Detail: Botanická inventarizace chráněné naleziště Slatinná louka u Velenky.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Marie Pivničková
Název: Botanická inventarizace chráněné naleziště Slatinná louka u Velenky.
Rok vydání: 1976
Publikace: Neveřejná
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Deponovano: Správa CHKO Kokořínsko
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Botanika;
Hesla: Inventar. průzkum botanický;
Poznámka: Dokumenty jsou uloženy v rezervační knize.
ID: 191866 D.zařaz.: 28.11.2012 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: Holubová M. Správa CHKO Kokořínsko.
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348