Detail: Acidifikovaná jezera ČSFR.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Lukavský J.
Název: Acidifikovaná jezera ČSFR.
Rok vydání: 1994
Publikace: Neveřejná
Strana: 8 stran
Jazyk citace: Cz
Deponovano: AOPK ČR
Typ citace: Výzkumná zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny;
Poznámka: Stručné shrnutí výsledků z Tater a Šumavy - pH menši 5, vápnění není nutné - výskyt sněžných řas,
ID: 100339 D.zařaz.: 24.07.2008 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: Knihovna AOPK
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348