Seznam informačních brožur a materiálů
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., a využivající zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
   Upozornění - při nastavení filtru byl překročen maximální počet vybraných vět. Pro jejich snížení je potřeba filtr upřesnit.
12345
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2019Hlaváč V., Anděl P., Matoušová J., Dostál I., Strnad M., Immerová B., Kadlečík J., Meyer H., Moţ R., Pavelko A., Hahn E. & Georgiadis L. Doprava a ochrana fauny v Karpatech. Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích. [Wildlife and Traffic in the Carpathians. Guidelines how to minimize the impact of transport infrastructure development on nature in the Carpathian countries.] 244 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-7620-030-2 Informační brožura D PDF
 2019Kolektiv autorů Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) – Pták roku 2019. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXVI., číslo 1/2019. 28 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2019 Informační brožura D Celé číslo
 2019Viktora L. Městská zeleň společný prostor pro lidi i ptáky. 16 stran. ČSO. ISBN: 978-80-87572-43-6 Informační brožura D PDF
 2019Štancl V., Jelínek V. & Pithart K. Vlaštovka obecná. Klíč k určování věku mláďat na hnízdě. 39 stran. SSKSNM. Informační brožura D
 2018Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. Ekologická obnova v České republice II. 204 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-88076-83-4 Studie D PDF
 2018Görner T. Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Evropskou unii, jejich charakteristiky, výskyt a možnosti regulace. 213 stran. AOPK ČR. Edice: Metodika AOPK ČR ISBN 978-80-7620-001-2 Metodika D PDF
 2018Blättler L. & Finďo S. Jak pastevečtí psi chrání stáda. Metodická příručka pro ochranu stád pomocí pasteveckých psů. 46 stran. AOPK ČR. Edice: Metodika AOPK ČR ISBN 978-80-88076-80-3 Metodika D PDF
 2018Řehounek J. Objevte svou pískovnu. 2 strany. Calla. Skládačka D PDF
 2018Kolektiv autorů Sýček obecný (Athene noctua) – Pták roku 2018. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXV., číslo 1/2018. 26 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2018 Informační brožura D PDF
 2017Kolektiv autorů Datel černý (Dryocopus martius) – Pták roku 2017. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIV., číslo 1/2017. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2017 Informační brožura D PDF
 2017Čuchta P. Chvostoskoci Vysočiny. 2 strany. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Tajovský K. Mnohonožky Vysočiny. 2 strany. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Šumpich J. Motýli Vysočiny. 2 strany. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenci Vysočiny. 2 strany. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Maštera J. & Mašterová A. Obojživelníci Vysočiny. 64 stran. ČSO, pobočka na Vysočině. ISBN 978-80-88242-02-4 Informační brožura D PDF
 2017Maštera J. Obojživelníci Vysočiny. 2 strany. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Jelínek A. Pavouci Kraje Vysočina. 20 stran. ZO ČSOP Kněžice. Informační brožura D PDF
 2017Kodet V. & Kodetová D. Ptáci Vysočiny. 24 stran. ČSO, pobočka na Vysočině. ISBN 978-80-88242-03-1 Informační brožura D PDF
 2017Kodet V. Ptáci Vysočiny. 1 -2. strana. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Křivan V. Rákosníčci Kraje Vysočina. Projekt Přírodní rozmanitost Vysočiny. 28 stran. ZO ČSOP Kněžice; ČSO, pobočka na Vysočině. Informační brožura D PDF
 2017Matrková J., Doležalová P., Havelka J., Machová K. & Hlaváč V. Regionální akční plán pro střevli potoční (Phoxinus phoxinus) na Vysočině. 56 stran. Správa CHKO Žďárské vrchy. Informační brožura D PDF
 2017Randis P. Rostliny a houby v zemědělské krajině. 25 stran. Ekocentrum Cheb. Informační brožura D PDF
 2017Šumpich J. Seznam motýlů Kraje Vysočina. [Checklist of butterflies and moths of the Vysočina Region.] 58 stran. ČSO, pobočka na Vysočině. ISBN 978-80-88242-04-8 D PDF
 2017Tajovský K. Stonožky Vysočiny. 2 strany. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Křivan V. Střevlíci Kraje Vysočina. Projekt Přírodní rozmanitost Vysočiny. 36 stran. ZO ČSOP Kněžice; ČSO, pobočka na Vysočině. Informační brožura D PDF
 2017Fuitová J. & Randis P. Tekoucí život. 32 stran. Ekocentrum Cheb. Informační brožura D PDF
