF
22.10.2018 Blockeel T. L., Arts T., Bruggeman-Nannenga M. A., Brusa G., Hedenäs L., Novotný I., Ochyra R., Sabovljević M. S. & Townsend C. C. (2002): New national and regional bryophyte records, 6. J. Bryol. 24: : 329 -332. strana J. Bryol. DPDF
22.10.2018 Kučera J. & Kockinger H. (2000): The identity of Grimmia andreaeoides Limpr. and Didymodon subandreaeoides (Kindb.) R.H. Zander. J. Bryol. 22: : 49 -54. strana J. Bryol. DPDF
22.10.2018 Kučera J. (1999): Didymodon australasiae var. umbrosus in the Czech Republic, with a review of recent records fřom Central Europe. J. Bryol. 21: : 71 -72. strana J. Bryol. DPDF
22.10.2018 Herben T. (1994): Local rate of spreading and patch dynamics of an invasíve moss species, Orthodontium lineare. J. Bryol. 18: : 115 -125. strana J. Bryol. DPDF
22.10.2018 Vána J. (1986): Ochyraea tatrensis gen. et spec. nov., a remarkable pleurocarpoua moss from Czechoslovakia. J. Bryol. 14: : 261 -267. strana J. Bryol. DPDF
22.10.2018 Vondráček M. (1986): Příspěvek k bryoflóře Sarcin v západních Čechách. Ibidem 32-33: : 9 -14. strana IbidemDPDF
22.10.2018 Kubinská A. (1990): Chráněna druhy machorastov. Chránené územia Slovenska 15: : 59 -60. strana Chránené územia SlovenskaDPDF
22.10.2018 Kubinská A. (1998): Machorasty NPR Šúr. Chránené územia Slovenska 36: : 11 -13. strana Chránené územia SlovenskaDPDF
22.10.2018 Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wálder des sudlichen Teils des Gebirges Český les. Folia musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Sect Botanica 39/40: : 29 -54. strana Folia musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Sect BotanicaDPDF
22.10.2018 Neuháual R. & Neuháualová-Novotná Z. (1989): Beitrasr sur Kenntnis der Tannen-Eichanwálder in Böhmen. Folia musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Sect Botanica 30: : 1 -47. strana Folia musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Sect BotanicaDPDF
22.10.2018 Šoltés R (1997): Sphagnum fimbriatum VVilson (Muscopsidu), wacny rnselinnik vo vytcenom raselinisku pri Poprade. Daphne, Bratislava, 2: : 27 -28. strana Daphne, Bratislava, DPDF
22.10.2018 Pospíšil V. (1988): Die Laubmoose Mahrena, ihr Hauflgkeitsund Gefahrdungsgrad. Čas. Morav. muz. 73: : 123 -128. strana Čas. Morav. muz.DPDF
22.10.2018 Novotný I. (1997): Variability and distribution of Ditrichum flexicaule sensu lato in the Czech and Slovák Republics. Čas. Morav. muz. 81: : 157 -192. strana Čas. Morav. muz.DPDF
22.10.2018 Novotný I. (1993): Mech Saelania elaucescens (Hedw.) Broth. (Musei) v České a Slovenské republice. [The species Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. (Musei) in the Czech and Slovák Repubhcs.] Čas. Morav. muz. 78: : 79 -87. strana Čas. Morav. muz.DPDF
22.10.2018 Chytrý M. (1993): Bemerkungen zur Vegetation der primar waldfreien Flachen auf nichtxerothermen Standorten in Flusstálern des Sudostrandes des Böhmischen Massivs.. Čas. Morav. muz. 77: : 123 -137. strana Čas. Morav. muz.DPDF
22.10.2018 Novotný I. (1992): Rod Pleuridium Rabenh. (Musei: Ditrichaceae) v Československu. [The genus Pleuridium Rabenh. (Musei: Ditrichaceae) in Czechoslovakia] . Čas. Morav. muz. 77: : 99 -121. strana Čas. Morav. muz.DPDF
22.10.2018 Pospíšil V. & Pospíšilová L. (1991): Die Laubmoose des Kurortes Luhačovice. Čas. Morav. muz. 76: : 169 -183. strana Čas. Morav. muz.DPDF
22.10.2018 Pospíšil V. (1991): Verbreitung und Gefährdungsgrad vpn Arten der Gattung Rhynchostegiella (B.S.G.) Limpr. in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. muz. 76: : 159 -167. strana Čas. Morav. muz.DPDF
22.10.2018 Novotný I. & Klimeš L (1991): Lophozia (Protolophozia) debiliformis Schust. & Damsh. (Hepaticae) in the Polar Ural Mountains. Čas. Morav. muz. 76: : 281 -282. strana Čas. Morav. muz.DPDF
