Detail: Rybniční soustava na Zlaté stoce, studie historického vývoje krajiny vypracovaná na podkladě archivních map a dalších pramenů dokladujících zásahy do krajiny od 16. století..
 
Autor: Eva Ramešová
Název: Rybniční soustava na Zlaté stoce, studie historického vývoje krajiny vypracovaná na podkladě archivních map a dalších pramenů dokladujících zásahy do krajiny od 16. století..
Překlad názvu: Golden sewer Pond system, study of the historical development of landscape on the basis of archival maps and other sources documenting interventions in the landscape since 16 century..
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2011
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Vedoucí práce: Vedoucí práce Jiří Sovina, konzultant Miroslav Hátle
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Knihovna ČZU
Typ citace: Bakalářská práce
Klíč. slova CZ: Zlatá stoka, krajinný vývoj, historické mapy, Třeboňsko
Klíč. slova EN: Golden sewer, Development of the landscape, archival maps, Třeboňsko
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny;
ID: 179868 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 05.02.2020 Zdroj: ČZU SIC
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348