Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
1990Jihočeský ornitologický klub Ptáci v kulturní krajině. 2. díl. Sborník přednášek z II. jihočeské ornitologické konference konané ve dnech 25. a 26. února 1989 v Českých Budějovicích. Obálka a obsah. 1-4. strana obálky a obsah. Obálka a obsahDPDF
1990Řepa P. Změny v početnosti ptáků v rozptýlené nelesní zeleni. [Änderungen in der Häufigkeit der Vögel im zerstreuten hohen Feldgrün.] 163-170. strana Přednáška, referátDPDF
1990Schmazer A. Über den Rückgang des Birkhuhns im Mühlviertel (Oberösterreich). [Ústup tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Mühlviertlu (Horní Rakousko).] 171-180. strana Přednáška, referátDPDF
1990Sladkovský P. Rozšíření a početnost výra velkého (Bubo bubo) v jižních Čechách a poznámky k jeho ekologii. [Verbreitung und Häufigkeit des Uhu (Bubo bubo) in Südböhmen und Bemerkungen zu seiner Ökologie.] 181-187. strana Přednáška, referátDPDF
1990Šálek M. Početnost, dynamika a biotop lokální populace čejky chocholaté (Vanellus vanellus L.) v severní části Budějovické pánve v letech 1982 - 88. [Häufigkeit, Dynamik und Biotop der Lokalpopulation des Kiebitz (Vanellus vanellus L.) im Nordteil des Beckens von Budweis in den Jahren 1982 - 1988.] 189-205. strana Přednáška, referátDPDF
1990Bureš J. Avifauna bukových porostů Vysoký Kamýk v roce 1988. [Vogelfauna der Buchenwälder bel Vysoký Kamýk im Jahr 1988.] 207-215. strana Přednáška, referátDPDF
1990Exnerová A., Fuchs R., Musil P. et al. Sčítání hnízdních populací vodních ptáků metodou dvou kontrol v roce 1988. [Verfolgung von brütenden Populationen von Wasservögeln mit der Methode doppelter Zählung in Südböhmen im J. 1988.] 217-228. strana Přednáška, referátDPDF
1990Formánek J., Chutný B. & Škopek J. K rozšíření slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) v jižních a západních Čechách. (Výzva ke spolupráci). [Zur Verbreitung des Weisstern-Blaukehlchens (Luscinia svecica cyanecula) in Süd- und West- Böhmens.] 229-232. strana Přednáška, referátDPDF
1990Chytil J. Botulismus na jižní Moravě v roce 1988. [Botulismus in Sudmähren im Jahr 1988.] 233-243. strana Přednáška, referátDPDF
1990Musil P. Vazba bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) na rybniční biotopy a jeho početnost v nich. [Bindung des Braunkehlchens an Teichbiotope und seine dortige Häufigkeit.] 245-252. strana Přednáška, referátDPDF
1990Pavelka Jan Srovnání zimní avifauny na dvou biotopech v podhorské obci. [Vergleich der Winter-Vogelfauna in zwei Biotopen des Gebirgsdorfes.] 253-263. strana Přednáška, referátDPDF
1990Zasadil P. Sezónní změny v počtech vodních ptáků na vybraných rybnících v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. [Saisonänderungen in der Zahl der Wasservögel an ausgewählten Teichen des Landschaftsschutzebietes Třeboňsko.] 265-275. strana Přednáška, referátDPDF
1990Brandl P. Hnízdní hustota ptáků v kulturní krajině Českobudějovické rybniční pánve. [The density of breeding birds in a cultivated countryside of the pond area near České Budějovice.] 277-292. strana Přednáška, referátDPDF
1990Peške L. Pražská populace krahujce obecného (Accipiter nisus). Změny hnízdní bionomie v prostředí silně ovlivněném člověkem. [The population of sparrowhawks living in Prague. The changes of nesting bionomy in an environment with high human influence.] 293-300. strana Přednáška, referátDPDF
1990Aubrecht G. Aktuelles aus der Wasservogelforschung in Österreich. [Aktuální informace o výzkumu vodního ptactva v Rakousku.] 301-328. strana Přednáška, referátDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348