Seznam periodik
Formulář obsahuje seznam periodických publikací. Sledované časopisy jsou označeny znakem 1. Ostatní periodické publikace (pravidelně nesledované), u kterých je, do databáze zařazena alespoň jedna citace jsou označeny kódem 9. Pomocí filtru lze provést výběr publikací dle zadaných kritérii. Jednotlivé skupiny jsou setříděny názvem publikace. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailnější informace o publikaci. Kliknutím na tlačítko Č se u periodik označených kódem 1 zobrazí seznam vydaných čísel a u periodik označených kódem 9 se zobrazí seznam vložených citací. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz.
CodePublicationEditorISSNVznikZánikType public.ČD
1Acrocephalus (Ostrava) Slezská ornitologická společnost 2464-79181980 ČasopisČD
1Acta Carpathica Occidentalis Muzeum regionu Valašsko ; Muzeum JV Moravy ve Zlíně 1804-27322010 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
1Acta entomologica bohemoslovaca ČSAV EÚ ; Čsl. spol. entomologická 0001-560119651992ČasopisČD
1Acta entomologica Musei Nationalis Pragae Národní muzeum 0374-10361967 ČasopisČD
1Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae Národní muzeum 0554-926419501989ČasopisČD
1Acta Musei Beskidensis Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 1803-960X2009 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
1Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae Moravské zemské muzeum 1211-87881997 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
1Acta Musei Neostadeni Bohemiae Městské muzeum Nové Město nad Metují 1802-75552007 Sborník vlastivědnýČD
1Acta Musei Reginaehradecensis, series A : scientiae naturales Muzeum východních Čech v Hradci Králové 0231-96161958 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
1Acta musei richnoviensis, sect. natur. Muzeum a galerie Orlických hor 1213-426019712017ČasopisČD
1Acta Musei Silesiae. Scientiae naturales Slezské zemské muzeum v Opavě 2336-31932014 ČasopisČD
1Acta rerum naturalium - Přírodovědný časopis Vysočiny Muzeum Vysočiny Jihlava ; Muzeum Vysočiny Třebíč 1801-59722005 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
1Acta Societatis Zoologicae Bohemicae Česká spol. zoologická 1211-376X1993 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
1Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae Academia, nakladatelství AV ČR ; Čsl. Zoologická společnost při ČSAV 0862-524719901992ČasopisČD
1Acta Universitatis Carolinae, Biologica Karolinum, nakladatelství UK 0001-71241955 ČasopisČD
1Acta Universitatis Carolinae, Environmentalica Karolinum, nakladatelství UK 0862-652919912010ČasopisČD
1Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultatis rerum naturalium, Biologia. UP 0231-81211983 ČasopisČD
1Acta veterinaria VFU ; SPN 0001-72131969 ČasopisČD
1Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje ZO ČSOP č. 23/08 Kladská ; Správa CHKO Slavkovský les 1804-19141975 ČasopisČD
1Avifauna E-zine Avifauna z.s. 2571-20122018 Internetový časopisČD
1Aythya UK FPří  2008 ČasopisČD
1Bedrník SSEV Pavučina  2002 ČasopisČD
1Benešovský kalendář Měs. ú. Benešov  19722008ČasopisČD
1Benešovský kulturní kalendář Měs. ú. Benešov   ČasopisČD
1Berichte des Vereins schlesischer Ornithologen  19081945ČasopisČD
1Beskydy MZLU 1803-24512008 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
1Beskydy - zpravodaj chráněné krajinné oblasti ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr ; Správa CHKO Beskydy  2003 ČasopisČD
1Bezděz, vlastivědný sborník Vlastivědný spolek Českolipska ; Státní okresní archív v České Lípě Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 1211-91721990 Sborník vlastivědnýČD
1Biológia, časopis Slovenskej akadémie vied Springer, Dordrecht, Heidelberg, London 0006-30881953 ČasopisČD
1Biologické listy AV ČR ÚMG 0366-048619122005ČasopisČD
1Biologie, chemie, zeměpis SPN 1210-33491992 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
1Bohemia centralis AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy 0231-58071959 ČasopisČD
1Botanika, informační a popularizační časopis Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 2336-22432013 ČasopisČD
1Bryonora - Zpravodaj bryologicko-lichenologické sekce ČBS ČBS, Bryologicko-lichenologická sekce 0862-89041988 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
1Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied  1988 ČasopisČD
1Bulletin VÚRH JU VÚRH 0007-389X1965 ČasopisČD
1Bulletin Vydra AOPK ČR ; ALKA Wildlife  1991 ČasopisČD
1Buteo ČSO ; SOVDS 1210-353519752007ČasopisČD
1Calluna. Zpravodaj západočeské pobočky České botanické společnosti ČBS, Západočeská pobočka  1996 ČasopisČD