 2017Křivan V. Tesaříci Kraje Vysočina. Projekt Přírodní rozmanitost Vysočiny. 36 stran. ZO ČSOP Kněžice; ČSO, pobočka na Vysočině. Informační brožura D PDF
 2017Křivan V. & Mückstein P. Vážky Kraje Vysočina. Projekt Přírodní rozmanitost Vysočiny. 44 stran. ZO ČSOP Kněžice; ČSO, pobočka na Vysočině. Informační brožura D PDF
 2017Fuitová J. & Randis P. Živočichové v zemědělské krajině. 32 stran. Ekocentrum Cheb. Informační brožura D PDF
 2017Randis P. Život pod nohama. 32 stran. Ekocentrum Cheb. Informační brožura D PDF
 2016Kaňák J. Arboretum Sofronka. 2 strany. SVSMP. Skládačka D PDF
 2016Kolektiv autorů Červenka obecná – Pták roku 2016. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIII., číslo 1/2016. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2016 Informační brožura D PDF
 2016Anonym Dešťovka na zahradě. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2016Jakl J. Ekologické přístupy k zahrádkářství. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2016Činčera J., Jančaříková K., Matějček T., Šimonová P., Bartoš J., Lupač M. & Broukalová L. Environmentální výchova z pohledu učitelů. 209 stran. MU; Agentura Koniklec. ISBN 978-80-210-8439-1 Informační brožura D PDF
 2016Rojík P. Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje. 2 vydání. 195 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. ISBN 978-80-88017-25-7 Informační brožura D Obálka a obsah
 2016Jakl J. & Buchta N. Jak se vyhnout palmovému oleji. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2016Činčera J., Jančaříková K., Matějček T., Lupač M., Šimonová P. & Bartoš J. Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti realizace environmentální výchovy. 55 stran. MU; Agentura Koniklec. ISBN 978-80-210-8418-6 Informační brožura D PDF
 2016Anonym Naučná stezka Chrást. 2 strany. Krajský úřad - Plzeňský kraj. Skládačka D PDF
 2016Vejvodová A. Ochrana čejky chocholaté. Informační materiál pro zemědělce. 2. aktualizované vydání 1 -10. strana. MZe ČR. ISBN 978-80-7434-303-2 Informační brožura D PDF
 2016Kolektiv autorů Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025. 50 stran. MŽP ČR. Zákony, normy D PDF
 2016Chochel M. & Hrčka D. (ed.) Vzácné a ohrožené houby Karlovarského kraje. 118 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. ISBN 978-80-88017-31-8 Informační brožura D Obálka a obsah
 2016Uřičář J., Jongepierová I. & Vondřejc T. E. Zásady péče o významné druhy motýlů Bílých Karpat. 56 stran. ZO ČSOP Bílé Karpaty; Správa CHKO Bílé Karpaty. ISBN 978-80-903444-9-5 Informační brožura D PDF
 2015Daniš P. & Nechvátalová J. Environmentální výchova. Milujeme přírodu a chceme zdravé prostředí. 32 stran. MŽP ČR. Informační brožura D PDF
 2015Šandera M. & Šanderová M. Kriticky ochrožená ropucha krátkonohá. Pomáháme ji zachárnit. Můžete taky! 2 strany. HERPETA. Skládačka D PDF
 2015Opršal J. & Skalka M. Lišejníky. Jednoduchý klíč k určování. 2 strany. Správa KRNAP. Skládačka D PDF
 2015Marhoul P., Čížek O. & Kadlec T. Lomy a dálniční náspy – cenná refugia hmyzu. 1 -4. strana. ČZU FŽP. Skládačka D PDF
 2015Anonym Obaly a odpady. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2015Zámečník V. Ochrana čejky chocholaté. Využití agroenvironmentálně-klimatického opatření. 1 -4. strana. ČZU FŽP; ČSO. Skládačka D PDF
 2015Solský M. & Vojar J. Ochrana migrujících obojživelníků. Mapování a predikce rizikových úseků silnic v České republice. 1 -4. strana. ČZU FŽP. Skládačka D PDF
 2015Jakl J., Céza V. & Buchta N. Ochrana přírody. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2015Krása A. Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu. 147 stran. AOPK ČR. Edice: Metodika AOPK ČR ISBN 978-80-87457-98-6 Metodika D PDF
 2015Kolektiv autorů Potápka černokrká – Pták roku 2015. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXII, číslo 1/2015. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2015 Informační brožura D PDF
 2015Kopp J. Průvodce naučnou stezkou Údolím Mže a Berounky. 84 stran. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. ISBN 978-80-260-0198-0 Informační brožura D PDF
 2015Cais J. & Voldřich L. Průvodce naučnou stezkou Údolím Radbuzy. 68 stran. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. ISBN 978-80-260-0199-7 Informační brožura D PDF
 2015Caisová K. Průvodce naučnou stezkou Údolím Úhlavy. 44 stran. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. ISBN 978-80-260-0200-0 Informační brožura D PDF
 2015Hajšman J. Průvodce naučnou stezkou Údolím Úslavy. 64 stran. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. ISBN 978-80-260-0201-7 Informační brožura D PDF
