Detail: Krajinné prvky ve struktuře města České Budějovice, jejich integrace do organismu města s vazbou na územní plánování.
 
Autor: Jana Sládková
Název: Krajinné prvky ve struktuře města České Budějovice, jejich integrace do organismu města s vazbou na územní plánování.
Překlad názvu: Landscape elements in urban structure of České Budějovice, their integration in the urban tissue related to urban planning.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2011
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Vedoucí práce: Vedoucí práce Karel Maier, konzultant Petr Hrůša
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Knihovna ČZU
Typ citace: Diplomová práce
Klíč. slova CZ: územní plánování, urbanismus, urbanizace, územně plánovací dokumentace, trvale udržitelný rozvoj, územní plán města České Budějovice, krajinné prvky ve městě, krajinný ráz, genius loci, zeleň, vodní toky a plochy, volné plochy, urbanistická struktura,
Klíč. slova EN: territorial planning, urbanism, urbanization, territorial planning documentation, sustainable development, territorial plan of the city of České Budějovice, landscape elements in a city, face of landscape, genius loci, greenery,
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Životního prostředí;
ID: 180190 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 05.02.2020 Zdroj: ČZU SIC
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348