Seznam MZCHÚ,ptačích oblastí a evropsky významných lokalit pro vybraný NP nebo VCHKÚ
Formulář obsahuje seznam maloplošných chráněných území (MCHÚ),seznam ptačích oblastí (PO),evropsky významných lokalit (EVL) a Významných krajinných prvků pro vybraný MP nebo CHKO. PO a EVL tvoří soustavu Natura 2000. Použitím tlačítka Popis a Mapka se zobrazí podrobnosti a mapa vybraného území. Popis pro PO jsou umístěn na http://ptaci.natura2000.cz a mapky jsou umístěny na webu Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) http://drusop.nature.cz/ ,pro EVL jsou popisy na http://stanoviste.natura2000.cz/. Tyto weby spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Dále použitím tlačítka C se zobrazí přiřazené citace.. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
TypLokalitaSprávcePopisC
Přírodní rezervace ArbaAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Přírodní rezervace ČabelAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Přírodní rezervace Libouchecké rybníčkyAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Přírodní rezervace Niva Olšového potokaAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Přírodní rezervace Pavlino údolíAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Přírodní rezervace Pekelský důlAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Přírodní rezervace Pod lesemAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Přírodní rezervace Rájecká rašeliništěAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Přírodní rezervace Stará OleškaAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Přírodní rezervace Za pilouAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Přírodní památka HofbergAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Přírodní památka Meandry Chřibské KameniceAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Přírodní památka Rybník u Králova mlýnaAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Přírodní památka Tiské stěnyAOPK ČR Správa CHKO Labské pískovcePopisC
Ptačí oblast Labské pískovce PopisC
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348