Detail: Vliv rozsáhlých antropogenních aktivit v krajině.
 
Autor: Vojtěch Buřič
Název: Vliv rozsáhlých antropogenních aktivit v krajině.
Překlad názvu: The impact of the large scale anthropogenic activity on the landscape.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2012
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Jazyk citace: Cz
Jazyk abst.: Cz,En
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Vedoucí práce: Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Knihovna ČZU
Typ citace: Bakalářská práce
Klíč. slova CZ: hodnocení krajiny, ekologická stabilita krajiny, antropogenní vlivy, vliv liniových staveb na životní prostředí
Klíč. slova EN: assessment of the landscape, ecological landscape stability, anthropogenic influences, the influence of line constructions on the environment
V bibliotéce: Životního prostředí;
Hesla: Vliv staveb na ŽP;
ID: 191307 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 05.02.2020 Zdroj: ČZU SIC
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348