Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
1984Pellantová J. & Hudec K. (eds.) Vodní ptactvo a jeho prostředí v ČSSR. Sborník referátů ze seminářů Pracovní skupiny pro výzkum, ochranu a obhospořadování vodního ptactva a jeho prostředí při ÚVO ČSAV, Brno 1984. 1 -4. strana obálky a obsah. Obálka a obsahDPDF
1984Baruš V. Úvod. 5-6. strana Úvodník, předmluvaDPDF
1984Hudec K. Výzkumy vodního ptactva v ČSSR. 7-9. strana Přednáška, referátDPDF
1984Účastníci semináře Rezolúcia. 10-15. strana Informační článekDPDF
1984Řepa P. Výzkum lysky černé (Fulica atra). 19-20. strana Přednáška, referátDPDF
1984Hora J. Výzkum labutě velké (Cygnus olor). 21-24. strana Přednáška, referátDPDF
1984Hudec K. Výzkum hus. 25. strana Přednáška, referátDPDF
1984Hájek V. Výzkum bahňáků (Charadriiformes). 26-27. strana Přednáška, referátDPDF
1984Chvapil S. Výzkum brodivých ptáků (Ciconiiformes). 28-29. strana Přednáška, referátDPDF
1984Folk Č., Kožená I. & Křen J. Mezinárodní sčítání vodních ptáků na území ČSR. 30-33. strana Přednáška, referátDPDF
1984Urbánek B. Jak dále při hospodaření s vodní zvěří. 37-57. strana Přednáška, referátDPDF
1984Polonček R. Kachna divoká - její význam a chov u Lesního závodu Opočno. 59-70. strana Přednáška, referátDPDF
1984Pumpr V. Přehled chorob vodní drůbeže ve velkochovech v ČSR v letech 1975-1980. 73-79. strana Přednáška, referátDPDF
1984Hudec K., Pellantová J. & Rachač V. Hromadně úhyny vodního ptactva v ČSSR. 81-88. strana Přednáška, referátDPDF
1984Hubálek Z. & Hudec K. Příčiny hromadných úhynů volně žijícího vodního ptactva. 89-96. strana Přednáška, referátDPDF
1984Týmová B. & Štumpa A. Výskyt virů chřipky a paramyxovirů u volně žijícího ptactva. 97-103. strana Přednáška, referátDPDF
1984Folk Č., Nosek J. & Kožuch O. Výsledky výzkumu vodních a rákosinných ptáků jako možných rezervoárů arbovirů. 105-111. strana Přednáška, referátDPDF
1984Marjánková K. Otrava olovem a botulismus vodních ptáků. 113-124. strana Přednáška, referátDPDF
1984Bušta J. Helminti některých druhů vodních ptáků v oblasti Nadějských rybníků. 125-128. strana Přednáška, referátDPDF
1984Koubek P. Některé faktory ovlivňující složení helmintofauny ptáků vázaných na vodní prostředí. 129-131. strana Přednáška, referátDPDF
1984Hudec K., Husák Š., Kubíček F. & Vlček V. Typizace a klasífikace vodních a mokřadních biotopů v ČSSR. 135-144. strana Přednáška, referátDPDF
1984Husák Š. Významné typy vod a mokřadů v ČSSR z hlediska vegetace. 145-157. strana Přednáška, referátDPDF
1984Květ J. & Husák Š. Provoz rybničních ekosystémů z hlediska vegetace. 159-166. strana Přednáška, referátDPDF
1984Kubíček F. Vodní ekosystémy z hlediska ostrovní ekologie. 167-182. strana Přednáška, referátDPDF
1984Hudec K. Teorie optimálního prostředí pro vodní ptactvo. 183-186. strana Přednáška, referátDPDF
1984Kubíček F. Potravní nabídka ve vodních ekosystémech z hlediska vodního ptactva. 187-204. strana Přednáška, referátDPDF
1984Hudec K. Etologie vodního ptactva ve vztahu k ekologickým podmínkám. 205-209. strana Přednáška, referátDPDF
1984Peňáz M. Ekologie vodních prostředí z hlediska vzájemných vztahů synusií ptáků a ryb. 211-215. strana Přednáška, referátDPDF
1984Šeda Z. Antropogenní vlivy na vodní ekosystémy. 217-228. strana Přednáška, referátDPDF
1984Leiská M. Chráněné lokality vodních prostředí v ČSSR. 231-234. strana Přednáška, referátDPDF
1984Šula R. Provádění úprav toků metodami vyhovujícími ekologickým podmínkám. 235-240. strana Přednáška, referátDPDF
1984Šťastný K. & Bejček V. Zkušenosti s melioracemi rybníků jako hnízdišť vodního ptactva: Závislost hnízdní hustoty vodního ptactva na rybničních úpravách. 241-254. strana Přednáška, referátDPDF
1984Šťastný K. & Bejček V. Zkušenosti s melioracemi rybníků jako hnízdišť vodního ptactva: Úspěšnost hnízdění vodního ptactva na rybničních ostrovech. 255-262. strana Přednáška, referátDPDF
1984Balát F. Zlepšování hnízdních možností pro vodní ptactvo. 263-265. strana Přednáška, referátDPDF
1984Bouchner M. Umělá hnízdiště pro kachny. 267-268. strana Přednáška, referátDPDF
1984Musil O. Zkušenosti s řízením režimu mokřadů. 269-270. strana Přednáška, referátDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348