Detail: Scénáře rozvoje centrální části Novohradských hor.
 
Autor: Josef Bím
Název: Scénáře rozvoje centrální části Novohradských hor.
Překlad názvu: Scenarios for the development of central part of Novohradské mountains.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2012
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Jazyk citace: Cz
Jazyk abst.: Cz,En
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Vedoucí práce: Vedoucí práce Karel Maier
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Knihovna ČZU
Typ citace: Diplomová práce
Klíč. slova CZ: státní regionální politika, průmyslový podnik, továrna, scénář rozvoje, měkká turistika, Novohradské hory, pilíř udržitelného rozvoje
Klíč. slova EN: State regional policy, Industrial enterprise, Factory, Scenario of development, Soft tourism, Novohradské mountains, Pillar of sustainable development
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny;
Hesla: Turistika; Krajinné změny;
ID: 191441 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 05.02.2020 Zdroj: ČZU SIC
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348