Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2000Málková P. (eds.) Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí. [Tetraonids - Tetraonidae at the break of the Millennium.] 1-147. strana Celý časopis nebo sborníkDPDF
2000Jirát J. Realizace záchranného programu kriticky ohroženého druhu živočicha tetřeva hlušce v ČR. [Realisation of the saving programme of critically endagered animal species - the Capercaillie in the Czech Republic.] 6-11. strana  DPDF
2000Šťastný K., Bejček V., Málková P. Tetraonidae v Evropě a v České republice. [Tetraonids in Europe and in the Czech Republic.] 12-18. strana Přednáška, referátDPDF
2000Koubek P., Banaš M. Tetřevovití v Jeseníkách: možnosti přežití. [Tetraonid birds in the Jeseníky Mts.: Chances for survival.] 19-25. strana Přednáška, referátDPDF
2000Rajchard J., Ševčík J. Tetřevovití na Třeboňsku. [Tetraonidae in the Třeboň basin area.] 26-27. strana  DPDF
2000Schmalzer A. & Uhl H. Present status of grouse species (Tetraonidae) in the Freiwald area (Austria). 28-32. strana Odborná práceDPDF
2000Bergmann H. H., Christiane S. & Klaus S. Release projects with grouse - a pleafor translocations. 33-42. strana Odborná práceDPDF
2000Bartošová D. Historie a perspektivy tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na území CHKO Beskydy. [History and perspective of Capercaillie (Tetrao urogallus L.) in the Protected Landscape Area Beskydy Mts.] 44-51. strana Přednáška, referátDPDF
2000Bufka L., Červený J. & Bürger P. Vývoj početnosti tetřeva hlušce (Tetraop urogallus) na Šumavě. [Development of Abundance of Capercaillie (Tetrao urogallus) in the Šumava Mts.] 52-57. strana Přednáška, referátDPDF
2000Klaus S. & Graf K. Breeding and releasing projects for Capercaillie Tetrao urogallus in Germany. 58-65. strana Odborná práceDPDF
2000Posík R. Zásady chovu tetřevovitých. [Principles of tetraonid breeding.] 66-71. strana  DPDF
2000Nedvědová J., Kroupová V., Kříha J. Produkční a zdravotní parametry v odchovně tetřevů. [The production and health parameters in the Capercaillie rearing house.] 72-76. strana  DPDF
2000Porkert J., Schindlatz K.-H. Tetřevci jako indikátor kvality prostředí a stavu populace tetřeva, důvody jejich studia a umělého odchovu. [Capercaillie and Black Grouse hybrids as indicators of environment quality and of Capercaillie population condition, reasons of research and rearing.] 77-79. strana  DPDF
2000Bürger P., Červený J. & Bufka L. Vývoj početnosti tetřívka obecného (Tetrao tetrix) na Šumavě. [Development of Abundance of Black Grouse (Tetrao tetrix) in the Šumava Mts.] 82-89. strana Přednáška, referátDPDF
2000Šímová P., Málková P., Bejček V., Šťastný K. Ekologické nároky tetřívka obecného v Krušných horách a jeho management. [Ecological Requirements and Habitat Management of the Black Grouse in the Krušné hory Mts.] 90-100. strana Přednáška, referátDPDF
2000Tomsová H., Bejček V., Málková P., Šťastný K. Radio-telemetrické sledování prostorové aktivity tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v imisních oblastech Krušných hor. [Radio-telemetry study of space activity of the Black Grouse (Tetrao tetrix) in imission-affected areas of the Krušné hory Mts.] 101-105. strana Přednáška, referátDPDF
2000Tejrovský V. Současné rozšíření tetřívků v Doupovských horách. [Present Distribution of the Black Grouse in the Doupovské hory Mts..] 106-109. strana Přednáška, referátDPDF
2000Eleder P. & Šímová P. Vývoj rozšíření a početnosti tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. [Development of spreading and number of black grouse (Tetrao tetrix) in the protected landscape area of the Žďár highlands.] 110-113. strana  DPDF
2000Nováková E., Schwarz O. Sjezdová dráha v KRNAP jako biotop tetřívka ? [A piste in KRNAP as a black grouses biotope ?] 114-120. strana  DPDF
2000Džubera P. Rozšíření, odhad početnosti a charakteristika biotopu tetřívka obecného (Tetrao tetrix) ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá. [Distribution, number estimation and habitat features of Black Grouse (Tetrao tetrix) in the Libavá Military Exercise Area.] 121-129. strana Přednáška, referátDPDF
2000Červený J., Bufka L. & Bürger P. Vývoj početnosti jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na Šumavě. [Development of Abundance of Hazel Grouse (Bonasa bonasia) in the Šumava Mts] 132-137. strana Přednáška, referátDPDF
2000Klaus S., Sewitz A. Ecology and Conservation of Hazel grouse Bonasa bonasia in the Bohemian Forest (Sumava, Czech Republic). 138-146. strana  DPDF
2000Scherzinger W., Klaus S., Sun Y.-H. & Fang Y. Territorial and mating behaviour of Chinese Grouse Bonasa sewercowi. 147. strana Odborná práceDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348