Detail publikace: Bryonora
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Bryonora - Zpravodaj bryologicko-lichenologické sekce ČBS
Alternativní název: Bryonora bulletin
Název pro citace: Bryonora
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
ISSN pro tisk: 0862-8904
Vznik: 1988
Vychází: 2x ročně
Zaměření: Původní, referátové nebo informativní kratší články, zprávy, o činnosti sekce, výběrová bibliografie zahraničních prací, bibliografie čs. bryologů a lichenologů; čeština a slovenština; xerokopie (původně rotaprint)
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Stav v databázi: Do databáze jsou zařazeny obsahy všech čísel od 1/1988 do 62/2018
Poznámka: ČSBS, BÚ ČSAV, Členové a spolupracovníci sekce
Id: 6a8db2cb-35d4-11e0-b58b-b7249233d63c / 7032 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348