Detail publikace: Czech Mycology
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Czech Mycology
Název pro citace: Czech Mycology
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
ISSN pro tisk: 1211-0981
ISSN on line: 1805-1421
Vznik: 1993
Návaznost: Dříve jako Česká mykologie, ISSN 0009-0476
Vychází: 2x ročně
Zaměření: Je vědecký časopis publikující články ze všech oblastí mykologie.
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Stav v databázi: Do databáze jsou zařaceny obsahy čísel od č. 47(1) do 70(2) a přiřazeny PDF z webových stránek
Id: 9d5e1967-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 4051 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348