Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
1987Jihočeský ornitologický klub Avifauna jižních Čech a její změny. 2. díl. Sborník přednášek z l. jihočeské ornitologické konference konané ve dnech 22.- 23. února 1986 v Českých Budějovicích. 1 -4. strana obálky a obsah Obálka a obsahDPDF
1987Musil P. Změny v početnosti jednotlivých druhů vodních ptáků hnízdících na rybnících v okolí Kardašovy Řečice v letech 1980 - 1985.. [Bestandsveränderungen der Brutwasservögel auf den Teichen in der Umgebung von Kardašova Řečice im Zeitraum 1980 -1985.] 137-151. strana Přednáška, referátDPDF
1987Pecl K. Ornitologický výzkum Státní přírodní rezervace Řežabinec v letech 1976 - 1984.. [Ornithologische Erforschung des Naturschutzgebietes Řežabinec in den Jahren 1976 -1984.] 152-179. strana Přednáška, referátDPDF
1987Pykal J., Vlček J. & Všetečka R. Rozšíření, početnost a ekologické nároky motáka pochopa (Circus aeruginosus L.) v jihozápadních Čechách.. [Verbreitung, Siedlungsdichte und ökologische Ansprüche der Rohrweihe (Circus aeruginosus L.) in SW Böhmen.] 180-193. strana Přednáška, referátDPDF
1987Řepa P. Dosavadní výsledky akce sledování hnízdních stavů lysky černé, Fulica atra L. v ČSR se zvláštním zřetelem k výsledkům z Jihočeského kraje.. [Die bisherigen Ergebnisse der Brutbestanduntersuchungen der Blessralle (Fulica atra L.) mit besonderer Rücksicht auf die Ergebnisse aus Südböhmen.] 194-201. strana Přednáška, referátDPDF
1987Smrček M. & Buřič K. Hnízdní ekologie kachen (Anatidae) na ostrově Bošileckého rybníka.. [Zur Brutökologie der Entenvögel (Anatidae) auf der Inseln des Fischteiches Bošilecký.] 202-220. strana Přednáška, referátDPDF
1987Šálek M. K historii a současnosti rozšíření břehouše černoocasého (Limosa limosa L.) a vodouše rudonohého (Tringa totanus L.) v Českobudějovické a Třeboňské pánvi. [Zur historischen und gegenwärtigen Verbreitung der Uferschnepfe (Limosa limosa L.) und des Rotschenkels (Tringa totanus L.) in Teichbecken von České Budějovice und Třeboň.] 221-230. strana Přednáška, referátDPDF
1987Šimek L. Vývoj populace husy velké (Anser anser L.) na Třeboňsku. [Zur Entwicklung der Grauganspopulation im Teichgebiet von Třeboň.] 231-241. strana Přednáška, referátDPDF
1987Škopek J. Kroužkování volavky popelavé (Ardea cinerea L.) v jižních Čechách a současné poznatky o jejích pozdních příletech a migraci.. [Beringung des Graureihers (Ardea cinerea L.) in Südböhmen und die gegenwärtigen Kentnisse über ihre Zugverhaltnisse.] 242-248. strana Přednáška, referátDPDF
1987Šťastný K., Bejček V., Janda J., Hlásek J., Ševčík J. & Dostálová L. Hnízdění vodních ptáků na rybničních ostrovech Třeboňské pánve - srovnání let 1978/1979 a 1985.. [Brutpopulation der Wasservögel auf den Inseln der Fischteiche des Beckens von Třeboň - Vergleich der Jahre 1978/79 und 1985.] 249-259. strana Přednáška, referátDPDF
1987Vlček J., Mráz L. & Pykal J. Rozšíření výra velkého (Bubo bubo L.) v okresech Klatovy, Strakonice a Písek v letech 1981 -1985.. [Zur Verbreitung des Uhus (Bubo bubo L.) in den Bezirken Klatovy, Strakonice und Písek in den Jahren 1981 -1985.] 260-268. strana Přednáška, referátDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348