 2015Petřík P. & Šandera M. Průvodce přírodou Milíčovského lesa a okolí. 32 stran. HERPETA. Informační brožura D PDF
 2015Jakl J. & Céza V. Předcházíme vzniku potravinového odpadu. 1 strana. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2015Jakl J., Céza V. & Buchta N. Ptactvo v obchích a městech. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2015Machart K. Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. 3 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR. Skládačka D PDF
 2015Lesy ČR, Lesní správa Křivoklát Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. Pracovní list k naučné stezce. 2 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR. Skládačka D PDF
 2015Anonym Savci v ČR, ohrožení a ochrana. 1 -8. strana. MU FPř ÚBZ. Studijní materiály D PDF
 2015Štursa J., Flousek J., Vaněk J. & Drahný R. Foto: Antošová K., Drahný R., Vaněk J. Sněžka - ostrov arktidy uprosřed Evropy. 6 stran. Správa KRNAP. ISBN 978-80-87706-70-1 Skládačka D
 2015Chvapil S. Zemřel Pavel Pelz. 1 strana. ČSO. Internet D www.cso
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. 48 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Leták D PDF
 2014Kolektiv autorů Čáp bílý, čáp černý - Pták roku 2014. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXI, číslo 1/2014. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2014 Informační brožura D PDF
 2014Kučera O., Mrázová Š. & Patková J. Kamenná tvář hor. 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec. Skládačka D PDF
 2014Evropská agentura pro životní prostředí Kvalita lidského života a životní prostředí. Podpora účinně využívaných zdrojů a oběhového hospodářství v Evropě. 49 stran. Úřad pro publikace Evropské unie. Řada: Signály EEA 2014 , ISBN 978-92-9213-467-9 Informační brožura D PDF
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 1. Krkonoše a jejich svět. 2 :13 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 2. Příběh kůrovce. 2 :11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 3. Péče o horské cesty. 2 :11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 4. Kvádrovitá odlučnost žuly. 2 :07 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 5. Polygony, brázděné půdy a kryoplanační terasy. 2 :02 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 6. Tajemství krkonošských zahrádek. 2 :22 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 7. Tory. 2 :11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 8. Jezera a jezírka. 2 :11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 9. Krkonošské zlato. 2 :11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 10. Karling Sněžky. 1 :58 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 11. Ledovcové morény. 2 :06 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 12. Kamenná moře. 2 :12 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 13. Kotle, hrnce a hrnečky z Krakonošovy kuchyně. 2 :03 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 14. Krkonošské vodopády. 2 :12 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 15. Jako ostrovy v moři. 2 :04 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 16. Morušková kleč. 2 :02 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 17. V šeru rýchorského pralesa. 2 :02 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 18. Mrtvé dřevo - živý les. 2 :11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 19. Proč nejsou na hřebenech hor odpadkové koše. 2 :15 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 20. Vlajkové smrky. 2 :08 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 21. Krkonošské louky. 2 :09 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 22. Orchideje Krkonoš. 2 :04 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 23. Motýli Krkonoš. 2 :06 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 24. Budní hospodaření. 2 :10 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 25. Jeřáb sudetský - rodák z Krkonoš. 2 :09 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 26. Zvonek český nebo krkonošský? 2 :07 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 27. Léčivé rostliny v životě horalů. 2 :01 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 28. Šťovík a další vetřelci. 2 :00 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 29. Tajemný svět lišejníků. 1 :59 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348