Natura 2000 - seznam Ptačích oblastí a Evropsky významné lokality
Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie. V České republice za naturové oblasti zodpovídá Agentura ochrany přírody a krajiny. Formulář obsahuje seznam těchto chráněných území. Seznam navazuje na Ústřední seznam ochrany přírody, který spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Seznam se využívá při přiřazování lokalit k citaci a následně k výběru citací přiřazených k zvolené lokalitě. Na základě seznamu okresů a VCHKU do kterých spadají jednotlivé lokality, jsou připojené citace automaticky přiřazeny i k těmto lokalitám. S využitím přesměrováním na www stránky vlastnící Agentura ochrany přírody a krajiny se kliknutím na tlačítko Popis zobrazí informace o územím a tlačítkem Mapka se zobrazí mapka vybraného území. Dále použitím tlačítka C se zobrazí přiřazené citace. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348