22.10.2018 Novotný I. (1990): Tha moas Campylopua introflaxua (Hadw.)Brid. new to Czechoalovakia. Čas. Morav. muz. 75: : 237 -238. strana Čas. Morav. muz.DPDF
22.10.2018 Pospíšil V. (1989): Die Laubmcose Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. ex Milde und Aphaneregma patens (hedw.) Lindb. ihre Verbreitung und Gefabrdumg in der Tschechoslowakei. Čas. Morav. muz. 74: : 151 -166. strana Čas. Morav. muz.DPDF
22.10.2018 Pospíšil V. (1987): Verbreitung, Skoligie und Grade der Gefahr-dung der Laubmoose Tořtula virescens (De Not.) De Not., T. papillosa Wila. und T. latifolia Bruch ex Hartm. in der Tschechoalowakei. Čas. Morav. muz. 72: : 107 -134. strana Čas. Morav. muz.DPDF
22.10.2018 Novotný I. (1986): The mosa Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boul. in Czechoalovakia. Čas. Morav. muz. 71: : 119 -130. strana Čas. Morav. muz.DPDF
22.10.2018 Pospíšil V. (1985): Die Laubmoose Pterigynandrum filiforme H"dw. und Platygyrium repena (Brid.) B.S.G., mogliche Indikatorea der Luftverachmutzung, in der Tachechoalowakei. Čas. Morav. muz. 70: : 115 -145. strana Čas. Morav. muz.DPDF
22.10.2018 Duda J. (1990): Zajímavá abírka mechů z Hrubého Jeaeniku. [Intereatinsf collection oí moaaea írom tha Hrubý Jeaenik Mta. (Czechoalovakia).] Čas. slez. Muz. (A) 39: : 185 -190. strana Čas. slez. Muz. (A)DPDF
22.10.2018 Peciar V. (1988): Studia bryofloristica Slovaciae XIV. Acta Facultatis Rer. Natur. Univ. Comenianae, Botanica 35: : 37 -46. strana Acta Facultatis Rer. Natur. Univ. Comenianae, BotanicaDPDF
22.10.2018 Šomšák L. (1986): Aasoziation Arunco-Salicetum capreae (Hadač at al, 1969) em. Šomšák hoc loco im Zipserteil des Slovenské rudohorie -Gebirge. Acta Facultatis Rer. Natur. Univ. Comenianae, Botanica 33: : 11 -21. strana Acta Facultatis Rer. Natur. Univ. Comenianae, BotanicaDPDF
22.10.2018 Soldán H. (1989): Ekologicko-gyntaxonomicxé hodnotenie bryocanóz Vysokých a Belianskych Tatier. Biológické práce 36: : 1 -148. strana Biológické práceDPDF
20.10.2018 Řezáč Milan (2017): Pavouci navrhované přírodní památky Šárecká květnice v Praze-Podbabě. : 26 stran Magistrát hlavního města Prahy  DPDF
20.10.2018 Řezáč Milan (2017): Pavouci a sekáči významného krajinného prvku Křídový výchoz Na Vrchách v Praze- Běchovicích. : 29 stran Magistrát hlavního města Prahy  DPDF
20.10.2018 Machač O. & Trnka F. (2017): Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému a arachnologickému průzkumu – PP Sovince. : 9 stran Krajský úřad - Jihomoravský kraj  DPDF
20.10.2018 Machač O. & Trnka F. (2017): Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému a arachnologickému průzkumu – PP Kameníky. : 10 stran Krajský úřad - Jihomoravský kraj  DPDF
20.10.2018 Machač O. & Trnka F. (2017): Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému a arachnologickému průzkumu – PP Kamenice u Hlohovce. : 8 stran Krajský úřad - Jihomoravský kraj  DPDF
20.10.2018 Machač O. (2017): Závěrečná zpráva k provedenému arachnologickému průzkumu – NP Podyjí: vybrané lokality v okolí Hnanic. : 10 stran Sprava NP Podyjí  DPDF
20.10.2018 Kůrka A., Rus I., Moravec P., Vonička P. & Linhart M. (2017): Zoologický inventarizační průzkum nivy Mlýnské Cidliny, k. ú. Hradišťko II, Žiželice. : 33 stran Měs. ú. Kolín  DPDF
20.10.2018 Krejčí T. (2017): Seznam pavouků lokality Terasy u Konice. : neuvedeno Sprava NP Podyjí  DPDF
20.10.2018 Krejčí T. (2017): Seznam pavouků lokality PP Horáčkův kopeček. : neuvedeno Sprava NP Podyjí  DPDF
20.10.2018 Krejčí T. (2017): Seznam pavouků lokality Havraníky – třešňový a višňový sad. : neuvedeno Sprava NP Podyjí  DPDF
20.10.2018 Krejčí T. (2017): Seznam pavouků lokality EVL Podmolí – strouha. : neuvedeno Sprava NP Podyjí  DPDF
20.10.2018 Krejčí T. (2017): Seznam pavouků lokality Čížovský starý rybník. : neuvedeno Sprava NP Podyjí  DPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018