1Campanula, zpravodaj chráněné krajinné oblasti Jeseníky ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu ; Správa CHKO Jeseníky  20092013ČasopisČD
1Cinclus - časopis Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině ČSO, pobočka na Vysočině 1803-68641990 ČasopisČD
1Columba - Informační zpravodaj Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni ne1995 ČasopisČD
1Crex - Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO ČSO, Jihomoravská pobočka 1213-211X1999 ČasopisČD
1Czech Mycology Česká vědecká spol. pro mykologii 1211-09811993 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
1Czech polar reports MU 1805-06892011 Časopis impaktovanýČD
1Časopis České společnosti entomologické Česká spol. entomologická 0862-660X19041918ČasopisČD
1Časopis Československé společnosti entomologické Nakladatelství ČSAV ; Čsl. spol. entomologická 0862-024519191952ČasopisČD
1Časopis Československé společnosti entomologické Čsl. spol. entomologická 0374-720419571964ČasopisČD
1Časopis Moravského muzea. Ser. B, Vědy přírodní Moravské zemské muzeum 0521-235919501996ČasopisČD
1Časopis Musea Království českého Národní muzeum 1210-974618551922ČasopisČD
1Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná Národní muzeum 1214-063519902006ČasopisČD
1Časopis Slezského muzea. A, Vědy přírodní Slezské zemské muzeum v Opavě 0323-062719511990ČasopisČD
1Časopis Slezského muzea. C, Dendrologia Slezské zemské muzeum v Opavě 0323-072419621979ČasopisČD
1Časopis Slezského zemského muzea. A, Vědy přírodní Slezské zemské muzeum v Opavě 1211-302619912013ČasopisČD
1Česká mykologie Čsl. věd. spol. pro mykologii 0009-047619471992ČasopisČD
1České Švýcarsko - zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko Sprava NP České Švýcarsko  2001 ČasopisČD
1Česko-moravský rybář - vzdělávací odborný časopis věnovaný společnému hájení ryb a zvelebení rybářství  19041920ČasopisČD
1Českomoravský rybář - měsíčník věnovaný zvelebování chovu ryb v Čechách a na Moravě Ústř. jednota rybářská  19391945ČasopisČD
1Československé rybářství - odborný rybářský časopis SZN, Praha  19531967ČasopisČD
1Československý ornitholog Moravský ornitologický spolek  19341949ČasopisČD
1Československý rybář - měsíčník věnovaný veškerým zájmům ku povznesení chovu ryb v republice Československé Ústř. jednota rybářská  19201939ČasopisČD
1Československý rybář - orgán Jednoty českých rybářů v Praze a Sväzu rybárskych spolkov a družstiev na Slovensku v Žilině Orgán Jednoty českých rybářů v Praze  19461957ČasopisČD
1Český kras Muzeum Českého krasu 1211-16431976 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
1Český les - Příroda a historie Správa CHKO Český les ; ZO ČSOP č. 23/08 Kladská ne2006 ČasopisČD
1Český Merán Měs. ú. Sedlec-Prčice  19962012Sborník vlastivědnýČD
1Český rybář - orgán Jednoty českých rybářů v Praze Orgán Jednoty českých rybářů v Praze  19461946ČasopisČD
1Datel - zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku N.O.S.  20032010ČasopisČD
1e-Věstník Správa CHKO Pálava  2013 Internetový časopisČD
1Entomologické listy, orgán entomologických společností a institucí v zemi Moravskoslezské Klub přírodovědecký Brno 0374-747619371951ČasopisČD
1Entomologický zpravodaj Entomologický klub  1971 ČasopisČD
1Environmentalica Karolinum, nakladatelství UK 0862-479819871990ČasopisČD
1Erica Západočeské muzeum v Plzni 1210-065X1992 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
1Ethnoentomology: an Open Journal of Ethnoentomology and Cultural Entomology vlastním nákladem v jednání2017 Internetový časopisČD
1European Journal of Entomology ČSAV EÚ ; Čsl. spol. entomologická 1210-57591993 ČasopisČD
1European Journal of Environmental Sciences Karolinum, nakladatelství UK 1805-01742011 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
1Fauna Bohemiae septentrionalis Zoologický klub, z. s. 0231-98611976 ČasopisČD
1Folia geobotanica - a Journal of Plant Ecology and Systematics Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 1211-95201998 ČasopisČD
1Folia Geobotanica et Phytotaxonomica Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 0015-555119661997ČasopisČD
1Folia musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Sect. Zoologica Západočeské muzeum v Plzni 0139-97131971 ČasopisČD
1Folia Zoologica AV ČR ÚBO ; ČZU FŽP 0139-78931977 Časopis impaktovanýČD
1Formica - zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu mravenců ZO ČSOP č. 36/03 Formica  1998 ČasopisČD
1Fórum ochrany přírody Fórum ochrany přírody 2336-50562014 Internetový časopisČD
1Gazella Zoo Praha 0231-88651969 ČasopisČD
1Herpetologické informace. Časopis České herpetologické společnosti Česká herpetologická spol. 1213-77821986 ČasopisČ